Preskočiť na obsah

Vážení zákazníci, radi by sme vás informovali, že naša spoločnosť bude mať do 31. marca 2024 dovolenku.
Vaše objednávky radi prijmeme a doručíme ihneď po našom návrate.

Dezinfekčný prostriedok na mobilné telefóny

Chráňte sa pred patogénmi pomocou dezinfekcie smartfónu

Smartfón je dnes naším stálym spoločníkom. Jeho povrch je však náchylný nielen na každodenné znečistenie, ale aj na vírusy a baktérie. Náš dezinfekčný prostriedok pre smartfóny dezinfikuje povrch a odstraňuje nebezpečné baktérie.

Čistenie displeja mobilného telefónu dezinfekčným prostriedkom: Je to možné?

Áno, je to možné. Hladký povrch smartfónu je mimoriadne účinný pri odstraňovaní vírusov a baktérií, pretože mikróby si nemôžu nájsť žiadne medzery, v ktorých by sa mohli “ukryť”, ako je to možné na drsnom povrchu. To znamená, že náš dezinfekčný prostriedok výborne ničí choroboplodné zárodky.

Výhody nášho dezinfekčného prostriedku

  • Pri správnom používaní naša dlhodobá dezinfekcia dlhodobo chráni pred vírusmi, baktériami a inými patogénmi, ako sú spóry húb.
  • Najmä smartfón je miestom prenosu, pretože sa ho dotýkame, držíme ho pri uchu a v blízkosti úst a nosa. Patogény na jeho povrchu by to s nami mali ľahké.
  • Chránite seba aj ostatných ľudí, ktorí používajú váš smartfón – partnerov, rodinných príslušníkov a kolegov, ktorí používajú mobilný telefón na prácu.
  • Dezinfekčný prostriedok sa používa veľmi jednoducho a bezpečne.

Príklady použitia našej dezinfekcie pre smartfón

Existujú dva scenáre ochrany smartfónu pred vírusmi a baktériami: a) súkromné a b) odborný kontext. Pozrime sa na ne bližšie.

a) Chráňte svoj súkromne používaný smartfón

Je to pravda: zvyčajne sa sami dotýkame len svojich súkromných mobilných telefónov. Ale len väčšinu času. Stačí ho položiť v kancelárii, v reštaurácii alebo aj doma niekde, kde ho iná osoba môže chcieť len mierne posunúť, pretože práve prekáža. Prostredníctvom smartfónu by sa tak mohli šíriť patogény.

b) Profesionálny kontext

Existujú spoločnosti, ktoré svojim zamestnancom poskytujú profesionálne smartfóny, ktoré si potom počas pracovného dňa odovzdávajú z ruky do ruky a od ucha k uchu alebo ich na konci zmeny odovzdávajú nástupcovi. Ak sú tieto zariadenia kontaminované vírusmi alebo baktériami, hrozí vysoké riziko. Chráňte seba aj ostatných a udržujte svoj mobilný telefón bez baktérií pomocou našej dezinfekcie!

Bezpečnostná poznámka

Združenie zamestnávateľov pre poistenie zodpovednosti za škodu stanovuje, že pri práci s dezinfekčnými prostriedkami sa musia používať rukavice. Škodlivý pri požití. Spôsobuje vážne popáleniny pokožky a poškodenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy. Toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. Počas používania nejedzte, nepite a nefajčite. PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEvyvolávajte vracanie. PRI KONTAKTE S KOŽOU (alebo vlasmi): Okamžite odstráňte všetok kontaminovaný odev. Opláchnite pokožku vodou/sprchou. Pri zasiahnutí očí: Opatrne niekoľko minút vyplachujte vodou. Ak je to možné, odstráňte existujúce kontaktné šošovky. Pokračujte v oplachovaní. Okamžite zavolajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára. Ak je potrebná lekárska pomoc, pripravte si obal alebo etiketu. Uchovávajte mimo dosahu detí.
Používajte len s vodou a podľa tabuľky miešania. Nepoužívajte s inými čistiacimi alebo dezinfekčnými prostriedkami.

Môže sa používať na všetky povrchy. V prípade citlivých povrchov odporúčame vykonať test odolnosti na nenápadnom mieste. Skladujte len v uzavretej nádobe. Skladujte na chladnom a suchom mieste.

Nádobu možno recyklovať len vtedy, keď je úplne prázdna. Nepoužívajte po dátume exspirácie. Likvidujte v súlade s miestnymi a úradnými predpismi.

Reg. č. biocídu: N-28795 (D). 263/17/L (Lu)

Roztok pripravený na použitie podľa tabuľky miešania nevyžaduje symbol nebezpečnosti.