Πίνακας περιεχομένων

 1. πεδίο εφαρμογής
 2. Σύναψη σύμβασης
 3. Δικαίωμα υπαναχώρησης
 4. Τιμές και όροι πληρωμής
 5. Όροι παράδοσης και αποστολής
 6. Διατήρηση του τίτλου
 7. Ευθύνη για ελαττώματα (εγγύηση)
 8. Εξαργύρωση κουπονιών καμπάνιας
 9. Εφαρμόσιμος νόμος
 10. Εναλλακτική επίλυση διαφορών

1) Πεδίο εφαρμογής

1.1 Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις (εφεξής "GTC") της Holger Käding, που διαπραγματεύονται στο "samstore.de" (εφεξής "πωλητής"), ισχύουν για όλες τις συμβάσεις για την παράδοση αγαθών με τους οποίους ένας καταναλωτής ή επιχειρηματίας (εφεξής "πελάτης") Πωλητής σχετικά με τα προϊόντα που εμφανίζονται από τον πωλητή στο ηλεκτρονικό του κατάστημα. Η συμπερίληψη των ίδιων προϋποθέσεων του πελάτη απορρίπτεται, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.

1.2 Ένας καταναλωτής κατά την έννοια αυτών των όρων και προϋποθέσεων είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει μια νομική συναλλαγή για σκοπούς που δεν είναι κατά κύριο λόγο εμπορική ούτε ανεξάρτητη επαγγελματική δραστηριότητα. Ένας επιχειρηματίας κατά την έννοια αυτών των όρων και προϋποθέσεων είναι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή μια νομική σύμπραξη που, όταν συνάπτει μια νομική συναλλαγή, ενεργεί στην εμπορική ή ανεξάρτητη επαγγελματική του δραστηριότητα.

2) Σύναψη της σύμβασης

2.1 Οι περιγραφές προϊόντων που περιέχονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή δεν αντιπροσωπεύουν δεσμευτικές προσφορές εκ μέρους του πωλητή, αλλά χρησιμεύουν για την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς από τον πελάτη.

2.2 Ο πελάτης μπορεί να υποβάλει την προσφορά χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα παραγγελίας που είναι ενσωματωμένη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή. Αφού τοποθετήσει τα επιλεγμένα προϊόντα στο εικονικό καλάθι αγορών και περάσει από τη διαδικασία ηλεκτρονικής παραγγελίας, ο πελάτης υποβάλλει μια νομικά δεσμευτική προσφορά συμβολαίου σχετικά με τα προϊόντα στο καλάθι αγορών κάνοντας κλικ στο κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας. Ο πελάτης μπορεί επίσης να υποβάλει την προσφορά στον πωλητή μέσω τηλεφώνου ή email.

2.3 Ο πωλητής μπορεί να αποδεχτεί την προσφορά του πελάτη εντός πέντε ημερών,

 • στέλνοντας στον πελάτη γραπτή επιβεβαίωση παραγγελίας ή επιβεβαίωση παραγγελίας σε μορφή κειμένου (φαξ ή e-mail), με την οποία η λήψη της επιβεβαίωσης παραγγελίας από τον πελάτη είναι καθοριστική, ή
 • με την παράδοση των παραγγελθέντων αγαθών στον πελάτη, οπότε η παραλαβή των αγαθών από τον πελάτη είναι καθοριστική, ή
 • ζητώντας από τον πελάτη να πληρώσει μετά την παραγγελία του.

Εάν υπάρχουν πολλές από τις προαναφερθείσες εναλλακτικές λύσεις, η σύμβαση συνάπτεται τη στιγμή που εμφανίζεται μία από τις προαναφερθείσες εναλλακτικές. Η περίοδος αποδοχής της προσφοράς ξεκινά την επόμενη ημέρα μετά την αποστολή της προσφοράς από τον πελάτη και λήγει στο τέλος της πέμπτης ημέρας μετά την αποστολή της προσφοράς. Εάν ο πωλητής δεν αποδεχτεί την προσφορά του πελάτη εντός της προαναφερθείσας περιόδου, αυτό θεωρείται απόρριψη της προσφοράς, με αποτέλεσμα ο πελάτης να μην δεσμεύεται πλέον από τη δήλωση προθέσεων του.

2.4 Κατά την υποβολή προσφοράς μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας του πωλητή, το κείμενο της σύμβασης αποθηκεύεται από τον πωλητή και αποστέλλεται στον πελάτη σε μορφή κειμένου (π.χ. e-mail, φαξ ή επιστολή) μετά την υποβολή της παραγγελίας του μαζί με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Επιπλέον, το κείμενο της σύμβασης αρχειοθετείται στον ιστότοπο του πωλητή και μπορεί να προσεγγιστεί δωρεάν από τον πελάτη μέσω του λογαριασμού πελάτη που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης εισάγοντας τα αντίστοιχα δεδομένα σύνδεσης, υπό την προϋπόθεση ότι ο πελάτης έχει δημιουργήσει λογαριασμό πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή πριν αποστείλει την παραγγελία του.

2.5 Πριν από την υποβολή δεσμευτικής παραγγελίας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας του πωλητή, ο πελάτης μπορεί να εντοπίσει πιθανά σφάλματα εισαγωγής διαβάζοντας προσεκτικά τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Ένα αποτελεσματικό τεχνικό μέσο για την καλύτερη αναγνώριση των σφαλμάτων εισόδου μπορεί να είναι η λειτουργία μεγέθυνσης του προγράμματος περιήγησης, με τη βοήθεια της οποίας μεγεθύνεται η αναπαράσταση στην οθόνη. Ο πελάτης μπορεί να διορθώσει τις καταχωρίσεις του ως μέρος της διαδικασίας ηλεκτρονικής παραγγελίας χρησιμοποιώντας τις συνήθεις λειτουργίες πληκτρολογίου και ποντικιού έως ότου κάνει κλικ στο κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας.

2.6 Μόνο η γερμανική γλώσσα είναι διαθέσιμη για τη σύναψη της σύμβασης.

2.7 Η επεξεργασία παραγγελιών και η επικοινωνία πραγματοποιούνται συνήθως μέσω email και αυτοματοποιημένης επεξεργασίας παραγγελιών. Ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι η διεύθυνση e-mail που του παρέχει για την επεξεργασία της παραγγελίας είναι σωστή, έτσι ώστε τα e-mail που αποστέλλονται από τον πωλητή να μπορούν να ληφθούν σε αυτήν τη διεύθυνση. Συγκεκριμένα, όταν χρησιμοποιεί φίλτρα SPAM, ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι μπορούν να παραδοθούν όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από τον πωλητή ή από τρίτους που έχουν αναλάβει την επεξεργασία παραγγελιών.

3) δικαίωμα υπαναχώρησης

3.1 Οι καταναλωτές έχουν γενικά δικαίωμα υπαναχώρησης.

3.2 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορείτε να βρείτε στην πολιτική ακύρωσης του πωλητή.

4) Τιμές και όροι πληρωμής

4.1 Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην περιγραφή προϊόντος του πωλητή, οι τιμές που δίνονται είναι οι συνολικές τιμές που περιλαμβάνουν τον νόμιμο φόρο επί των πωλήσεων. Τυχόν πρόσθετα έξοδα παράδοσης και αποστολής που ενδέχεται να προκύψουν καθορίζονται ξεχωριστά στην αντίστοιχη περιγραφή του προϊόντος.

4.2 Οι επιλογές πληρωμής θα κοινοποιούνται στον πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή.

4.3 Εάν έχει συμφωνηθεί προπληρωμή μέσω τραπεζικού εμβάσματος, η πληρωμή οφείλεται αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν τα μέρη έχουν συμφωνήσει μεταγενέστερη προθεσμία.

4.4 Όταν πληρώνετε χρησιμοποιώντας έναν από τους τρόπους πληρωμής που προσφέρει το PayPal, η πληρωμή διεκπεραιώνεται από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (εφεξής: "PayPal"), με την επιφύλαξη PayPal - Όροι χρήσης, διαθέσιμοι στο https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full ή - εάν ο πελάτης δεν διαθέτει λογαριασμό PayPal - σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις για πληρωμές χωρίς λογαριασμό PayPal, τον οποίο μπορείτε να δείτε https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5) Όροι παράδοσης και αποστολής

5.1 Η παράδοση αγαθών πραγματοποιείται στη διαδρομή αποστολής στη διεύθυνση παράδοσης που καθορίζεται από τον πελάτη, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Κατά την επεξεργασία της συναλλαγής, η διεύθυνση παράδοσης που δίνεται στην επεξεργασία της παραγγελίας του πωλητή είναι καθοριστική. Η απόκλιση από αυτό, κατά την επιλογή του τρόπου πληρωμής PayPal, είναι καθοριστική η διεύθυνση παράδοσης που έχει αποθηκεύσει ο πελάτης στο PayPal κατά τη στιγμή της πληρωμής.

5.2 Εάν η εταιρεία μεταφοράς στέλνει τα εμπορεύματα πίσω στον πωλητή επειδή η παράδοση στον πελάτη δεν ήταν δυνατή, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα για την αποτυχημένη αποστολή. Αυτό δεν ισχύει εάν ο πελάτης ασκήσει αποτελεσματικά το δικαίωμα υπαναχώρησης, εάν δεν είναι υπεύθυνος για την περίσταση που οδήγησε στην αδυναμία παράδοσης ή εάν του παρεμποδίστηκε προσωρινά να αποδεχθεί την προσφερόμενη υπηρεσία, εκτός εάν ο πωλητής του έδωσε την ευκαιρία είχε ανακοινώσει την υπηρεσία σε εύλογο χρόνο εκ των προτέρων.

5.3 Η παραλαβή δεν είναι δυνατή για διοικητικούς λόγους.

6) Διατήρηση του τίτλου

Εάν ο πωλητής κάνει προκαταβολή, διατηρεί την κυριότητα των παραδοθέντων αγαθών έως ότου εξοφληθεί πλήρως η τιμή αγοράς.

7) Ευθύνη για ελαττώματα (εγγύηση)

7.1 Εάν το αγορασμένο αντικείμενο είναι ελαττωματικό, ισχύουν οι διατάξεις της νομικής ευθύνης για ελαττώματα.

7.2 Ζητείται από τον πελάτη να παραπονεθεί στον παραλήπτη σχετικά με τα παραδοθέντα προϊόντα με προφανή ζημία μεταφοράς και να ενημερώσει τον πωλητή για αυτό. Εάν ο πελάτης δεν συμμορφώνεται, αυτό δεν επηρεάζει τις νόμιμες ή συμβατικές αξιώσεις του για ελαττώματα.

8) Εξαργύρωση κουπονιών εκστρατείας

8.1 Τα κουπόνια που εκδίδονται δωρεάν από τον πωλητή ως μέρος των προσφορών με μια συγκεκριμένη περίοδο ισχύος και τα οποία δεν μπορούν να αγοραστούν από τον πελάτη (εφεξής "διαφημιστικά κουπόνια") μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή και μόνο εντός της καθορισμένης περιόδου.

8.2 Μεμονωμένα προϊόντα μπορούν να εξαιρεθούν από την καμπάνια κουπονιών εάν υπάρχει αντίστοιχος περιορισμός από το περιεχόμενο του κουπονιού καμπάνιας.

8.3 Τα διαφημιστικά κουπόνια μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία παραγγελίας. Δεν είναι δυνατή η επακόλουθη χρέωση.

8.4 Μόνο ένα κουπόνι καμπάνιας μπορεί να εξαργυρωθεί ανά παραγγελία.

8.5 Η αξία των αγαθών πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το ποσό του κουπονιού της καμπάνιας. Τυχόν υπολειπόμενη πίστωση δεν θα επιστραφεί από τον πωλητή.

8.6 Εάν η αξία του κουπονιού καμπάνιας δεν επαρκεί για την κάλυψη της παραγγελίας, μπορεί να επιλεγεί ένας από τους άλλους τρόπους πληρωμής που προσφέρει ο πωλητής για την επίλυση της διαφοράς.

8.7 Η πίστωση ενός κουπονιού καμπάνιας δεν καταβάλλεται σε μετρητά ούτε καταβάλλεται τόκος.

8.8 Το κουπόνι της καμπάνιας δεν θα επιστραφεί εάν ο πελάτης επιστρέψει τα προϊόντα που έχουν πληρωθεί εν όλω ή εν μέρει με το κουπόνι καμπάνιας εντός του πεδίου του νόμιμου δικαιώματος υπαναχώρησης.

8.9 Το κουπόνι της καμπάνιας είναι μεταβιβάσιμο. Ο πωλητής μπορεί, με αποτέλεσμα την εξόφληση, να πραγματοποιήσει πληρωμές στον αντίστοιχο ιδιοκτήτη που εξαργυρώνει το διαφημιστικό κουπόνι στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή. Αυτό δεν ισχύει εάν ο πωλητής έχει γνώση ή κατάφωρα αμέλεια σχετικά με τη μη εξουσιοδότηση, τη νομική ανικανότητα ή την έλλειψη εξουσιοδότησης του αντίστοιχου κατόχου.

9) Εφαρμοστέος νόμος

Ο νόμος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας εφαρμόζεται σε όλες τις νομικές σχέσεις μεταξύ των μερών, εξαιρουμένων των νόμων για τη διεθνή αγορά κινητών αγαθών. Στην περίπτωση των καταναλωτών, αυτή η επιλογή νόμου εφαρμόζεται μόνο στο βαθμό που δεν αποσύρεται η προστασία που παρέχεται από υποχρεωτικές διατάξεις του δικαίου του κράτους στο οποίο ο καταναλωτής έχει τη συνήθη διαμονή του.

10) Εναλλακτική επίλυση διαφορών

10.1 Η Επιτροπή της ΕΕ παρέχει μια πλατφόρμα για ηλεκτρονική επίλυση διαφορών με τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Αυτή η πλατφόρμα χρησιμεύει ως σημείο επαφής για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που προκύπτουν από διαδικτυακές συμβάσεις αγοράς ή παροχής υπηρεσιών στις οποίες εμπλέκεται ένας καταναλωτής.

10.2 Ο πωλητής δεν είναι ούτε υποχρεωμένος ούτε πρόθυμος να συμμετάσχει σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτή.