Sadržaj

 1. opseg
 2. Zaključenje ugovora
 3. Pravo na povlačenje
 4. Cijene i uvjeti plaćanja
 5. Uvjeti isporuke i otpreme
 6. Zadržavanje naslova
 7. Odgovornost za nedostatke (jamstvo)
 8. Otkup bonova za kampanju
 9. Mjerodavno pravo
 10. Alternativno rješavanje sporova

1) Opseg

1.1 Ovi se opći uvjeti (u daljnjem tekstu "OUP") Holgera Kädinga, koji trguju pod "samstore.de" (u daljnjem tekstu "prodavač"), primjenjuju na sve ugovore o isporuci robe koje potrošač ili poduzetnik (u daljnjem tekstu "kupac") s Prodavatelj s obzirom na robu koju prodavatelj prikazuje u svojoj internetskoj trgovini. Uključivanje vlastitih uvjeta kupca odbija se, osim ako nije drugačije ugovoreno.

1.2 Potrošač u smislu ovih uvjeta i odredbi je svaka fizička osoba koja zaključi pravni posao u svrhe koje pretežno nisu niti komercijalne niti njihove neovisne profesionalne aktivnosti. Poduzetnik u smislu ovih uvjeta i odredbi je fizička ili pravna osoba ili pravno društvo koje prilikom sklapanja pravnog posla obavlja svoju komercijalnu ili neovisnu profesionalnu djelatnost.

2) Zaključivanje ugovora

2.1 Opisi proizvoda sadržani u internetskoj trgovini prodavača ne predstavljaju obvezujuću ponudu prodavatelja, već služe za podnošenje obvezujuće ponude od strane kupca.

2.2 Kupac može predati ponudu pomoću internetskog obrasca za narudžbu integriranog u internetsku trgovinu prodavatelja. Nakon stavljanja odabrane robe u virtualnu košaricu i prolaska kroz postupak elektroničke narudžbe, kupac podnosi pravno obvezujuću ugovornu ponudu u vezi s robom u košarici klikom na gumb koji završava postupak naručivanja. Kupac također može predati ponudu prodavaču putem telefona ili e-pošte.

2.3 Prodavatelj može prihvatiti ponudu kupca u roku od pet dana,

 • slanjem kupcu pismene potvrde narudžbe ili potvrde narudžbe u tekstualnom obliku (faksom ili e-poštom), pri čemu je klijentov zahtjev za potvrdu narudžbe presudan, ili
 • isporukom naručene robe kupcu, pri čemu je presudan primitak robe od strane kupca, ili
 • tražeći od kupca da plati nakon što je poslao narudžbu.

Ako postoji nekoliko gore spomenutih alternativa, ugovor se sklapa u trenutku kada se jedna od gore navedenih alternativa prvo dogodi. Razdoblje za prihvaćanje ponude započinje sutradan nakon što kupac pošalje ponudu i završava na kraju petog dana nakon slanja ponude. Ako prodavatelj ne prihvati kupčevu ponudu u gore spomenutom roku, smatra se da je to odbijanje ponude, što rezultira time da kupac više nije vezan svojom izjavom o namjeri.

2.4 Kada predajete ponudu putem mrežnog obrasca za narudžbu prodavatelja, prodavatelj sprema tekst ugovora i šalje ga kupcu u tekstualnom obliku (npr. E-mailom, faksom ili pismom) nakon predaje njegove narudžbe, zajedno s ovim uvjetima. Osim toga, tekst ugovora arhivira se na web mjestu prodavatelja, a kupac mu može besplatno pristupiti putem svog korisničkog računa zaštićenog lozinkom unošenjem odgovarajućih podataka za prijavu, pod uvjetom da je kupac stvorio korisnički račun u mrežnoj trgovini prodavatelja prije slanja svoje narudžbe.

2.5 Prije obvezujućeg podnošenja narudžbe putem mrežnog obrasca za narudžbu prodavatelja, kupac može prepoznati moguće pogreške u unosu pažljivim čitanjem informacija prikazanih na zaslonu. Učinkovito tehničko sredstvo za bolje prepoznavanje pogrešaka pri unosu može biti funkcija proširenja preglednika koja se koristi za povećanje zaslona na zaslonu. Kupac može ispraviti svoje unose kao dio elektroničkog postupka naručivanja pomoću uobičajenih funkcija tipkovnice i miša dok ne klikne gumb koji završava postupak naručivanja.

2.6 Za zaključenje ugovora dostupan je samo njemački jezik.

2.7 Obrada narudžbi i kontakti obično se obavljaju putem e-pošte i automatizirane obrade narudžbi. Kupac se mora pobrinuti da je adresa e-pošte koju je dao za obradu narudžbe točna kako bi se e-mailovi koje je poslao prodavač mogli primiti na ovu adresu. Konkretno, kada koristi SPAM filtre, kupac mora osigurati da se mogu dostaviti sve e-poruke koje je poslao prodavatelj ili treće strane koje su naručene za obradu narudžbe.

3) pravo na odustajanje

3.1 Potrošači uglavnom imaju pravo odustati.

3.2 Daljnje informacije o pravu na odustajanje mogu se naći u prodavačevoj politici otkazivanja.

4) Cijene i uvjeti plaćanja

4.1 Ako u opisu proizvoda prodavatelja nije drugačije navedeno, dane cijene su ukupne cijene koje uključuju zakonski porez na promet. Svi dodatni troškovi dostave i dostave koji će se pojaviti bit će navedeni posebno u opisu odgovarajućeg proizvoda.

4.2 Opcije plaćanja bit će priopćene kupcu u prodavačevoj internetskoj trgovini.

4.3 Ako je dogovoreno plaćanje unaprijed putem bankovne doznake, plaćanje se mora izvršiti odmah nakon zaključenja ugovora, osim ako se stranke nisu dogovorile za kasniji datum dospijeća.

4.4 Prilikom plaćanja jednim od načina plaćanja koji nudi PayPal, plaćanje obrađuje pružatelj usluga plaćanja PayPal (Europa) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (u daljnjem tekstu: "PayPal"), podložno PayPalu - Uvjeti korištenja, dostupni pod https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full ili - ako kupac nema PayPal račun - prema uvjetima i odredbama za plaćanja bez PayPal računa, koji se mogu pogledati na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5) Dostava i uvjeti dostave

5.1 Dostava robe vrši se putem otpreme na adresu isporuke koju je odredio kupac, ako nije drugačije ugovoreno. Prilikom obrade transakcije presudna je adresa isporuke navedena u obradi narudžbe prodavatelja. Odstupajući od toga, prilikom odabira načina plaćanja PayPal, presudna je adresa za dostavu koju je kupac pohranio na PayPalu u trenutku plaćanja.

5.2 Ako prijevoznička tvrtka pošalje robu natrag prodavaču jer dostava kupcu nije bila moguća, kupac snosi troškove neuspješne pošiljke. To se ne odnosi ako kupac učinkovito izvršava svoje pravo na odustajanje, ako nije odgovoran za okolnost koja je dovela do nemogućnosti isporuke ili ako je privremeno bio spriječen prihvatiti ponuđenu uslugu, osim ako mu prodavač nije pružio priliku je unaprijed najavio uslugu u razumnom roku.

5.3 Preuzimanje nije moguće iz logističkih razloga.

6) Zadržavanje naslova

Ako prodavatelj izvrši avansno plaćanje, zadržava vlasništvo nad isporučenom robom sve dok dugovana cijena ne bude u potpunosti plaćena.

7) Odgovornost za nedostatke (jamstvo)

7.1 Ako je kupljeni predmet neispravan, primjenjuju se odredbe zakonske odgovornosti za nedostatke.

7.2 Od kupca se traži da se žali isporučitelju na isporučenu robu s očitom transportnom štetom i da o tome obavijesti prodavatelja. Ako se kupac ne povinuje, to nema utjecaja na njegove zakonske ili ugovorne zahtjeve za nedostatke.

8) Otkup bonova za kampanju

8.1 Bonovi koje prodavatelj izdaje besplatno u sklopu promocija s određenim vremenom valjanosti i koje kupac ne može kupiti (u daljnjem tekstu "promotivni bonovi") mogu se iskoristiti samo u prodavateljskoj internetskoj trgovini i samo u navedenom roku.

8.2 Pojedinačni proizvodi mogu se izuzeti iz kampanje bonova ako postoji odgovarajuće ograničenje sadržaja bona kampanje.

8.3 Promotivni vaučeri mogu se iskoristiti tek prije dovršetka postupka narudžbe. Naknadna naplata nije moguća.

8.4 Po narudžbi se može iskoristiti samo jedan bon za kampanju.

8.5 Vrijednost robe mora biti najmanje jednaka iznosu bona za kampanju. Prodavatelj neće povratiti preostali iznos kredita.

8.6 Ako vrijednost bona za kampanju nije dovoljna za pokrivanje narudžbe, za podmirivanje razlike može se odabrati jedan od ostalih načina plaćanja koje nudi prodavatelj.

8.7 Bonus za bon za kampanju ne isplaćuje se u gotovini niti se plaća kamata.

8.8 Vaučer za kampanju neće biti nadoknađen ako kupac vrati plaćenu robu u cijelosti ili djelomično s bonom za kampanju u okviru svog zakonskog prava na odustajanje.

8.9 Vaučer za kampanju je prenosiv. Prodavatelj može s učinkom pražnjenja izvršiti uplate odgovarajućem vlasniku koji iskoristi promotivni bon u prodavačevoj internetskoj trgovini. To se ne odnosi ako prodavatelj zna ili iz krajnje nemara ne zna za neovlaštenje, pravnu nesposobnost ili nedostatak odobrenja odgovarajućeg vlasnika.

9) Mjerodavno pravo

Zakon Savezne Republike Njemačke primjenjuje se na sve pravne odnose među strankama, isključujući zakone o međunarodnoj kupnji pokretne robe. U slučaju potrošača, ovaj izbor zakona primjenjuje se samo ukoliko se ne povuče zaštita koja se daje obveznim odredbama zakona države u kojoj potrošač ima uobičajeno prebivalište.

10) Alternativno rješavanje sporova

10.1 Komisija EU pruža platformu za internetsko rješavanje sporova na sljedećoj poveznici: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Ova platforma služi kao kontaktna točka za izvansudsko rješavanje sporova koji proizlaze iz internetske prodaje ili ugovora o uslugama u koje je potrošač uključen.

10.2 Prodavatelj nije dužan niti voljan sudjelovati u postupku rješavanja spora pred arbitražnim odborom potrošača.