Cuprins

 1. scop
 2. Încheierea contractului
 3. Dreptul de retragere
 4. Prețuri și condiții de plată
 5. Condiții de livrare și expediere
 6. Confiscarea titlului
 7. Răspundere pentru defecte (garanție)
 8. Valorificarea bonurilor de campanie
 9. Lege aplicabilă
 10. Rezolvare alternativa a disputei

1 Domeniul de aplicare

1.1 Acești termeni și condiții generale (denumite în continuare „GTC”) ale Holger Käding, tranzacționate în cadrul „samstore.de” (denumite în continuare „vânzător”), se aplică tuturor contractelor de livrare a bunurilor cu care un consumator sau un antreprenor (denumit în continuare „client”) Vânzător cu privire la bunurile afișate de vânzător în magazinul său online. Includerea condițiilor proprii ale clientului este respinsă, cu excepția cazului în care se convine altfel.

1.2 Un consumator în sensul acestor termeni și condiții este orice persoană fizică care încheie o tranzacție juridică în scopuri care nu sunt predominant nici comerciale, nici activitatea lor profesională independentă. Un antreprenor în sensul acestor termeni și condiții este o persoană fizică sau juridică sau un parteneriat juridic care, la încheierea unei tranzacții juridice, acționează în activitatea lor comercială sau profesională independentă.

2) Încheierea contractului

2.1 Descrierile de produse conținute în magazinul online al vânzătorului nu reprezintă oferte obligatorii din partea vânzătorului, ci servesc la trimiterea unei oferte obligatorii de către client.

2.2 Clientul poate trimite oferta utilizând formularul de comandă online integrat în magazinul online al vânzătorului. După plasarea mărfurilor selectate în coșul de cumpărături virtual și parcurgerea procesului electronic de comandă, clientul depune o ofertă contractuală obligatorie din punct de vedere juridic cu privire la bunurile din coșul de cumpărături, făcând clic pe butonul care încheie procesul de comandă. De asemenea, clientul poate trimite oferta vânzătorului prin telefon sau e-mail.

2.3 Vânzătorul poate accepta oferta clientului în termen de cinci zile,

 • prin trimiterea către client a unei confirmări scrise a comenzii sau a unei confirmări a comenzii în format text (fax sau e-mail), prin care primirea de către client a confirmării comenzii este decisivă sau
 • prin livrarea bunurilor comandate către client, prin care primirea bunurilor de către client este decisivă sau
 • cerând clientului să plătească după plasarea comenzii sale.

Dacă există mai multe dintre alternativele menționate anterior, contractul se încheie în momentul în care apare una dintre alternativele menționate anterior. Perioada de acceptare a ofertei începe în ziua următoare trimiterii ofertei de către client și se încheie la sfârșitul celei de-a cincea zile de la trimiterea ofertei. În cazul în care vânzătorul nu acceptă oferta clientului în perioada menționată anterior, aceasta se consideră a fi o respingere a ofertei, rezultând că clientul nu mai este obligat de declarația sa de intenție.

2.4 La trimiterea unei oferte prin intermediul formularului de comandă online al vânzătorului, textul contractului este salvat de către vânzător și trimis clientului sub formă de text (de exemplu, e-mail, fax sau scrisoare) după trimiterea comenzii sale împreună cu prezentii termeni și condiții. În plus, textul contractului este arhivat pe site-ul vânzătorului și poate fi accesat gratuit de către client prin contul său de client protejat prin parolă prin introducerea datelor de conectare corespunzătoare, cu condiția ca clientul să fi creat un cont de client în magazinul online al vânzătorului înainte de a-și trimite comanda.

2.5 Înainte de a trimite o comandă obligatorie prin formularul de comandă online al vânzătorului, clientul poate identifica posibile erori de intrare citind cu atenție informațiile afișate pe ecran. Un mijloc tehnic eficient pentru o mai bună recunoaștere a erorilor de intrare poate fi funcția de mărire a browserului, cu ajutorul căreia este mărită reprezentarea pe ecran. Clientul își poate corecta intrările ca parte a procesului de comandă electronică utilizând funcțiile obișnuite de la tastatură și mouse până când face clic pe butonul care încheie procesul de comandă.

2.6 Doar limba germană este disponibilă pentru încheierea contractului.

2.7 Procesarea comenzilor și contactul se efectuează de obicei prin e-mail și procesarea automată a comenzilor. Clientul trebuie să se asigure că adresa de e-mail furnizată de acesta pentru procesarea comenzii este corectă, astfel încât e-mailurile trimise de vânzător să poată fi primite la această adresă. În special, atunci când folosește filtre SPAM, clientul trebuie să se asigure că toate e-mailurile trimise de vânzător sau de terțe părți însărcinate cu procesarea comenzii pot fi livrate.

3) dreptul de retragere

3.1 Consumatorii au, în general, dreptul de retragere.

3.2 Informații suplimentare privind dreptul de retragere pot fi găsite în politica de anulare a vânzătorului.

4) Prețuri și condiții de plată

4.1 Cu excepția cazului în care se specifică altfel în descrierea produsului vânzătorului, prețurile date sunt prețuri totale care includ impozitul legal pe vânzări. Orice costuri suplimentare de livrare și expediere care pot fi suportate sunt specificate separat în descrierea produsului respectiv.

4.2 Opțiunile de plată vor fi comunicate clientului în magazinul online al vânzătorului.

4.3 Dacă a fost convenită plata în avans prin transfer bancar, plata se datorează imediat după încheierea contractului, cu excepția cazului în care părțile au convenit o dată de scadență ulterioară.

4.4 Atunci când plătiți utilizând una dintre metodele de plată oferite de PayPal, plata este procesată de furnizorul de servicii de plată PayPal (Europa) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (în continuare: „PayPal”), sub rezerva PayPal - Condiții de utilizare, disponibile sub https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full sau - dacă clientul nu are un cont PayPal - în termenii și condițiile pentru plăți fără un cont PayPal, care pot fi vizualizate la https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5) Condiții de livrare și expediere

5.1 Livrarea mărfurilor are loc pe ruta de expediere la adresa de livrare specificată de client, cu excepția cazului în care se convine altfel. La procesarea tranzacției, adresa de livrare dată în procesarea comenzii vânzătorului este decisivă. Abaterea de la aceasta, atunci când alegeți metoda de plată PayPal, adresa de livrare stocată de client la PayPal în momentul plății este decisivă.

5.2 În cazul în care compania de transport trimite marfa înapoi vânzătorului, deoarece livrarea către client nu a fost posibilă, acesta suportă costurile pentru expedierea nereușită. Acest lucru nu se aplică în cazul în care clientul își exercită efectiv dreptul de retragere, dacă nu este responsabil pentru circumstanța care a dus la imposibilitatea livrării sau dacă i s-a împiedicat temporar să accepte serviciul oferit, cu excepția cazului în care vânzătorul i-a dat posibilitatea anunțase serviciul cu un timp rezonabil în avans.

5.3 Preluarea nu este posibilă din motive logistice.

6) Păstrarea titlului

Dacă vânzătorul efectuează o plată în avans, el își păstrează dreptul de proprietate asupra bunurilor livrate până când prețul de achiziție datorat a fost achitat integral.

7) Răspunderea pentru defecte (garanție)

7.1 Dacă articolul achiziționat este defect, se aplică prevederile răspunderii legale pentru defecte.

7.2 Clientul este rugat să reclame livrătorului mărfurile livrate cu daune de transport evidente și să informeze vânzătorul cu privire la aceasta. Dacă clientul nu se conformează, acest lucru nu are niciun efect asupra pretențiilor sale legale sau contractuale pentru defecte.

8) Valorificarea bonurilor de campanie

8.1 Tichetele care sunt emise gratuit de vânzător ca parte a promoțiilor cu o anumită perioadă de valabilitate și care nu pot fi achiziționate de client (în continuare „tichete promoționale”) pot fi răscumpărate numai în magazinul online al vânzătorului și numai în perioada specificată.

8.2 Produsele individuale pot fi excluse din campania de cupoane dacă există o restricție corespunzătoare din conținutul cuponului de campanie.

8.3 Tichetele promoționale pot fi răscumpărate numai înainte de finalizarea procesului de comandă. Facturarea ulterioară nu este posibilă.

8.4 Un singur voucher de campanie poate fi valorificat pentru fiecare comandă.

8.5 Valoarea mărfurilor trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea bonului de campanie. Orice credit rămas nu va fi rambursat de către vânzător.

8.6 Dacă valoarea voucherului de campanie este insuficientă pentru a acoperi comanda, una dintre celelalte metode de plată oferite de vânzător poate fi selectată pentru a soluționa diferența.

8.7 Creditul unui cupon de campanie nu este plătit nici în numerar și nici nu se plătesc dobânzi.

8.8 Voucherul de campanie nu va fi rambursat dacă clientul returnează bunurile achitate integral sau parțial cu voucherul de campanie în limitele dreptului său legal de retragere.

8.9 Voucherul campaniei este transferabil. Vânzătorul poate, cu efect de descărcare, să efectueze plăți către proprietarul respectiv care răscumpără voucherul promoțional în magazinul online al vânzătorului. Acest lucru nu se aplică în cazul în care vânzătorul are cunoștință sau ignoranță gravă a neautorizării, incapacității legale sau lipsei autorizației proprietarului respectiv.

9) Legea aplicabilă

Legea Republicii Federale Germania se aplică tuturor relațiilor juridice dintre părți, cu excepția legilor privind achiziția internațională de bunuri mobile. În cazul consumatorilor, această alegere a legii se aplică numai în măsura în care protecția acordată prin dispozițiile obligatorii ale legii țării în care consumatorul își are reședința obișnuită nu este retrasă.

10) Soluționarea alternativă a litigiilor

10.1 Comisia UE oferă o platformă pentru soluționarea online a litigiilor sub următorul link: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Această platformă servește drept punct de contact pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor care decurg din contractele de cumpărare sau servicii online în care este implicat un consumator.

10.2 Vânzătorul nu este obligat și nici nu dorește să participe la o procedură de soluționare a litigiilor în fața unei comisii de arbitraj pentru consumatori.