Indholdsfortegnelse

 1. rækkevidde
 2. Kontraktsindgåelse
 3. Fortrydelsesret
 4. Priser og betalingsbetingelser
 5. Leverings- og forsendelsesbetingelser
 6. Ejendomsforbehold
 7. Ansvar for mangler (garanti)
 8. Indløsning af kampagnekuponer
 9. Gældende lov
 10. Alternativ konfliktløsning

1) Anvendelsesområde

1.1 Disse generelle vilkår og betingelser (herefter "GTC") for Holger Käding, der handles under "samstore.de" (i det følgende "sælger"), gælder for alle kontrakter om levering af varer, som en forbruger eller iværksætter (herefter "kunde") med Sælger med hensyn til de varer, som sælgeren viser i sin onlinebutik. Inkluderingen af kundens egne betingelser afvises hermed, medmindre andet er aftalt.

1.2 En forbruger i betydningen af disse vilkår og betingelser er enhver fysisk person, der afslutter en lovlig transaktion til formål, der overvejende hverken er kommercielle eller deres uafhængige professionelle aktivitet. En iværksætter i henhold til disse vilkår og betingelser er en fysisk eller juridisk person eller et juridisk partnerskab, der, når de indgår en juridisk transaktion, handler i deres kommercielle eller uafhængige professionelle aktivitet.

2) Indgåelse af kontrakten

2.1 Produktbeskrivelserne i sælgerens onlinebutik repræsenterer ikke bindende tilbud fra sælgerens side, men tjener til at afgive et bindende tilbud fra kunden.

2.2 Kunden kan afgive tilbudet ved hjælp af onlinebestillingsformularen integreret i sælgerens onlinebutik. Efter at have valgt de valgte varer i den virtuelle indkøbskurv og gennemgået den elektroniske bestillingsproces, indsender kunden et juridisk bindende kontrakttilbud med hensyn til varerne i indkøbskurven ved at klikke på knappen, der afslutter bestillingsprocessen. Kunden kan også indsende tilbuddet til sælgeren via telefon eller e-mail.

2.3 Sælgeren kan acceptere kundens tilbud inden for fem dage,

 • ved at sende kunden en skriftlig ordrebekræftelse eller en ordrebekræftelse i tekstform (fax eller e-mail), hvorved kundens modtagelse af ordrebekræftelsen er afgørende, eller
 • ved at levere de bestilte varer til kunden, hvorved kundens modtagelse af varerne er afgørende, eller
 • ved at bede kunden om at betale efter bestilling.

Hvis der er flere af de ovennævnte alternativer, indgås kontrakten på det tidspunkt, hvor et af de ovennævnte alternativer indtræder først. Perioden for at acceptere tilbuddet begynder dagen efter, at tilbuddet er sendt af kunden og slutter ved slutningen af den femte dag efter afsendelsen af tilbuddet. Hvis sælgeren ikke accepterer kundens tilbud inden for ovennævnte frist, betragtes dette som en afvisning af tilbuddet med det resultat, at kunden ikke længere er bundet af sin hensigtserklæring.

2.4 Ved afgivelse af et tilbud via sælgerens onlineordreformular gemmes kontraktteksten af sælgeren og sendes til kunden i tekstform (f.eks. E-mail, fax eller brev) efter afgivelse af ordren sammen med de nuværende vilkår og betingelser. Derudover arkiveres kontraktteksten på sælgerens websted og kan tilgås gratis af kunden via hans adgangskodebeskyttede kundekonto ved at indtaste de tilsvarende loginoplysninger, forudsat at kunden har oprettet en kundekonto i sælgerens onlinebutik, inden han sendte sin ordre.

2.5 Før der afgives en bindende ordre via sælgers onlinebestillingsformular, kan kunden identificere mulige inputfejl ved nøje at læse de oplysninger, der vises på skærmen. Et effektivt teknisk middel til bedre genkendelse af inputfejl kan være browserens udvidelsesfunktion, ved hjælp af hvilken repræsentationen på skærmen forstørres. Kunden kan rette sine poster som en del af den elektroniske bestillingsproces ved hjælp af de sædvanlige tastatur- og musefunktioner, indtil han klikker på knappen, der afslutter bestillingsprocessen.

2.6 Kun det tyske sprog er tilgængeligt til indgåelse af kontrakten.

2.7 Ordrebehandling og kontakt udføres normalt via e-mail og automatisk ordrebehandling. Kunden skal sikre, at den e-mail-adresse, han har angivet til behandling af ordren, er korrekt, så de e-mails, der sendes af sælgeren, kan modtages på denne adresse. Navnlig skal kunden ved brug af SPAM-filtre sikre, at alle e-mails sendt af sælgeren eller af tredjeparter bestilt med ordrebehandlingen kan leveres.

3) fortrydelsesret

3.1 Forbrugere har generelt en fortrydelsesret.

3.2 Yderligere oplysninger om fortrydelsesretten kan findes i sælgerens annulleringspolitik.

4) Priser og betalingsbetingelser

4.1 Medmindre andet er angivet i sælgers produktbeskrivelse, er de angivne priser samlede priser, der inkluderer lovpligtig moms. Eventuelle yderligere leverings- og forsendelsesomkostninger, der opstår, specificeres særskilt i den respektive produktbeskrivelse.

4.2 Betalingsmulighederne meddeles kunden i sælgerens onlinebutik.

4.3 Hvis der er aftalt forudbetaling ved bankoverførsel, forfalder betaling straks efter kontraktens indgåelse, medmindre parterne har aftalt en senere forfaldsdato.

4.4 Når du betaler med en af de betalingsmetoder, der tilbydes af PayPal, behandles betalingen af betalingstjenesteudbyderen PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (herefter: "PayPal"), underlagt PayPal - Brugsbetingelser, tilgængelige under https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - hvis kunden ikke har en PayPal-konto - under vilkår og betingelser for betalinger uden en PayPal-konto, som kan ses på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5) Leverings- og forsendelsesbetingelser

5.1 Levering af varer finder sted på forsendelsesruten til den leveringsadresse, der er specificeret af kunden, medmindre andet er aftalt. Ved behandling af transaktionen er den leveringsadresse, der er angivet i sælgerens ordrebehandling, afgørende. Afvigende fra dette er den leveringsadresse, som kunden har gemt hos PayPal på betalingstidspunktet, afgørende, når du vælger PayPal-betalingsmetode.

5.2 Hvis transportselskabet sender varerne tilbage til sælgeren, fordi levering til kunden ikke var mulig, bærer kunden omkostningerne for den mislykkede forsendelse. Dette gælder ikke, hvis kunden effektivt udøver sin fortrydelsesret, hvis han ikke er ansvarlig for den omstændighed, der førte til umuligheden af levering, eller hvis han midlertidigt blev forhindret i at acceptere den tilbudte service, medmindre sælgeren gav ham muligheden havde annonceret tjenesten et rimeligt tidsrum på forhånd.

5.3 Afhentning er ikke mulig af logistiske grunde.

6) Ejendomsforbehold

Hvis sælgeren foretager en forskud, bevarer han ejerskabet af de leverede varer, indtil den skyldte købspris er betalt fuldt ud.

7) Ansvar for mangler (garanti)

7.1 Hvis den købte vare er defekt, gælder bestemmelserne om lovpligtigt ansvar for mangler.

7.2 Kunden bliver bedt om at klage til udbyderen over leverede varer med åbenbar transportskade og informere sælgeren herom. Hvis kunden ikke overholder dette, har dette ingen indflydelse på hans lovbestemte eller kontraktmæssige krav om mangler.

8) Indløsning af kampagnekuponer

8.1 Kuponer, der udstedes gratis af sælgeren som en del af kampagner med en vis gyldighedsperiode, og som ikke kan købes af kunden (i det følgende "salgsfremmende kuponer") kan kun indløses i sælgerens onlinebutik og kun inden for den angivne periode.

8.2 Individuelle produkter kan udelukkes fra voucherkampagnen, hvis der er en tilsvarende begrænsning fra indholdet af kampagnevoucheren.

8.3 Kampagnekuponer kan kun indløses, før ordreprocessen er afsluttet. Efterfølgende fakturering er ikke mulig.

8.4 Kun en kampagnekupon kan indløses pr. Ordre.

8.5 Varens værdi skal mindst være lig med kampagnekuponens størrelse. Resterende kredit refunderes ikke af sælgeren.

8.6 Hvis værdien af kampagnekuponen ikke er tilstrækkelig til at dække ordren, kan en af de andre betalingsmetoder, der tilbydes af sælgeren, vælges for at afregne forskellen.

8.7 Kreditten ved en kampagnekupon udbetales hverken kontant eller betales renter.

8.8 Kampagnekuponen refunderes ikke, hvis kunden returnerer de betalte varer helt eller delvist med kampagnekuponen inden for rammerne af hans lovbestemte fortrydelsesret.

8.9 Kampagnekuponen kan overføres. Sælgeren kan med afgivelseseffekt foretage betalinger til den respektive ejer, der indløser salgsfremmende kupon i sælgerens onlinebutik. Dette gælder ikke, hvis sælgeren har kendskab til eller groft uagtsom uvidenhed om den respektive ejers manglende tilladelse, juridiske inhabilitet eller manglende autorisation.

9) Gældende lov

Forbundsrepublikken Tysklands lov gælder for alle retlige forhold mellem parterne, undtagen lovgivningen om internationalt køb af løsøre. For forbrugerne finder dette lovvalg kun anvendelse, for så vidt beskyttelsen, der ydes ved obligatoriske bestemmelser i lovgivningen i den stat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted, ikke trækkes tilbage.

10) Alternativ tvistbilæggelse

10.1 EU-Kommissionen giver en platform til online tvistbilæggelse under følgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Denne platform fungerer som et kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister som følge af onlinekøb eller servicekontrakter, hvor en forbruger er involveret.

10.2 Sælgeren er hverken forpligtet eller villig til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure for et forbrugervoldgiftsudvalg.