Skip to content

Tisztelt Ügyfeleink, tájékoztatjuk Önöket, hogy cégünk 2024. március 31-ig szabadságon lesz.
Örömmel vesszük át a megrendeléseket, és hazatérésünk után azonnal kiszállítjuk azokat.

Honlap » Adat védelem

Köszönjük érdeklődését cégünk iránt. Az adatvédelem különösen fontos a versiegelung24.com számára. Általában lehetséges a versiegelung24.com weboldal használata személyes adatok megadása nélkül. Ha azonban az érintett a weboldalunkon keresztül igénybe kívánja venni cégünk speciális szolgáltatásait, szükségessé válhat a személyes adatok feldolgozása. Ha a személyes adatok feldolgozása szükséges és nincs jogalapja az ilyen kezelésnek, általában megkapjuk az érintett hozzájárulását.

A személyes adatok-például az érintett személy neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma-feldolgozása mindig az Általános Adatvédelmi Rendeletnek és az országspecifikus adatvédelmi előírásoknak megfelelően történik. versiegelung24.com. Cégünk ezen adatvédelmi nyilatkozat segítségével szeretné tájékoztatni a nyilvánosságot az általunk gyűjtött, felhasznált és feldolgozott személyes adatok típusáról, hatóköréről és céljáról. Ezenkívül az érintettek ezen adatvédelmi nyilatkozat segítségével tájékoztatást kapnak jogaikról.

Adatkezelőként a Versiegelung24.com számos technikai és szervezési intézkedést hajtott végre annak érdekében, hogy biztosítsa a webhelyen keresztül feldolgozott személyes adatok lehető legteljesebb védelmét. Az internetes adatátvitel azonban általában biztonsági résekkel járhat, így nem garantálható az abszolút védelem. Emiatt minden érintett szabadon továbbíthat nekünk személyes adatokat alternatív módon, például telefonon.

1. Fogalommeghatározások

A versiegelung24.com adatvédelmi politikája az általános jogalkotó által az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) elfogadásakor használt irányelvek és rendeletek által használt kifejezéseken alapul. Adatvédelmi nyilatkozatunknak könnyen olvashatónak és érthetőnek kell lennie a nyilvánosság, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítása érdekében szeretnénk előre elmagyarázni a használt terminológiát.

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban a következő kifejezéseket használjuk:

 • a)    személyes adatok

  A személyes adatok minden olyan információ, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: érintett) vonatkozik. A természetes személy azonosíthatónak minősül, aki közvetlenül vagy közvetve, különösen egy azonosítóhoz, például névhez, azonosító számhoz, helyadathoz, online azonosítóhoz vagy egy vagy több olyan különleges tulajdonsághoz való hozzárendelés révén, amelyek kifejezik a fizikai, fiziológiai, e természetes személy genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi azonossága azonosítható.

 • b)    érintett személy

  Érintett minden olyan azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait a feldolgozásért felelős személy kezeli.

 • c)    feldolgozás

  A feldolgozás minden olyan folyamat, amelyet automatizált folyamatok segítségével vagy anélkül hajtanak végre, vagy anélkül, hogy a személyes adatokhoz kapcsolódó folyamatok sorozata, például gyűjtése, rögzítése, szervezése, megrendelése, tárolása, adaptálása vagy megváltoztatása, olvasása, lekérdezése, használata, közzététele továbbítás, terjesztés vagy bármely más formában, összehasonlítás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

 • d)    a feldolgozás korlátozása

  A feldolgozás korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése a jövőbeni feldolgozásuk korlátozása céljából.

 • e)    profilalkotás

  A profilalkotás a személyes adatok bármilyen automatizált feldolgozása, amely abból áll, hogy ezeket a személyes adatokat a természetes személyre vonatkozó bizonyos személyes szempontok értékelésére használják fel, különösen a munkateljesítményre, a gazdasági helyzetre, az egészségre, a személyesre vonatkozó szempontokat A preferenciák, érdekek elemzése vagy előrejelzése , e természetes személy megbízhatósága, viselkedése, tartózkodási helye vagy áthelyezése.

 • f)     álnevesítés

  Az álnevesítés a személyes adatok olyan módon történő feldolgozása, hogy a személyes adatok további információk felhasználása nélkül már nem rendelhetők hozzá egy adott érintetthez, feltéve, hogy ezeket a kiegészítő információkat külön tárolják, és olyan technikai és szervezési intézkedések hatálya alá tartoznak, amelyek biztosítják hogy a személyes adatok nem rendelhetők hozzá azonosított vagy azonosítható természetes személyhez.

 • G)    Felelős vagy felelős a feldolgozásért

  A felelős személy vagy a feldolgozásért felelős személy az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy más szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt dönt a személyes adatok feldolgozásának céljairól és eszközeiről. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós jog vagy a tagállamok joga határozza meg, a felelős személy vagy a kinevezésének konkrét kritériumai az uniós joggal vagy a tagállamok jogával összhangban biztosíthatók.

 • H)    processzor

  Az adatfeldolgozó olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy más szerv, amely a felelős személy nevében személyes adatokat dolgoz fel.

 • én)      befogadó

  Címzett az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy egyéb szerv, amellyel személyes adatot közölnek, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e vagy sem. Mindazonáltal azok a hatóságok, amelyek az uniós jog vagy a tagállamok jogszabályai szerint különleges vizsgálat részeként kaphatnak személyes adatokat, nem minősülnek címzettnek.

 • j)      harmadik fél

  Harmadik fél természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy szerv, amely nem az érintett, a felelős személy, a feldolgozó és azok a személyek, akik jogosultak a személyes adatok feldolgozására a felelős személy vagy a feldolgozó közvetlen felelőssége alatt .

 • k)    beleegyezés

  A hozzájárulás minden olyan önkéntes, tájékozott és egyértelmű szándéknyilatkozat, amelyet az érintett adott esetben adott nyilatkozat vagy egyéb egyértelmű megerősítő intézkedés formájában, amellyel az érintett jelzi, hogy hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez.

2. A feldolgozásért felelős személy neve és címe

Az általános adatvédelmi rendelet, az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó egyéb adatvédelmi jogszabályok és más adatvédelmi rendelkezések értelmében felelős személy:

Bastian Walger – Digitális marketing
Agrippina hajógyár 6
50678 Köln
Tel. +49 221 292893-90
Fax. +49 221 292893-99
A forgalmi adó azonosító száma a forgalmi adóról szóló törvény 27. § -a szerint:
DE241077366

E -mail: info@versiegelung24.com
Weboldal: versiegelung24.com

3. Sütik

A versiegelung24.com internetes oldalai cookie -kat használnak. A cookie -k olyan szöveges fájlok, amelyeket egy internetes böngészőn keresztül számítógépes rendszerben tárolnak és tárolnak.

Számos weboldal és szerver használ cookie -kat. Sok cookie tartalmaz egy úgynevezett cookie-azonosítót. A cookie -azonosító a cookie egyedi azonosítója. Ez egy karakterláncból áll, amelyen keresztül a webhelyeket és a szervereket hozzá lehet rendelni az adott internetes böngészőhöz, amelyben a cookie -t tárolták. Ez lehetővé teszi, hogy a felkeresett webhelyek és szerverek megkülönböztessék az érintett egyéni böngészőjét más, más cookie -kat tartalmazó internetes böngészőktől. Egy adott internetes böngésző felismerhető és azonosítható az egyedi cookie -azonosítón keresztül.

A cookie-k használatával a versiegelung24.com felhasználóbarátabb szolgáltatásokat nyújthat ezen webhely felhasználóinak, amelyek a süti beállítás nélkül nem lennének lehetségesek.

A cookie használatával a weboldalunkon található információk és ajánlatok optimalizálhatók a felhasználó érdekében. Amint már említettük, a cookie -k lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük weboldalunk felhasználóit. Ennek a felismerésnek az a célja, hogy megkönnyítse a felhasználók számára weboldalunk használatát. Például egy cookie-kat használó webhely felhasználójának nem kell minden alkalommal újra megadnia hozzáférési adatait, amikor meglátogatja a webhelyet, mert ezt a webhely és a felhasználó számítógépes rendszerében tárolt cookie teszi meg. Egy másik példa az online boltban található bevásárlókocsi cookie -ja. Az online bolt egy cookie -t használ, hogy emlékezzen azokra a tételekre, amelyeket az ügyfél a virtuális kosárba helyezett.

Az érintett bármikor megakadályozhatja, hogy webhelyünk sütiket állítson be a használt internetböngésző megfelelő beállításával, és így tartósan tiltakozik a cookie -k beállítása ellen. Továbbá a már beállított cookie -kat bármikor törölheti egy internetes böngészőn vagy más szoftverprogramon keresztül. Ez minden általános internetböngészőben lehetséges. Ha az érintett személy kikapcsolja a cookie -k beállítását a használt internetböngészőben, akkor előfordulhat, hogy weboldalunk nem minden funkciója használható teljesen.

4. Általános adatok és információk gyűjtése

A versiegelung24.com webhely általános adatokat és információkat gyűjt össze minden egyes alkalommal, amikor egy érintett vagy egy automatizált rendszer hozzáfér a webhelyhez. Ezeket az általános adatokat és információkat a szerver naplófájljai tárolják. Az (1) használt böngészőtípusok és -verziók, (2) a hozzáférési rendszer által használt operációs rendszer, (3) az a webhely, amelyről a hozzáférő rendszer eléri a weboldalunkat (ún. Hivatkozó), (4) azok az alwebhelyek, amelyek a weboldalunkon elérhető hozzáférési rendszeren keresztül érhetők el, (5) a weboldalhoz való hozzáférés dátuma és ideje, (6) internetprotokoll -cím (IP -cím), (7) a hozzáférési rendszer internetszolgáltatója és (8) egyéb hasonló adatok és információk, amelyek az információs technológiai rendszereink elleni támadások esetén elhárítják a veszélyt.

Ezen általános adatok és információk felhasználásakor a versiegelung24.com nem von le következtetéseket az érintett személyről. Inkább ezekre az információkra van szükség ahhoz, hogy (1) helyesen jelenítsük meg weboldalunk tartalmát, (2) optimalizáljuk weboldalunk tartalmát és a hirdetést, (3) biztosítsuk információtechnológiai rendszereink és a technológia hosszú távú működését. honlapunkon és (4) a bűnüldöző hatóságok rendelkezésére bocsátják a bűnüldözéshez szükséges információkat egy kibertámadás esetén. Ezeket az anonim módon gyűjtött adatokat és információkat ezért statisztikailag és tovább értékeli a versiegelung24.com azzal a céllal, hogy növelje cégünk adatvédelmét és adatbiztonságát annak érdekében, hogy végső soron biztosítsuk az általunk kezelt személyes adatok optimális szintű védelmét. A szerver naplófájljaiban található névtelen adatokat az érintett által megadott személyes adatoktól elkülönítve tároljuk.

5. Regisztráció weboldalunkon

Az érintettnek lehetősége van arra, hogy személyes adatok megadásával regisztráljon a feldolgozásért felelős személy weboldalán. Mely személyes adatokat továbbítják a feldolgozásért felelős személynek a regisztráció során használt megfelelő maszkból. Az érintett által bevitt személyes adatokat kizárólag a feldolgozásért felelős személy gyűjti össze és tárolja belső használatra. A feldolgozásért felelős személy gondoskodhat az adatok továbbításáról egy vagy több feldolgozónak, például egy csomagszolgáltatónak, aki szintén kizárólag a feldolgozásért felelős személynek tulajdonítható belső használatra használja fel a személyes adatokat.

A feldolgozásért felelős személy weboldalán történő regisztrációval az érintett internetszolgáltatója (ISP) által kiosztott IP -cím, a regisztráció dátuma és időpontja is elmentésre kerül. Ezeket az adatokat a háttérben tároljuk, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy megakadályozzuk szolgáltatásainkkal való visszaéléseket, és szükség esetén lehetővé tegyük a bűncselekmények kivizsgálását. E tekintetben ezen adatok tárolása szükséges a feldolgozásért felelős személy védelme érdekében. Ezeket az adatokat általában nem adják tovább harmadik feleknek, kivéve, ha jogszabályi kötelezettségük van ezek továbbítására, vagy ha büntetőeljárásra használják fel.

Az érintett regisztrálása a személyes adatok önkéntes megadásával lehetővé teszi az adatkezelő számára, hogy olyan tartalmat vagy szolgáltatásokat kínáljon az érintettnek, amelyeket az ügy jellegéből adódóan csak regisztrált felhasználóknak ajánlhatnak fel. A regisztrált személyek bármikor szabadon módosíthatják a regisztráció során megadott személyes adatokat, vagy teljesen törölhetik azokat a feldolgozásért felelős személy adatbázisából.

A feldolgozásért felelős személy kérésre bármikor tájékoztatást ad minden érintett személynek arról, hogy mely személyes adatokat tárolják az érintettről. Ezenkívül a feldolgozásért felelős személy az érintett kérésére vagy tanácsára kijavítja vagy törli a személyes adatokat, feltéve, hogy nincsenek ellenkező jogszabályi megőrzési követelmények. A feldolgozásért felelős személy alkalmazottai teljes egészében az érintettek rendelkezésére állnak, mint kapcsolattartó személyek ebben az összefüggésben.

6. Kapcsolatfelvételi lehetőségek a weboldalon keresztül

A törvényi előírások miatt a versiegelung24.com weboldal olyan információkat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a cégünkkel történő gyors elektronikus kapcsolattartást és a közvetlen kommunikációt velünk, amely tartalmaz egy általános címet is az úgynevezett elektronikus levelezéshez (e-mail cím). Ha az érintett e -mailben vagy kapcsolatfelvételi űrlapon lép kapcsolatba a feldolgozásért felelős személlyel, az érintett által továbbított személyes adatok automatikusan mentésre kerülnek. Az érintett által a feldolgozásért felelős személy által önkéntes alapon továbbított személyes adatokat a feldolgozás vagy az érintettel való kapcsolatfelvétel céljából tároljuk. Ezeket a személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk át.

7. A személyes adatok rutinszerű törlése és zárolása

A feldolgozásért felelős személy az érintett személyes adatait csak a tárolási cél eléréséhez szükséges ideig tárolja és tárolja, vagy ha ezt az európai irányelvek és rendeletek vagy más jogalkotó törvények vagy rendeletek határozzák meg. a feldolgozásért felelős személy alá van rendelve.

Ha a tárolási cél már nem érvényes, vagy ha az európai irányelvek és rendeletek vagy más felelős jogalkotó által előírt tárolási időszak lejár, akkor a személyes adatokat a törvényi rendelkezéseknek megfelelően rutinszerűen blokkoljuk vagy töröljük.

8. Az érintett jogai

 • a)    megerősítéshez való jog

  Minden érintett személynek az európai irányelv és rendeletalkotó által biztosított joga jogosult arra, hogy a feldolgozásért felelős személytől megerősítést kérjen arról, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat feldolgozzák -e. Ha az érintett élni kíván a megerősítéshez való jogával, bármikor kapcsolatba léphet a feldolgozásért felelős személy alkalmazottjával.

 • b)    információhoz való jog

  Minden személynek, akit a személyes adatok feldolgozása érint, joga van az európai irányelv és szabályozás megalkotója által, hogy bármikor ingyenes információt kapjon a róla tárolt személyes adatokról, és ezen adatok másolatát a feldolgozásért felelős személytől. Ezenkívül az európai irányelvek és rendeletek az érintett számára hozzáférést biztosítanak a következő információkhoz:

  • a feldolgozási célokat
  • a kezelt személyes adatok kategóriái
  • Azok a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akiknek a személyes adatokat nyilvánosságra hozták vagy még nyilvánosságra hozzák, különösen a harmadik országbeli címzetteknek vagy nemzetközi szervezeteknek
  • ha lehetséges, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, az időtartam meghatározásának kritériumai
  • az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez vagy a felelős személy általi feldolgozás korlátozásához való jog, vagy az ilyen kezeléssel szembeni kifogás
  • a felügyeleti hatósághoz benyújtott panaszhoz való jog megléte
  • ha a személyes adatokat nem az érintettől gyűjtötték össze: Minden rendelkezésre álló információ az adatok eredetéről
  • az automatizált döntéshozatal megléte, beleértve a GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdésével összhangban történő profilalkotást, és – legalábbis ezekben az esetekben – érdemi információ az érintett logikáról, valamint az ilyen adatfeldolgozás hatályáról és tervezett hatásairól az érintett számára

  Ezenkívül az érintettnek joga van ahhoz, hogy információt kapjon arról, hogy személyes adatokat továbbítottak -e harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez. Ebben az esetben az érintettnek joga van tájékoztatást kapni a továbbítással kapcsolatos megfelelő garanciákról.

  Ha az érintett élni kíván ezzel az információhoz való jogával, bármikor kapcsolatba léphet a feldolgozásért felelős személy alkalmazottjával.

 • c)    Helyesbítés joga

  Minden személynek, akit a személyes adatok feldolgozása érint, joga van az európai irányelvek és rendeletek alapján kérni az őt érintő helytelen személyes adatok azonnali kijavítását. Ezenkívül az érintettnek joga van – figyelembe véve a feldolgozás céljait – kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését – többek között kiegészítő nyilatkozat útján.

  Ha az érintett élni kíván a helyesbítéshez való jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő alkalmazottjával.

 • d)    A törléshez való jog (az elfelejtéshez való jog)

  A személyes adatok feldolgozásával érintett minden személynek joga van az európai jogalkotó által az irányelvek és rendeletek által biztosított követelésekhez, hogy a felelős személy haladéktalanul törölje a rájuk vonatkozó személyes adatokat, feltéve, hogy az alábbi okok egyike fennáll, és amennyiben a feldolgozás nem szükséges:

  • A személyes adatokat olyan célokra gyűjtötték vagy más módon dolgozzák fel, amelyekre már nincs szükségük.
  • Az érintett visszavonja a feldolgozás alapjául szolgáló hozzájárulását a 6. cikk (6) bekezdésének megfelelően. 1 betű a GDPR vagy a 9. cikk (1) bekezdése 2 betűvel a GDPR -t, és nincs más jogalapja a feldolgozásnak.
  • A 21. cikk (1) bekezdése szerint 1 A DS-GVO kifogást emel a feldolgozás ellen, és nincsenek nyomós, jogos indokok a feldolgozásra, vagy az érintett személy tiltakozik a 21. cikk (1) bekezdésének megfelelően. 2 A DS-GVO kifogásolja a feldolgozást.
  • A személyes adatokat jogellenesen kezelték.
  • A személyes adatok törlése szükséges ahhoz, hogy az uniós jog vagy a felelős személy hatálya alá tartozó tagállamok joga szerinti jogi kötelezettség teljesüljön.
  • A személyes adatokat a 8. cikk (1) bekezdésének megfelelően kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatban gyűjtötték. 1 GDPR.

  Ha a fent említett okok valamelyike érvényes, és az érintett személy törölni kívánja a versiegelung24.com webhelyen tárolt személyes adatokat, bármikor kapcsolatba léphet a feldolgozásért felelős személy alkalmazottjával. A versiegelung24.com munkatársa gondoskodik a törlési kérelem azonnali teljesítéséről.

  Ha a személyes adatokat a versiegelung24.com hozta nyilvánosságra, és ha cégünk felelős az Art. 17. 1 GDPR a személyes adatok törlése érdekében, a versiegelung24.com megteszi a megfelelő intézkedéseket, beleértve a technikai intézkedéseket is, figyelembe véve a rendelkezésre álló technológiát és a végrehajtási költségeket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatkezelésért felelős más személyeket, akik a közzétett személyes adatokat feldolgozzák. az érintett kérte az ezen személyes adatokra mutató linkek, illetve ezen személyes adatok másolatainak vagy másolatainak törlését az adatkezelésért felelős más személyektől, amennyiben az adatkezelés nem szükséges. A versiegelung24.com munkatársa elintézi a szükséges eseteket egyedi esetekben.

 • e)    Az adatkezelés korlátozásához való jog

  A személyes adatok feldolgozásával érintett minden személynek joga van az európai jogalkotó által az irányelvekben és rendeletekben meghatározott követelések megkövetelésére, hogy az adatkezelő korlátozza a feldolgozást, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

  • Az érintett egy ideig vitatja a személyes adatok helyességét, amely lehetővé teszi a felelős személy számára, hogy ellenőrizze a személyes adatok helyességét.
  • Az adatkezelés jogellenes, az érintett megtagadja a személyes adatok törlését, helyette azt kéri, hogy korlátozzák a személyes adatok felhasználását.
  • A felelős személynek már nincs szüksége a személyes adatokra a feldolgozás céljából, de az érintettnek szüksége van rájuk jogi igények érvényesítésére, érvényesítésére vagy védelmére.
  • Szerinti adatkezeléssel szemben az érintett kifogást emel. A 21. cikk (1) bekezdése 1 GDPR, és még nem állapították meg, hogy a felelős személy jogos indokai felülmúlják -e az érintettét.

  Ha a fenti feltételek valamelyike teljesül, és az érintett személy a versiegelung24.com webhelyen tárolt személyes adatok korlátozását szeretné kérni, akkor bármikor kapcsolatba léphet a feldolgozásért felelős személy alkalmazottjával. A versiegelung24.com alkalmazottja gondoskodik a feldolgozás korlátozásáról.

 • f)     Adathordozhatósághoz való jog

  A személyes adatok feldolgozásával érintett minden személynek joga van az európai jogalkotó által az irányelvek és rendeletek által biztosított jogaikhoz, hogy strukturált, közös és gépi formában megkapja a rájuk vonatkozó személyes adatokat, amelyeket az érintett személy rendelkezésére bocsátott. -olvasható formátum. Ön is jogosult arra, hogy ezeket az adatokat a felelős személy akadályoztatása nélkül átadja egy másik felelős személynek, feltéve, hogy a feldolgozás az Art. 1 betű a GDPR vagy a 9. cikk (1) bekezdése A GDPR 2. betűje vagy a 6. cikk (6) bekezdése szerinti szerződés alapján. A GDPR 1 b betűje és a feldolgozás automatizált eljárásokkal történik, feltéve, hogy a feldolgozás nem szükséges egy közérdekű feladat elvégzéséhez vagy a személyre ruházott hatósági jogkör gyakorlása során történik. felelős.

  Továbbá, amikor az Art. GDPR 1 értelmében Önnek joga van ahhoz, hogy a személyes adatokat közvetlenül az egyik felelős személytől a másik felelős személy felé továbbítsák, amennyiben ez műszakilag megvalósítható, és feltéve, hogy ez nem sérti más személyek jogait és szabadságait.

  Az adatok hordozhatóságához való jog érvényesítése érdekében az érintett bármikor kapcsolatba léphet a versiegelung24.com egyik alkalmazottjával.

 • G)    tiltakozás joga

  A személyes adatok feldolgozásával érintett minden személynek joga van az európai jogalkotó által az irányelvekben és rendeletekben biztosított joggal bármikor kifogást emelni a rájuk vonatkozó személyes adatoknak a 6. cikk (6) bekezdésén alapuló feldolgozása ellen. 1 e vagy f betű DS-GVO történik, hogy kifogást emelhessen. Ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is.

  A Versiegelung24.com kifogás esetén a továbbiakban nem dolgozza fel a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy a feldolgozás kényszerítő erejű jogos indokai meghaladják az érintett érdekeit, jogait és szabadságait, vagy ha a feldolgozás az érvényesítést, gyakorlást vagy védelmet szolgálja. jogi igényekből.

  Ha a versiegelung24.com személyes adatokat dolgoz fel a közvetlen levelezés működtetése érdekében, az érintett jogosult bármikor tiltakozni a személyes adatok ilyen jellegű reklámozás céljából történő kezelése ellen. Ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az ilyen közvetlen reklámhoz kapcsolódik. Ha az érintett kifogást emel a versiegelung24.com közvetlen marketing célú feldolgozása ellen, a versiegelung24.com a továbbiakban nem dolgozza fel a személyes adatokat e célból.

  Ezenkívül az érintett jogosult sajátos helyzetéből adódó okokból kifogásolni a rájuk vonatkozó személyes adatok olyan feldolgozását, amelyet a versiegelung24.com végez tudományos vagy történelmi kutatási vagy statisztikai célokból. Art. 89. bekezdés 1 GDPR, tiltakozni, kivéve, ha az ilyen feldolgozás közérdekű feladat teljesítéséhez szükséges.

  A kifogásolási jog gyakorlása érdekében az érintett kapcsolatba léphet a versiegelung24.com bármely alkalmazottjával vagy közvetlenül egy másik alkalmazottal. Az érintett az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével összefüggésben, a 2002 /58 / EK irányelvtől függetlenül, szabadon gyakorolhatja kifogásolási jogát automatizált eljárásokkal, amelyekben a műszaki előírásokat használják.

 • H)    Automatizált döntések eseti alapon, beleértve a profilalkotást is

  Minden személynek, akit a személyes adatok feldolgozása érint, joga van az európai jogalkotó által az irányelvek és rendeletek által biztosított jogtól, hogy ne legyenek olyan döntések hatálya alatt, amelyek kizárólag automatizált feldolgozáson – ideértve a profilalkotást is – alapulnak, és amelyek joghatással bírnak rájuk, vagy hasonlóan jelentősen befolyásolják őket. hogy a döntés (1) nem szükséges az érintett és a felelős személy közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, vagy (2) megengedett a felelős személynek alávetett uniós vagy tagállami jog alapján, és a jogi rendelkezések megteszik a megfelelő intézkedéseket az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelme érdekében, vagy (3) az érintett kifejezett hozzájárulásával készülnek.

  Ha a döntés (1) szükséges az érintett és a felelős személy közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, vagy (2) az érintett kifejezett beleegyezésével születik, a versiegelung24.com megteszi a megfelelő intézkedéseket a jogok védelme érdekében és szabadságok, valamint az Érintett jogos érdekeinek védelme, beleértve legalább azt a jogot, hogy egy személy beavatkozzon a felelős személy részéről, kifejtse saját álláspontját és vitathassa a döntést.

  Ha az érintett jogait kívánja érvényesíteni az automatizált döntésekkel kapcsolatban, bármikor kapcsolatba léphet a feldolgozásért felelős személy alkalmazottjával.

 • én)      A hozzájárulás visszavonásának joga az adatvédelmi törvény értelmében

  Minden személynek, akit a személyes adatok feldolgozása érint, joga van az európai jogalkotó által az irányelvek és rendeletek által biztosított jogait, hogy bármikor visszavonja a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását.

  Ha az érintett érvényesíteni kívánja a hozzájárulás visszavonására vonatkozó jogát, bármikor kapcsolatba léphet a feldolgozásért felelős személy alkalmazottjával.

9. Adatvédelmi rendelkezések a Facebook alkalmazásával és használatával kapcsolatban

A feldolgozásért felelős személy ezen a webhelyen integrálta a Facebook vállalat összetevőit. A Facebook egy közösségi hálózat.

A közösségi hálózat az interneten működő közösségi találkozóhely, egy online közösség, amely általában lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kommunikáljanak egymással és interakciót tegyenek a virtuális térben. A közösségi hálózat a vélemények és tapasztalatok cseréjének platformjaként szolgálhat, vagy lehetővé teszi az internetes közösség számára, hogy személyes vagy vállalattal kapcsolatos információkat nyújtson. A Facebook többek között lehetővé teszi a közösségi hálózat felhasználói számára, hogy privát profilokat hozzanak létre, fényképeket és hálózatokat töltsenek fel baráti kéréseken keresztül.

A Facebook üzemeltető vállalata a Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Ha az érintett az Egyesült Államokon vagy Kanadán kívül él, a személyes adatok feldolgozásáért felelős személy a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország.

Minden alkalommal, amikor a weboldal egyes oldalaihoz hozzáfér, amelyet a feldolgozásért felelős személy üzemeltet, és amelybe egy Facebook-összetevőt (Facebook-beépülő modult) integráltak, az érintett személy informatikai rendszerének internetböngészője automatikusan aktiválja a megfelelő Facebook -összetevő, és a megfelelő Facebook -összetevő reprezentációját tölti le a Facebookról. Az összes Facebook-bővítmény teljes áttekintése a https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE címen található. Ennek a technikai folyamatnak a részeként a Facebook információt kap arról, hogy weboldalunk melyik aloldalát látogatja meg az érintett.

Ha az érintett személy egyidejűleg bejelentkezett a Facebookra, a Facebook felismeri, hogy az érintett személy a weboldalunk melyik aloldalát látogatja meg, amikor az érintett személy minden alkalommal meglátogatja webhelyünket, és a tartózkodás teljes időtartama alatt. weboldal. Ezeket az információkat a Facebook komponens gyűjti össze, és hozzárendeli az érintett személy Facebook -fiókjához. Ha az érintett aktiválja a weboldalunkon integrált Facebook gombok egyikét, például a “Tetszik” gombot, vagy ha az érintett megjegyzést tesz, a Facebook ezeket az információkat hozzárendeli az érintett személyes Facebook felhasználói fiókjához, és elmenti ezeket a személyes adatokat.

A Facebook mindig a Facebook komponensen keresztül kap információt arról, hogy az érintett személy meglátogatta weboldalunkat, ha az érintett a weboldalunk elérésével egyidejűleg bejelentkezett a Facebookra; ez attól függetlenül történik, hogy az érintett rákattint -e a Facebook komponensre vagy sem. Ha az érintett nem akarja, hogy ezeket az információkat továbbítsák a Facebooknak, akkor megakadályozhatják az átadást, ha kijelentkeznek Facebook -fiókjukból, mielőtt felhívják webhelyünket.

A Facebook által közzétett, a https://de-de.facebook.com/about/privacy/ címen elérhető adatokra vonatkozó útmutató tájékoztatást nyújt a személyes adatok Facebook általi gyűjtéséről, feldolgozásáról és felhasználásáról. Azt is elmagyarázza, hogy a Facebook mely beállítási lehetőségeket kínálja az érintett adatainak védelme érdekében. Ezenkívül különböző alkalmazások állnak rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik a Facebook számára történő adattovábbítás leállítását. Az érintett ilyen alkalmazásokat használhat a Facebooknak történő adattovábbítás leállítására.

10. Adatvédelmi rendelkezések a Google Analytics alkalmazásával és használatával kapcsolatban (névtelenítési funkcióval)

A feldolgozásért felelős személy integrálta a Google Analytics összetevőt (névtelenítési funkcióval) ezen a webhelyen. A Google Analytics egy webes elemző szolgáltatás. A webes elemzés az internetes oldalak látogatóinak viselkedésére vonatkozó adatok gyűjtése, gyűjtése és értékelése. Egy internetes elemző szolgáltatás többek között adatokat gyűjt arról, hogy az érintett személy melyik weboldalra érkezett egy webhelyre (ún. Hivatkozó), a webhely mely aloldalait látogatták meg, vagy milyen gyakran és mennyi ideig tekintették meg az aloldalakat. . A webes elemzést elsősorban a webhely optimalizálására és az internetes hirdetések költség-haszon elemzésére használják.

A Google Analytics összetevő üzemeltető vállalata a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

A feldolgozásért felelős személy a “_gat._anonymizeIp” kiegészítést használja a Google Analytics webes elemzéséhez. Ezzel a kiegészítéssel a Google lerövidíti és anonimizálja az érintett személy internetkapcsolatának IP -címét, ha internetes oldalainkat az Európai Unió valamely tagállamából vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodást aláíró másik személytől érik el.

A Google Analytics összetevő célja a weboldalunk látogatóinak áramlásának elemzése. A Google a megszerzett adatokat és információkat többek között arra használja, hogy értékelje webhelyünk használatát, online jelentéseket állítson össze számunkra, amelyek a weboldalunkon végzett tevékenységeket mutatják be, és egyéb, a weboldalunk használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.

A Google Analytics cookie -t helyez el az érintett személy informatikai rendszerén. Mi a süti, azt már fentebb kifejtettük. A cookie beállításával a Google képes elemezni weboldalunk használatát. Minden alkalommal, amikor a weboldal egyes oldalait elérik, amelyet a feldolgozásért felelős személy üzemeltet, és amelybe integrálták a Google Analytics összetevőt, az érintett személy informatikai rendszerében található internetböngészőt automatikusan aktiválja megfelelő Google Analytics összetevő Adatok továbbítása a Google -nak online elemzés céljából. Ennek a technikai folyamatnak a részeként a Google ismereteket szerez a személyes adatokról, például az érintett IP -címéről, amelyet a Google többek között a látogatók és a kattintások eredetének nyomon követésére, majd a jutalékok elszámolásának lehetővé tételére használ.

A cookie személyes adatok tárolására szolgál, mint például a hozzáférési idő, a hozzáférés helye és az érintett személy által a weboldalunkon tett látogatások gyakorisága. Minden alkalommal, amikor meglátogatja webhelyünket, ezeket a személyes adatokat, beleértve az érintett által használt internetkapcsolat IP -címét, továbbítják a Google -nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google ezeket a technikai folyamat során összegyűjtött személyes adatokat harmadik félnek továbbíthatja.

Az érintett személy bármikor megakadályozhatja a weboldalunk cookie -k beállítását, amint azt a fentiekben már bemutattuk, a használt internetböngésző megfelelő beállításával, és így tartósan tiltakozik a cookie -k beállítása ellen. A használt internetböngésző ilyen beállítása azt is megakadályozná, hogy a Google cookie -t állítson be az érintett személy informatikai rendszerébe. Ezenkívül a Google Analytics által már beállított cookie bármikor törölhető az internetes böngészőn vagy más szoftverprogramokon keresztül.

Ezenkívül az érintettnek lehetősége van arra, hogy kifogást emeljen a Google Analytics által a webhely használatával kapcsolatos adatok gyűjtése, valamint ezen adatok Google által történő feldolgozása ellen, és ezt megakadályozza. Ehhez az érintett személynek le kell töltenie és telepítenie egy böngészőbővítményt a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout linkre kattintva. Ez a böngészőbővítmény a JavaScript segítségével tájékoztatja a Google Analytics szolgáltatást, hogy a webhelylátogatásokról származó adatok vagy információk nem továbbíthatók a Google Analytics szolgáltatásba. A böngészőbővítmény telepítését a Google kifogásnak tekinti. Ha az érintett személy informatikai rendszerét később törlik, formázzák vagy újratelepítik, az érintettnek újra kell telepítenie a böngészőbővítményt a Google Analytics kikapcsolásához. Ha a böngészőbővítményt az érintett személy vagy a befolyási körének tulajdonítható másik személy eltávolítja vagy deaktiválja, akkor lehetőség van a böngészőbővítmény újratelepítésére vagy újraaktiválására.

További információk és a Google vonatkozó adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ és a http://www.google.com/analytics/terms/de címen találhatók. html. A Google Analytics részletesebben ezen a linken található: https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

11. Adatvédelmi rendelkezések a Google Remarketing alkalmazásával és használatával kapcsolatban

A feldolgozásért felelős személy integrálta a Google Remarketing szolgáltatásait ezen a webhelyen. A Google Remarketing a Google AdWords olyan funkciója, amely lehetővé teszi egy vállalat számára, hogy hirdetéseket jelenítsen meg azoknak az internetfelhasználóknak, akik korábban már jártak a vállalat webhelyén. A Google Remarketing integrálása tehát lehetővé teszi egy vállalat számára, hogy felhasználókkal kapcsolatos hirdetéseket hozzon létre, és ennek megfelelően érdeklődés szempontjából releváns hirdetéseket jelenítsen meg az internetes felhasználók számára.

A Google Remarketing szolgáltatásokat üzemeltető cég a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

A Google Remarketing célja érdeklődésre számot tartó hirdetések megjelenítése. A Google Remarketing lehetővé teszi számunkra, hogy hirdetéseket jelenítsünk meg a Google hirdetési hálózatán keresztül, vagy más weboldalakon jelenítsük meg, amelyek az internethasználók egyéni igényeihez és érdekeihez igazodnak.

A Google Remarketing cookie -t helyez el az érintett személy informatikai rendszerén. Mi a süti, azt már fentebb kifejtettük. A cookie beállításával a Google képes felismerni weboldalunk látogatóit, ha később hozzáférnek olyan webhelyekhez, amelyek szintén a Google hirdetési hálózatának tagjai. Minden alkalommal, amikor olyan webhelyet érnek el, amelybe a Google Remarketing szolgáltatást integrálták, az érintett internetes böngészője automatikusan azonosítja magát a Google számára. Ennek a technikai folyamatnak a részeként a Google megismeri a személyes adatokat, például a felhasználó IP-címét vagy szörfözési viselkedését, amelyet a Google többek között az érdeklődés szempontjából releváns hirdetések megjelenítésére használ.

A cookie személyes adatok tárolására szolgál, például az érintett által felkeresett webhelyekre. Minden alkalommal, amikor meglátogatja webhelyünket, a személyes adatok, beleértve az érintett által használt internetkapcsolat IP -címét, továbbításra kerülnek a Google -nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google ezeket a technikai folyamat során összegyűjtött személyes adatokat harmadik félnek továbbíthatja.

Az érintett személy bármikor megakadályozhatja a weboldalunk cookie -k beállítását, amint azt a fentiekben már bemutattuk, a használt internetböngésző megfelelő beállításával, és így tartósan tiltakozik a cookie -k beállítása ellen. A használt internetböngésző ilyen beállítása azt is megakadályozná, hogy a Google cookie -t állítson be az érintett személy informatikai rendszerébe. Ezenkívül a Google Analytics által már beállított cookie bármikor törölhető az internetes böngészőn vagy más szoftverprogramokon keresztül.

Az érintettnek lehetősége van arra is, hogy tiltakozzon a Google érdeklődésen alapuló hirdetései ellen. Ehhez az érintett személynek fel kell hívnia a www.google.de/settings/ads hivatkozást minden általuk használt internetböngészőből, és ott kell elvégeznie a kívánt beállításokat.

További információ és a Google vonatkozó adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ címen találhatók.

12. A Google AdWords alkalmazásával és használatával kapcsolatos adatvédelmi rendelkezések

A feldolgozásért felelős személy integrálta a Google AdWords szolgáltatást ezen a webhelyen. A Google AdWords egy internetes hirdetési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a hirdetők számára, hogy hirdetéseket helyezzenek el a Google keresőmotorjában, valamint a Google hirdetési hálózatában. A Google AdWords lehetővé teszi a hirdetők számára, hogy előre meghatározzanak bizonyos kulcsszavakat, amelyek segítségével a hirdetés csak akkor jelenik meg a Google keresőmotorjának találatai között, ha a felhasználó kulcsszó-releváns keresési eredményt hív le a keresőmotorral. A Google hirdetési hálózatában a hirdetéseket automatikus algoritmus használatával, a korábban meghatározott kulcsszavak figyelembevételével terjesztik a témához kapcsolódó webhelyekhez.

A Google AdWords szolgáltatásait üzemeltető vállalat a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

A Google AdWords célja weboldalunk reklámozása azáltal, hogy érdeklődés szempontjából releváns hirdetéseket jelenít meg harmadik féltől származó vállalatok webhelyein és a Google keresőmotorjának keresőmotorjának találatai között, valamint külső hirdetések megjelenítésével webhelyünkön.

Ha egy érintett személy a Google hirdetésein keresztül éri el weboldalunkat, úgynevezett konverziós cookie-t tárol az érintett személy informatikai rendszerében a Google. Mi a süti, azt már fentebb kifejtettük. A konverziós cookie harminc nap elteltével elveszíti érvényességét, és nem az érintett személy azonosítására szolgál. Ha a cookie még nem járt le, akkor a konverziós cookie-t használják annak megállapítására, hogy bizonyos aloldalakat, például az online áruház rendszeréből származó bevásárlókosárt elértek-e webhelyünkön. A konverziós cookie lehetővé teszi, hogy mind mi, mind a Google megértsük, hogy az érintett személy, aki AdWords hirdetés révén jutott el a webhelyünkre, értékesítést generált, azaz befejezte vagy lemondta a vásárlást.

A konverziós cookie használatával összegyűjtött adatokat és információkat a Google felhasználja webhelyünk látogatási statisztikáinak elkészítéséhez. Ezeket a látogatási statisztikákat mi pedig arra használjuk, hogy meghatározzuk a felhasználók számát, akikre az AdWords hirdetéseken keresztül hivatkoztak, azaz hogy meghatározzák az adott AdWords hirdetések sikerét vagy kudarcát, és hogy optimalizálják AdWords hirdetéseinket a jövőre nézve. Sem cégünk, sem más Google AdWords hirdetők nem kapnak olyan információkat a Google -tól, amelyek azonosíthatják az érintett személyt.

A konverziós cookie személyes adatok tárolására szolgál, például az érintett személy által meglátogatott webhelyekre. Minden alkalommal, amikor meglátogatja webhelyünket, a személyes adatok, beleértve az érintett által használt internetkapcsolat IP -címét, továbbításra kerülnek a Google -nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google ezeket a technikai folyamat során összegyűjtött személyes adatokat harmadik félnek továbbíthatja.

Az érintett személy bármikor megakadályozhatja a weboldalunk cookie -k beállítását, amint azt a fentiekben már bemutattuk, a használt internetböngésző megfelelő beállításával, és így tartósan tiltakozik a cookie -k beállítása ellen. A használt internetböngésző ilyen beállítása azt is megakadályozná, hogy a Google konverziós cookie -t állítson be az érintett személy informatikai rendszerébe. Ezenkívül a Google AdWords által már beállított cookie bármikor törölhető az internetes böngészőn vagy más szoftverprogramokon keresztül.

Az érintettnek lehetősége van arra is, hogy tiltakozzon a Google érdeklődésen alapuló hirdetései ellen. Ehhez az érintett személynek fel kell hívnia a www.google.de/settings/ads hivatkozást minden általuk használt internetböngészőből, és ott kell elvégeznie a kívánt beállításokat.

További információ és a Google vonatkozó adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ címen találhatók.

13. Fizetési mód: A PayPal mint fizetési mód adatvédelmi rendelkezései

A feldolgozásért felelős személy integrálta a PayPal összetevőit ezen a webhelyen. A PayPal egy online fizetési szolgáltató. A kifizetések feldolgozása úgynevezett PayPal-fiókokon keresztül történik, amelyek virtuális magán- vagy üzleti fiókok. A PayPal lehetőséget kínál a virtuális fizetések hitelkártyás feldolgozására is, ha a felhasználó nem rendelkezik PayPal -fiókkal. A PayPal -fiók kezelése e -mail címen keresztül történik, ezért nincs klasszikus számlaszám. A PayPal lehetővé teszi, hogy online fizetéseket kezdeményezzen harmadik feleknek, vagy fizetéseket fogadjon. A PayPal vagyonkezelőként is működik, és vevővédelmi szolgáltatásokat kínál.

A PayPal európai üzemeltető vállalata a PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.

Ha az érintett a rendelési folyamat során a „PayPal” fizetési lehetőséget választja online áruházunkban, akkor az érintett adatai automatikusan továbbításra kerülnek a PayPal részére. E fizetési lehetőség kiválasztásával az érintett hozzájárul a fizetés feldolgozásához szükséges személyes adatok továbbításához.

A PayPal -nak továbbított személyes adatok általában a keresztnév, vezetéknév, cím, e -mail cím, IP -cím, telefonszám, mobiltelefon -szám vagy a fizetés feldolgozásához szükséges egyéb adatok. Az adásvételi szerződés feldolgozásához az adott megrendeléshez kapcsolódó személyes adatok is szükségesek.

Az adatok továbbításának célja a kifizetések feldolgozása és a csalások megelőzése. A feldolgozásért felelős személy személyes adatokat továbbít a PayPal részére, különösen akkor, ha jogos érdek fűződik a továbbításhoz. A PayPal és a feldolgozásért felelős személy között kicserélt személyes adatokat a PayPal továbbíthatja a hitelügynökségeknek. A továbbítás célja személyazonosságának és hitelképességének ellenőrzése.

A PayPal továbbíthatja a személyes adatokat kapcsolt vállalatoknak, szolgáltatóknak vagy alvállalkozóknak, amennyiben ez szükséges a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez, vagy az adatokat a vállalat nevében kell kezelni.

Az érintett bármikor visszavonhatja a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását a PayPal-lal szemben. A visszavonás nem érinti azokat a személyes adatokat, amelyeket (szerződéses) fizetésfeldolgozás céljából fel kell dolgozni, felhasználni vagy továbbítani.

A PayPal jelenlegi adatvédelmi előírásai a https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full címen találhatók.

14. A feldolgozás jogalapja

6. cikk I lit. a DS-GVO cégünket szolgálja jogalapként azokhoz a feldolgozási műveletekhez, amelyekhez meghatározott feldolgozási célból hozzájárulást szerezünk. Ha a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett fél, mint például az olyan feldolgozási műveleteknél, amelyek az áruk szállításához vagy más szolgáltatások nyújtásához vagy ellenszolgáltatáshoz szükségesek, a feldolgozás a 6. cikken alapul I lit. b GDPR. Ugyanez vonatkozik azokra a feldolgozási műveletekre is, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, például termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatban. Ha cégünket olyan jogi kötelezettség terheli, amely személyes adatok feldolgozását írja elő, például adókötelezettségek teljesítése érdekében, a feldolgozás a 6. cikk I lit. c GDPR. Ritka esetekben szükség lehet személyes adatok kezelésére az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében. Ez lenne a helyzet például akkor, ha a cégünk látogatója megsérülne, és nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy egyéb létfontosságú információit továbbítani kellene orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek. Ekkor a feldolgozás a 6. cikk I lit. d GDPR. Végső soron a feldolgozási műveletek a 6. cikk I lit. f GDPR. Azok a feldolgozási műveletek, amelyekre a fent említett jogalapok nem vonatkoznak, ezen a jogalapon alapulnak, ha az adatkezelés cégünk vagy harmadik fél jogos érdekének védelme érdekében szükséges, feltéve, hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai ne érvényesüljön. Különösen engedélyezett ilyen feldolgozási műveletek elvégzése, mivel azokat az európai jogalkotó kifejezetten megemlítette. E tekintetben úgy vélte, hogy jogos érdek akkor feltételezhető, ha az érintett a felelős személy ügyfele (GDPR (47) preambulumbekezdés, 2. mondat).

15. Jogos érdekek az adatkezelésben, amelyeket az adatkezelő vagy harmadik fél követ

Ha a személyes adatok feldolgozása a 6. cikken alapul I. l. f A GDPR jogos érdekünk abban, hogy üzleti tevékenységünket valamennyi alkalmazottunk és részvényesünk érdekében végezzük.

16. A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolásának időtartamára vonatkozó kritérium a vonatkozó jogszabályi megőrzési idő. Az időszak lejárta után a vonatkozó adatokat rendszeresen törlik, feltéve, hogy azok már nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez vagy kezdeményezéséhez.

17. törvényi vagy szerződéses rendelkezések a személyes adatok szolgáltatására; A szerződés megkötésének szükségessége; Az érintett kötelezettsége a személyes adatok megadására; az ellátás elmulasztásának lehetséges következményei

Elmagyarázzuk Önnek, hogy a személyes adatok megadását részben törvény írja elő (pl. Adószabályok), vagy szerződéses előírásokból (pl. A szerződéses partnerre vonatkozó információk) is következhet. A szerződés megkötéséhez néha szükség lehet arra, hogy az érintett olyan személyes adatokat adjon meg nekünk, amelyeket később fel kell dolgoznunk. Például az érintett köteles személyes adatokat szolgáltatni nekünk, amikor cégünk szerződést köt velük. A személyes adatok megadásának elmulasztása azt jelentené, hogy a szerződést nem lehetne megkötni az érintett személlyel. Mielőtt az érintett személyes adatokat szolgáltatna, az érintettnek fel kell vennie a kapcsolatot egyik alkalmazottunkkal. Munkatársunk eseti alapon elmagyarázza az érintett személynek, hogy a személyes adatok megadását jogszabály vagy szerződés írja elő, vagy szükséges a szerződés megkötéséhez, van-e kötelezettség a személyes adatok megadására és mi következményekkel járna a személyes adatok megadásának elmulasztása.

18. Automatizált döntéshozatal megléte

Felelős vállalatként nem használunk automatikus döntéshozatalt vagy profilalkotást.

Ezt az adatvédelmi nyilatkozatot a DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH adatvédelmi nyilatkozat-készítője készítette, amely mint Külső adatvédelmi tiszt, Berlin  együttműködve működik a Adatvédelem (DSGVO) A WILDE BEUGER SOLMECKE ügyvédi iroda ügyvédei | ügyvédek  létre.