Kazalo

 1. Obseg
 2. Sklenitev pogodbe
 3. Pravica do odstopa
 4. Cene in plačilni pogoji
 5. Pogoji dostave in pošiljanja
 6. Ohranitev naslova
 7. Odgovornost za napake (garancija)
 8. Unovčenje bonov za akcije
 9. Veljavno pravo
 10. Alternativno reševanje sporov

1) Obseg

1.1 Ti splošni pogoji (v nadaljnjem besedilu "splošni pogoji") Holgerja Kädinga, ki trgujejo pod "samstore.de" (v nadaljevanju "prodajalec"), veljajo za vse pogodbe o dobavi blaga, ki jih potrošnik ali podjetnik (v nadaljevanju "kupec") Prodajalec glede blaga, ki ga prodajalec razstavi v svoji spletni trgovini. Vključitev lastnih pogojev stranke se zavrne, razen če ni drugače dogovorjeno.

1.2 Potrošnik v smislu teh pogojev je katera koli fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki pretežno niso niti komercialni niti njihova neodvisna poklicna dejavnost. Podjetnik v smislu teh pogojev je fizična ali pravna oseba ali pravno partnerstvo, ki ob sklenitvi pravnega posla opravlja svojo komercialno ali samostojno poklicno dejavnost.

2) Sklenitev pogodbe

2.1 Opisi izdelkov, ki jih vsebuje prodajalčeva spletna trgovina, ne predstavljajo zavezujočih ponudb prodajalca, temveč služijo temu, da kupec predloži zavezujočo ponudbo.

2.2 Kupec lahko odda ponudbo z uporabo spletnega obrazca za naročilo, ki je vgrajen v prodajalčevo spletno trgovino. Potem ko izbrano blago postavi v virtualni nakupovalni voziček in opravi postopek elektronskega naročanja, stranka s pravnim klikom na gumb, ki zaključi postopek naročanja, odda pravno zavezujočo pogodbeno ponudbo za blago v nakupovalni košarici. Kupec lahko prodajalcu ponudbo odda tudi po telefonu ali elektronski pošti.

2.3 Prodajalec lahko sprejme ponudbo kupca v petih dneh,

 • s pošiljanjem kupcu pisne potrditve naročila ali potrditve naročila v besedilni obliki (faks ali e-pošta), pri čemer je kupčev prejem potrditve naročila odločilen, ali
 • z dostavo naročenega blaga kupcu, pri čemer je prejem blaga s strani kupca odločilen, oz
 • tako, da kupca po oddaji naročila plača.

Če je zgoraj omenjenih alternativ več, se pogodba sklene v trenutku, ko se ena od prej omenjenih alternativ prvič pojavi. Obdobje za sprejem ponudbe se začne naslednji dan po tem, ko kupec pošlje ponudbo, in se konča konec petega dne po pošiljanju ponudbe. Če prodajalec v zgoraj omenjenem roku ne sprejme ponudbe kupca, se šteje, da je ponudba zavrnjena, kar ima za posledico, da stranka ni več zavezana z izjavo o nameri.

2.4 Ko oddate ponudbo prek prodajalčevega spletnega obrazca za naročilo, prodajalec shrani besedilo pogodbe in ga pošlje stranki v besedilni obliki (npr. E-pošta, faks ali pismo) po oddaji naročila skupaj s temi pogoji. Poleg tega je besedilo pogodbe arhivirano na spletnem mestu prodajalca, do njega pa lahko kupec brezplačno dostopa prek svojega geslo zaščitenega računa stranke z vnosom ustreznih podatkov za prijavo, pod pogojem, da je kupec v prodajalčevi spletni trgovini ustvaril račun stranke pred pošiljanjem naročila.

2.5 Pred oddajo zavezujočega naročila prek spletnega obrazca prodajalca lahko kupec s pozornim branjem informacij, prikazanih na zaslonu, prepozna morebitne napake pri vnosu. Učinkovito tehnično sredstvo za boljše prepoznavanje napak pri vnosu je lahko funkcija povečave brskalnika, s pomočjo katere je predstavitev na zaslonu povečana. Kupec lahko svoje vnose popravi v okviru postopka elektronskega naročanja z običajnimi funkcijami tipkovnice in miške, dokler ne klikne gumba, ki zaključi postopek naročila.

2.6 Za sklenitev pogodbe je na voljo samo nemški jezik.

2.7 Obdelava in stiki z naročili se običajno izvajajo po elektronski pošti in avtomatizirani obdelavi naročil. Kupec mora zagotoviti, da je e-poštni naslov, ki ga je navedel za obdelavo naročila, pravilen, da lahko na ta naslov prejme e-pošto, ki jo pošlje prodajalec. Zlasti pri uporabi filtrov za neželeno pošto mora zagotoviti, da je mogoče dostaviti vsa e-poštna sporočila, ki jih pošlje prodajalec ali tretje osebe, pooblaščene za obdelavo naročila.

3) pravica do odstopa

3.1 Potrošniki imajo na splošno pravico do odstopa od pogodbe.

3.2 Nadaljnje informacije o pravici do odstopa so na voljo v prodajalčevi politiki odpovedi.

4) Cene in plačilni pogoji

4.1 Če v opisu izdelka prodajalca ni navedeno drugače, so navedene cene skupne cene, ki vključujejo zakonsko določen prometni davek. Morebitni dodatni stroški dostave in dostave so posebej navedeni v opisu izdelka.

4.2 Možnosti plačila bodo kupcu sporočene v prodajalčevi spletni trgovini.

4.3 Če je dogovorjeno predplačilo z bančnim nakazilom, plačilo zapade takoj po sklenitvi pogodbe, razen če se stranki ne dogovorita pozneje.

4.4 Pri plačilu z enim od načinov plačila, ki jih ponuja PayPal, plačilo obdela ponudnik plačilnih storitev PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (v nadaljnjem besedilu: "PayPal"), pri čemer plača PayPal - Pogoji uporabe, na voljo pod https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full ali - če stranka nima računa PayPal - pod pogoji za plačila brez računa PayPal, ki si jih lahko ogledate na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5) Dostava in pogoji pošiljanja

5.1 Dostava blaga poteka po odpremni poti na naslov za dostavo, ki ga določi kupec, če ni drugače dogovorjeno. Pri obdelavi transakcije je odločilen naslov za dostavo, naveden v prodajalčevem naročilu. Pri odstopanju od tega je pri izbiri načina plačila PayPal odločilen naslov za dostavo, ki ga kupec shrani v PayPalu ob plačilu.

5.2 Če prevozniško podjetje blago vrne prodajalcu, ker dostava kupcu ni bila mogoča, stranka nosi stroške neuspešne pošiljke. To ne velja, če kupec učinkovito uveljavi svojo pravico do odstopa od pogodbe, če ni odgovoren za okoliščino, ki je privedla do nemožnosti dostave, ali če mu je bila začasno onemogočena sprejemanje ponujene storitve, razen če mu prodajalec ni dal možnosti je storitev predhodno napovedal.

5.3 Prevzem ni mogoč iz logističnih razlogov.

6) Ohranitev naslova

Če prodajalec opravi predplačilo, obdrži lastništvo dobavljenega blaga, dokler ni v celoti poravnana dolgovana kupnina.

7) Odgovornost za napake (garancija)

7.1 Če je kupljeni izdelek z napako, veljajo določbe zakonske odgovornosti za napake.

7.2 Kupca prosimo, da se dostavljavcu pritoži zaradi dobavljenega blaga z očitno transportno škodo in o tem obvesti prodajalca. Če stranka tega ne upošteva, to ne vpliva na njegove zakonske ali pogodbene zahtevke za napake.

8) Unovčenje bonov za akcije

8.1 Bone, ki jih prodajalec izda brezplačno v okviru promocij z določenim obdobjem veljavnosti in jih kupec ne more kupiti (v nadaljevanju "promocijski boni"), lahko unovčite samo v spletni prodajalčevi prodajni trgovini in le v določenem roku.

8.2 Posamezne izdelke je mogoče izključiti iz akcije bonov, če obstaja ustrezna omejitev glede vsebine kupona akcije.

8.3 Promocijske bone lahko unovčite šele, ko je postopek naročila zaključen. Naknadno zaračunavanje ni mogoče.

8.4 Na naročilo je mogoče unovčiti samo en bon za akcijo.

8.5 Vrednost blaga mora ustrezati vsaj znesku bona za akcijo. Preostalih dobropisov prodajalec ne bo povrnil.

8.6 Če vrednost bona za akcijo ne zadostuje za kritje naročila, lahko za poravnavo razlike izberete enega od drugih načinov plačila, ki jih ponuja prodajalec.

8.7 Dobropis za bon za akcijo ni izplačan niti v denarju niti obresti.

8.8 Kupon za akcijo ne bo povrnjen, če kupec vrne plačano blago v celoti ali delno z bonom za akcijo v okviru svoje zakonske pravice do odstopa.

8.9 Bon za akcijo je prenosljiv. Prodajalec lahko s plačilnim učinkom plača lastniku, ki unovči promocijski bon v prodajalčevi spletni trgovini. To ne velja, če prodajalec ve ali v skrajni malomarnosti ne pozna neavtorizacije, pravne nesposobnosti ali pomanjkanja dovoljenja zadevnega lastnika.

9) Veljavna zakonodaja

Zakonodaja Zvezne republike Nemčije velja za vsa pravna razmerja med strankama, razen zakonov o mednarodnem nakupu premičnega blaga. V primeru potrošnikov se ta izbira prava uporablja le, če zaščita, ki jo zagotavljajo obvezne določbe zakonodaje države, v kateri ima potrošnik običajno prebivališče, ni preklicana.

10) Alternativno reševanje sporov

10.1 Evropska komisija ponuja platformo za spletno reševanje sporov na naslednji povezavi: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Ta platforma služi kot kontaktna točka za izvensodno reševanje sporov, ki izhajajo iz spletnih nakupov ali pogodb o storitvah, v katere je vpleten potrošnik.

10.2 Prodajalec ni niti dolžan niti pripravljen sodelovati v postopku reševanja sporov pred arbitražnim odborom potrošnikov.