Tartalomjegyzék

 1. hatálya
 2. A szerződés megkötése
 3. Elállási jog
 4. Árak és fizetési feltételek
 5. Szállítási és szállítási feltételek
 6. A tulajdonjog fenntartása
 7. Felelősség a hibákért (garancia)
 8. Kampányutalványok beváltása
 9. Alkalmazandó jog
 10. Alternatív vitarendezés

1) Hatály

1.1 A "samstore.de" alatt kereskedő Holger Käding (a továbbiakban: eladó) ezen általános szerződési feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkoznak minden olyan áruszállítási szerződésre, amellyel egy fogyasztó vagy vállalkozó (a továbbiakban: ügyfél) Az eladó az eladó által az online boltjában megjelenített áruk tekintetében. Eltérő megállapodás hiányában az ügyfél saját feltételeinek felvétele elutasításra kerül.

1.2 Fogyasztó a jelen feltételek értelmében bármely természetes személy, aki jogi ügyleteket köt olyan célokra, amelyek túlnyomórészt nem kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységük. A jelen feltételek értelmében vállalkozó az a természetes vagy jogi személy vagy jogi társaság, aki jogi ügylet megkötésekor kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységét gyakorolja.

2) A szerződés megkötése

2.1 Az eladó online boltjában található termékleírások nem jelentenek kötelező érvényű ajánlatokat az eladó részéről, hanem arra szolgálnak, hogy az ügyfél kötelező erejű ajánlatot nyújtson be.

2.2 Az ügyfél az eladót az online boltba integrált online megrendelőlapon nyújthatja be. Miután a kiválasztott árut elhelyezte a virtuális kosárban és elvégezte az elektronikus megrendelési folyamatot, az ügyfél a rendelési folyamatot lezáró gombra kattintva jogilag kötelező érvényű szerződéses ajánlatot nyújt be a kosárban lévő árukra vonatkozóan. Az ügyfél telefonon vagy e-mailben is benyújthatja az ajánlatot az eladónak.

2.3 Az eladó öt napon belül elfogadhatja az ügyfél ajánlatát,

 • írásbeli megrendelés-visszaigazolás vagy szöveges formában (fax vagy e-mail) történő megrendelés-visszaigazolás elküldésével az ügyfélnek, amellyel döntő az ügyfél kézhezvétele a megrendelésről, vagy
 • - a megrendelt áruk vevőhöz történő eljuttatásával, amelynek során az áru vevő általi kézhezvétele döntő, vagy
 • azzal, hogy megrendelését követően fizetést kér az ügyféltől.

Ha a fent említett alternatívák közül több is létezik, akkor a szerződés akkor jön létre, amikor az egyik fent említett alternatíva először bekövetkezik. Az ajánlat elfogadásának időtartama az ajánlat elküldését követő napon kezdődik, és az ajánlat elküldését követő ötödik nap végén ér véget. Ha az eladó a fent említett határidőn belül nem fogadja el az ügyfél ajánlatát, ez az ajánlat elutasításának minősül, aminek következtében az ügyfelet már nem köti szándéknyilatkozata.

2.4 Amikor az eladót az eladó online megrendelőlapján nyújtja be, a szerződés szövegét az eladó elmenti, és szöveges formában (pl. E-mailben, faxon vagy levélben) elküldi az ügyfélnek, miután elküldte megrendelését a jelen feltételekkel együtt. Ezenkívül a szerződés szövegét az eladó weboldalán archiválják, és az ügyfél a jelszóval védett ügyfélfiókján keresztül ingyenesen elérheti a megfelelő bejelentkezési adatok megadásával, feltéve, hogy az ügyfél a megrendelés elküldése előtt létrehozott egy ügyfélszámlát az eladó online üzletében.

2.5 A megrendelő kötelező beküldése előtt az eladó online megrendelőlapján az ügyfél a képernyőn megjelenő információk figyelmes elolvasásával azonosíthatja az esetleges beviteli hibákat. A bemeneti hibák jobb felismerésének hatékony technikai eszköze lehet a böngésző nagyítási funkciója, amelynek segítségével a képernyőn megjelenített kép nagyításra kerül. Az ügyfél az elektronikus megrendelési folyamat részeként kijavíthatja bejegyzéseit a szokásos billentyűzet és egér funkciók használatával, amíg nem kattint a gombra, amely befejezi a rendelési folyamatot.

2.6 Csak a német nyelv áll rendelkezésre a szerződés megkötéséhez.

2.7 A megrendelések feldolgozása és a kapcsolattartás általában e-mailben és automatizált megrendelések feldolgozásával történik. Az ügyfélnek meg kell győződnie arról, hogy az általa a megrendelés feldolgozásához megadott e-mail cím helyes-e, hogy az eladó által küldött e-mailek ezen a címen fogadhatók legyenek. Különösen a SPAM-szűrők használatakor az ügyfélnek biztosítania kell, hogy az eladó vagy a megrendelés feldolgozására megbízott harmadik felek által küldött összes e-mailt kézbesíteni lehessen.

3) elállási jog

3.1 A fogyasztóknak általában elállási joguk van.

3.2 Az elállási joggal kapcsolatos további információk az eladó lemondási szabályzatában találhatók.

4) Árak és fizetési feltételek

4.1 Hacsak az eladó termékleírásában nincs másképp feltüntetve, a megadott árak a törvényben foglalt forgalmi adót tartalmazó összes árat jelentik. Az esetlegesen felmerülő további szállítási és szállítási költségeket a megfelelő termékleírás külön határozza meg.

4.2 A fizetési lehetőség (ek) et az eladó online boltjában közöljük az ügyféllel.

4.3 Ha banki átutalással történő előre történő fizetésről állapodtak meg, a fizetés a szerződés megkötését követően azonnal esedékes, hacsak a felek nem állapodtak meg későbbi határidőben.

4.4 A PayPal által kínált fizetési módok egyikével történő fizetéskor a fizetést a PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (a továbbiakban: PayPal) fizetési szolgáltató kezeli, a PayPal függvényében. - Felhasználási feltételek, a következő címen érhetők el: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full vagy - ha az ügyfélnek nincs PayPal-számlája - a PayPal-számla nélküli fizetések feltételeire figyelemmel, amelyek megtekinthetők a https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5) Szállítási és szállítási feltételek

5.1 Az áruk leszállítása a feladó útján történik, az ügyfél által megadott szállítási címre, hacsak másként nem állapodunk meg. A tranzakció feldolgozása során az eladó megrendelésének feldolgozásában megadott szállítási cím a meghatározó. Ettől eltérve a PayPal fizetési mód kiválasztásakor meghatározó az ügyfél által a fizetéskor a PayPal-nál tárolt szállítási cím.

5.2 Ha a szállítmányozó cég visszaküldi az árut az eladónak, mert az ügyfélnek történő szállítás nem volt lehetséges, az ügyfél viseli a sikertelen szállítás költségeit. Ez nem érvényes, ha az ügyfél ténylegesen él az elállási jogával, ha nem felelős a körülményért, amely a kézbesítés lehetetlenségéhez vezetett, vagy ha ideiglenesen akadályozták a felajánlott szolgáltatás elfogadásában, hacsak az eladó nem adott neki lehetőséget ésszerű idővel előre bejelentette a szolgáltatást.

5.3 Átvétel logisztikai okokból nem lehetséges.

6) A tulajdonjog megtartása

Ha az eladó előleget fizet, akkor a szállított áruk tulajdonjoga mindaddig fennmarad, amíg a tartozás vételárát teljes egészében ki nem fizetik.

7) Felelősség a hibákért (garancia)

7.1 Ha a megvásárolt termék hibás, akkor a törvényi felelősségre vonatkozó rendelkezések érvényesek.

7.2 Arra kérjük az ügyfelet, hogy panaszkodjon a szállítónak nyilvánvaló szállítási sérüléssel szállított árukról, és erről tájékoztassa az eladót. Ha az ügyfél nem tesz eleget, ez nincs hatással a törvényben előírt vagy szerződéses hibákra.

8) Kampányutalványok beváltása

8.1 Azokat az utalványokat, amelyeket az eladó egy bizonyos érvényességi időtartamú akciók részeként ingyen bocsát ki, és amelyeket az ügyfél nem vásárolhat meg (a továbbiakban: promóciós utalványok), csak az eladó online boltjában lehet beváltani, és csak a megadott időtartamon belül.

8.2 Az egyes termékek kizárhatók az utalványkampányból, feltéve, hogy a kampányutalvány tartalmából megfelelő korlátozás származik.

8.3 A promóciós utalványok csak a rendelési folyamat befejezése előtt válthatók be. Utólagos számlázás nem lehetséges.

8.4 Rendelésenként csak egy kampányutalvány váltható be.

8.5 Az áruk értékének legalább meg kell egyeznie a kampányutalvány összegével. A fennmaradó hitelt az eladó nem téríti vissza.

8.6 Ha a kampányutalvány értéke nem elegendő a megrendelés fedezésére, akkor az eladó által felajánlott egyéb fizetési módok közül választhatunk egy különbséget.

8.7 A kampányutalvány jóváírása nem kerül kifizetésre készpénzben, és nem fizetnek kamatot sem.

8.8 A kampányutalványt nem térítik meg, ha az ügyfél a törvényes elállási jogának hatálya alá tartozó részben vagy egészben visszaküldi a kifizetett árut a kampányutalvánnyal.

8.9 A kampányutalvány átruházható. Az eladó fizethet az adott tulajdonosnak, aki az akcióutalványt az eladó online boltjában váltja le. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladónak tudomása van vagy súlyos gondatlanságban tudatlanul rendelkezik az adott tulajdonos engedélyezésének megtagadásáról, a jogképtelenségről vagy az engedély hiányáról.

9) Alkalmazandó törvény

A Németországi Szövetségi Köztársaság törvényei a felek közötti minden jogviszonyra alkalmazandók, kivéve az ingó javak nemzetközi vásárlására vonatkozó törvényeket. A fogyasztók esetében ez a jogválasztás csak annyiban érvényes, amennyiben a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti állam törvényének kötelező rendelkezései által biztosított védelmet nem vonják vissza.

10) Alternatív vitarendezés

10.1 Az EU Bizottság platformot kínál az online vitarendezéshez az alábbi linken: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Ez a platform kapcsolattartó pontként szolgál az online vásárlási vagy szolgáltatási szerződésekből eredő viták peren kívüli rendezéséhez, amelyekben a fogyasztó részt vesz.

10.2 Az eladó nem köteles és nem hajlandó részt venni a fogyasztói választottbírói testület előtti vitarendezési eljárásban.