Skip to content

Prikazuje se jedan rezultat

Sredstvo za dezinfekciju mobitela

Danas je pametni telefon naš stalni pratilac. Međutim, njegova površina nije samo osjetljiva na svakodnevnu prljavštinu, već i na viruse i bakterije. Naše dezinfekcijsko sredstvo za pametne telefone dezinficira površinu i oslobađa raspršivač klica od opasnih patogena.

Čišćenje zaslona mobitela dezinficijensom: je li to moguće?
Da, to je moguće. Upravo se glatka površina pametnog telefona može posebno učinkovito riješiti virusa i bakterija, jer mikrobi ne mogu pronaći niše u kojima bi se mogli „skriti“ kao na grubim površinama. Naše dezinfekcijsko sredstvo izvrsno je u ubijanju patogena.

Prednosti našeg dezinficijensa

Kada se pravilno koristi, naša dugotrajna dezinfekcija štiti od virusa, bakterija i drugih patogena kao što su spore gljivica tijekom dužeg vremenskog razdoblja.
Pametni telefon je posebno mjesto prijenosa jer se dodiruje, drži uz uho i blizu usta i nosa. Patogeni na njegovoj površini lako bi se zabavljali s nama.
Štitite sebe i druge osobe koje koriste svoje pametne telefone – partnere, članove obitelji i kolege koji koriste svoje telefone za posao.
Primjena dezinfekcije je vrlo jednostavna i sigurna.

Primjeri primjene naše dezinfekcije za pametni telefon
Postoje dva scenarija za zaštitu pametnog telefona od virusa i bakterija: a) privatni i b) profesionalni kontekst. Pogledajmo pobliže.
a) Zaštitite privatne pametne telefone
Istina je: većinu vremena sami dodirujemo samo svoje privatne mobitele. Ali samo uglavnom. Dovoljno je da ga stavimo u ured, restoran ili čak kod kuće negdje gdje ga druga osoba želi samo malo pomaknuti jer mu trenutno smeta. To bi moglo širiti patogene putem pametnog telefona.
b) Profesionalni kontekst
Postoje tvrtke koje svojim zaposlenicima osiguravaju profesionalne pametne telefone, koji onda u svakodnevnom radu idu od ruke do ruke i od uha do uha ili se na kraju smjene predaju nasljedniku. Ako su ti uređaji kontaminirani virusima ili bakterijama, prijeti najveća opasnost. Zaštitite sebe i druge i zaštitite svoj telefon od mikroba s našim dezinficijensom!

Sigurnosna napomena:
Obrtnička udruga propisuje da se prilikom rukovanja dezinficijensima moraju nositi rukavice. Štetno ako se proguta. Uzrokuje ozbiljnu iritaciju kože i ozbiljna oštećenja oka. Vrlo otrovno za vodene organizme. Otrovno za vodeni svijet s dugotrajnim učincima. Nemojte jesti, piti ili pušiti prilikom upotrebe. AKO SE PROGUTA: Isprati usta. NEMOJTE izazivati povraćanje. AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Odmah skinite svu kontaminiranu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširati. AKO DOSPE U OČI: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktne leće, ako je moguće. Nastavite s ispiranjem. Odmah nazovite CENTAR ZA OTROVE ili liječnika. Ako je potreban liječnički savjet, imajte pri ruci spremnik ili etiketu proizvoda. Čuvati izvan dohvata djece.
Koristite samo s vodom i prema tablici miješanja. Nemojte koristiti s drugim sredstvima za čišćenje ili dezinfekciju.

Može se koristiti na svim površinama. U slučaju upitno osjetljivih površina, preporučamo test otpornosti na neupadljivom području. Čuvanje samo u zatvorenoj posudi. Čuvati na hladnom i suhom.

Spremnik se može reciklirati samo ako je potpuno prazan. Ne koristiti nakon isteka roka valjanosti. Odložite na odgovarajući način u skladu s lokalnim i službenim propisima.

Biocid Reg.No: N-28795 (D). 263/17/L (Lu)

Otopina spremna za uporabu prema tablici miješanja ne zahtijeva simbol opasnosti.