İçindekiler

 1. dürbün
 2. Sözleşmenin imzalanması
 3. Vazgeçme hakkı
 4. Fiyatlar ve ödeme koşulları
 5. Teslimat ve nakliye koşulları
 6. Mülkiyetin korunması
 7. Kusurlar için sorumluluk (garanti)
 8. Kampanya kuponlarının kullanılması
 9. Uygulanabilir yasa
 10. Alternatif uyuşmazlık çözümü

1) Kapsam

1.1 Holger Käding'in "samstore.de" (bundan böyle "satıcı" olarak anılacaktır) altında ticaret yapan bu genel hüküm ve koşulları (bundan böyle "GTC" olarak anılacaktır), bir tüketicinin veya girişimcinin (bundan böyle "müşteri" olarak anılacaktır) malların teslimine ilişkin tüm sözleşmeler için geçerlidir. Satıcının çevrimiçi mağazasında görüntülediği ürünlerle ilgili satıcı. Aksi kararlaştırılmadıkça müşterinin kendi koşullarının dahil edilmesi burada reddedilir.

1.2 Bu hüküm ve koşulların anlamı dahilinde bir tüketici, ağırlıklı olarak ne ticari ne de bağımsız mesleki faaliyetleri olmayan amaçlar için yasal bir işlem yapan herhangi bir gerçek kişidir. Bu şartlar ve koşullar anlamında bir girişimci, yasal bir işlem gerçekleştirirken ticari veya bağımsız mesleki faaliyetlerinde hareket eden gerçek veya tüzel bir kişi veya yasal bir ortaklıktır.

2) Sözleşmenin imzalanması

2.1 Satıcının çevrimiçi mağazasında yer alan ürün açıklamaları, satıcının bağlayıcı teklifleri temsil etmez, ancak müşteri tarafından bağlayıcı bir teklif sunmaya hizmet eder.

2.2 Müşteri, satıcının çevrimiçi mağazasına entegre edilmiş çevrimiçi sipariş formunu kullanarak teklifi gönderebilir. Seçilen ürünleri sanal alışveriş sepetine yerleştirip elektronik sipariş sürecinden geçtikten sonra müşteri, sipariş sürecini sonlandıran butona tıklayarak alışveriş sepetindeki ürünlerle ilgili yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme teklifi sunar. Müşteri, teklifi satıcıya telefon veya e-posta yoluyla da iletebilir.

2.3 Satıcı, müşterinin teklifini beş gün içinde kabul edebilir,

 • Müşteriye yazılı bir sipariş onayı veya metin biçiminde (faks veya e-posta) bir sipariş onayı göndererek, bu sayede müşterinin sipariş onayını aldığı makbuz belirleyicidir veya
 • sipariş edilen malları müşteriye teslim ederek, malların müşteri tarafından teslim alınmasının belirleyici olduğu veya
 • Müşteriden siparişini verdikten sonra ödeme yapmasını isteyerek.

Yukarıda belirtilen alternatiflerden birkaçı varsa, sözleşme, yukarıda belirtilen alternatiflerden birinin ilk gerçekleştiği zamanda yapılır. Teklifin kabul süresi, müşteri tarafından teklifin gönderilmesinden sonraki gün başlar ve teklifin gönderilmesini takip eden beşinci günün sonunda sona erer. Satıcının yukarıda belirtilen süre içinde müşterinin teklifini kabul etmemesi durumunda bu, müşterinin artık niyet beyanına bağlı kalmaması sonucu teklifin reddi olarak kabul edilir.

2.4 Satıcının çevrimiçi sipariş formu aracılığıyla bir teklif gönderirken, sözleşme metni satıcı tarafından kaydedilir ve müşteriye siparişini gönderdikten sonra mevcut şartlar ve koşullar ile birlikte metin biçiminde (örn. E-posta, faks veya mektup) gönderilir. Ayrıca, sözleşme metni satıcının web sitesinde arşivlenir ve müşterinin siparişini göndermeden önce satıcının online mağazasında bir müşteri hesabı oluşturması şartıyla, ilgili oturum açma bilgileri girilerek müşteri tarafından parola korumalı müşteri hesabı üzerinden ücretsiz olarak erişilebilir.

2.5 Satıcının çevrimiçi sipariş formu aracılığıyla bağlayıcı bir sipariş göndermeden önce, müşteri ekranda görüntülenen bilgileri dikkatlice okuyarak olası giriş hatalarını belirleyebilir. Girdi hatalarının daha iyi tanınması için etkili bir teknik araç, tarayıcının ekrandaki gösterimin genişlemesini sağlayan büyütme işlevi olabilir. Müşteri, sipariş sürecini sonlandıran düğmeyi tıklayana kadar elektronik sipariş sürecinin bir parçası olarak normal klavye ve fare işlevlerini kullanarak girişlerini düzeltebilir.

2.6 Sözleşmenin imzalanması için sadece Almanca dil mevcuttur.

2.7 Sipariş işleme ve iletişim genellikle e-posta ve otomatik sipariş işleme yoluyla gerçekleştirilir. Satıcı tarafından gönderilen e-postaların bu adresten alınabilmesi için müşteri, siparişi işlemek için verdiği e-posta adresinin doğru olduğundan emin olmalıdır. Özellikle, SPAM filtrelerini kullanırken müşteri, satıcı tarafından veya sipariş işleme ile görevlendirilen üçüncü şahıslar tarafından gönderilen tüm e-postaların teslim edilebildiğinden emin olmalıdır.

3) cayma hakkı

3.1 Tüketicilerin genellikle cayma hakkı vardır.

3.2 Cayma hakkı ile ilgili daha fazla bilgi satıcının iptal politikasında bulunabilir.

4) Fiyatlar ve ödeme koşulları

4.1 Satıcının ürün açıklamasında aksi belirtilmedikçe, verilen fiyatlar yasal satış vergisini içeren toplam fiyatlardır. Oluşabilecek ek teslimat ve nakliye masrafları, ilgili ürün açıklamasında ayrıca belirtilmiştir.

4.2 Ödeme seçenekleri, satıcının çevrimiçi mağazasında müşteriye bildirilecektir.

4.3 Banka havalesi ile ön ödeme kabul edilmişse, taraflar daha sonraki bir vade tarihini kabul etmedikçe, ödemenin sözleşmenin imzalanmasından hemen sonra yapılması gerekir.

4.4 PayPal tarafından sunulan ödeme yöntemlerinden birini kullanarak ödeme yaparken, ödeme PayPal (Avrupa) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lüksemburg (bundan sonra: "PayPal") tarafından PayPal'a tabidir. - Kullanım koşulları altında mevcuttur https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full veya - müşterinin PayPal hesabı yoksa - PayPal hesabı olmayan ödemelere ilişkin hüküm ve koşullar altında, https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5) Teslimat ve nakliye koşulları

5.1 Malların teslimi, aksi kararlaştırılmadıkça, müşteri tarafından belirtilen teslimat adresine gönderim yolunda gerçekleşir. İşlem işlenirken, satıcının sipariş işleminde verilen teslimat adresi belirleyicidir. Bundan farklı olarak, PayPal ödeme yöntemini seçerken, ödeme sırasında müşteri tarafından PayPal'da saklanan teslimat adresi belirleyicidir.

5.2 Nakliye şirketi, müşteriye teslimatın mümkün olmadığı için malları satıcıya geri gönderirse, başarısız sevkiyatın masraflarını müşteri üstlenir. Satıcı kendisine fırsat vermedikçe, müşterinin cayma hakkını etkin bir şekilde kullanması, teslimatın imkansızlığına neden olan durumdan sorumlu olmaması veya sunulan hizmeti kabul etmesi geçici olarak engellenmesi durumunda bu geçerli değildir. hizmeti makul bir süre önceden duyurmuştu.

5.3 Lojistik nedenlerden dolayı teslim almak mümkün değildir.

6) Mülkiyetin korunması

Satıcı peşin ödeme yaparsa, satın alma bedelinin tamamı ödenene kadar teslim edilen malların mülkiyetini elinde tutar.

7) Kusur sorumluluğu (garanti)

7.1 Satın alınan ürün kusurlu ise, kusurlar için yasal sorumluluk hükümleri geçerlidir.

7.2 Müşteriden teslimatçıya, nakliye sırasında bariz bir şekilde zarar görmüş mallar hakkında şikayette bulunması ve bunu satıcıya bildirmesi istenir. Müşteri buna uymazsa, bunun kusurlara yönelik yasal veya sözleşmeden doğan talepleri üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

8) Kampanya kuponlarının kullanılması

8.1 Satıcı tarafından belirli bir geçerlilik süresi olan promosyonlar kapsamında ücretsiz olarak verilen ve müşteri tarafından satın alınamayan kuponlar (bundan böyle "promosyon kuponları" olarak anılacaktır) yalnızca satıcının online mağazasında ve yalnızca belirtilen süre içinde kullanılabilir.

8.2 Kampanya kuponunun içeriğinde buna karşılık gelen bir kısıtlama varsa, münferit ürünler kupon kampanyasından çıkarılabilir.

8.3 Promosyon kuponları yalnızca sipariş süreci tamamlanmadan önce kullanılabilir. Sonraki faturalandırma mümkün değildir.

8.4 Sipariş başına yalnızca bir kampanya çeki kullanılabilir.

8.5 Malların değeri, en az kampanya çeki miktarına eşit olmalıdır. Kalan herhangi bir kredi satıcı tarafından iade edilmeyecektir.

8.6 Kampanya kuponunun değeri siparişi karşılamaya yetmiyorsa, satıcı tarafından sunulan diğer ödeme yöntemlerinden biri aradaki farkı kapatmak için seçilebilir.

8.7 Kampanya kuponunun kredisi nakit olarak ödenmez ve faiz de ödenmez.

8.8 Müşteri, kanuni cayma hakkı kapsamında kampanya çeki ile ödediği malları kısmen veya tamamen iade ederse, kampanya çeki iade edilmeyecektir.

8.9 Kampanya çeki devredilebilir. Satıcı, indirim etkisiyle, satıcının çevrimiçi mağazasında promosyon kuponunu kullanan ilgili sahibe ödeme yapabilir. Bu, satıcının ilgili mal sahibinin yetkisizliği, yasal yetersizliği veya yetkisizliği konusunda bilgisi veya büyük ölçüde ihmalkarlığı varsa geçerli değildir.

9) Uygulanacak Hukuk

Federal Almanya Cumhuriyeti kanunları, uluslararası taşınır mal alımına ilişkin kanunlar hariç olmak üzere, taraflar arasındaki tüm hukuki ilişkiler için geçerlidir. Tüketiciler söz konusu olduğunda, bu hukuk seçimi, yalnızca tüketicinin mutat meskeninin bulunduğu devletin kanunlarının zorunlu hükümleri tarafından sağlanan koruma geri alınmadığı sürece geçerlidir.

10) Alternatif uyuşmazlık çözümü

10.1 AB Komisyonu, aşağıdaki bağlantı altında çevrimiçi anlaşmazlık çözümü için bir platform sağlar: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Bu platform, bir tüketicinin dahil olduğu çevrimiçi satın alma veya hizmet sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilafların mahkeme dışı çözümü için bir iletişim noktası görevi görür.

10.2 Satıcı, tüketici hakem heyeti nezdinde bir uyuşmazlık çözüm prosedürüne katılmaya ne yükümlü ne de istekli.