Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Αγαπητοί πελάτες, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η εταιρεία μας θα βρίσκεται σε διακοπές έως τις 31 Μαρτίου 2024.
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δεχτούμε τις παραγγελίες σας και να τις παραδώσουμε αμέσως μετά την επιστροφή μας.

Αρχική σελίδα » Πολιτική ακύρωσης & φόρμα ακύρωσης

Οι καταναλωτές δικαιούνται δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες καταναλωτής είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει νομική συναλλαγή για σκοπούς που δεν είναι κυρίως εμπορικοί ούτε αυτοαπασχολούμενοι:

Α. Πολιτική ακύρωσης

Δικαίωμα υπαναχώρησης
Έχετε το δικαίωμα να αποσυρθείτε από αυτήν τη σύμβαση εντός 14 ημερών χωρίς να δώσετε κάποιο λόγο.

Η περίοδος ακύρωσης είναι 14 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή ένας τρίτος που ονομάζεται από εσάς, ο οποίος δεν είναι ο μεταφορέας, έχει πάρει στην κατοχή του τα τελευταία προϊόντα.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε (Holger Käding, An den Ellmen 14, 53773 Hennef, τηλ.: 02242-9695650, e-mail: info@versiegelung24.com) με σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή ή e-mail που αποστέλλεται ταχυδρομικώς) για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνημμένη φόρμα απόσυρσης μοντέλου για το σκοπό αυτό, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό.

Για να τηρήσετε την προθεσμία ακύρωσης, αρκεί να στείλετε την ειδοποίησή σας για την άσκηση του δικαιώματός σας ακύρωσης πριν από τη λήξη της περιόδου ακύρωσης.

Συνέπειες της απόσυρσης
Εάν αποσυρθείτε από αυτήν τη σύμβαση, θα σας δώσουμε όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση το πρόσθετο κόστος που προκύπτει από την επιλογή διαφορετικού τύπου παράδοσης από ό, τι η φθηνότερη τυπική παράδοση που προσφέρουμε από εμάς ), να εξοφληθεί αμέσως και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα που λάβαμε ειδοποίηση για την ακύρωση αυτής της σύμβασης. Για αυτήν την εξόφληση, θα χρησιμοποιήσουμε τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν κάτι άλλο συμφωνήθηκε ρητά μαζί σας. Σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε με τέλη για αυτήν την αποπληρωμή. Μπορούμε να αρνηθούμε την επιστροφή έως ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά ή μέχρι να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία ότι έχετε στείλει τα αγαθά πίσω, όποιο από τα δύο είναι νωρίτερα.

Πρέπει να επιστρέψετε ή να μας παραδώσετε τα εμπορεύματα αμέσως και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία μας ενημερώσατε για την ακύρωση αυτής της σύμβασης. Η προθεσμία τηρείται εάν στείλετε τα εμπορεύματα πριν από τη λήξη της περιόδου των δεκατεσσάρων ημερών.

Αναλαμβάνετε το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων.

Θα πρέπει να πληρώσετε για τυχόν απώλεια αξίας των αγαθών εάν αυτή η απώλεια αξίας οφείλεται στον χειρισμό των αγαθών που δεν είναι απαραίτητος για τον έλεγχο της φύσης, των ιδιοτήτων και της λειτουργικότητας των αγαθών.

Αποκλεισμός ή πρόωρη λήξη του δικαιώματος υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης λήγει πρόωρα σε περίπτωση συμβάσεων για την παράδοση ηχογραφήσεων ή βίντεο ή λογισμικού υπολογιστή σε σφραγισμένο πακέτο εάν η σφραγίδα έχει αφαιρεθεί μετά την παράδοση.

Β. Έντυπο απόσυρσης

Εάν θέλετε να ακυρώσετε τη σύμβαση, συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα και στείλτε την πίσω.

Επί

samstore.de

Χόλγκερ Κέντινγκ
Στο Έλμεν 14
53773 Hennef
Γερμανία
Email: info@versiegelung24.com

Ανακαλώ τη σύμβαση που συνήφθη από εμένα / εμάς (*) για την αγορά των ακόλουθων αγαθών (*) / την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Παραγγέλθηκε στις (*) ____________ / ελήφθη στις (*) __________________

________________________________________________________

Όνομα του καταναλωτή

________________________________________________________

Διεύθυνση του καταναλωτή

________________________________________________________

Υπογραφή του καταναλωτή (των καταναλωτών) (μόνο εάν αυτό κοινοποιηθεί σε χαρτί)

_________________________

ημερομηνία

(*) Διαγραφή όπου δεν εφαρμόζεται