Turinys

 1. taikymo sritį
 2. Sutarties sudarymas
 3. Teisė atsisakyti sutarties
 4. Kainos ir mokėjimo sąlygos
 5. Pristatymo ir gabenimo sąlygos
 6. Nuosavybės išsaugojimas
 7. Atsakomybė už defektus (garantija)
 8. Kampanijos čekių išpirkimas
 9. Taikytina teisė
 10. Alternatyvus ginčų sprendimas

1) Taikymo sritis

1.1 Šios bendrosios „Holger Käding“, prekiaujančios „samstore.de“ (toliau - pardavėjas), sąlygos ir nuostatos (toliau - GPM) taikomos visoms prekių pristatymo sutartims, su kuriomis vartotojas ar verslininkas (toliau - klientas) pasirašo. Pardavėjas atsižvelgia į prekes, kurias pardavėjas demonstruoja savo internetinėje parduotuvėje. Pats kliento sąlygų įtraukimas atmetamas, nebent susitarta kitaip.

1.2 Vartotojas, kaip apibrėžta šiose sąlygose, yra bet kuris fizinis asmuo, sudarantis teisinį sandorį tikslais, kurie dažniausiai nėra nei komerciniai, nei jų savarankiška profesinė veikla. Verslininkas šių sąlygų prasme yra fizinis ar juridinis asmuo arba teisinė bendrija, kurie, sudarydami teisinį sandorį, vykdo savo komercinę ar savarankišką profesinę veiklą.

2) Sutarties sudarymas

2.1 Pardavėjo internetinėje parduotuvėje esantys produktų aprašymai nėra privalomi pardavėjo pasiūlymai, tačiau jie naudojami klientui įpareigojančiam pasiūlymui pateikti.

2.2 Pasiūlymą klientas gali pateikti naudodamasis internetinėje užsakymo formoje, integruotoje pardavėjo internetinėje parduotuvėje. Įdėjęs pasirinktas prekes į virtualų pirkinių krepšelį ir atlikęs elektroninį užsakymo procesą, klientas pateikia teisiškai įpareigojantį sutarties pasiūlymą dėl prekių, esančių pirkinių krepšelyje, spustelėdamas mygtuką, kuris užbaigia užsakymo procesą. Taip pat klientas gali pateikti pasiūlymą pardavėjui telefonu arba el. Paštu.

2.3 Pardavėjas gali priimti kliento pasiūlymą per penkias dienas,

 • išsiunčiant klientui rašytinį užsakymo patvirtinimą arba teksto formos (faksu arba el. paštu) užsakymo patvirtinimą, kai klientas turi lemiamą reikšmę gavus užsakymo patvirtinimą, arba
 • - pristatant klientui užsakytas prekes, o tai lemia tai, kad klientas gauna prekes, arba
 • paprašius kliento sumokėti pateikus užsakymą.

Jei yra keletas minėtų alternatyvų, sutartis sudaroma tuo metu, kai viena iš minėtų alternatyvų atsiranda pirmiausia. Pasiūlymo priėmimo laikotarpis prasideda kitą dieną po to, kai klientas išsiunčia pasiūlymą, ir baigiasi penktos dienos po pasiūlymo išsiuntimo pabaigoje. Jei pardavėjas per minėtą laikotarpį nepriima kliento pasiūlymo, tai laikoma pasiūlymo atmetimu, todėl klientas nebėra saistomas savo ketinimų deklaracijos.

2.4 Pateikiant pasiūlymą per pardavėjo internetinę užsakymo formą, sutarties tekstą pardavėjas išsaugo ir klientui siunčia teksto forma (pvz., El. Paštu, faksu ar laišku), pateikęs jo užsakymą kartu su dabartinėmis sąlygomis. Be to, sutarties tekstas yra archyvuojamas pardavėjo interneto svetainėje ir klientas gali nemokamai naudotis per savo slaptažodžiu apsaugotą kliento sąskaitą, įvesdamas atitinkamus prisijungimo duomenis, su sąlyga, kad prieš išsiųsdamas savo užsakymą klientas pardavėjo internetinėje parduotuvėje sukūrė kliento sąskaitą.

2.5 Prieš privalomą užsakymo pateikimą per pardavėjo internetinę užsakymo formą, klientas gali nustatyti galimas įvesties klaidas, atidžiai perskaitydamas ekrane rodomą informaciją. Veiksminga techninė priemonė geriau atpažinti įvesties klaidas gali būti naršyklės išplėtimo funkcija, naudojama ekrano padidinimui. Klientas gali taisyti savo įrašus kaip elektroninio užsakymo proceso dalį, naudodamas įprastas klaviatūros ir pelės funkcijas, kol jis spustelės mygtuką, užbaigiantį užsakymo procesą.

2.6 Sutarčiai sudaryti galima naudotis tik vokiečių kalba.

2.7 Užsakymai apdorojami ir kontaktai dažniausiai atliekami el. Paštu ir automatiniu būdu. Klientas turi įsitikinti, kad jo pateiktas el. Pašto adresas užsakymui apdoroti yra teisingas, kad pardavėjo siunčiamus el. Laiškus būtų galima gauti šiuo adresu. Visų pirma, naudodamas SPAM filtrus, klientas turi užtikrinti, kad būtų galima pristatyti visus pardavėjo arba trečiųjų asmenų, kuriems pavesta tvarkyti užsakymą, el. Laiškus.

3) atsisakymo teisė

3.1 Vartotojai paprastai turi atsisakymo teisę.

3.2 Daugiau informacijos apie atsisakymo teisę galite rasti pardavėjo atšaukimo politikoje.

4) Kainos ir mokėjimo sąlygos

4.1 Jei pardavėjo prekės aprašyme nenurodyta kitaip, nurodytos kainos yra bendros kainos, į kurias įskaičiuotas įstatyminis pardavimo mokestis. Visos papildomos pristatymo ir siuntimo išlaidos, kurios gali atsirasti, atskirai nurodomos atitinkamame produkto aprašyme.

4.2 Apie mokėjimo būdą (-us) klientui bus pranešta pardavėjo internetinėje parduotuvėje.

4.3 Jei buvo susitarta dėl išankstinio apmokėjimo banko pavedimu, mokėti reikia iškart po sutarties sudarymo, nebent šalys susitarė dėl vėlesnės datos.

4.4 Mokant vienu iš „PayPal“ siūlomų mokėjimo būdų, mokėjimą apdoroja mokėjimo paslaugų teikėjas „PayPal“ (Europa) S.à rl et Cie, SCA, 22–24 Boulevard Royal, L-2449 Liuksemburgas (toliau: „PayPal“), laikantis „PayPal“. - Naudojimo sąlygos pateikiamos https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full arba - jei klientas neturi „PayPal“ sąskaitos - pagal mokėjimų be „PayPal“ sąskaitos sąlygas, kurias galima peržiūrėti https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5) Pristatymo ir gabenimo sąlygos

5.1 Prekių pristatymas vyksta siuntimo maršrutu kliento nurodytu pristatymo adresu, nebent susitarta kitaip. Tvarkant operaciją, lemiamas yra pristatymo adresas, nurodytas pardavėjo užsakyme. Nukrypstant nuo to, renkantis „PayPal“ mokėjimo būdą, lemiamas yra pristatymo adresas, kurį klientas atsiskaitymo metu saugo „PayPal“.

5.2 Jei transporto įmonė išsiunčia prekes atgal pardavėjui, nes pristatymas klientui nebuvo įmanomas, klientas padengia nesėkmingos siuntos išlaidas. Tai netaikoma, jei klientas faktiškai naudojasi savo teise atsisakyti sutarties, jei jis nėra atsakingas už aplinkybes, dėl kurių buvo neįmanoma pristatyti prekių, arba jei jam buvo laikinai trukdoma priimti siūlomą paslaugą, nebent pardavėjas suteikė jam galimybę iš anksto pranešė apie paslaugą.

5.3 Paimti negalima dėl logistinių priežasčių.

6) Nuosavybės išsaugojimas

Jei pardavėjas moka avansą, jis išlaiko nuosavybės teisę į pristatytas prekes tol, kol bus sumokėta visa pirkimo kaina.

7) Atsakomybė už defektus (garantija)

7.1 Jei perkama prekė yra brokuota, taikomos įstatymų numatytos atsakomybės už trūkumus nuostatos.

7.2 Kliento prašoma pateikti skundą pristatytojui dėl pristatytų prekių su akivaizdžia transporto žala ir apie tai pranešti pardavėjui. Jei klientas nesilaiko, tai neturi jokios įtakos jo įstatymuose ar sutartyje nustatytoms pretenzijoms dėl trūkumų.

8) Kampanijos čekių išpirkimas

8.1 Kuponus, kuriuos pardavėjas nemokamai išduoda kaip tam tikro galiojimo laikotarpio akcijų dalį ir kurių klientas negali įsigyti (toliau - reklaminiai čekiai), galima išpirkti tik pardavėjo internetinėje parduotuvėje ir tik per nurodytą laikotarpį.

8.2 Atskiri produktai iš talonų kampanijos gali būti neįtraukti, jei yra atitinkamas kampanijos čekio turinio apribojimas.

8.3 Reklaminius kuponus galima išpirkti tik nepasibaigus užsakymo procesui. Vėliau atsiskaityti negalima.

8.4 Vieną užsakymą galima išpirkti tik vieną kampanijos čekį.

8.5 Prekių vertė turi būti bent jau lygi kampanijos čekio sumai. Pardavėjas negrąžins likusio kredito.

8.6 Jei kampanijos vaučerio vertės nepakanka užsakymui padengti, skirtumui apmokėti galima pasirinkti vieną iš kitų pardavėjo siūlomų mokėjimo būdų.

8.7 Kampanijos vaučerio kreditas nėra mokamas grynaisiais pinigais ir nėra mokamos palūkanos.

8.8 Kampanijos čekis nebus kompensuojamas, jei klientas grąžins visas ar iš dalies apmokėtas prekes su akcijos čekiu pagal savo įstatyme numatytą sutarties atsisakymo teisę.

8.9 Kampanijos čekį galima perkelti. Pardavėjas gali sumokėti atitinkamam savininkui, išpirkusiam reklaminį kuponą pardavėjo internetinėje parduotuvėje, turėdamas iškrovos efektą. Tai netaikoma, jei pardavėjas žino arba labai aplaidžiai nežino apie atitinkamo savininko neleidimą, teisinį neveiksnumą ar įgaliojimo nebuvimą.

9) Taikoma teisė

Vokietijos Federacinės Respublikos įstatymai taikomi visiems teisiniams santykiams tarp šalių, išskyrus įstatymus dėl tarptautinio kilnojamųjų prekių pirkimo. Vartotojų atveju šis teisės pasirinkimas galioja tik tiek, kiek nėra panaikinta valstybės, kurioje yra vartotojo nuolatinė gyvenamoji vieta, privalomųjų teisės nuostatų suteikta apsauga.

10) Alternatyvus ginčų sprendimas

10.1 ES Komisija teikia internetinio ginčų sprendimo platformą naudodama šią nuorodą: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Ši platforma yra kontaktinis punktas sprendžiant ginčus, kylančius dėl pirkimo ar paslaugų pirkimo internetu sutarčių, kuriose dalyvauja vartotojas, neteisminiu būdu.

10.2 Pardavėjas nėra įpareigotas ir nenori dalyvauti ginčų sprendimo procedūroje vartotojų arbitražo taryboje.