Spring til indhold

Kære kunder, vi vil gerne informere jer om, at vores virksomhed holder ferie indtil 31. marts 2024.
Vi tager gerne imod dine bestillinger og leverer dem straks efter vores hjemkomst.

Hjemmeside » Generelle vilkår og betingelser med kundeoplysninger

Indholdsfortegnelse

 1. omfang
 2. Indgåelse af kontrakt
 3. Fortrydelsesret
 4. Priser og betalingsbetingelser
 5. Leverings- og forsendelsesbetingelser
 6. Ejendomsforbehold
 7. Ansvar for fejl (garanti)
 8. Indløsning af kampagnekuponer
 9. Gældende lov
 10. Alternativ konfliktløsning

1) Anvendelsesområde

1.1 Disse generelle vilkår og betingelser (herefter “GTC”) for Holger Käding, som handler under “versiegelung24.com” (herefter “Sælger”), gælder for alle kontrakter om levering af varer, som en forbruger eller iværksætter (herefter “Kunde”) med sælger med hensyn til de varer, som sælger præsenterer i sin netbutik. Inkluderingen af kundens egne betingelser modsiges hermed, medmindre andet er aftalt.

1.2  En forbruger i henhold til disse generelle vilkår og betingelser er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, der overvejende hverken er kommercielle eller selvstændige. En iværksætter i betydningen af disse vilkår og betingelser er en fysisk eller juridisk person eller et juridisk partnerskab, der ved indgåelsen af en juridisk transaktion handler i udøvelsen af deres kommercielle eller uafhængige erhvervsmæssige aktivitet.

2) Indgåelse af kontrakten

2.1  Produktbeskrivelserne i sælgers onlineshop repræsenterer ikke bindende tilbud fra sælgers side, men tjener til at give kunden mulighed for at afgive et bindende tilbud.

2.2  Kunden kan afgive tilbuddet via onlinebestillingsformularen integreret i sælgers netbutik. Efter at have lagt de udvalgte varer i den virtuelle indkøbskurv og gennemgået den elektroniske bestillingsproces, afgiver kunden et juridisk bindende kontrakttilbud på varerne i indkøbskurven ved at klikke på knappen, der afslutter bestillingsprocessen. Endvidere kan kunden også indsende tilbuddet til sælgeren via telefon eller e -mail.

2.3  Sælger kan acceptere kundens tilbud inden for fem dage,

 • ved at sende kunden en skriftlig ordrebekræftelse eller en ordrebekræftelse i tekstform (fax eller e-mail), hvorved kundens modtagelse af ordrebekræftelsen er afgørende, eller
 • ved at levere de bestilte varer til kunden, hvorved kundens modtagelse af varerne er afgørende, eller
 • ved at bede kunden om at betale efter at have lagt sin ordre.

Hvis der er flere af de ovennævnte alternativer, indgås kontrakten på det tidspunkt, hvor et af de førnævnte alternativer først indtræder. Perioden for at acceptere tilbuddet begynder dagen efter, at tilbuddet er sendt af kunden og slutter ved udgangen af den femte dag efter afsendelsen af tilbuddet. Hvis sælger ikke accepterer kundens tilbud inden for ovennævnte frist, anses dette for at være et afslag på tilbuddet med det resultat, at kunden ikke længere er bundet af sin hensigtserklæring.

2.4  Ved afgivelse af tilbud via sælgers online bestillingsformular gemmes kontraktteksten af sælger og sendes til kunden i tekstform (f.eks. e-mail, fax eller brev) sammen med disse almindelige handelsbetingelser efter bestillingen er afsendt. . Derudover arkiveres kontraktens tekst på sælgers websted og kan gratis opkaldes af kunden via sin adgangskodebeskyttede kundekonto ved at indtaste de tilsvarende login-data, forudsat at kunden har oprettet en kundekonto i sælgers onlinebutik, inden han afgiver sin ordre.

2.5  Inden afgivelse af den bindende ordre via sælgers online ordreformular, kan kunden identificere mulige indtastningsfejl ved omhyggeligt at læse informationen, der vises på skærmen. Et effektivt teknisk middel til bedre genkendelse af inputfejl kan være browserens udvidelsesfunktion, ved hjælp af hvilken repræsentationen på skærmen forstørres. Kunden kan rette sine indtastninger som en del af den elektroniske bestillingsproces ved hjælp af de sædvanlige tastatur- og musefunktioner, indtil han klikker på knappen, der afslutter bestillingsprocessen.

2.6  Kun det tyske sprog er tilgængeligt for indgåelse af kontrakten.

2.7  Ordrebehandlingen og kontakten foregår normalt via e-mail og automatiseret ordrebehandling. Kunden skal sikre, at den e-mail-adresse, han har givet for at behandle ordren, er korrekt, så de e-mails, som sælgeren har sendt, kan modtages på denne adresse. I særdeleshed skal kunden ved brug af SPAM-filtre sikre, at alle e-mails, der er sendt af sælgeren eller tredjeparter, som sælgeren har bestilt til at behandle ordren, kan leveres.

3) fortrydelsesret

3.1  Forbrugere har generelt ret til fortrydelsesret.

3.2  Yderligere information om fortrydelsesretten kan findes i sælgers fortrydelsespolitik.

4) Priser og betalingsbetingelser

4.1  Medmindre andet er angivet i sælgers produktbeskrivelse, er de angivne priser totalpriser inklusive lovpligtig moms. Eventuelle ekstra leverings- og forsendelsesomkostninger, der måtte opstå, er specificeret separat i den respektive produktbeskrivelse.

4.2  Betalingsmulighederne vil blive kommunikeret til kunden i sælgers online shop.

4.3  Er der aftalt forudbetaling ved bankoverførsel, forfalder betaling umiddelbart efter kontraktindgåelse, medmindre parterne har aftalt en senere forfaldsdato.

4.4  Ved betaling med en betalingsmetode, der tilbydes af PayPal, behandles betalingen via betalingstjenesteudbyderen PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (herefter: “PayPal”), under gyldigheden af PayPal – Brugervilkår, tilgængelig på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full  eller – hvis kunden ikke har en PayPal-konto – underlagt betingelserne for betalinger uden PayPal-konto, som kan ses på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full .

5) Leverings- og forsendelsesbetingelser

5.1  Varer leveres til den af kunden angivne leveringsadresse, medmindre andet er aftalt. Ved behandling af transaktionen er den leveringsadresse, der er angivet i sælgers ordrebehandling, afgørende. Afviger dette fra valget af PayPal -betalingsmetode, er leveringsadressen, der er gemt af kunden hos PayPal på betalingstidspunktet, afgørende.

5.2  Hvis transportfirmaet sender de afsendte varer tilbage til sælger, fordi levering til kunden ikke var mulig, afholder kunden omkostningerne for den mislykkede forsendelse. Dette gælder ikke, hvis kunden effektivt udøver sin fortrydelsesret, hvis han ikke er ansvarlig for den omstændighed, der førte til umuligheden af levering, eller hvis han midlertidigt blev forhindret i at acceptere den tilbudte service, medmindre sælgeren gav ham muligheden havde meddelt forestillingen rimelig tid i forvejen.

5.3  Afhentning er ikke mulig af logistiske årsager.

6) Ejendomsforbehold

Hvis sælgeren foretager en forskudsbetaling, beholder han ejerskabet af de leverede varer, indtil den skyldige købspris er betalt fuldt ud.

7) Ansvar for fejl (garanti)

7.1  Er den købte vare defekt, gælder det lovpligtige ansvar for mangler.

7.2  Kunden bedes klage over leverede varer med åbenlyse transportskader til leverer og oplyse sælger herom. Hvis kunden ikke overholder dette, har dette ingen indflydelse på hans lovpligtige eller kontraktlige krav om mangler.

8) Indløsning af kampagnekuponer

8.1  Kuponer, der udstedes gratis af sælger som led i kampagner med en bestemt gyldighedsperiode, og som ikke kan købes af kunden (herefter “kampagnekuponer”), kan kun indløses i sælgers netbutik og kun i den angivne periode .

8.2  Individuelle produkter kan udelukkes fra voucher-kampagnen, hvis en tilsvarende begrænsning følger af indholdet af kampagnevoucheren.

8.3  Kampagnekuponer kan kun indløses, før bestillingsprocessen er afsluttet. Efterfølgende fakturering er ikke mulig.

8.4  Der kan kun indløses én kampagnekupon pr. ordre.

8.5  Værdien af varerne skal mindst svare til mængden af kampagnebeviset. Eventuel resterende kredit refunderes ikke af sælgeren.

8.6  Hvis værdien af kampagnekuponen ikke er tilstrækkelig til at dække ordren, kan en af de andre betalingsmetoder, som sælger tilbyder, vælges til at udligne forskellen.

8.7  Restbeløbet på en salgsfremmende voucher udbetales hverken kontant eller forrentes.

8.8  Kampagnebeviset refunderes ikke, hvis kunden returnerer de varer, der er betalt helt eller delvist med kampagnebeviset inden for rammerne af hans lovbestemte fortrydelsesret.

8.9  Kampagnekuponen kan overdrages. Sælger kan med afgivende virkning foretage betalinger til den respektive ejer, der indløser kampagnekuponen i sælgers onlineshop. Dette gælder ikke, hvis sælger har kendskab til eller groft uagtsom uvidenhed om ikke-autorisationen, den juridiske inhabilitet eller manglende autorisation fra den respektive ejer.

9) Gældende lov

Forbundsrepublikken Tysklands lov finder anvendelse på alle retsforhold mellem parterne, undtagen lovene om internationalt køb af løsøre. For forbrugere finder dette lovvalg kun anvendelse, for så vidt som den beskyttelse, der ydes ved obligatoriske bestemmelser i loven i den stat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted, ikke trækkes tilbage.

10) Alternativ tvistbilæggelse

10.1  EU-Kommissionen tilbyder en platform til online tvistbilæggelse på internettet under følgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Denne platform fungerer som et kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister, der opstår som følge af onlinekøbs- eller servicekontrakter, hvor en forbruger er involveret.

10.2  Sælger er hverken forpligtet eller villig til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure for en forbrugervoldgiftsnævn.