Sisukord

 1. ulatus
 2. Lepingu sõlmimine
 3. Taganemisõigus
 4. Hinnad ja maksetingimused
 5. Kohaletoimetamise ja saatmise tingimused
 6. Omandiõiguse säilitamine
 7. Vastutus defektide eest (garantii)
 8. Kampaaniatšekkide lunastamine
 9. Kohaldatav seadus
 10. Vaidluste alternatiivne lahendamine

1) Reguleerimisala

1.1 Käesolevaid Holger Kädingu üldtingimusi (edaspidi "GTC"), kes kaupleb saidil "samstore.de" (edaspidi "müüja"), kohaldatakse kõigi kaupade tarnelepingute suhtes, millega tarbija või ettevõtja (edaspidi "klient") sõlmib lepingu. Müüja kaupade osas, mida müüja oma veebipoes kuvab. Kliendi enda tingimuste lisamine lükatakse käesolevaga tagasi, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

1.2 Tarbija käesolevate tingimuste tähenduses on füüsiline isik, kes sõlmib õigustehingu eesmärkidel, mis ei ole valdavalt ärilised ega nende iseseisev kutsetegevus. Ettevõtja käesolevate tingimuste tähenduses on füüsiline või juriidiline isik või juriidiline partnerlus, kes juriidilise tehingu sõlmimisel teostab oma ärilist või iseseisvat kutsetegevust.

2) Lepingu sõlmimine

2.1 Müüja veebipoes sisalduvad tootekirjeldused ei esinda müüja siduvaid pakkumisi, vaid on kliendi poolt siduva pakkumise esitamiseks.

2.2 Klient saab pakkumise esitada müüja veebipoes integreeritud veebipõhise tellimisvormi abil. Pärast valitud kauba paigutamist virtuaalsesse ostukorvi ja elektroonilise tellimisprotsessi läbimist esitab klient ostukorvis olevate kaupade osas õiguslikult siduva lepingupakkumise, klõpsates tellimisprotsessi lõpetaval nupul. Pakkumise saab klient müüjale esitada ka telefoni või e-posti teel.

2.3 Müüja saab kliendi pakkumise vastu võtta viie päeva jooksul,

 • saates kliendile kirjaliku tellimuse kinnituse või tellimuse kinnituse tekstvormis (faks või e-post), kusjuures kliendi tellimuse kinnituse saamine on määrav, või
 • - tellitud kauba tarnimine kliendile, kusjuures otsustav on kauba kättesaamine kliendi poolt või
 • paludes kliendil pärast tellimuse esitamist tasuda.

Kui eelnimetatud alternatiive on mitu, sõlmitakse leping ajal, mil üks eelmainitud alternatiividest esimesena tekib. Pakkumise vastuvõtmise tähtaeg algab kliendi poolt pakkumise saatmisele järgneval päeval ja lõpeb pakkumise saatmisele järgneva viienda päeva lõpus. Kui müüja ei aktsepteeri kliendi pakkumist eelnimetatud ajavahemiku jooksul, loetakse seda pakkumise tagasilükkamiseks, mistõttu klient ei ole tema tahteavaldusega enam seotud.

2.4 Pakkumise esitamisel müüja veebipõhise tellimisvormi kaudu salvestab müüja lepingu teksti ja saadab kliendile tekstivormis (nt e-posti, faksi või kirjana) pärast tellimuse esitamist koos käesolevate tingimustega. Lisaks arhiveeritakse lepingu tekst müüja veebisaidil ja sellele pääseb klient oma parooliga kaitstud kliendikonto kaudu tasuta juurde, sisestades vastavad sisselogimisandmed, tingimusel et klient on enne tellimuse saatmist loonud müüja veebipoes kliendikonto.

2.5 Enne siduva tellimuse esitamist müüja veebipõhise tellimisvormi kaudu saab klient ekraanil kuvatud teavet hoolikalt lugedes tuvastada võimalikud sisestusvead. Tõhus tehniline vahend sisendvigade paremaks tuvastamiseks võib olla brauseri laiendusfunktsioon, mida kasutatakse ekraanil kuvatava kuva suurendamiseks. Klient saab elektroonilise tellimisprotsessi osana oma sisestusi parandada, kasutades tavapäraseid klaviatuuri ja hiire funktsioone, kuni ta klõpsab nuppu, mis lõpetab tellimisprotsessi.

2.6 Lepingu sõlmimiseks on saadaval ainult saksa keel.

2.7 Tellimuste töötlemine ja kontakteerumine toimub tavaliselt e-posti teel ja automatiseeritud tellimuste töötlemise teel. Klient peab tagama, et tema poolt tellimuse töötlemiseks antud e-posti aadress oleks õige, et müüja saadetud e-kirjad saaksid sellele aadressile vastu võtta. Eelkõige peab SPAM-filtrite kasutamisel klient tagama, et kõik müüja või tellimuse töötlemiseks tellitud kolmandate isikute saadetud e-kirjad saab kätte.

3) taganemisõigus

3.1 Tarbijatel on üldiselt taganemisõigus.

3.2 Lisateavet taganemisõiguse kohta leiate müüja tühistamisreeglitest.

4) Hinnad ja maksetingimused

4.1 Kui müüja tootekirjelduses pole öeldud teisiti, on esitatud hinnad koguhinnad, mis sisaldavad seadusjärgset müügimaksu. Kõik täiendavad kohaletoimetamise ja saatmiskulud, mis võivad tekkida, on eraldi toodud vastavas tootekirjelduses.

4.2 Makseviis (id) edastatakse kliendile müüja veebipoes.

4.3 Kui on kokku lepitud ettemaks pangaülekandega, tuleb tasuda kohe pärast lepingu sõlmimist, välja arvatud juhul, kui pooled on kokku leppinud hilisemas tähtpäevas.

4.4 Maksmisel ühe PayPali pakutava makseviisi abil töötleb makset makseteenuse pakkuja PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (edaspidi: "PayPal"), järgides PayPali - Kasutustingimused, saadaval all https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full või - kui kliendil pole PayPali kontot - vastavalt PayPali kontota maksete tingimustele, mida saab vaadata aadressil https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5) kohaletoimetamise ja saatmistingimused

5.1 Kauba kohaletoimetamine toimub lähetusteel kliendi määratud tarneaadressile, kui pole kokku lepitud teisiti. Tehingu töötlemisel on määravaks müüja tellimuste töötlemisel toodud kohaletoimetamise aadress. Sellest kõrvale kaldudes on PayPali makseviisi valimisel määravaks kliendi poolt maksmise ajal PayPalis salvestatud tarneaadress.

5.2 Kui transpordiettevõte saadab kauba müüjale tagasi, kuna tarnimine kliendile ei olnud võimalik, kannab ebaõnnestunud saadetise kulud klient. See ei kehti juhul, kui klient kasutab oma taganemisõigust tõhusalt, kui ta ei vastuta kättetoimetamise võimatuseni viinud asjaolude eest või kui tal ei olnud ajutiselt lubatud pakutavat teenust vastu võtta, välja arvatud juhul, kui müüja andis talle võimaluse oli teenusest mõistliku aja ette teatanud.

5.3 Vastuvõtmine pole logistilistel põhjustel võimalik.

6) Omandiõiguse säilitamine

Kui müüja teeb ettemakse, säilitab ta tarnitud kauba omandiõiguse seni, kuni võlgnetav ostuhind on täielikult tasutud.

7) Vastutus defektide eest (garantii)

7.1 Kui ostetud ese on defektne, kehtivad puuduste eest vastutuse seaduses sätestatud sätted.

7.2 Kliendil palutakse tarnijale kaebus ilmse transpordikahjustusega tarnitud kauba kohta ja sellest müüjat teavitada. Kui klient ei järgi, ei mõjuta see tema seadusjärgseid ega lepingulisi nõudeid puuduste kohta.

8) Kampaaniatšekkide lunastamine

8.1 Vautšereid, mille müüja väljastab teatud kehtivusajaga kampaaniate raames tasuta ja mida klient ei saa osta (edaspidi "sooduskupongid"), saab lunastada ainult müüja veebipoes ja ainult määratud aja jooksul.

8.2 Üksikute toodete saab vautšerikampaaniast välja jätta, kui kampaaniavautšeri sisul on vastav piirang.

8.3 Sooduskuponge saab lunastada alles enne tellimisprotsessi lõpuleviimist. Hilisem arveldamine pole võimalik.

8.4 Ühe tellimuse kohta saab lunastada ainult ühte kampaaniatšeki.

8.5 Kauba väärtus peab olema vähemalt võrdne kampaania vautšeri summaga. Ülejäänud krediiti müüja ei tagasta.

8.6 Kui kampaania vautšeri väärtus on tellimuse katmiseks ebapiisav, saab vahe tasumiseks valida mõne muu müüja pakutud makseviisi.

8.7 Kampaania vautšeri krediiti ei maksta välja sularahas ega intressi.

8.8 Kampaania vautšerit ei hüvitata, kui klient tagastab kampaania vautšeriga täielikult või osaliselt tasutud kauba oma seadusjärgse taganemisõiguse raames.

8.9 Kampaania vautšer on ülekantav. Müüja saab maksetehingu korral teha makseid vastavale omanikule, kes lunastab müüja veebipoes sooduskupongi. See ei kehti juhul, kui müüjal on teadmisi või raske hooletusest teadmatus vastava omaniku loata jätmise, teovõimetuse või volituse puudumise kohta.

9) Kohaldatav seadus

Saksamaa Liitvabariigi seadusi kohaldatakse kõigi poolte vaheliste õigussuhete suhtes, välja arvatud vallasvara rahvusvahelise ostmise seadused. Tarbijate puhul kehtib selline õigusevalik üksnes niivõrd, kuivõrd tarbija alalise elukohariigi õiguse kohustuslike sätetega tagatud kaitset ei tühistata.

10) Vaidluste alternatiivne lahendamine

10.1 ELi komisjon pakub veebilehtede abil vaidluste lahendamiseks järgmist linki: http://ec.europa.eu/consumers/odr

See platvorm on kontaktpunkt tarbijaga seotud veebipõhiste ostu- või teenuslepingutega seotud vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks.

10.2 Müüja ei ole kohustatud ega soovi osaleda vaidluste lahendamise menetluses tarbijate vahekohtus.