Startseite » Политика отказивања и образац за отказивање

Потрошачи имају право на одустајање у складу са следећим одредбама, при чему је потрошач свако физичко лице које закључује правни посао у сврхе које претежно нису ни комерцијалне ни самозапослене:

А. Политика отказивања

Право на повлачење
Имате право одустати од овог уговора у року од 14 дана без навођења разлога.

Период отказивања је 14 дана од дана када сте ви или трећа страна коју сте именовали, а која није превозник, преузели посјед задње робе.

Да бисте искористили своје право на одустајање, морате да нас обавестите (Холгер Кадинг, Ан ден Еллмен 14, 53773 Хеннеф, Тел.: 02242-9695650, Е-Маил: инфо@самсторе.де) јасном изјавом (нпр. поштом или путем е -поште) ваше одлуке о одустајању од овог уговора. У ту сврху можете користити приложени образац за одустајање, али то није обавезно.

Да бисте испунили рок за отказивање, довољно је да пошаљете своје обавештење о остваривању права на отказивање пре него што истекне период отказивања.

Последице повлачења
Ако одустанете од овог уговора, даћемо вам све уплате које смо примили од вас, укључујући и трошкове испоруке (са изузетком додатних трошкова који су резултат избора другачије врсте испоруке од најјефтиније стандардне испоруке коју нудимо ), које треба отплатити одмах, а најкасније у року од четрнаест дана од дана када смо примили обавјештење о вашем отказу овог уговора. За ову отплату користићемо иста средства плаћања која сте користили за првобитну трансакцију, осим ако је нешто друго изричито договорено са вама; Ни у ком случају вам неће бити наплаћене никакве накнаде за ову отплату. Можемо одбити отплату све док не примимо робу назад или док не доставите доказе да сте робу вратили, шта год да је раније.

Морате нам робу одмах предати или предати, у сваком случају најкасније у року од четрнаест дана од датума на који сте нас обавијестили о раскиду овог уговора. Рок је испуњен ако пошаљете робу пре истека четрнаест дана.

Ви сносите директне трошкове враћања робе.

Сваки губитак у вредности робе морате платити само ако је до губитка вредности дошло због руковања робом која није неопходна за проверу природе, својстава и функционалности робе.

Искључење или превремени престанак права на одустајање

Право на повлачење превремено истиче у случају уговора о испоруци аудио или видео записа или рачунарског софтвера у запечаћеном паковању ако је печат уклоњен након испоруке.

Б. Образац за одустајање

Ако желите да откажете уговор, молимо вас да попуните овај образац и пошаљете га назад.

на

самсторе.де

Холгер Кадинг
У Еллмену 14
53773 Хеннеф
Немачка
Е -пошта: инфо@самсторе.де

Ја / ми (*) овим опозивам уговор који сам закључио / ја (*) о куповини следеће робе (*) / пружању следеће услуге (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Наручено (*) ____________ / примљено (*) __________________

________________________________________________________

Име потрошача

________________________________________________________

Адреса потрошача

 

________________________________________________________

Потпис потрошача (само ако је то саопштено на папиру)

_________________________

датум

 

(*) Избришите тамо где се не примењује