Skip to content

Poštovani kupci, obavještavamo vas da naša tvrtka ne radi do 31.03.2024.
Rado ćemo prihvatiti vaše narudžbe i isporučiti ih odmah po povratku.

Početna stranica » Zaštita podataka

Hvala vam na interesu za našu tvrtku. Zaštita podataka je od visokog prioriteta za versiegelung24.com. Općenito je moguće koristiti web stranicu versiegelung24.com bez navođenja osobnih podataka. Međutim, ako ispitanik želi koristiti posebne usluge naše tvrtke putem naše web stranice, možda će biti potrebno obraditi osobne podatke. Ako je obrada osobnih podataka neophodna i za to nema pravne osnove, općenito dobivamo pristanak dotične osobe.

Obrada osobnih podataka, na primjer imena, adrese, adrese e-pošte ili telefonskog broja dotične osobe, uvijek se provodi u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i u skladu s propisima o zaštiti podataka koji se primjenjuju na državu versiegelung24.com. Ovom izjavom o zaštiti podataka naša tvrtka želi obavijestiti javnost o vrsti, opsegu i svrsi osobnih podataka koje prikupljamo, koristimo i obrađujemo. Nadalje, subjekti podataka su informirani o svojim pravima putem ove deklaracije o zaštiti podataka.

Kao kontrolor, Versiegelung24.com je proveo brojne tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao što potpuniju zaštitu osobnih podataka obrađenih putem ove web stranice. Međutim, prijenos podataka putem Interneta općenito može imati sigurnosne praznine pa se ne može jamčiti apsolutna zaštita. Iz tog razloga, svaka dotična osoba ima slobodu da nam prenese osobne podatke na alternativne načine, na primjer putem telefona.

1. Definicije

Politika privatnosti na stranici versiegelung24.com temelji se na izrazima koje je europski zakonodavac koristio za direktive i propise kada je usvojena Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR). Naša deklaracija o zaštiti podataka trebala bi biti laka za čitanje i razumijevanje za javnost, kao i za naše klijente i poslovne partnere. Kako bismo to osigurali, željeli bismo objasniti unaprijed korištenu terminologiju.

U ovoj izjavi o zaštiti podataka koristimo sljedeće izraze:

 • a)    osobni podaci

  Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na identificiranu ili prepoznatljivu fizičku osobu (u daljnjem tekstu “subjekt podataka”). Fizičkom osobom smatra se osoba koja se može identificirati, izravno ili neizravno, osobito dodjeljivanjem identifikatora, poput imena, identifikacijskog broja, podataka o lokaciji, internetskog identifikatora ili jedne ili više posebnih značajki koje izražavaju fizičke, fiziološke, može se identificirati genetski, psihološki, ekonomski, kulturni ili društveni identitet ove fizičke osobe.

 • b)    pogođena osoba

  Pogođena osoba je svaka identificirana ili identificirana fizička osoba čije osobne podatke obrađuje osoba odgovorna za obradu.

 • c)    obrada

  Obrada je svaki proces koji se provodi sa ili bez pomoći automatiziranih procesa ili bilo kojeg takvog niza procesa povezanih s osobnim podacima, poput prikupljanja, snimanja, organizacije, naručivanja, pohrane, prilagodbe ili promjene, čitanja, postavljanja upita, korištenja, otkrivanja putem prijenos, širenje ili bilo koji drugi oblik pružanja, usporedbe ili povezivanja, ograničavanja, brisanja ili uništavanja.

 • d)    ograničenje obrade

  Ograničenje obrade označavanje je pohranjenih osobnih podataka s ciljem ograničavanja njihove buduće obrade.

 • e)    profiliranje

  Profiliranje je svaka vrsta automatizirane obrade osobnih podataka koja se sastoji od korištenja ovih osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, osobito aspekata koji se odnose na radnu uspješnost, ekonomsku situaciju, zdravlje, osobne podatke Za analizu ili predviđanje preferencija, interesa , pouzdanost, ponašanje, boravište ili preseljenje ove fizičke osobe.

 • f)     pseudonimizacija

  Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na način na koji se osobni podaci više ne mogu dodijeliti određenom nositelju podataka bez korištenja dodatnih informacija, pod uvjetom da se ti dodatni podaci pohranjuju zasebno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama koje osiguravaju da se osobni podaci ne mogu dodijeliti identificiranoj ili identificiranoj fizičkoj osobi.

 • G)    Odgovoran ili odgovoran za obradu

  Odgovorna osoba ili osoba odgovorna za obradu je fizička ili pravna osoba, tijelo, ustanova ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima odlučuje o svrhama i načinima obrade osobnih podataka. Ako su svrhe i načini ove obrade određeni zakonom Unije ili zakonom država članica, odgovorna osoba ili posebni kriteriji za njezino imenovanje mogu se predvidjeti u skladu sa pravom Unije ili pravom država članica.

 • H)    procesor

  Obrađivač je fizička ili pravna osoba, tijelo, ustanova ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime odgovorne osobe.

 • i)      primatelja

  Primatelj je fizička ili pravna osoba, tijelo, ustanova ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, bez obzira radi li se o trećoj strani ili ne. Međutim, tijela koja mogu primiti osobne podatke u sklopu posebne istrage prema pravu Unije ili zakonu država članica ne smatraju se primateljima.

 • j)      Treća strana

  Treća strana je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili tijelo koje nije subjekt podataka, odgovorna osoba, obrađivač i osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom odgovornošću odgovorne osobe ili obrađivača .

 • k)    pristanak

  Pristanak je svaka dobrovoljna, informirana i nedvosmislena izjava namjere koju je dotična osoba dala za određeni slučaj u obliku izjave ili druge nedvosmislene potvrdne radnje kojom dotična osoba pokazuje da pristaje na obradu njezinih osobnih podataka.

2. Ime i adresa osobe odgovorne za obradu

Odgovorna osoba u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka, drugih zakona o zaštiti podataka koji se primjenjuju u državama članicama Europske unije i drugih odredbi zaštite podataka je:

Bastian Walger – Digitalni marketing
Brodogradilište Agrippina 6
50678 Köln
Tel. +49 221 292893-90
Faks. +49 221 292893-99
Porezni identifikacijski broj za promet prema § 27 Zakona o porezu na promet:
DE241077366

E -pošta: info@versiegelung24.com
Web stranica: versiegelung24.com

3. Kolačići

Internet stranice versiegelung24.com koriste kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje se pohranjuju i pohranjuju u računalni sustav putem internetskog preglednika.

Brojne web stranice i poslužitelji koriste kolačiće. Mnogi kolačići sadrže takozvani ID kolačića. ID kolačića jedinstveni je identifikator za kolačić. Sastoji se od niza znakova pomoću kojih se web stranice i poslužitelji mogu dodijeliti određenom internetskom pregledniku u kojem je kolačić pohranjen. To omogućuje posjećenim web stranicama i poslužiteljima da razlikuju pojedinačni preglednik dotične osobe od ostalih internetskih preglednika koji sadrže druge kolačiće. Određeni internetski preglednik može se prepoznati i identificirati putem jedinstvenog ID -a kolačića.

Korištenjem kolačića, versiegelung24.com može korisnicima ove web stranice pružiti više usluga prilagođenih korisniku koje ne bi bile moguće bez postavke kolačića.

Pomoću kolačića informacije i ponude na našoj web stranici mogu se optimizirati u interesu korisnika. Kao što je već spomenuto, kolačići nam omogućuju prepoznavanje korisnika naše web stranice. Svrha ovog priznanja je olakšati korisnicima korištenje naše web stranice. Na primjer, korisnik web stranice koja koristi kolačiće ne mora ponovno unositi svoje pristupne podatke svaki put kada posjeti web stranicu, jer to rade web stranica i kolačić pohranjen u računalnom sustavu korisnika. Drugi primjer je kolačić košarice za kupnju u internetskoj trgovini. Mrežna trgovina koristi kolačić za pamćenje artikala koje je kupac stavio u virtualnu košaricu.

Dotična osoba može spriječiti postavljanje kolačića od strane naše web stranice u bilo kojem trenutku pomoću odgovarajuće postavke u korištenom internetskom pregledniku i na taj način trajno prigovoriti postavljanju kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se u bilo kojem trenutku izbrisati putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa. To je moguće u svim uobičajenim internetskim preglednicima. Ako dotična osoba deaktivira postavljanje kolačića u korištenom internetskom pregledniku, ne mogu se sve funkcije naše web stranice u potpunosti koristiti.

4. Prikupljanje općih podataka i informacija

Web mjesto versiegelung24.com prikuplja niz općih podataka i informacija svaki put kada subjektu podataka pristupi web stranica ili automatizirani sustav. Ovi opći podaci i informacije pohranjeni su u datotekama dnevnika poslužitelja. (1) vrste i verzije preglednika koji se koriste, (2) operacijski sustav koji koristi pristupni sustav, (3) web mjesto s kojeg pristupni sustav dopire do naše web stranice (tzv. Referent), (4) podmjeste koje kojima se pristupa putem sustava za pristup na našoj web stranici, može se kontrolirati, (5) datum i vrijeme pristupa web stranici, (6) adresu internetskog protokola (IP adresa), (7) davatelja internetskih usluga pristupnog sustava i (8) drugi slični podaci i informacije koji služe za sprječavanje opasnosti u slučaju napada na naše sustave informacijske tehnologije.

Prilikom korištenja ovih općih podataka i informacija, versiegelung24.com ne donosi nikakve zaključke o dotičnoj osobi. Umjesto toga, ti su podaci potrebni za (1) ispravno prikazivanje sadržaja naše web stranice, (2) optimiziranje sadržaja naše web stranice i oglašavanje za nju, (3) osiguravanje dugoročne funkcionalnosti naših sustava informacijske tehnologije i tehnologije naše web stranice i (4) pružiti tijelima za provedbu zakona podatke potrebne za provedbu zakona u slučaju cyber napada. Ove anonimno prikupljene podatke i informacije stoga statistički i dodatno procjenjuje stranica versiegelung24.com s ciljem povećanja zaštite podataka i sigurnosti podataka u našoj tvrtki kako bi se u konačnici osigurala optimalna razina zaštite osobnih podataka koje obrađujemo. Anonimni podaci u datotekama dnevnika poslužitelja pohranjeni su odvojeno od svih osobnih podataka koje je dostavio ispitanik.

5. Registracija na našoj web stranici

Nositelj podataka ima mogućnost registracije na web stranici osobe odgovorne za obradu pružanjem osobnih podataka. Koji se osobni podaci prenose osobi odgovornoj za obradu rezultata s odgovarajuće ulazne maske koja se koristi za registraciju. Osobne podatke koje je unio ispitanik prikuplja i čuva isključivo za internu uporabu osoba odgovorna za obradu i u vlastite svrhe. Osoba odgovorna za obradu može organizirati prosljeđivanje podataka jednom ili više obrađivača, na primjer pružatelju paketnih usluga, koji također koristi osobne podatke isključivo za internu uporabu koja se može pripisati osobi odgovornoj za obradu.

Registracijom na web stranici osobe odgovorne za obradu, IP adresu koju je davatelj internetskih usluga (ISP) dodijelio dotičnoj osobi također se spremaju datum i vrijeme registracije. Ti se podaci spremaju u pozadini da je to jedini način da spriječimo zlouporabu naših usluga i, ako je potrebno, omogućimo istragu kaznenih djela. U tom smislu, pohrana ovih podataka nužna je kako bi se zaštitila osoba odgovorna za obradu. Ti se podaci općenito ne prosljeđuju trećim stranama, osim ako postoji zakonska obveza prosljeđivanja ili se koriste za kazneni progon.

Registracija nositelja podataka uz dobrovoljno davanje osobnih podataka omogućuje voditelju obrade da ponudi sadržaj ili usluge ispitanika koji se, zbog prirode stvari, mogu ponuditi samo registriranim korisnicima. Registrirane osobe mogu u bilo kojem trenutku promijeniti osobne podatke navedene tijekom registracije ili ih potpuno izbrisati iz baze podataka osobe odgovorne za obradu.

Osoba odgovorna za obradu pružit će bilo kojoj dotičnoj osobi podatke o tome koji se osobni podaci o dotičnoj osobi pohranjuju u bilo kojem trenutku na zahtjev. Nadalje, osoba odgovorna za obradu ispravlja ili briše osobne podatke na zahtjev ili savjet dotične osobe, pod uvjetom da ne postoje zakonski propisani zahtjevi za zadržavanjem. Cijeli broj zaposlenika osobe odgovorne za obradu dostupni su nositelju podataka kao kontakt osobe u ovom kontekstu.

6. Opcije kontakta putem web stranice

Zbog zakonskih propisa web stranica versiegelung24.com sadrži informacije koje omogućuju brzi elektronički kontakt s našom tvrtkom i izravnu komunikaciju s nama, što uključuje i opću adresu za takozvanu elektroničku poštu (adresa e-pošte). Ako ispitanik kontaktira osobu odgovornu za obradu putem e -pošte ili obrasca za kontakt, osobni podaci koje je ispitanik prenio automatski će se spremiti. Takvi osobni podaci koje dobrovoljački prenosi subjekt podataka osobi odgovornoj za obradu pohranjuju se u svrhu obrade ili kontaktiranja ispitanika. Ti se osobni podaci ne prosljeđuju trećim stranama.

7. Rutinsko brisanje i blokiranje osobnih podataka

Osoba odgovorna za procese obrade i pohranjuje osobne podatke ispitanika samo u razdoblju koje je potrebno za postizanje svrhe pohrane ili ako je to određeno europskim direktivama i propisima ili drugim zakonodavcem u zakonima ili propisima, koje je osigurana osoba odgovorna za obradu.

Ako se svrha pohrane više ne primjenjuje ili ako razdoblje skladištenja propisano europskim direktivama i pravilnicima ili drugim nadležnim zakonodavcem istekne, osobni će se podaci rutinski blokirati ili izbrisati u skladu sa zakonskim odredbama.

8. Prava ispitanika

 • a)    pravo na potvrdu

  Svaka dotična osoba ima pravo dodijeljeno europskom direktivom i davateljem propisa zatražiti potvrdu od osobe odgovorne za obradu obrađuju li se osobni podaci koji se na nju odnose. Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na potvrdu, u svakom se trenutku može obratiti zaposleniku osobe odgovorne za obradu.

 • b)    pravo na informacije

  Svaka osoba zahvaćena obradom osobnih podataka ima pravo dodijeljeno Europskom direktivom i davateljem propisa da u bilo kojem trenutku dobije besplatne podatke o osobnim podacima pohranjenim o njemu i kopiju tih podataka od osobe odgovorne za obradu. Nadalje, europske direktive i propisi nositelju podataka omogućuju pristup sljedećim podacima:

  • svrhe obrade
  • kategorije osobnih podataka koji se obrađuju
  • Primatelji ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili se još otkrivaju, osobito primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama
  • ako je moguće, planirano trajanje tijekom kojeg će se osobni podaci pohranjivati ili, ako to nije moguće, kriterije za određivanje tog trajanja
  • postojanje prava na ispravak ili brisanje osobnih podataka koji se odnose na vas ili na ograničenje obrade od strane odgovorne osobe ili pravo na prigovor ovoj obradi
  • postojanje prava na podnošenje žalbe nadzornom tijelu
  • ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika: Sve dostupne informacije o podrijetlu podataka
  • postojanje automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje u skladu s člankom 22. stavcima 1. i 4. Opće uredbe o zaštiti podataka i – barem u tim slučajevima – značajne informacije o uključenoj logici i opsegu i predviđenim učincima takve obrade za ispitanika

  Nadalje, ispitanik ima pravo na informacije o tome jesu li osobni podaci preneseni u treću zemlju ili u međunarodnu organizaciju. U tom slučaju, ispitanik također ima pravo primiti informacije o odgovarajućim jamstvima u vezi s prijenosom.

  Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na informacije, može se u bilo kojem trenutku obratiti zaposleniku osobe odgovorne za obradu.

 • c)    Pravo na ispravak

  Svaka osoba zahvaćena obradom osobnih podataka ima pravo dodijeljeno europskim direktivama i propisima zatražiti hitnu ispravku netočnih osobnih podataka koji se na njih odnose. Nadalje, ispitanik ima pravo, uzimajući u obzir svrhe obrade, zahtijevati dovršenje nepotpunih osobnih podataka – uključujući i putem dodatne deklaracije.

  Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na ispravak, može se u bilo kojem trenutku obratiti zaposleniku voditelja obrade.

 • d)    Pravo na brisanje (pravo na zaborav)

  Svaka osoba zahvaćena obradom osobnih podataka ima pravo kojega je dao europski zakonodavac direktiva i propisa zahtijevati od odgovorne osobe da odmah izbriše osobne podatke koji se na njih odnose, pod uvjetom da vrijedi jedan od sljedećih razloga i ukoliko obrada nije potrebno:

  • Osobni podaci prikupljeni su ili na drugi način obrađeni u svrhe za koje više nisu potrebni.
  • Nositelj podataka opoziva svoju privolu na kojoj se obrada temeljila u skladu s člankom 6. stavkom. 1 slovo GDPR -a ili članak 9. stavak. 2 slova GDPR -a i nema druge pravne osnove za obradu.
  • Prema članku 21. stavku 1 DS-GVO ima prigovor na obradu, a ne postoje nužni legitimni razlozi za obradu ili se dotična osoba protivi u skladu s člankom 21. stavkom 2 Prigovor DS-GVO na obradu.
  • Osobni podaci obrađeni su nezakonito.
  • Brisanje osobnih podataka potrebno je kako bi se ispunila zakonska obveza prema pravu Unije ili pravu država članica na koje podleže odgovorna osoba.
  • Osobni podaci prikupljeni su u vezi s uslugama informacijskog društva koje se nude u skladu s člankom 8. stavkom. 1 GDPR.

  Ako se primjenjuje jedan od gore navedenih razloga i dotična osoba želi brisanje osobnih podataka na web stranici versiegelung24.com, u bilo kojem se trenutku može obratiti zaposleniku osobe odgovorne za obradu. Zaposlenik versiegelung24.com dogovorit će se da se zahtjev za brisanje odmah ispuni.

  Ako je osobne podatke javno objavio versiegelung24.com i ako je naša tvrtka odgovorna prema članku 17. stavku. 1 GDPR -a za brisanje osobnih podataka, versiegelung24.com će poduzeti odgovarajuće mjere, uključujući tehničke mjere, uzimajući u obzir raspoloživu tehnologiju i troškove implementacije, kako bi obavijestio druge osobe odgovorne za obradu podataka koje obrađuju objavljene osobne podatke propisuju da ispitanik je zatražio brisanje svih poveznica na ove osobne podatke ili kopija ili replikacija ovih osobnih podataka od ovih drugih osoba odgovornih za obradu podataka, u koliko obrada nije potrebna. Zaposlenik versiegelung24.com organizirat će potrebno u pojedinačnim slučajevima.

 • e)    Pravo na ograničenje obrade

  Svaka osoba zahvaćena obradom osobnih podataka ima pravo odobreno od europskog zakonodavca direktiva i propisa zahtijevati da voditelj obrade ograniči obradu ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

  • Ispitanik osporava točnost osobnih podataka u razdoblju koje omogućuje odgovornoj osobi da provjeri ispravnost osobnih podataka.
  • Obrada je nezakonita, dotična osoba odbija izbrisati osobne podatke i umjesto toga traži da se ograniči uporaba osobnih podataka.
  • Odgovornoj osobi više nisu potrebni osobni podaci u svrhu obrade, ali su nositelju podataka potrebni kako bi ustvrdio, ostvario ili obranio pravne zahtjeve.
  • Nositelj podataka ima prigovor na obradu u skladu s. Članak 21. stavak 1 GDPR -a i još nije utvrđeno prevladavaju li legitimni razlozi odgovorne osobe razlozima dotične osobe.

  Ako je ispunjen jedan od gore navedenih uvjeta i dotična osoba želi zatražiti ograničenje osobnih podataka pohranjenih na web stranici versiegelung24.com, u bilo kojem se trenutku može obratiti zaposleniku osobe odgovorne za obradu. Zaposlenik versiegelung24.com organizirat će ograničenje obrade.

 • f)     Pravo na prenosivost podataka

  Svaka osoba na koju utječe obrada osobnih podataka ima pravo europskog zakonodavca na temelju direktiva i propisa da primi osobne podatke koji se tiču njih, a koji su stavljeni na raspolaganje osobi odgovornoj od strane dotične osobe, u strukturiranom, zajedničkom i stroju -čitljiv format. Također imate pravo prenijeti te podatke drugoj odgovornoj osobi neometano od odgovorne osobe kojoj su osobni podaci dostavljeni, pod uvjetom da se obrada temelji na privoli u skladu s člankom 6. stavkom. 1 slovo GDPR -a ili članak 9. stavak. 2 slova GDPR -a ili o ugovoru u skladu s člankom 6. stavkom 1 slovo b GDPR -a, a obrada se provodi pomoću automatiziranih postupaka, pod uvjetom da obrada nije potrebna za izvršavanje zadatka koji je u javnom interesu ili se provodi u izvršavanju službenih ovlaštenja koja su dodijeljena osobi odgovoran.

  Nadalje, pri ostvarivanju prava na prijenos podataka u skladu s člankom 20. stavkom 1 GDPR -a, imate pravo na prijenos osobnih podataka izravno od jedne odgovorne osobe do druge odgovorne osobe, u mjeri u kojoj je to tehnički izvedivo i pod uvjetom da to ne narušava prava i slobode drugih osoba.

  Radi ostvarivanja prava na prijenos podataka, dotična se osoba može u bilo kojem trenutku obratiti zaposleniku web stranice versiegelung24.com.

 • G)    pravo na prigovor

  Svaka osoba zahvaćena obradom osobnih podataka ima pravo dodijeljeno od europskog zakonodavca direktiva i propisa u bilo kojem trenutku prigovoriti obradi osobnih podataka koji se na njih odnose na temelju članka 6. stavka. Za ulaganje prigovora postoji 1 slovo e ili f DS-GVO. To se također odnosi na profiliranje na temelju ovih odredbi.

  Versiegelung24.com više neće obrađivati osobne podatke u slučaju prigovora, osim ako ne možemo dokazati uvjerljive legitimne razloge za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika, ili obrada služi potvrđivanju, ostvarivanju ili obrani pravnih zahtjeva.

  Ako versiegelung24.com obrađuje osobne podatke kako bi upravljao izravnom poštom, ispitanik ima pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti obradi osobnih podataka u svrhu takvog oglašavanja. To se također odnosi na profiliranje ako je povezano s takvim izravnim oglašavanjem. Ako se ispitanik usprotivi obradi web stranice versiegelung24.com u svrhe izravnog marketinga, versiegelung24.com više neće obrađivati osobne podatke u te svrhe.

  Osim toga, ispitanik ima pravo, iz razloga koji proizlaze iz njihove posebne situacije, prigovoriti obradi osobnih podataka koji se odnose na njih koju provodi versiegelung24.com u znanstvene ili povijesne istraživačke svrhe ili u statističke svrhe u skladu s Članak 89. stavak 1 GDPR -a, prigovoriti, osim ako je takva obrada potrebna za ispunjenje zadatka od javnog interesa.

  Kako bi ostvarila pravo na prigovor, dotična se osoba može obratiti bilo kojem zaposleniku na web stranici versiegelung24.com ili drugom zaposleniku. Nositelj podataka je također slobodan, u vezi s korištenjem usluga informacijskog društva, bez obzira na Direktivu 2002/58 / EZ, iskoristiti svoje pravo na prigovor putem automatiziranih postupaka u kojima se koriste tehničke specifikacije.

 • H)    Automatizirane odluke od slučaja do slučaja, uključujući profiliranje

  Svaka osoba na koju utječe obrada osobnih podataka ima pravo dodijeljeno europskim zakonodavcem direktiva i propisa da ne podliježe odluci koja se temelji samo na automatiziranoj obradi – uključujući profiliranje – koja ima pravne učinke na njih ili na sličan način značajno utječe na njih, pod uvjetom da da odluka (1) nije potrebna za sklapanje ili izvršavanje ugovora između nositelja podataka i odgovorne osobe, ili (2) je dopuštena na temelju prava Unije ili države članice kojoj podleže odgovorna osoba i ovih zakonske odredbe poduzimaju odgovarajuće mjere za zaštitu prava i sloboda, kao i legitimnih interesa ispitanika ili (3) donose se uz izričit pristanak nositelja podataka.

  Ako je odluka (1) potrebna za sklapanje ili izvršavanje ugovora između nositelja podataka i odgovorne osobe ili (2) donesena je uz izričit pristanak nositelja podataka, versiegelung24.com poduzima odgovarajuće mjere za zaštitu prava i slobode, kao i Za zaštitu legitimnih interesa nositelja podataka, uključujući barem pravo da osoba dobije intervenciju odgovorne osobe, da izrazi svoje stajalište i ospori odluku.

  Ako ispitanik želi ostvariti prava u vezi s automatiziranim odlukama, u svakom se trenutku može obratiti zaposleniku osobe odgovorne za obradu.

 • i)      Pravo na povlačenje privole prema zakonu o zaštiti podataka

  Svaka osoba pogođena obradom osobnih podataka ima pravo dodijeljeno europskim zakonodavcem direktiva i propisa da u svakom trenutku povuče pristanak za obradu osobnih podataka.

  Ako ispitanik želi ostvariti svoje pravo na povlačenje privole, u svakom se trenutku može obratiti zaposleniku osobe odgovorne za obradu.

9. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Facebooka

Osoba odgovorna za obradu integrirala je komponente tvrtke Facebook na ovoj web stranici. Facebook je društvena mreža.

Društvena mreža je mjesto društvenog susreta na Internetu, internetska zajednica koja korisnicima obično omogućuje međusobnu komunikaciju i interakciju u virtualnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava ili omogućiti internetskoj zajednici pružanje osobnih podataka ili podataka o tvrtki. Između ostalog, Facebook korisnicima društvenih mreža omogućuje stvaranje privatnih profila, postavljanje fotografija i mreže putem zahtjeva za prijateljstvo.

Operativna tvrtka Facebooka je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SAD. Ako ispitanik živi izvan SAD -a ili Kanade, osoba odgovorna za obradu osobnih podataka je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, 4, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Svaki put kada se pristupi jednoj od pojedinačnih stranica ove web stranice, kojom upravlja osoba odgovorna za obradu i na kojoj je integrirana Facebook komponenta (Facebook dodatak), internetski preglednik na sustavu informacijske tehnologije dotične osobe automatski aktivira odgovarajuća Facebook komponenta uzrokuje da se preuzme prikaz odgovarajuće Facebook komponente koja se preuzima s Facebooka. Cjelovit pregled svih Facebook dodataka možete pronaći na https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Kao dio ovog tehničkog procesa, Facebook prima informacije o tome koju dotičnu stranicu naše web stranice posjećuje dotična osoba.

Ako je dotična osoba istovremeno prijavljena na Facebook, Facebook prepoznaje koju posebnu podstranicu naše web stranice dotična osoba posjećuje pri svakom posjetu našoj web stranici od strane dotične osobe i za cijelo vrijeme dotičnog boravka na našoj web stranici web stranica. Ove podatke prikuplja Facebook komponenta i dodjeljuju odgovarajućem Facebook računu osobe na koju se Facebook odnosi. Ako dotična osoba aktivira jedan od Facebook gumba integriranih na našoj web stranici, na primjer gumb “Sviđa mi se”, ili ako dotična osoba da komentar, Facebook dodjeljuje te podatke osobnom Facebook korisničkom računu dotične osobe i sprema ove osobne podatke.

Facebook uvijek putem Facebook komponente prima informaciju da je dotična osoba posjetila našu web stranicu ako je dotična osoba prijavljena na Facebook istovremeno s pristupom našoj web stranici; to se događa bez obzira na to je li dotična osoba kliknula na Facebook komponentu ili ne. Ako ispitanik ne želi da se te informacije prenose na Facebook, mogu spriječiti prijenos odjavom sa svog Facebook računa prije nego što pozovu našu web stranicu.

Smjernica o podacima koju je objavio Facebook, a dostupna je na https://de-de.facebook.com/about/privacy/, pruža informacije o prikupljanju, obradi i upotrebi osobnih podataka od strane Facebooka. Također objašnjava koje opcije postavki Facebook nudi radi zaštite privatnosti ispitanika. Osim toga, dostupne su različite aplikacije koje omogućuju suzbijanje prijenosa podataka na Facebook. Subjekti podataka mogu koristiti takve aplikacije za suzbijanje prijenosa podataka na Facebook.

10. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Google Analyticsa (s funkcijom anonimizacije)

Osoba odgovorna za obradu integrirala je komponentu Google Analytics (s funkcijom anonimizacije) na ovu web stranicu. Google Analytics usluga je web analize. Web analiza je prikupljanje, prikupljanje i vrednovanje podataka o ponašanju posjetitelja internetskih stranica. Usluga web analize prikuplja, između ostalog, podatke o tome na kojoj je web stranici dotična osoba došla na web stranicu (tzv. Referent), kojim je podstranicama web stranice pristupano ili koliko često i koliko dugo je podstranica bila pregledavana . Web analiza uglavnom se koristi za optimizaciju web stranice i za analizu isplativosti internetskog oglašavanja.

Operativno poduzeće komponente Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD.

Osoba odgovorna za obradu koristi dodatak “_gat._anonymizeIp” za web analizu putem Google Analyticsa. Ovim dodatkom, Google skraćuje i anonimizira IP adresu internetske veze dotične osobe ako se našim internetskim stranicama pristupa iz zemlje članice Europske unije ili druge potpisnice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

Svrha komponente Google Analytics je analizirati protok posjetitelja na našu web stranicu. Google koristi podatke i prikupljene podatke, između ostalog, za procjenu korištenja naše web stranice, za sastavljanje mrežnih izvješća za nas koja prikazuju aktivnosti na našoj web stranici i za pružanje drugih usluga povezanih s upotrebom naše web stranice.

Google Analytics postavlja kolačić u sustav informacijske tehnologije dotične osobe. Što su kolačići već je gore objašnjeno. Postavkom kolačića Googleu je omogućeno da analizira korištenje naše web stranice. Svaki put kada se pristupi jednoj od pojedinačnih stranica ove web stranice, kojom upravlja osoba odgovorna za obradu i na kojoj je integrirana komponenta Google Analytics, internetski preglednik na sustavu informacijske tehnologije dotične osobe automatski se pokreće odgovarajuća komponenta Google Analyticsa Za prijenos podataka Googleu u svrhu internetske analize. Kao dio ovog tehničkog procesa, Google stječe znanje o osobnim podacima, kao što je IP adresa dotične osobe, koju Google, između ostalog, koristi za praćenje podrijetla posjetitelja i klikova te naknadno za omogućavanje obračuna provizije.

Kolačić se koristi za pohranu osobnih podataka, kao što su vrijeme pristupa, mjesto s kojeg je pristup ostvaren i učestalost posjeta naše web stranice od strane dotične osobe. Svaki put kada posjetite našu web stranicu, ti se osobni podaci, uključujući IP adresu internetske veze koju koristi dotična osoba, prenose Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama. Ove osobne podatke Google pohranjuje u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može proslijediti ove osobne podatke prikupljene kroz tehnički postupak trećim stranama.

Zainteresirana osoba može spriječiti postavljanje kolačića od strane naše web stranice, kao što je već gore prikazano, u bilo kojem trenutku pomoću odgovarajuće postavke korištenog internetskog preglednika i na taj način trajno prigovoriti postavljanju kolačića. Takva postavka korištenog internetskog preglednika također bi spriječila Google da postavi kolačić u sustav informacijske tehnologije dotične osobe. Osim toga, kolačić koji je već postavio Google Analytics može se u bilo kojem trenutku izbrisati putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa.

Nadalje, ispitanik ima mogućnost prigovora prikupljanju podataka koje generira Google Analytics u vezi s korištenjem ove web stranice, kao i obradi tih podataka od strane Googlea, te to spriječiti. Da bi to učinila, dotična osoba mora preuzeti i instalirati dodatak za preglednik pod vezom https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ovaj dodatak pregledniku informira Google Analytics putem JavaScripta da se nikakvi podaci ili podaci o posjetima web stranicama ne smiju prenositi u Google Analytics. Google smatra instalaciju dodatka preglednika prigovorom. Ako se sustav informacijske tehnologije dotične osobe kasnije izbriše, formatira ili ponovno instalira, dotična osoba mora ponovno instalirati dodatak preglednika kako bi deaktivirala Google Analytics. Ako dotična osoba ili druga osoba koja se može pripisati njihovom području utjecaja deinstalira ili deaktivira dodatak preglednika, postoji mogućnost ponovnog instaliranja ili ponovnog aktiviranja dodatka preglednika.

Dodatne informacije i primjenjive Googleove odredbe o zaštiti podataka mogu se pronaći na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ i na http://www.google.com/analytics/terms/de. html. Google Analytics detaljnije je objašnjen na ovoj vezi https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

11. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i upotrebi Google ponovnog marketinga

Osoba odgovorna za obradu integrirala je Googleove usluge ponovnog marketinga na ovoj web stranici. Google ponovni marketing funkcija je Google AdWordsa koja tvrtki omogućuje prikazivanje oglasa korisnicima interneta koji su već bili na web stranici tvrtke. Integracija Google Remarketinga stoga tvrtki omogućuje stvaranje oglašavanja povezanog s korisnicima i posljedično prikazivanje oglasa relevantnih za interese korisnicima Interneta.

Tvrtka koja upravlja Googleovim uslugama ponovnog marketinga je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD.

Svrha Google Remarketinga je prikazivanje oglašavanja relevantnog za interese. Google Remarketing omogućuje nam prikazivanje oglasa putem Googleove oglasne mreže ili njihovo prikazivanje na drugim web stranicama prilagođenim individualnim potrebama i interesima korisnika interneta.

Google Remarketing postavlja kolačić u sustav informacijske tehnologije dotične osobe. Što su kolačići već je gore objašnjeno. Postavkom kolačića Google može prepoznati posjetitelje naše web stranice ako naknadno pristupe web stranicama koje su također članovi Googleove oglasne mreže. Svaki put kada se pristupi web stranici na kojoj je integrirana Googleova usluga ponovnog marketinga, internetski preglednik ispitanika automatski se identificira s Googleom. Kao dio ovog tehničkog procesa, Google stječe znanje o osobnim podacima, poput IP adrese ili ponašanju korisnika prilikom surfanja, koje Google koristi, između ostalog, za prikazivanje oglašavanja relevantnog za interese.

Kolačić se koristi za pohranu osobnih podataka, poput web stranica koje je dotična osoba posjetila. Svaki put kada posjetite našu web stranicu, osobni podaci, uključujući IP adresu internetske veze koju koristi dotična osoba, prenose se Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama. Ove osobne podatke Google pohranjuje u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može proslijediti ove osobne podatke prikupljene kroz tehnički postupak trećim stranama.

Zainteresirana osoba može spriječiti postavljanje kolačića od strane naše web stranice, kao što je već gore prikazano, u bilo kojem trenutku pomoću odgovarajuće postavke korištenog internetskog preglednika i na taj način trajno prigovoriti postavljanju kolačića. Takva postavka korištenog internetskog preglednika također bi spriječila Google da postavi kolačić u sustav informacijske tehnologije dotične osobe. Osim toga, kolačić koji je već postavio Google Analytics može se u bilo kojem trenutku izbrisati putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa.

Nositelj podataka također ima mogućnost prigovora Googleovom oglašavanju na temelju interesa. Da bi to učinila, dotična osoba mora pozvati vezu www.google.de/settings/ads iz svakog internetskog preglednika koji koristi i tamo postaviti željene postavke.

Dodatne informacije i važeće Googleove odredbe o zaštiti podataka mogu se pronaći na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

12. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i upotrebi Google AdWordsa

Osoba odgovorna za obradu integrirala je Google AdWords na ovu web stranicu. Google AdWords usluga je internetskog oglašavanja koja oglašivačima omogućuje postavljanje oglasa u Googleovim rezultatima tražilice, kao i u Googleovoj oglasnoj mreži. Google AdWords omogućuje oglašivaču da unaprijed definira određene ključne riječi pomoću kojih se oglas prikazuje samo u Google-ovim rezultatima tražilice ako korisnik pozove tražilicu rezultat pretraživanja relevantan za ključnu riječ. U Googleovoj oglasnoj mreži oglasi se distribuiraju na web stranice povezane s temama pomoću automatskog algoritma i uzimajući u obzir prethodno definirane ključne riječi.

Operativno društvo za usluge Google AdWords je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD.

Svrha Google AdWordsa je oglašavanje naše web stranice prikazivanjem oglasa relevantnog za interese na web stranicama tvrtki trećih strana i u rezultatima tražilice Google tražilice te prikazivanjem oglašavanja trećih strana na našoj web stranici.

Ako dotična osoba dođe na našu web stranicu putem Google oglasa, takozvani kolačić za konverziju pohranjuje se u sustav informacijske tehnologije dotične osobe od strane Googlea. Što su kolačići već je gore objašnjeno. Kolačić za pretvorbu gubi valjanost nakon trideset dana i ne koristi se za identifikaciju dotične osobe. Ako kolačić još nije istekao, kolačić za pretvaranje koristi se za utvrđivanje jesu li na našim web stranicama pristupane određenim podstranicama, na primjer košarici iz sustava internetske trgovine. Kolačić za konverziju omogućuje nama i Googleu da shvatimo je li dotična osoba koja je na našu web stranicu došla putem AdWords oglasa ostvarila prodaju, odnosno dovršila ili otkazala kupnju.

Podatke i informacije prikupljene korištenjem kolačića za konverziju Google koristi za izradu statistike posjećenosti naše web stranice. Ove statistike posjeta mi pak koristimo za određivanje ukupnog broja korisnika koji su nas uputili putem AdWords oglasa, tj. Za utvrđivanje uspjeha ili neuspjeha odgovarajućeg AdWords oglasa i za optimizaciju naših AdWords oglasa za budućnost. Ni naša tvrtka ni drugi oglašivači Google AdWordsa ne primaju od Googlea podatke koji bi mogli identificirati dotičnu osobu.

Kolačić za konverziju koristi se za pohranu osobnih podataka, na primjer web stranica koje je dotična osoba posjetila. Svaki put kada posjetite našu web stranicu, osobni podaci, uključujući IP adresu internetske veze koju koristi dotična osoba, prenose se Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama. Ove osobne podatke Google pohranjuje u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može proslijediti ove osobne podatke prikupljene kroz tehnički postupak trećim stranama.

Zainteresirana osoba može spriječiti postavljanje kolačića od strane naše web stranice, kao što je već gore prikazano, u bilo kojem trenutku pomoću odgovarajuće postavke korištenog internetskog preglednika i na taj način trajno prigovoriti postavljanju kolačića. Takva postavka korištenog internetskog preglednika također bi spriječila Google da postavi kolačić za pretvorbu u sustav informacijske tehnologije dotične osobe. Osim toga, kolačić koji je već postavio Google AdWords može se u bilo kojem trenutku izbrisati putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa.

Nositelj podataka također ima mogućnost prigovora Googleovom oglašavanju na temelju interesa. Da bi to učinila, dotična osoba mora pozvati vezu www.google.de/settings/ads iz svakog internetskog preglednika koji koristi i tamo postaviti željene postavke.

Dodatne informacije i važeće Googleove odredbe o zaštiti podataka mogu se pronaći na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

13. Način plaćanja: Odredbe o zaštiti podataka za PayPal kao način plaćanja

Osoba odgovorna za obradu integrirala je PayPal komponente na ovoj web stranici. PayPal je pružatelj internetskih usluga plaćanja. Plaćanja se obrađuju putem takozvanih PayPal računa, koji su virtualni privatni ili poslovni računi. PayPal nudi i mogućnost obrade virtualnih plaćanja putem kreditnih kartica ako korisnik nema PayPal račun. PayPal računom upravlja se putem e -adrese, zbog čega ne postoji klasičan broj računa. PayPal omogućuje pokretanje internetskih plaćanja trećim stranama ili primanje plaćanja. PayPal također djeluje kao povjerenik i nudi usluge zaštite kupaca.

Europska operativna tvrtka PayPal je PayPal (Europa) S.à.rl & Cie. SCA, Kraljevski bulevar 22-24, 2449 Luksemburg, Luksemburg.

Ako dotična osoba tijekom postupka naručivanja odabere “PayPal” kao opciju plaćanja u našoj internetskoj trgovini, podaci dotične osobe automatski će se prenijeti na PayPal. Odabirom ove opcije plaćanja dotična osoba pristaje na prijenos osobnih podataka potrebnih za obradu plaćanja.

Osobni podaci koji se prenose PayPalu obično su ime, prezime, adresa, adresa e -pošte, IP adresa, telefonski broj, broj mobitela ili drugi podaci koji su potrebni za obradu plaćanja. Osobni podaci koji se odnose na odgovarajuću narudžbu također su potrebni za obradu kupoprodajnog ugovora.

Svrha prijenosa podataka je obrada plaćanja i sprječavanje prijevara. Osoba odgovorna za obradu proslijedit će osobne podatke PayPalu, posebno ako postoji legitiman interes za prijenos. Osobne podatke koje razmjenjuju PayPal i osoba odgovorna za obradu PayPal može prenijeti kreditnim agencijama. Svrha ovog prijenosa je provjeriti vaš identitet i kreditnu sposobnost.

PayPal može proslijediti osobne podatke povezanim tvrtkama i pružateljima usluga ili podizvođačima, u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjenje ugovornih obveza ili se podaci obrađuju u ime tvrtke.

Nositelj podataka može u bilo kojem trenutku opozvati svoj pristanak za obradu osobnih podataka u odnosu na PayPal. Opoziv ne utječe na osobne podatke koji se moraju obraditi, koristiti ili prenijeti za (ugovornu) obradu plaćanja.

Trenutni PayPal propisi o zaštiti podataka mogu se pronaći na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

14. Pravna osnova za obradu

Članak 6. lit. DS-GVO služi našoj tvrtki kao pravna osnova za operacije obrade za koje dobivamo suglasnost za određene svrhe obrade. Ako je obrada osobnih podataka potrebna za ispunjenje ugovora u kojem je subjekt podataka strana, kao što je slučaj, na primjer, s postupcima obrade koji su potrebni za isporuku robe ili pružanje drugih usluga ili naknade, obrada se temelji na članku 6. I lit. b GDPR. Isto se odnosi na postupke obrade koji su potrebni za provedbu predugovornih mjera, na primjer u slučajevima upita o našim proizvodima ili uslugama. Ako naša tvrtka podliježe zakonskoj obvezi koja zahtijeva obradu osobnih podataka, na primjer radi ispunjenja poreznih obveza, obrada se temelji na članku 6. I lit. c GDPR. U rijetkim slučajevima može biti potrebno obraditi osobne podatke radi zaštite vitalnih interesa ispitanika ili druge fizičke osobe. To bi bio slučaj, na primjer, ako je posjetitelj naše tvrtke ozlijeđen i njegovo ime, dob, podaci o zdravstvenom osiguranju ili drugi vitalni podaci morali bi se proslijediti liječniku, bolnici ili drugoj trećoj strani. Tada bi se obrada temeljila na članku 6. I lit. d GDPR. U konačnici, postupci obrade mogli bi se temeljiti na članku 6. I lit. f GDPR. Postupci obrade koji nisu obuhvaćeni bilo kojom od gore navedenih pravnih osnova temelje se na ovoj pravnoj osnovi ako je obrada potrebna radi zaštite legitimnog interesa naše tvrtke ili treće strane, pod uvjetom da su u pitanju interesi, temeljna prava i slobode dotične osobe ne prevladavaju. Posebno nam je dopušteno izvođenje takvih postupaka obrade jer ih je europski zakonodavac posebno spomenuo. U tom je pogledu zauzeo stajalište da se može pretpostaviti legitimni interes ako je dotična osoba kupac odgovorne osobe (uvodna izjava 47. rečenica 2 GDPR -a).

15. Legitimni interesi u obradi koje slijede voditelj obrade ili treća strana

Ako se obrada osobnih podataka temelji na članku 6. I lit. f GDPR je naš legitimni interes u poslovanju u korist svih naših zaposlenika i dioničara.

16. Trajanje tijekom kojeg će se osobni podaci pohraniti

Kriterij za trajanje pohrane osobnih podataka je odgovarajuće zakonsko razdoblje čuvanja. Nakon isteka razdoblja, relevantni se podaci rutinski brišu, pod uvjetom da više nisu potrebni za ispunjenje ili pokretanje ugovora.

17. Zakonske ili ugovorne odredbe za pružanje osobnih podataka; Nužnost sklapanja ugovora; Obveza subjekta podataka da pruži osobne podatke; moguće posljedice nepružanja

Objašnjavamo vam da je pružanje osobnih podataka djelomično potrebno po zakonu (npr. Porezni propisi) ili također može proizaći iz ugovornih propisa (npr. Podaci o ugovornom partneru). Za sklapanje ugovora ponekad može biti potrebno da nam ispitanik dostavi osobne podatke koje naknadno moramo obraditi. Na primjer, ispitanik je dužan dostaviti nam osobne podatke kada naša tvrtka s njima zaključi ugovor. Nepružanje osobnih podataka značilo bi da se ugovor ne može zaključiti sa dotičnom osobom. Prije nego što dotična osoba dostavi osobne podatke, dotična osoba mora kontaktirati jednog od naših zaposlenika. Naš zaposlenik od slučaja do slučaja objašnjava dotičnoj osobi je li pružanje osobnih podataka potrebno prema zakonu ili ugovoru ili je potrebno za sklapanje ugovora, postoji li obveza davanja osobnih podataka i što posljedice bi imalo nepružanje osobnih podataka.

18. Postojanje automatiziranog odlučivanja

Kao odgovorna tvrtka, ne koristimo automatsko donošenje odluka ili profiliranje.

Ovu izjavu o zaštiti podataka izradio je generator deklaracije o zaštiti podataka DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, koji kao Vanjski službenik za zaštitu podataka Berlin  djeluje u suradnji s Zaštita podataka (DSGVO) Odvjetnici odvjetničkog društva WILDE BEUGER SOLMECKE | odvjetnici  stvorio.