Přeskočit na obsah

Vážení zákazníci, rádi bychom vás informovali, že naše společnost bude mít do 31. března 2024 dovolenou.
Rádi vaše objednávky přijmeme a doručíme je ihned po návratu.

Domovská stránka » Storno podmínky a formulář pro zrušení

Spotřebitelé mají právo na odstoupení od smlouvy v souladu s následujícími ustanoveními, přičemž spotřebitelem je jakákoli fyzická osoba, která uzavírá právní transakci za účelem, který není převážně komerční ani samostatně výdělečně činný:

A. Storno podmínky

Právo na odstoupení
Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 dnů ode dne, kdy jste vy nebo vámi jmenovaná třetí osoba, která není přepravcem, převzali poslední zboží.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat (Holger Käding, An den Ellmen 14, 53773 Hennef, tel.: 02242-9695650, e-mail: info@versiegelung24.com) prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisem nebo e-mailem zaslaným poštou). K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení, ale není to povinné.

Aby byla dodržena lhůta pro zrušení, stačí, když odešlete oznámení o uplatnění svého práva na zrušení před uplynutím lhůty pro zrušení.

Důsledky odstoupení
Pokud odstoupíte od této smlouvy, dáme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplývají z výběru jiného druhu doručení, než jaké má nejlevnější standardní dodávka, kterou nabízíme ), které mají být vráceny okamžitě a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem zrušení této smlouvy. Pro tuto splátku použijeme stejný platební prostředek, jaký jste použili pro původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; V žádném případě vám za tuto splátku nebudou účtovány žádné poplatky. Můžeme odmítnout vrácení peněz, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nepředložíte důkaz, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte vrátit nebo předat okamžitě a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nás informovali o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud odešlete zboží před uplynutím čtrnácti dnů.

Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy.

Za jakoukoli ztrátu hodnoty zboží musíte zaplatit pouze tehdy, je -li tato ztráta hodnoty způsobena zacházením se zbožím, které není nutné ke kontrole povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Vyloučení nebo předčasné zánik práva na odstoupení

Právo na odstoupení zaniká předčasně v případě smluv o dodávce zvukových nebo obrazových záznamů nebo počítačového softwaru v zapečetěném obalu, pokud byla pečeť po dodání odstraněna.

B. Formulář pro výběr

Pokud chcete zrušit smlouvu, vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej zpět.

Na

samstore.de

Holger Käding
Na Ellmen 14
53773 Hennef
Německo
E -mail: info@versiegelung24.com

Já / my (*) tímto rušíme mnou / námi (*) uzavřenou smlouvu na nákup následujícího zboží (*) / poskytnutí následující služby (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Objednáno dne (*) ____________ / přijato dne (*) __________________

________________________________________________________

Jméno spotřebitele

________________________________________________________

Adresa spotřebitele

________________________________________________________

Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je to sděleno na papíře)

_________________________

datum

(*) Smazat, pokud není použitelné