Spring til indhold

Kære kunder, vi vil gerne informere jer om, at vores virksomhed holder ferie indtil 31. marts 2024.
Vi tager gerne imod dine bestillinger og leverer dem straks efter vores hjemkomst.

Desinfektionsmiddel til mobiltelefoner

Beskyt dig selv mod patogener med smartphone-desinfektion

Smartphonen er vores konstante følgesvend i dag. Men overfladen er ikke kun modtagelig for hverdagens snavs, men også for vira og bakterier. Vores desinfektionsmiddel til smartphones desinficerer overfladen og fjerner farlige bakterier.

Rengøring af mobiltelefonens display med desinfektionsmiddel: Er det muligt?

Ja, det er muligt. Smartphonens glatte overflade er særligt effektiv til at fjerne vira og bakterier, fordi mikroberne ikke kan finde nicher, hvor de kan “gemme sig”, som de kan på ru overflader. Det betyder, at vores desinfektionsmiddel er fremragende til at dræbe patogener.

Fordele ved vores desinfektionsmiddel

  • Når den anvendes korrekt, beskytter vores langtidsdesinfektion mod vira, bakterier og andre patogener såsom svampesporer i lange perioder.
  • Især smartphonen er et transmissionspunkt, fordi man rører ved den, holder den op til øret og tæt på mund og næse. Patogener på dens overflade ville have let ved at komme ind på os.
  • Du beskytter dig selv og andre mennesker, der bruger din smartphone – partnere, familiemedlemmer og kolleger, der bruger deres mobiltelefoner til arbejde.
  • Desinfektionsmidlet er meget nemt og sikkert at bruge.

Eksempler på anvendelse af vores desinfektion til smartphones

Der er to scenarier for at beskytte en smartphone mod virus og bakterier: a) den private og b) den professionelle kontekst. Lad os tage et nærmere kig på dem.

a) Beskyt din privat brugte smartphone

Det er sandt: Vi rører normalt kun vores private mobiltelefoner selv. Men kun det meste af tiden. Vi skal bare stille den fra os på kontoret, på en restaurant eller derhjemme, hvor en anden person måske bare vil flytte den lidt, fordi den er i vejen lige nu. Dette kan sprede patogener via smartphonen.

b) Professionel kontekst

Der er virksomheder, som forsyner deres medarbejdere med professionelle smartphones, som så går fra hånd til hånd og øre til øre i løbet af arbejdsdagen eller overdrages til efterfølgeren, når en vagt er slut. Hvis disse enheder er kontamineret med virus eller bakterier, er der en høj risiko. Beskyt dig selv og andre, og hold din mobiltelefon bakteriefri med vores desinfektionsmiddel!

Sikkerhedsbemærkning

Arbejdsgivernes ansvarsforsikringsforening foreskriver, at der skal bæres handsker ved håndtering af desinfektionsmidler. Skadelig ved indtagelse. Forårsager alvorlige hudforbrændinger og øjenskader. Meget giftig for vandlevende organismer. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Du må ikke spise, drikke eller ryge under brug. VED INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. VED KONTAKT MED HUD (eller hår): Fjern straks alt forurenet tøj. Skyl huden med vand/bruser. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eksisterende kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt med at skylle. Ring straks til en GIFTINFORMATION eller en læge. Hvis der er brug for lægehjælp, så hav emballage eller etiket klar. Opbevares utilgængeligt for børn.
Må kun anvendes med vand og i henhold til blandingstabellen. Må ikke bruges sammen med andre rengørings- eller desinfektionsmidler.

Kan bruges på alle overflader. Ved tvivlsomt følsomme overflader anbefaler vi en modstandstest på et ikke synligt område. Må kun opbevares i en lukket beholder. Opbevares på et køligt og tørt sted.

Beholderen kan kun genbruges, når den er helt tom. Må ikke anvendes efter udløbsdatoen. Bortskaffes i overensstemmelse med lokale og officielle regler.

Reg. nr. for biocid: N-28795 (D). 263/17/L (Lu)

Den brugsklare opløsning i henhold til blandingstabellen kræver ikke et faresymbol.