Přeskočit na obsah

Vážení zákazníci, rádi bychom vás informovali, že naše společnost bude mít do 31. března 2024 dovolenou.
Rádi vaše objednávky přijmeme a doručíme je ihned po návratu.

Dezinfekce mobilních telefonů

Chraňte se před patogeny pomocí dezinfekce smartphonů

Chytrý telefon je dnes naším stálým společníkem. Jeho povrch je však náchylný nejen ke každodennímu znečištění, ale také k virům a bakteriím. Náš dezinfekční prostředek pro chytré telefony dezinfikuje povrch a odstraňuje nebezpečné zárodky.

Čištění displeje mobilního telefonu dezinfekčním prostředkem: Je to možné?

Ano, to je možné. Hladký povrch chytrého telefonu je obzvláště účinný při odstraňování virů a bakterií, protože mikroby si nemohou najít žádné výklenky, ve kterých by se mohly “schovat”, jako je tomu na drsném povrchu. To znamená, že náš dezinfekční prostředek výborně ničí choroboplodné zárodky.

Výhody našeho dezinfekčního prostředku

  • Při správném použití naše dlouhodobá dezinfekce dlouhodobě chrání před viry, bakteriemi a dalšími patogeny, jako jsou spory plísní.
  • Zejména chytrý telefon je místem přenosu, protože se ho dotýkáme, držíme ho u ucha a v blízkosti úst a nosu. Patogeny na jeho povrchu by si s námi snadno poradily.
  • Chráníte sebe i další osoby, které používají váš chytrý telefon – partnery, rodinné příslušníky a kolegy, kteří používají mobilní telefon k práci.
  • Použití dezinfekčního prostředku je velmi snadné a bezpečné.

Příklady použití naší dezinfekce pro chytré telefony

Existují dva scénáře ochrany smartphonu před viry a bakteriemi: a) soukromé a b) profesní kontext. Podívejme se na ně blíže.

a) Chraňte svůj soukromě používaný smartphone

Je to tak: na své soukromé mobilní telefony saháme většinou jen my sami. Ale jen většinu času. Stačí ji položit v kanceláři, v restauraci nebo i doma někde, kde by ji jiný člověk mohl chtít jen lehce posunout, protože zrovna překáží. To by mohlo vést k šíření choroboplodných zárodků prostřednictvím chytrého telefonu.

b) Profesní kontext

Existují firmy, které svým zaměstnancům poskytují profesionální chytré telefony, které si pak během pracovního dne předávají z ruky do ruky a od ucha k uchu nebo je na konci směny předávají nástupci. Pokud jsou tato zařízení kontaminována viry nebo bakteriemi, hrozí vysoké riziko. Chraňte sebe i ostatní a udržujte svůj mobilní telefon bez bakterií pomocí naší dezinfekce!

Bezpečnostní upozornění

Sdružení pro pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů stanoví, že při práci s dezinfekčními prostředky je nutné používat rukavice. Při požití je škodlivý. Způsobuje těžké popáleniny kůže a poškození očí. Velmi toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Během používání nejezte, nepijte a nekuřte. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEvyvolávejte zvracení. PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Okamžitě odstraňte veškerý kontaminovaný oděv. Opláchněte pokožku vodou/sprchou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně několik minut vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte stávající kontaktní čočky. Pokračujte v oplachování. Okamžitě zavolejte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM nebo lékaře. Pokud je nutná lékařská pomoc, připravte si obal nebo štítek. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Používejte pouze s vodou a podle směšovací tabulky. Nepoužívejte s jinými čisticími nebo dezinfekčními prostředky.

Lze použít na všechny povrchy. U sporně citlivých povrchů doporučujeme provést zkoušku odolnosti na nenápadném místě. Skladujte pouze v uzavřeném obalu. Skladujte na chladném a suchém místě.

Nádobu lze recyklovat pouze tehdy, když je zcela prázdná. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Likvidujte v souladu s místními a úředními předpisy.

Reg. č. biocidu: N-28795 (D). 263/17/L (Lu)

Roztok připravený k použití podle směšovací tabulky nevyžaduje symbol nebezpečnosti.