Skoči na vsebino

Spoštovane stranke, obveščamo vas, da bo naše podjetje do 31. marca 2024 dopustovalo.
Z veseljem sprejmemo vaša naročila in jih dostavimo takoj po vrnitvi.

Domača stran » Varstvo podatkov

Zahvaljujemo se vam za zanimanje za naše podjetje. Varstvo podatkov je za versiegelung24.com še posebej visoka prioriteta. Na splošno je mogoče uporabljati spletno mesto versiegelung24.com brez posredovanja osebnih podatkov. Če pa želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uporabiti posebne storitve našega podjetja prek našega spletnega mesta, bo morda treba obdelati osebne podatke. Če je obdelava osebnih podatkov potrebna in za to ni pravne podlage, običajno pridobimo soglasje zadevne osebe.

Obdelava osebnih podatkov, na primer imena, naslova, e-poštnega naslova ali telefonske številke zadevne osebe, se vedno izvaja v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov in v skladu s predpisi o varstvu podatkov v posamezni državi, ki veljajo za versiegelung24.com. S to izjavo o varstvu podatkov želi naše podjetje javnost obvestiti o vrsti, obsegu in namenu osebnih podatkov, ki jih zbiramo, uporabljamo in obdelujemo. Poleg tega so posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, s svojimi izjavami o varstvu podatkov obveščeni o svojih pravicah.

Versiegelung24.com je kot upravljavec izvedel številne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev čim bolj popolne zaščite osebnih podatkov, ki se obdelujejo na tem spletnem mestu. Vendar pa imajo lahko internetni prenosi podatkov na splošno varnostne vrzeli, zato absolutne zaščite ni mogoče zagotoviti. Zato lahko vsaka zadevna oseba posreduje osebne podatke na druge načine, na primer po telefonu.

1. Opredelitve pojmov

Politika zasebnosti spletnega mesta versiegelung24.com temelji na izrazih, ki jih je evropski zakonodajalec uporabljal za direktive in predpise ob sprejetju Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Naša izjava o varstvu podatkov bi morala biti enostavna za branje in razumevanje za javnost, pa tudi za naše stranke in poslovne partnerje. Da bi to zagotovili, bi radi pojasnili že uporabljeno terminologijo.

V tej izjavi o varstvu podatkov uporabljamo naslednje izraze:

 • a)    osebni podatki

  Osebni podatki so vsi podatki, ki se nanašajo na določeno ali določljivo fizično osebo (v nadaljevanju “posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki”). Kot identificirano se šteje fizična oseba, ki neposredno ali posredno, zlasti z dodelitvijo identifikatorju, kot so ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali ena ali več posebnih značilnosti, ki izražajo fizične, fiziološke, genetsko, psihološko, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto te fizične osebe.

 • b)    prizadeta oseba

  Prizadeta oseba je vsaka identificirana ali določljiva fizična oseba, katere osebne podatke obdeluje oseba, odgovorna za obdelavo.

 • c)    obravnavati

  Obdelava je vsak postopek, ki se izvaja s pomočjo avtomatiziranih procesov ali brez njih ali kakršne koli takšne vrste procesov v zvezi z osebnimi podatki, kot so zbiranje, beleženje, organizacija, naročanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, branje, poizvedovanje, uporaba, razkritje prek prenos, razširjanje ali katera koli druga oblika zagotavljanja, primerjave ali povezovanja, omejevanja, izbrisa ali uničenja.

 • d)    omejitev obdelave

  Omejitev obdelave je označevanje shranjenih osebnih podatkov z namenom omejitve njihove prihodnje obdelave.

 • e)    profiliranje

  Profiliranje je vsaka vrsta avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo teh osebnih podatkov za oceno nekaterih osebnih vidikov, povezanih s fizično osebo, zlasti vidikov, povezanih z delovno uspešnostjo, ekonomskim stanjem, zdravjem, osebnimi. , zanesljivost, vedenje, bivanje ali selitev te fizične osebe.

 • f)     psevdonimizacija

  Psevdonimizacija je obdelava osebnih podatkov na način, da osebnih podatkov ni več mogoče dodeliti določenemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, brez uporabe dodatnih informacij, pod pogojem, da se ti dodatni podatki hranijo ločeno in so predmet tehničnih in organizacijskih ukrepov, ki zagotavljajo da osebnih podatkov ni mogoče dodeliti določeni ali določljivi fizični osebi.

 • G)    Odgovoren ali odgovoren za obdelavo

  Odgovorna oseba ali odgovorna oseba za obdelavo je fizična ali pravna oseba, organ, ustanova ali drug organ, ki sam ali skupaj z drugimi odloča o namenih in sredstvih obdelave osebnih podatkov. Če so nameni in sredstva te obdelave določeni v pravu Unije ali pravu držav članic, se lahko določi odgovorna oseba ali posebna merila za njeno imenovanje v skladu z zakonodajo Unije ali zakonodajo držav članic.

 • H)    procesor

  Obdelovalec je fizična ali pravna oseba, organ, ustanova ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu odgovorne osebe.

 • jaz)      prejemnik

  Prejemnik je fizična ali pravna oseba, organ, ustanova ali drug organ, ki se mu razkrijejo osebni podatki, ne glede na to, ali gre za tretjo osebo ali ne. Vendar se organi, ki lahko prejemajo osebne podatke v okviru posebne preiskave v skladu s pravom Unije ali zakonodajo držav članic, ne štejejo za prejemnike.

 • j)      tretja oseba

  Tretja oseba je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali organ, ki ni posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovorna oseba, obdelovalec in osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov pod neposredno odgovornostjo odgovorne osebe ali obdelovalca .

 • k)    soglasje

  Privolitev je vsaka prostovoljna, obveščena in nedvoumna izjava o nameri, ki jo zadevna oseba poda v posebnem primeru v obliki izjave ali drugega nedvoumnega pritrdilnega dejanja, s katerim zadevna oseba navaja, da se strinja z obdelavo svojih osebnih podatkov.

2. Ime in naslov osebe, odgovorne za obdelavo

Odgovorna oseba v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov, drugih zakonov o varstvu podatkov, ki se uporabljajo v državah članicah Evropske unije, in drugih določb o varstvu podatkov je:

Bastian Walger – Digitalni marketing
Ladjedelnica Agrippina 6
50678 Köln
Tel. +49 221 292893-90
Faks. +49 221 292893-99
Identifikacijska številka prometnega davka v skladu s členom 27 zakona o davku na promet:
DE241077366

Elektronski naslov: info@versiegelung24.com
Spletno mesto: versiegelung24.com

3. Piškotki

Spletne strani versiegelung24.com uporabljajo piškotke. Piškotki so besedilne datoteke, ki so shranjene in shranjene v računalniškem sistemu prek spletnega brskalnika.

Številna spletna mesta in strežniki uporabljajo piškotke. Mnogi piškotki vsebujejo tako imenovani ID piškotka. ID piškotka je edinstven identifikator piškotka. Sestavljen je iz niza znakov, prek katerih je mogoče spletne strani in strežnike dodeliti določenemu internetnemu brskalniku, v katerem je bil shranjen piškotek. To omogoča obiskanim spletnim mestom in strežnikom, da ločijo posamezni brskalnik zadevne osebe od drugih internetnih brskalnikov, ki vsebujejo druge piškotke. Določen spletni brskalnik je mogoče prepoznati in identificirati z edinstvenim ID -jem piškotka.

Z uporabo piškotkov lahko versiegelung24.com uporabnikom tega spletnega mesta ponudi uporabniku prijaznejše storitve, ki brez nastavitve piškotkov ne bi bile možne.

Z uporabo piškotka lahko podatke in ponudbe na naši spletni strani optimiziramo v interesu uporabnika. Kot smo že omenili, nam piškotki omogočajo prepoznavanje uporabnikov našega spletnega mesta. Namen tega priznanja je olajšati uporabnikom uporabo našega spletnega mesta. Na primer, uporabniku spletnega mesta, ki uporablja piškotke, ni treba znova vnesti svojih podatkov o dostopu vsakič, ko obiščejo spletno mesto, ker to storijo spletno mesto in piškotek, shranjen v računalniškem sistemu uporabnika. Drug primer je piškotek nakupovalnega vozička v spletni trgovini. Spletna trgovina uporablja piškotek, da si zapomni izdelke, ki jih je kupec dal v virtualni nakupovalni voziček.

Zadevna oseba lahko kadar koli prepreči nastavitev piškotkov s strani našega spletnega mesta z ustrezno nastavitvijo v uporabljenem spletnem brskalniku in tako trajno nasprotuje nastavitvi piškotkov. Poleg tega lahko že nastavljene piškotke kadar koli izbrišete prek internetnega brskalnika ali druge programske opreme. To je mogoče v vseh običajnih brskalnikih. Če zadevna oseba onemogoči nastavitev piškotkov v uporabljenem spletnem brskalniku, morda ne bodo vse funkcije našega spletnega mesta v celoti uporabne.

4. Zbiranje splošnih podatkov in informacij

Spletno mesto versiegelung24.com zbira vrsto splošnih podatkov in informacij vsakič, ko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali avtomatiziran sistem dostopa do spletnega mesta. Ti splošni podatki in informacije so shranjeni v dnevniških datotekah strežnika. (1) uporabljene vrste in različice brskalnika, (2) operacijski sistem, ki ga uporablja sistem za dostop, (3) spletno mesto, s katerega sistem za dostop dostopa do našega spletnega mesta (tako imenovani napotitelj), (4) podmestna spletna mesta, ki do katerih lahko dostopate prek sistema za dostop na naši spletni strani, je mogoče nadzorovati, (5) datum in čas dostopa do spletnega mesta, (6) naslov internetnega protokola (naslov IP), (7) ponudnik internetnih storitev sistema za dostop in (8) drugi podobni podatki in informacije, ki služijo za preprečevanje nevarnosti v primeru napadov na naše sisteme informacijske tehnologije.

Pri uporabi teh splošnih podatkov in informacij versiegelung24.com ne sklepa o zadevni osebi. Namesto tega so ti podatki potrebni za (1) pravilno prikazovanje vsebine našega spletnega mesta, (2) optimiziranje vsebine našega spletnega mesta in oglaševanja zanj, (3) zagotavljanje dolgoročne funkcionalnosti naših sistemov informacijske tehnologije in tehnologije našega spletnega mesta in (4) organom pregona posredovati podatke, potrebne za kazenski pregon v primeru kibernetskega napada. Te anonimno zbrane podatke in informacije zato statistično in dodatno ocenjuje versiegelung24.com z namenom povečati zaščito podatkov in varnost podatkov v našem podjetju, da bi na koncu zagotovili optimalno raven zaščite osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. Anonimni podatki v datotekah dnevnika strežnika so shranjeni ločeno od vseh osebnih podatkov, ki jih posreduje posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki.

5. Registracija na naši spletni strani

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima možnost, da se na spletni strani osebe, odgovorne za obdelavo, registrira z zagotavljanjem osebnih podatkov. Kateri osebni podatki se posredujejo osebi, odgovorni za obdelavo rezultatov iz ustrezne vnosne maske, ki se uporablja za registracijo. Osebne podatke, ki jih vnese posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zbirajo in hranijo izključno za notranjo uporabo osebe, odgovorne za obdelavo, in za svoje namene. Oseba, odgovorna za obdelavo, lahko poskrbi, da se podatki posredujejo enemu ali več obdelovalcem, na primer ponudniku paketnih storitev, ki osebne podatke uporablja tudi izključno za notranjo uporabo, ki je pripisana osebi, odgovorni za obdelavo.

Z registracijo na spletnem mestu osebe, odgovorne za obdelavo, se shrani tudi naslov IP, ki ga določi ponudnik internetnih storitev (ISP) zadevne osebe, datum in čas registracije. Ti podatki so shranjeni v ozadju, da je to edini način za preprečitev zlorabe naših storitev in po potrebi omogočanje preiskave kaznivih dejanj. V zvezi s tem je shranjevanje teh podatkov potrebno za zaščito osebe, odgovorne za obdelavo. Ti podatki se na splošno ne posredujejo tretjim osebam, razen če obstaja zakonska obveznost posredovanja ali se uporabljajo za kazenski pregon.

Registracija posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s prostovoljnim posredovanjem osebnih podatkov upravljavcu podatkov omogoča, da posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, ponudi vsebino ali storitve, ki so zaradi narave zadeve na voljo le registriranim uporabnikom. Registrirane osebe lahko kadar koli spremenijo osebne podatke, posredovane med registracijo, ali pa jih popolnoma izbrišejo iz baze podatkov osebe, odgovorne za obdelavo.

Oseba, odgovorna za obdelavo, bo vsaki osebi na zahtevo posredovala podatke o tem, kateri osebni podatki se hranijo o zadevni osebi. Poleg tega oseba, odgovorna za obdelavo, popravi ali izbriše osebne podatke na zahtevo ali nasvet zadevne osebe, pod pogojem, da ni zakonsko določenih zahtev za hrambo. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je v tem kontekstu na voljo kot celota zaposlenih osebe odgovorne za obdelavo.

6. Možnosti stika prek spletnega mesta

Zaradi zakonskih predpisov spletna stran versiegelung24.com vsebuje informacije, ki omogočajo hiter elektronski stik z našim podjetjem in neposredno komunikacijo z nami, kar vključuje tudi splošni naslov za tako imenovano elektronsko pošto (e-poštni naslov). Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, po e -pošti ali obrazcu za stik stopi v stik z osebo, odgovorno za obdelavo, se osebni podatki, ki jih posreduje posameznik, samodejno shranijo. Takšni osebni podatki, ki jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prostovoljno posreduje osebi, odgovorni za obdelavo, se shranijo za namene obdelave ali stika s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki. Ti osebni podatki se ne posredujejo tretjim osebam.

7. Rutinsko brisanje in blokiranje osebnih podatkov

Oseba, ki je odgovorna za procese obdelave in hrani osebne podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, le za čas, ki je potreben za dosego namena shranjevanja, ali če to določajo evropske direktive in drugi predpisi ali drug zakonodajalec v zakonih ali drugih predpisih, ki jih je bila posredovana oseba, odgovorna za obdelavo.

Če namen shranjevanja ne velja več ali če rok za shranjevanje, ki ga predpisujejo evropske direktive in odloki ali drug pristojni zakonodajalec, poteče, se osebni podatki rutinsko blokirajo ali izbrišejo v skladu z zakonskimi določbami.

8. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

 • a)    pravico do potrditve

  Vsaka zadevna oseba ima pravico, ki jo podeljuje evropska direktiva in izdajatelj predpisov, da od osebe, odgovorne za obdelavo, zahteva potrditev, ali se obdelujejo osebni podatki v zvezi z njo. Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljaviti to pravico do potrditve, se lahko kadar koli obrne na zaposlenega osebe, odgovorne za obdelavo.

 • b)    pravica do informacij

  Vsaka oseba, na katero vpliva obdelava osebnih podatkov, ima pravico, ki jo podeljuje evropska direktiva in dajalec predpisov, da kadar koli prejme brezplačne podatke o osebnih podatkih, shranjenih o njem, in kopijo teh podatkov od osebe, odgovorne za obdelavo. Poleg tega evropske direktive in uredbe posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, omogočajo dostop do naslednjih informacij:

  • namene obdelave
  • kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo
  • Prejemniki ali kategorije prejemnikov, katerim so bili osebni podatki razkriti ali se še razkrivajo, zlasti prejemnikom v tretjih državah ali mednarodnim organizacijam
  • če je mogoče, predvideno trajanje shranjevanja osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila za določitev tega trajanja
  • obstoj pravice do popravka ali izbrisa osebnih podatkov v zvezi z vami ali omejitve obdelave s strani odgovorne osebe ali pravice do ugovora tej obdelavi
  • obstoj pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu
  • če osebni podatki niso zbrani od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: vse razpoložljive informacije o izvoru podatkov
  • obstoj avtomatiziranega odločanja, vključno s profiliranjem v skladu s členom 22 (1) in (4) GDPR in – vsaj v teh primerih – pomembne informacije o vključeni logiki ter obsegu in predvidenih učinkih take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

  Poleg tega ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico do informacij o tem, ali so bili osebni podatki posredovani tretji državi ali mednarodni organizaciji. V tem primeru ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, tudi pravico do prejemanja informacij o ustreznih garancijah v zvezi s prenosom.

  Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uporabiti to pravico do informacij, se lahko kadar koli obrne na zaposlenega osebe, odgovorne za obdelavo.

 • c)    Pravica do popravka

  Vsaka oseba, na katero vpliva obdelava osebnih podatkov, ima pravico, ki jo podeljujejo evropske direktive in uredbe, da zahteva takojšen popravek napačnih osebnih podatkov v zvezi z njimi. Poleg tega ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ob upoštevanju namenov obdelave pravico zahtevati dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov – tudi z dodatno izjavo.

  Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljaviti to pravico do popravka, se lahko kadar koli obrne na zaposlenega pri upravljavcu.

 • d)    Pravica do izbrisa (pravica biti pozabljen)

  Vsaka oseba, na katero vpliva obdelava osebnih podatkov, ima evropski zakonodajalec direktiv in uredb pravico, da od odgovorne osebe zahteva, da nemudoma izbriše osebne podatke, ki se nanašajo nanjo, pod pogojem, da obstaja eden od naslednjih razlogov in kolikor obdelava ni potrebno:

  • Osebni podatki so bili zbrani ali drugače obdelani za namene, za katere niso več potrebni.
  • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na kateri je temeljila obdelava v skladu s 6. odstavkom (6. 1 črka GDPR ali člen 9 (a) 2 črke GDPR in ni druge pravne podlage za obdelavo.
  • V skladu z odstavkom 21. člena 1 DS-GVO ugovarja obdelavi in za obdelavo ni nujnih zakonitih razlogov ali pa zadevna oseba ugovarja v skladu z odstavkom 21. člena. 2 DS-GVO ugovor zoper obdelavo.
  • Osebni podatki so bili obdelani nezakonito.
  • Brisanje osebnih podatkov je potrebno za izpolnitev zakonske obveznosti po pravu Unije ali pravu držav članic, za katere velja odgovorna oseba.
  • Osebni podatki so bili zbrani v zvezi s storitvami informacijske družbe, ki se ponujajo v skladu z odstavkom 8. člena. 1 GDPR.

  Če velja eden od zgoraj navedenih razlogov in želi zadevna oseba izbrisati osebne podatke na spletnem mestu versiegelung24.com, se lahko kadar koli obrne na zaposlenega osebe, odgovorne za obdelavo. Zaposleni na spletnem mestu versiegelung24.com bo poskrbel, da bo zahteva za izbris takoj izpolnjena.

  Če je osebne podatke objavil versiegelung24.com in če je naše podjetje odgovorno v skladu s členom 17 (odstavek 1). 1 GDPR za izbris osebnih podatkov bo versiegelung24.com sprejel ustrezne ukrepe, vključno s tehničnimi ukrepi, ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvajanja, da bi obvestil druge osebe, odgovorne za obdelavo podatkov, ki obdelujejo objavljene osebne podatke, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahteval izbris vseh povezav do teh osebnih podatkov ali kopij ali ponovitev teh osebnih podatkov od teh drugih oseb, odgovornih za obdelavo podatkov, če obdelava ni potrebna. Zaposleni na versiegelung24.com bo v posameznih primerih uredil potrebno.

 • e)    Pravica do omejitve obdelave

  Vsaka oseba, na katero vpliva obdelava osebnih podatkov, ima pravico, ki jo daje evropski zakonodajalec direktiv in uredb, da zahteva, da upravljavec omeji obdelavo, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

  • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izpodbija pravilnost osebnih podatkov za obdobje, ki odgovorni osebi omogoča preverjanje pravilnosti osebnih podatkov.
  • Obdelava je nezakonita, zadevna oseba noče izbrisati osebnih podatkov in namesto tega zahteva omejitev uporabe osebnih podatkov.
  • Odgovorna oseba osebnih podatkov za namene obdelave ne potrebuje več, vendar jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
  • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje obdelavi v skladu z. Odstavek 21. člena 1 GDPR in še ni ugotovljeno, ali zakoniti razlogi odgovorne osebe prevladajo nad razlogi zadevne osebe.

  Če je izpolnjen eden od zgornjih pogojev in bi zadevna oseba želela zahtevati omejitev osebnih podatkov, shranjenih na versiegelung24.com, se lahko kadar koli obrne na zaposlenega osebe, odgovorne za obdelavo. Zaposleni na versiegelung24.com bo poskrbel za omejitev obdelave.

 • f)     Pravica do prenosljivosti podatkov

  Vsaka oseba, na katero vpliva obdelava osebnih podatkov, ima pravico, ki jo je evropski zakonodajalec direktiv in uredb prejel do prejema osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje, ki so bili dani na voljo osebi, odgovorni s strani zadevne osebe, v strukturiranem, skupnem in stroju -berljiv format. Prav tako imate pravico, da te podatke neovirano prenesete na drugo odgovorno osebo od odgovorne osebe, ki so jim bili posredovani osebni podatki, pod pogojem, da obdelava temelji na privolitvi v skladu s 6. odstavkom. 1 črka GDPR ali člen 9 (a) 2 črke GDPR ali o pogodbi v skladu s 6. členom (a). 1 črka b GDPR in obdelava se izvaja po avtomatiziranih postopkih, če obdelava ni potrebna za izvajanje naloge, ki je v javnem interesu, ali se izvaja pri izvajanju uradnih pooblastil, ki so bila dodeljena osebi odgovorno.

  Poleg tega pri uveljavljanju pravice do prenosljivosti podatkov v skladu z odstavkom 20. člena 1 GDPR, imate pravico, da se osebni podatki posredujejo neposredno od odgovorne osebe drugi odgovorni osebi, če je to tehnično izvedljivo in pod pogojem, da to ne ogroža pravic in svoboščin drugih oseb.

  Za uveljavljanje pravice do prenosljivosti podatkov se lahko zadevna oseba kadar koli obrne na zaposlenega na versiegelung24.com.

 • G)    pravico do ugovora

  Vsaka oseba, na katero vpliva obdelava osebnih podatkov, ima pravico, ki jo daje evropski zakonodajalec direktiv in uredb, kadar koli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje, na podlagi prvega odstavka 6. člena. Za vložitev ugovora obstaja 1 črka e ali f DS-GVO. To velja tudi za profiliranje na podlagi teh določb.

  Versiegelung24.com v primeru ugovora ne bo več obdeloval osebnih podatkov, razen če lahko dokažemo prepričljive zakonite razloge za obdelavo, ki odtehtajo interese, pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali če obdelava služi uveljavljanju, uveljavljanju ali obrambi pravnih zahtevkov.

  Če versiegelung24.com obdeluje osebne podatke za opravljanje neposredne pošte, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico kadar koli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov za namene takega oglaševanja. To velja tudi za profiliranje, če je povezano s takšnim neposrednim oglaševanjem. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi versiegelung24.com za namene neposrednega trženja, versiegelung24.com ne bo več obdeloval osebnih podatkov v te namene.

  Poleg tega ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico iz razlogov, ki izhajajo iz njegovega posebnega položaja, ugovarjati obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje, ki jo izvaja versiegelung24.com za znanstvene ali zgodovinske raziskovalne namene ali za statistične namene v skladu z Odstavek 89. člena 1 GDPR, ugovarjati, razen če je takšna obdelava potrebna za izpolnitev naloge v javnem interesu.

  Za uveljavljanje pravice do ugovora se lahko zadevna oseba obrne neposredno na katerega koli zaposlenega na spletnem mestu versiegelung24.com ali drugega zaposlenega. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko tudi v zvezi z uporabo storitev informacijske družbe, ne glede na Direktivo 2002/58 / ES, uveljavlja svojo pravico do ugovora z avtomatiziranimi postopki, v katerih se uporabljajo tehnične specifikacije.

 • H)    Avtomatizirane odločitve za vsak primer posebej, vključno s profiliranjem

  Vsaka oseba, na katero vpliva obdelava osebnih podatkov, ima pravico, ki jo daje evropski zakonodajalec direktiv in uredb, da zanjo ne velja odločitev, ki temelji le na avtomatizirani obdelavi – vključno s profiliranjem -, ki ima nanje pravne učinke ali nanje podobno pomembno vpliva, da odločitev (1) ni potrebna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in odgovorno osebo, ali (2) je dopustna na podlagi prava Unije ali države članice, za katero velja odgovorna oseba, in teh zakonske določbe sprejmejo ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter zakonitih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali (3) je sprejet z izrecnim soglasjem posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

  Če je odločitev (1) potrebna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in odgovorno osebo ali (2) je sprejeta z izrecnim soglasjem posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, versiegelung24.com sprejme ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter Za zaščito zakonitih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vključno vsaj s pravico do posredovanja osebe odgovorne osebe, izražanja lastnega stališča in izpodbijanja odločitve.

  Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavljati pravice v zvezi z avtomatiziranimi odločitvami, se lahko kadar koli obrne na zaposlenega osebe, odgovorne za obdelavo.

 • jaz)      Pravica do preklica privolitve po zakonu o varstvu podatkov

  Vsaka oseba, na katero vpliva obdelava osebnih podatkov, ima pravico, ki jo evropski zakonodajalec direktiv in uredb kadar koli prekliče, privoliti v obdelavo osebnih podatkov.

  Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljaviti svojo pravico do preklica privolitve, se lahko kadar koli obrne na zaposlenega osebe, odgovorne za obdelavo.

9. Določbe o varstvu podatkov o uporabi in uporabi Facebooka

Oseba, odgovorna za obdelavo, ima na tem spletnem mestu integrirane komponente podjetja Facebook. Facebook je družabno omrežje.

Družbeno omrežje je družabno stičišče, ki deluje na internetu, spletna skupnost, ki uporabnikom običajno omogoča medsebojno komunikacijo in interakcijo v navideznem prostoru. Družbeno omrežje lahko služi kot platforma za izmenjavo mnenj in izkušenj ali pa internetni skupnosti omogoča posredovanje osebnih ali podatkov, povezanih s podjetjem. Facebook med drugim uporabnikom družbenega omrežja omogoča ustvarjanje zasebnih profilov, nalaganje fotografij in omrežja prek prošenj za prijateljstvo.

Operativno podjetje Facebook je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ZDA. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, živi zunaj ZDA ali Kanade, je oseba, odgovorna za obdelavo osebnih podatkov, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Vsakič, ko dostopate do ene od posameznih strani tega spletnega mesta, ki ga upravlja oseba, odgovorna za obdelavo, in na kateri je integrirana komponenta Facebook (vtičnik Facebook), spletni brskalnik v sistemu informacijske tehnologije zadevne osebe samodejno aktivira ustrezna komponenta Facebooka, kar povzroči prenos ustrezne komponente Facebooka s Facebooka. Popoln pregled vseh vtičnikov za Facebook najdete na https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Kot del tega tehničnega postopka Facebook prejme informacije o tem, katero posebno podstran našega spletnega mesta obišče zadevna oseba.

Če je zadevna oseba hkrati prijavljena v Facebook, Facebook prepozna, katero posebno podstran našega spletnega mesta zadevna oseba obišče ob vsakem obisku naše spletne strani s strani zadevne osebe in za celotno obdobje ustreznega bivanja na naši Spletna stran. Te podatke zbira komponenta Facebook in jih dodelijo ustreznemu Facebook računu osebe, ki jo zadeva Facebook. Če zadevna oseba aktivira enega od gumbov Facebook, integriranih na našem spletnem mestu, na primer gumb »Všeč mi je«, ali če zadevna oseba poda komentar, Facebook te podatke dodeli osebnemu uporabniškemu računu Facebooka zadevne osebe in shrani te osebne podatke.

Facebook prek komponente Facebook vedno prejema informacije, da je zadevna oseba obiskala naše spletno mesto, če je zadevna oseba prijavljena na Facebook hkrati z dostopom do naše spletne strani; to se zgodi ne glede na to, ali zadevna oseba klikne na komponento Facebook ali ne. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne želi, da se ti podatki posredujejo Facebooku, lahko to prepreči tako, da se odjavi iz svojega računa Facebook, preden pokliče naše spletno mesto.

Smernica o podatkih, ki jo je objavil Facebook in je na voljo na naslovu https://de-de.facebook.com/about/privacy/, vsebuje informacije o zbiranju, obdelavi in uporabi osebnih podatkov s strani Facebooka. Pojasnjuje tudi, katere možnosti nastavitev Facebook ponuja za zaščito zasebnosti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Poleg tega so na voljo različne aplikacije, ki omogočajo zatiranje prenosa podatkov na Facebook. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko take aplikacije uporablja za preprečevanje prenosa podatkov na Facebook.

10. Določbe o varstvu podatkov o uporabi in uporabi Google Analytics (s funkcijo anonimizacije)

Oseba, odgovorna za obdelavo, je na to spletno mesto vključila komponento Google Analytics (s funkcijo anonimizacije). Google Analytics je storitev spletne analize. Spletna analiza je zbiranje, zbiranje in vrednotenje podatkov o vedenju obiskovalcev internetnih strani. Storitev spletne analize med drugim zbira podatke o tem, na katero spletno mesto je zadevna oseba prišla na spletno mesto (tako imenovani napotitelj), katere podstrani spletnega mesta so bile dostopne ali kako pogosto in kako dolgo si je podstrani ogledala . Spletna analiza se uporablja predvsem za optimizacijo spletne strani in za analizo stroškov in koristi internetnega oglaševanja.

Operativno podjetje komponente Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ZDA.

Oseba, odgovorna za obdelavo, uporablja dodatek “_gat._anonymizeIp” za spletno analizo prek storitve Google Analytics. S tem dodatkom Google skrajša in anonimizira naslov IP internetne povezave zadevne osebe, če do naših spletnih strani dostopa država članica Evropske unije ali druga podpisnica Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.

Namen komponente Google Analytics je analizirati tok obiskovalcev našega spletnega mesta. Google med drugim uporablja podatke in pridobljene podatke za oceno uporabe našega spletnega mesta, za sestavljanje spletnih poročil za nas, ki prikazujejo dejavnosti na našem spletnem mestu, in za zagotavljanje drugih storitev, povezanih z uporabo našega spletnega mesta.

Google Analytics namesti piškotek v sistem informacijske tehnologije zadevne osebe. Kaj so piškotki, je bilo že razloženo zgoraj. Z nastavitvijo piškotka lahko Google analizira uporabo našega spletnega mesta. Vsakič, ko dostopate do ene od posameznih strani tega spletnega mesta, ki ga upravlja oseba, odgovorna za obdelavo in na kateri je integrirana komponenta Google Analytics, se samodejno sproži spletni brskalnik v sistemu informacijske tehnologije zadevne osebe. ustrezna komponenta Google Analytics Za prenos podatkov Googlu za namen spletne analize. Kot del tega tehničnega postopka Google pridobi znanje o osebnih podatkih, kot je naslov IP zadevne osebe, ki jih Google med drugim uporablja za sledenje izvora obiskovalcev in klikov ter nato omogoči obračunavanje provizije.

Piškotek se uporablja za shranjevanje osebnih podatkov, kot so čas dostopa, lokacija, s katere je bil dostop opravljen, in pogostost obiskov naše spletne strani s strani zadevne osebe. Vsakič, ko obiščete naše spletno mesto, se ti osebni podatki, vključno z naslovom IP internetne povezave, ki jo uporablja zadevna oseba, posredujejo Googlu v Združenih državah Amerike. Google te osebne podatke hrani v Združenih državah Amerike. Google lahko te osebne podatke, zbrane s tehničnim postopkom, posreduje tretjim osebam.

Zadevna oseba lahko kadar koli prepreči nastavitev piškotkov na naši spletni strani, kot je že prikazano zgoraj, z ustrezno nastavitvijo uporabljenega internetnega brskalnika in tako trajno nasprotuje nastavitvi piškotkov. Taka nastavitev uporabljenega spletnega brskalnika bi Googlu preprečila tudi nastavitev piškotka v sistemu informacijske tehnologije zadevne osebe. Poleg tega lahko piškotek, ki ga je že nastavil Google Analytics, kadar koli izbrišete prek spletnega brskalnika ali druge programske opreme.

Poleg tega ima lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovoru zbiranju podatkov, ki jih ustvari Google Analytics, v zvezi z uporabo tega spletnega mesta, pa tudi obdelavi teh podatkov s strani Googla, in to preprečiti. Če želite to narediti, mora zadevna oseba prenesti in namestiti dodatek za brskalnik pod povezavo https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ta dodatek za brskalnik obvešča Google Analytics prek JavaScripta, da v Google Analytics ni mogoče posredovati nobenih podatkov ali informacij o obiskih spletnega mesta. Namestitev dodatka za brskalnik Google šteje za ugovor. Če se sistem informacijske tehnologije zadevne osebe pozneje izbriše, formatira ali znova namesti, mora zadevna oseba znova namestiti dodatek brskalnika, da deaktivira Google Analytics. Če zadevna oseba ali druga oseba, ki pripada njenemu vplivnemu polju, odstrani ali deaktivira dodatek brskalnika, obstaja možnost ponovne namestitve ali ponovnega aktiviranja dodatka brskalnika.

Dodatne informacije in veljavne Googlove določbe o varstvu podatkov so na voljo na naslovu https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ in na naslovu http://www.google.com/analytics/terms/de. html. Google Analytics je podrobneje razložen na tej povezavi https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

11. Določbe o varstvu podatkov o uporabi in uporabi Googlovega ponovnega trženja

Oseba, odgovorna za obdelavo, je na to spletno mesto vključila Googlove storitve za ponovno trženje. Google Ponovno trženje je funkcija programa Google AdWords, ki podjetju omogoča prikazovanje oglasov uporabnikom interneta, ki so že bili na spletnem mestu podjetja. Integracija Googlovega ponovnega trženja torej podjetju omogoča ustvarjanje oglaševanja, povezanega z uporabniki, in posledično prikazovanje oglasov, ki ustrezajo interesom, uporabnikom interneta.

Podjetje, ki upravlja Googlove storitve ponovnega trženja, je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ZDA.

Namen Googlovega ponovnega trženja je prikazovanje oglaševanja, ki je primerno za zanimanja. Google Ponovno trženje nam omogoča prikazovanje oglasov prek Googlovega oglaševalskega omrežja ali njihovo prikazovanje na drugih spletnih mestih, ki so prilagojena individualnim potrebam in interesom uporabnikov interneta.

Google Remarketing namesti piškotek v sistem informacijske tehnologije zadevne osebe. Kaj so piškotki, je bilo že razloženo zgoraj. Z nastavitvijo piškotka lahko Google prepozna obiskovalca našega spletnega mesta, če pozneje dostopa do spletnih mest, ki so tudi člani Googlovega oglaševalskega omrežja. Ob vsakem dostopu do spletnega mesta, na katerem je integrirana Googlova storitev za ponovno trženje, se spletni brskalnik posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, samodejno identificira pri Googlu. Kot del tega tehničnega postopka Google pridobi znanje o osebnih podatkih, kot so naslov IP ali vedenje uporabnika pri deskanju, ki jih Google med drugim uporablja za prikaz oglaševanja, ki je primerno za zanimanja.

Piškotek se uporablja za shranjevanje osebnih podatkov, na primer spletnih mest, ki jih zadevna oseba obišče. Vsakič, ko obiščete naše spletno mesto, se osebni podatki, vključno z naslovom IP internetne povezave, ki jo uporablja zadevna oseba, posredujejo Googlu v Združenih državah Amerike. Google te osebne podatke hrani v Združenih državah Amerike. Google lahko te osebne podatke, zbrane s tehničnim postopkom, posreduje tretjim osebam.

Zadevna oseba lahko kadar koli prepreči nastavitev piškotkov na naši spletni strani, kot je že prikazano zgoraj, z ustrezno nastavitvijo uporabljenega internetnega brskalnika in tako trajno nasprotuje nastavitvi piškotkov. Taka nastavitev uporabljenega spletnega brskalnika bi Googlu preprečila tudi nastavitev piškotka v sistemu informacijske tehnologije zadevne osebe. Poleg tega lahko piškotek, ki ga je že nastavil Google Analytics, kadar koli izbrišete prek spletnega brskalnika ali druge programske opreme.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko tudi nasprotuje Googlovemu oglaševanju na podlagi zanimanja. Če želite to narediti, mora poklicati povezavo www.google.de/settings/ads iz vsakega od brskalnikov, ki jih uporablja, in tam narediti želene nastavitve.

Dodatne informacije in veljavne Googlove določbe o varstvu podatkov najdete na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

12. Določbe o varstvu podatkov o uporabi in uporabi programa Google AdWords

Oseba, odgovorna za obdelavo, je na to spletno mesto vključila Google AdWords. Google AdWords je storitev spletnega oglaševanja, ki oglaševalcem omogoča, da oglašujejo v Googlovih iskalnikih in v Googlovem oglaševalskem omrežju. Google AdWords oglaševalcu omogoča, da vnaprej določi določene ključne besede, s katerimi se oglas prikaže v Googlovih rezultatih iskalnika le, če uporabnik z iskalnikom pokliče rezultat iskanja, ki je pomemben za ključno besedo. V Googlovem oglaševalskem omrežju se oglasi z avtomatskim algoritmom in ob upoštevanju predhodno opredeljenih ključnih besed distribuirajo na tematska spletna mesta.

Operativno podjetje za storitve Google AdWords je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ZDA.

Namen programa Google AdWords je oglaševanje našega spletnega mesta s prikazovanjem zanimivega oglaševanja na spletnih mestih tretjih podjetij in v rezultatih iskalnika Googlovega iskalnika ter z oglaševanjem tretjih oseb na našem spletnem mestu.

Če zadevna oseba pride na naše spletno mesto prek Googlovega oglasa, se v informacijsko-tehnološki sistem zadevne osebe, ki jo zadeva Google, shrani tako imenovani piškotek za pretvorbo. Kaj so piškotki, je bilo že razloženo zgoraj. Piškotek za pretvorbo po tridesetih dneh izgubi veljavo in se ne uporablja za identifikacijo zadevne osebe. Če piškotek še ni potekel, se piškotek za pretvorbo uporabi za ugotavljanje, ali so bile na naši spletni strani dostopne nekatere podstrani, na primer nakupovalni voziček iz sistema spletne trgovine. Piškotek za pretvorbo tako nama kot Googlu omogoča razumevanje, ali je zadevna oseba, ki je na naše spletno mesto prišla prek oglasa AdWords, ustvarila prodajo, torej zaključila ali preklicala nakup.

Podatke in informacije, zbrane z uporabo piškotka za pretvorbo, uporablja Google za izdelavo statistike obiskov našega spletnega mesta. Te statistične podatke o obiskih uporabljamo za določanje skupnega števila uporabnikov, ki so bili na nas napoteni prek oglasov AdWords, torej za ugotavljanje uspešnosti ali neuspešnosti ustreznega oglasa AdWords in za optimizacijo naših oglasov AdWords za prihodnost. Niti naše podjetje niti drugi oglaševalci v programu Google AdWords od Googla ne prejemajo podatkov, ki bi lahko identificirali zadevno osebo.

Piškotek za pretvorbo se uporablja za shranjevanje osebnih podatkov, na primer spletnih mest, ki jih obišče zadevna oseba. Vsakič, ko obiščete naše spletno mesto, se osebni podatki, vključno z naslovom IP internetne povezave, ki jo uporablja zadevna oseba, posredujejo Googlu v Združenih državah Amerike. Google te osebne podatke hrani v Združenih državah Amerike. Google lahko te osebne podatke, zbrane s tehničnim postopkom, posreduje tretjim osebam.

Zadevna oseba lahko kadar koli prepreči nastavitev piškotkov na naši spletni strani, kot je že prikazano zgoraj, z ustrezno nastavitvijo uporabljenega internetnega brskalnika in tako trajno nasprotuje nastavitvi piškotkov. Taka nastavitev uporabljenega spletnega brskalnika bi Googlu preprečila tudi nastavitev piškotka za pretvorbo v sistem informacijske tehnologije zadevne osebe. Poleg tega lahko piškotek, ki ga je že nastavil Google AdWords, kadar koli izbrišete prek spletnega brskalnika ali druge programske opreme.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko tudi nasprotuje Googlovemu oglaševanju na podlagi zanimanja. Če želite to narediti, mora poklicati povezavo www.google.de/settings/ads iz vsakega od brskalnikov, ki jih uporablja, in tam narediti želene nastavitve.

Dodatne informacije in veljavne Googlove določbe o varstvu podatkov najdete na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

13. Način plačila: Določbe o varstvu podatkov za PayPal kot plačilno sredstvo

Oseba, odgovorna za obdelavo, ima na tem spletnem mestu integrirane komponente PayPal. PayPal je ponudnik spletnih plačilnih storitev. Plačila se obdelujejo prek tako imenovanih računov PayPal, ki so virtualni zasebni ali poslovni računi. PayPal ponuja tudi možnost obdelave virtualnih plačil s kreditnimi karticami, če uporabnik nima računa PayPal. Račun PayPal se upravlja prek e -poštnega naslova, zato klasične številke računa ni. PayPal omogoča sprožitev spletnih plačil tretjim osebam ali prejemanje plačil. PayPal deluje tudi kot skrbnik in ponuja storitve zaščite kupcev.

Evropsko operativno podjetje PayPal je PayPal (Evropa) S.à.rl & Cie. SCA, Royal Boulevard 22-24, 2449 Luksemburg, Luksemburg.

Če zadevna oseba med postopkom naročanja izbere »PayPal« kot možnost plačila v naši spletni trgovini, se podatki zadevne osebe samodejno posredujejo PayPalu. Z izbiro te možnosti plačila zadevna oseba privoli v prenos osebnih podatkov, potrebnih za obdelavo plačila.

Osebni podatki, poslani PayPalu, so običajno ime, priimek, naslov, e -poštni naslov, naslov IP, telefonska številka, številka mobilnega telefona ali drugi podatki, ki so potrebni za obdelavo plačil. Za obdelavo kupoprodajne pogodbe so potrebni tudi osebni podatki, povezani z zadevnim naročilom.

Namen posredovanja podatkov je obdelava plačil in preprečevanje goljufij. Oseba, odgovorna za obdelavo, bo osebne podatke posredovala PayPalu, zlasti če obstaja zakonit interes za prenos. Osebne podatke, izmenjane med PayPal in osebo, odgovorno za obdelavo, lahko PayPal posreduje kreditnim agencijam. Namen tega prenosa je preveriti vašo identiteto in kreditno sposobnost.

PayPal lahko posreduje osebne podatke povezanim podjetjem in ponudnikom storitev ali podizvajalcem, če je to potrebno za izpolnitev pogodbenih obveznosti ali pa se podatki obdelujejo v imenu podjetja.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima možnost kadar koli preklicati privolitev za ravnanje z osebnimi podatki v zvezi s PayPal. Preklic ne vpliva na osebne podatke, ki jih je treba obdelati, uporabiti ali poslati za (pogodbeno) obdelavo plačil.

Trenutne predpise o varstvu podatkov PayPal najdete na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

14. Pravna podlaga za obdelavo

6. člen sem lit. DS-GVO služi našemu podjetju kot pravna podlaga za postopke obdelave, za katere pridobimo soglasje za posebne namene obdelave. Če je obdelava osebnih podatkov potrebna za izpolnitev pogodbe, katere stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, kot je na primer pri postopkih obdelave, ki so potrebni za dobavo blaga ali opravljanje drugih storitev ali plačila, se obdelava temelji na 6. členu I lit. b GDPR. Enako velja za postopke obdelave, ki so potrebni za izvajanje predpogodbenih ukrepov, na primer v primerih poizvedb o naših izdelkih ali storitvah. Če za naše podjetje velja zakonska obveznost, ki zahteva obdelavo osebnih podatkov, na primer za izpolnitev davčnih obveznosti, obdelava temelji na 6. členu I lit. c GDPR. V redkih primerih bo morda treba obdelati osebne podatke, da se zaščitijo vitalni interesi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe. Tako bi bilo na primer, če bi bil obiskovalec našega podjetja poškodovan in bi bilo treba njegovo ime, starost, podatke o zdravstvenem zavarovanju ali druge pomembne podatke posredovati zdravniku, bolnišnici ali drugi tretji osebi. Potem bi obdelava temeljila na 6. členu I lit. d GDPR. Končno bi lahko postopki obdelave temeljili na členu 6 I lit. f GDPR. Postopki obdelave, ki niso zajeti v nobeni od zgoraj navedenih pravnih podlag, temeljijo na tej pravni podlagi, če je obdelava potrebna za zaščito zakonitih interesov našega podjetja ali tretje osebe, pod pogojem, da so interesi, temeljne pravice in svoboščine zadevne osebe ne prevladajo. Izvajanje takšnih postopkov obdelave nam je še posebej dovoljeno, ker jih je evropski zakonodajalec posebej omenil. V zvezi s tem je menil, da bi lahko zakoniti interes prevzel, če je zadevna oseba stranka odgovorne osebe (uvodna izjava 47, stavek 2 GDPR).

15. Zakoniti interesi pri obdelavi, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba

Če obdelava osebnih podatkov temelji na členu 6 I lit. f GDPR je naš legitimni interes pri poslovanju v korist vseh naših zaposlenih in naših delničarjev.

16. Trajanje, za katerega bodo shranjeni osebni podatki

Merilo za trajanje hrambe osebnih podatkov je ustrezno zakonsko obdobje hrambe. Po preteku roka se ustrezni podatki rutinsko izbrišejo, pod pogojem, da ni več potrebno izpolnjevati ali sklepati pogodbe.

17. Zakonske ali pogodbene določbe za posredovanje osebnih podatkov; Nujnost sklenitve pogodbe; Obveznost posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, da posreduje osebne podatke; možne posledice neustrezanja

Pojasnjujemo vam, da je posredovanje osebnih podatkov deloma zahtevano po zakonu (npr. Davčni predpisi) ali pa je lahko tudi posledica pogodbenih predpisov (npr. Podatki o pogodbenem partnerju). Za sklenitev pogodbe je včasih potrebno, da nam posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, posreduje osebne podatke, ki jih moramo naknadno obdelati. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nam je na primer dolžan posredovati osebne podatke, ko naše podjetje z njimi sklene pogodbo. Če ne bi posredovali osebnih podatkov, bi to pomenilo, da pogodbe z zadevno osebo ni mogoče skleniti. Preden zadevna oseba posreduje osebne podatke, se mora zadevna oseba obrniti na enega od naših zaposlenih. Naš zaposleni za vsak primer posebej razloži, ali je posredovanje osebnih podatkov potrebno po zakonu ali pogodbi ali je potrebno za sklenitev pogodbe, ali obstaja obveznost posredovanja osebnih podatkov in kaj posledice bi imelo neupoštevanje osebnih podatkov.

18. Obstoj avtomatiziranega odločanja

Kot odgovorno podjetje ne uporabljamo samodejnega odločanja ali profiliranja.

To izjavo o varstvu podatkov je ustvaril generator izjave o varstvu podatkov DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, ki kot Zunanji uradnik za varstvo podatkov Berlin  deluje v sodelovanju z Varstvo podatkov (DSGVO) Odvetniki odvetniške družbe WILDE BEUGER SOLMECKE | odvetniki  ustvaril.