Skip to content

Tisztelt Ügyfeleink, tájékoztatjuk Önöket, hogy cégünk 2024. március 31-ig szabadságon lesz.
Örömmel vesszük át a megrendeléseket, és hazatérésünk után azonnal kiszállítjuk azokat.

Honlap » Általános szerződési feltételek az ügyfelek adataival

Tartalomjegyzék

 1. hatálya
 2. Szerződéskötés
 3. Elállási jog
 4. Árak és fizetési feltételek
 5. Szállítási és szállítási feltételek
 6. A tulajdonjog fenntartása
 7. Felelősség a hibákért (garancia)
 8. Kampányutalványok visszaváltása
 9. Alkalmazandó jog
 10. Alternatív vitarendezés

1) Hatály

1.1 A „versiegelung24.com” (továbbiakban „Eladó”) alatti kereskedést folytató Holger Käding jelen Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) minden olyan áruszállítási szerződésre vonatkoznak, amelyet a fogyasztó vagy vállalkozó (a továbbiakban: „Ügyfél”) köt. az eladóval az eladó által a webáruházában bemutatott áruk tekintetében. A vevő saját feltételeinek figyelembe vétele ezennel ellentétes, hacsak másként nem állapodnak meg.

1.2  Fogyasztó a jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében minden olyan természetes személy, aki túlnyomórészt nem kereskedelmi vagy egyéni vállalkozói célból jogügyletet köt. A vállalkozó ezen feltételek értelmében természetes vagy jogi személy, vagy jogi partnerség, aki jogi ügylet megkötésekor kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenysége gyakorlása során jár el.

2) A szerződés megkötése

2.1  Az eladó webáruházában található termékleírások nem jelentenek kötelező érvényű ajánlatot az eladó részéről, hanem arra szolgálnak, hogy a vásárló kötelező érvényű ajánlatot tegyen.

2.2  A vásárló az eladó webáruházába integrált online megrendelőlapon teheti meg az ajánlatot. Miután a kiválasztott árut a virtuális bevásárlókosárba helyezte, és végigment az elektronikus rendelési folyamaton, az ügyfél a megrendelési folyamatot lezáró gombra kattintva jogilag kötelező érvényű szerződéses ajánlatot nyújt be a kosárban lévő árura. Ezenkívül az ügyfél telefonon vagy e -mailben is benyújthatja az ajánlatot az eladónak.

2.3  Az eladó öt napon belül elfogadhatja a vevő ajánlatát,

 • írásos megrendelés visszaigazolást vagy szöveges formában (fax vagy e-mail) küldött megrendelés visszaigazolást küldve az ügyfélnek, amellyel a megrendelés visszaigazolásának ügyfél általi megérkezése döntő fontosságú, vagy
 • a megrendelt áru vevőnek történő leszállításával, ezáltal döntő az áru vevő általi átvétele, vagy
 • azzal, hogy megrendelését követően a vásárlót fizeti.

Ha a fent említett alternatívák közül több létezik, akkor a szerződés abban az időpontban jön létre, amikor a fent említett alternatívák egyike először jelentkezik. Az ajánlat elfogadásának időtartama az ajánlat elküldését követő napon kezdődik, és az ajánlat elküldését követő ötödik nap végén ér véget. Ha az eladó a fent említett határidőn belül nem fogadja el az ügyfél ajánlatát, akkor ez az ajánlat elutasításának minősül, aminek következtében a vevőt már nem köti szándéknyilatkozata.

2.4  Az eladó online megrendelőlapján keresztül történő ajánlattételkor a szerződés szövegét az eladó elmenti, és a megrendelés elküldését követően szöveges formában (pl. e-mail, fax vagy levél) megküldi a vásárlónak a jelen Általános Szerződési Feltételekkel együtt. . Ezenkívül a szerződés szövegét archiválják az eladó weboldalán, és az ügyfél ingyenesen lehívhatja jelszóval védett ügyfélfiókján keresztül a megfelelő bejelentkezési adatok megadásával, feltéve, hogy az ügyfél létrehozott egy felhasználói fiókot a az eladó online boltja a megrendelés elküldése előtt.

2.5  A kötelező érvényű megrendelésnek az eladó online megrendelőlapján keresztül történő leadása előtt a vásárló a képernyőn megjelenő információk figyelmes elolvasásával azonosíthatja az esetleges beviteli hibákat. A beviteli hibák jobb felismerésének hatékony technikai eszköze lehet a böngésző nagyítási funkciója, amellyel a képernyőn megjelenített kép nagyítható. Az ügyfél az elektronikus rendelési folyamat részeként a szokásos billentyűzet- és egérfunkciókkal javíthatja bejegyzéseit, amíg meg nem kattint a rendelési folyamatot lezáró gombra.

2.6  A szerződéskötéshez csak a német nyelv áll rendelkezésre.

2.7  A megrendelés feldolgozása és a kapcsolatfelvétel általában e-mailen és automatizált rendelésfeldolgozáson keresztül történik. A vevőnek gondoskodnia kell arról, hogy az általa a megrendelés feldolgozására megadott e-mail cím helyes legyen, hogy az eladó által küldött e-maileket ezen a címen is megkaphassák. Különösen a SPAM szűrők használatakor az ügyfélnek biztosítania kell, hogy az eladó vagy az eladó által a megrendelés feldolgozására megbízott harmadik felek által küldött összes e-mail kézbesíthető legyen.

3) elállási jog

3.1  A fogyasztókat általában megilleti az elállási jog.

3.2  Az elállási jogról további információkat az eladó elállási nyilatkozatában talál.

4) Árak és fizetési feltételek

4.1  Hacsak az eladó termékleírása másként nem rendelkezik, a feltüntetett árak a törvényes forgalmi adót tartalmazó teljes árak. Az esetlegesen felmerülő további szállítási és szállítási költségeket a termékleírás külön határozza meg.

4.2  A fizetési mód(ok)ról az eladó webáruházában tájékoztatjuk a vásárlót.

4.3  Banki átutalással történő előlegfizetés esetén a fizetés a szerződéskötést követően haladéktalanul esedékes, kivéve, ha a felek későbbi esedékességben állapodtak meg.

4.4  A PayPal által kínált fizetési móddal történő fizetés esetén a fizetés a PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (a továbbiakban: “PayPal”) fizetési szolgáltatón keresztül történik, a PayPal – Felhasználási feltételek érvényessége alatt, elérhető a címen https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full  vagy – ha az ügyfél nem rendelkezik PayPal számlával – a PayPal számla nélküli fizetés feltételeinek megfelelően, amely megtekinthető a https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full .

5) Szállítási és szállítási feltételek

5.1  Eltérő megállapodás hiányában az árut a vevő által megadott szállítási címre szállítjuk. A tranzakció feldolgozása során az eladó megrendelésfeldolgozásában megadott szállítási cím a döntő. Ettől eltérve a PayPal fizetési mód kiválasztásakor az ügyfél által a fizetéskor a PayPal -on tárolt szállítási cím a döntő.

5.2  Ha a szállítmányozó cég a kiszállított árut azért küldi vissza az eladónak, mert a vevőhöz való kiszállítás nem volt lehetséges, a vevő viseli a sikertelen szállítás költségeit. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az ügyfél ténylegesen gyakorolja elállási jogát, ha nem felelős azért a körülményért, amely a szállítás lehetetlenségéhez vezetett, vagy ha ideiglenesen akadályozták a felajánlott szolgáltatás elfogadásában, kivéve, ha az eladó megadta neki a lehetőséget az előadást ésszerű idővel előre.

5.3  Az átvétel logisztikai okokból nem lehetséges.

6) A tulajdonjog megtartása

Ha az eladó előleget fizet, addig a szállított áru tulajdonjogát mindaddig fenntartja, amíg a tartozás teljes vételárát meg nem fizetik.

7) Felelősség a hibákért (garancia)

7.1  Ha a vásárolt termék hibás, a törvény által előírt hibafelelősség érvényes.

7.2  Kérjük a vásárlót, hogy panaszt tegyen a kézbesítőnél a nyilvánvaló szállítási sérüléssel rendelkező szállított áruval kapcsolatban, és erről értesítse az eladót. Ha az ügyfél nem tartja be, ez nincs hatással a törvényi vagy szerződéses hibákra.

8) Kampányutalványok visszaváltása

8.1  Az eladó által meghatározott érvényességi idejű akciók keretében ingyenesen kiállított, a vásárló által nem megvásárolható utalványok (a továbbiakban “akciós utalványok”) csak az eladó webáruházában és a megadott időszakban válthatók be. .

8.2  Az egyes termékek kizárhatók az utalványkampányból, ha a kampányutalvány tartalmából ennek megfelelő korlátozás következik.

8.3  A promóciós utalványok csak a rendelési folyamat befejezése előtt válthatók be. Későbbi számlázás nem lehetséges.

8.4  Megrendelésenként csak egy promóciós utalvány váltható be.

8.5  Az áru értékének meg kell egyeznie legalább az akciós utalvány összegével. A fennmaradó hitelt az eladó nem téríti vissza.

8.6  Ha az akciós utalvány értéke nem elegendő a megrendelés fedezésére, a különbözet kiegyenlítésére az eladó által felajánlott egyéb fizetési módok közül választhat.

8.7  A promóciós utalvány egyenlege nem kerül kifizetésre készpénzben és nem kamatozik.

8.8  A kampányutalványt nem térítjük vissza, ha a vásárló törvényben biztosított elállási joga keretében visszaküldi azt az árut, amelyet részben vagy egészben a kampányutalvánnyal fizetett.

8.9  A promóciós utalvány átruházható. Az eladó, mentesítő hatással, fizethet a megfelelő tulajdonosnak, aki beváltja a promóciós utalványt az eladó online boltjában. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladónak tudomása van vagy súlyosan gondatlanul tud a jogosulatlanságról, a cselekvőképtelenségről vagy az adott tulajdonos engedélyének hiányáról.

9) Alkalmazandó jog

A Német Szövetségi Köztársaság joga a felek közötti minden jogviszonyra vonatkozik, kivéve az ingó javak nemzetközi vásárlására vonatkozó törvényeket. A fogyasztókra nézve ez a jogválasztás csak annyiban alkalmazható, amennyiben a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti állam jogának kötelező rendelkezései által biztosított védelmet nem vonják vissza.

10) Alternatív vitarendezés

10.1  Az EU Bizottsága platformot biztosít az internetes online vitarendezéshez az alábbi linken: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Ez a platform kapcsolattartási pontként szolgál az online vásárlási vagy szolgáltatási szerződésekből eredő viták peren kívüli rendezéséhez, amelyben a fogyasztó érintett.

10.2  Az eladó nem köteles és nem is hajlandó részt venni a fogyasztói választottbíróság előtti vitarendezési eljárásban.