Skip to content

Poštovani kupci, obavještavamo vas da naša tvrtka ne radi do 31.03.2024.
Rado ćemo prihvatiti vaše narudžbe i isporučiti ih odmah po povratku.

Početna stranica » Opći uvjeti poslovanja s podacima o kupcima

Sadržaj

 1. opseg
 2. Sklapanje ugovora
 3. Pravo na odustajanje
 4. Cijene i uvjeti plaćanja
 5. Uvjeti dostave i dostave
 6. Zadržavanje vlasništva
 7. Odgovornost za nedostatke (jamstvo)
 8. Iskorištavanje vaučera za kampanju
 9. Mjerodavno pravo
 10. Alternativno rješavanje sporova

1) Opseg

1.1 Ovi Opći uvjeti (u daljnjem tekstu “OU”) Holger Kädinga, koji posluje pod “versiegelung24.com” (u daljnjem tekstu “Prodavatelj”), primjenjuju se na sve ugovore o isporuci robe koje potrošač ili poduzetnik (u daljnjem tekstu “Kupac”) s prodavateljem s obzirom na robu koju je prodavač predstavio u svojoj internetskoj trgovini. Uključivanje vlastitih uvjeta kupca ovim je kontradiktorno, osim ako nije drugačije dogovoreno.

1.2  Potrošač u smislu ovih Općih uvjeta je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao u svrhe koje pretežno nisu komercijalne niti samostalne djelatnosti. Poduzetnik u smislu ovih uvjeta poslovanja je fizička ili pravna osoba ili pravno partnerstvo koje pri sklapanju pravnog posla djeluje u obavljanju svoje poslovne ili neovisne profesionalne djelatnosti.

2) Sklapanje ugovora

2.1  Opisi proizvoda koji se nalaze u prodavateljevoj online trgovini ne predstavljaju obvezujuće ponude od strane prodavatelja, već služe za omogućavanje kupcu da podnese obvezujuću ponudu.

2.2  Kupac može dostaviti ponudu putem obrasca za narudžbu koji je integriran u internetsku trgovinu prodavatelja. Nakon stavljanja odabrane robe u virtualnu košaricu i prolaska kroz postupak elektroničke narudžbe, kupac dostavlja pravno obvezujuću ugovornu ponudu za robu u košarici klikom na gumb kojim se završava postupak naručivanja. Nadalje, kupac također može dostaviti ponudu prodavatelju putem telefona ili e -pošte.

2.3  Prodavatelj može prihvatiti ponudu kupca u roku od pet dana,

 • slanjem kupcu pisane potvrde narudžbe ili potvrde narudžbe u tekstualnom obliku (faksom ili e-poštom), pri čemu je odlučujući primitak potvrde narudžbe od strane kupca, ili
 • isporukom naručene robe kupcu, pri čemu je odlučujući prijem robe od strane kupca, ili
 • tražeći od kupca da plati nakon što je dao svoju narudžbu.

Ako postoji nekoliko gore navedenih alternativa, ugovor se sklapa u trenutku u kojem se jedna od prethodno navedenih alternativa dogodi prva. Rok za prihvaćanje ponude počinje dan nakon što je kupac poslao ponudu i završava krajem petog dana nakon slanja ponude. Ako prodavatelj ne prihvati ponudu kupca u prethodno navedenom roku, smatra se da je to odbijanje ponude, što rezultira da kupac više nije vezan svojom izjavom namjere.

2.4  Prilikom slanja ponude putem online obrasca za narudžbu prodavatelja, prodavatelj sprema tekst ugovora i šalje ga kupcu u tekstualnom obliku (npr. e-poštom, faksom ili pismom) zajedno s ovim Općim uvjetima nakon što je narudžba poslana. . Osim toga, tekst ugovora je arhiviran na web stranici prodavatelja i kupac ga može besplatno pozvati putem svog korisničkog računa zaštićenog lozinkom unosom odgovarajućih podataka za prijavu, pod uvjetom da je kupac stvorio korisnički račun u prodavačevu online trgovinu prije podnošenja narudžbe.

2.5  Prije podnošenja obvezujuće narudžbe putem prodavačevog online obrasca za narudžbu, kupac može identificirati moguće pogreške u unosu pažljivim čitanjem informacija prikazanih na ekranu. Učinkovito tehničko sredstvo za bolje prepoznavanje ulaznih pogrešaka može biti funkcija povećanja preglednika, pomoću koje se povećava prikaz na ekranu. Kupac može ispraviti svoje unose kao dio procesa elektroničkog naručivanja pomoću uobičajenih funkcija tipkovnice i miša dok ne pritisne gumb koji završava proces naručivanja.

2.6  Za sklapanje ugovora dostupan je samo njemački jezik.

2.7  Obrada narudžbe i kontakt obično se odvija putem e-pošte i automatizirane obrade narudžbe. Kupac mora osigurati da je adresa e-pošte koju je dao za obradu narudžbe točna, tako da se e-poruke koje je prodavatelj poslao mogu primiti na ovu adresu. Konkretno, prilikom korištenja SPAM filtera, kupac mora osigurati da se mogu isporučiti sve e-poruke poslane od strane prodavatelja ili trećih strana koje je prodavatelj naručio za obradu narudžbe.

3) pravo na odustajanje

3.1  Potrošači općenito imaju pravo na odustanak.

3.2  Dodatne informacije o pravu na odustajanje mogu se pronaći u prodavateljevoj politici otkazivanja.

4) Cijene i uvjeti plaćanja

4.1  Osim ako nije drugačije navedeno u opisu proizvoda prodavatelja, navedene cijene su ukupne cijene koje uključuju zakonski porez na promet. Eventualni dodatni troškovi dostave i dostave navedeni su zasebno u odgovarajućem opisu proizvoda.

4.2  Opcija(e) plaćanja bit će priopćena kupcu u internetskoj trgovini prodavatelja.

4.3  Ako je ugovoreno plaćanje unaprijed bankovnom doznakom, plaćanje dospijeva odmah nakon sklapanja ugovora, osim ako su se strane dogovorile o kasnijem dospijeću.

4.4  Prilikom plaćanja putem načina plaćanja koji nudi PayPal, plaćanje se obrađuje putem pružatelja platnih usluga PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (u daljnjem tekstu: “PayPal”), pod valjanošću PayPal – Uvjeti korištenja, dostupni na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full  ili – ako kupac nema PayPal račun – u skladu s uvjetima za plaćanje bez PayPal računa, koji se mogu pogledati na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full .

5) Uvjeti isporuke i otpreme

5.1  Roba se dostavlja na adresu za dostavu koju je odredio kupac, osim ako nije drugačije ugovoreno. Prilikom obrade transakcije odlučujuća je adresa za dostavu navedena u obradi prodavateljeve narudžbe. Odstupajući od toga, pri odabiru PayPal načina plaćanja odlučujuća je adresa za dostavu koju je kupac pohranio na PayPalu u vrijeme plaćanja.

5.2  Ako prijevoznik pošalje otpremljenu robu natrag prodavatelju jer dostava kupcu nije bila moguća, kupac snosi troškove neuspješne pošiljke. To se ne primjenjuje ako kupac učinkovito koristi svoje pravo na odustajanje, ako nije odgovoran za okolnosti koje su dovele do nemogućnosti isporuke ili ako je privremeno spriječen u prihvaćanju ponuđene usluge, osim ako mu je prodavatelj dao najavu izvedbu razumno vrijeme unaprijed.

5.3  Preuzimanje nije moguće iz logističkih razloga.

6) Zadržavanje vlasništva

Ako prodavatelj uplati akontaciju, on zadržava vlasništvo nad isporučenom robom sve dok se dug u cijelosti ne plati.

7) Odgovornost za nedostatke (jamstvo)

7.1  Ako je kupljeni predmet neispravan, vrijedi zakonska odgovornost za nedostatke.

7.2  Mole se kupca da reklamira isporučenu robu s očitim oštećenjima u transportu dostavljaču i o tome obavijesti prodavatelja. Ako kupac ne poštuje, to nema učinka na njegove zakonske ili ugovorne zahtjeve za nedostatke.

8) Iskorištavanje vaučera za kampanju

8.1  Bonove koje prodavatelj besplatno izdaje u sklopu promocija s određenim rokom važenja i koje kupac ne može kupiti (u daljnjem tekstu “promotivni bonovi”) moguće je iskoristiti samo u internetskoj trgovini prodavatelja i samo u navedenom razdoblju. .

8.2  Pojedinačni proizvodi mogu se isključiti iz kampanje kupona ako odgovarajuće ograničenje proizlazi iz sadržaja vaučera kampanje.

8.3  Promotivni bonovi se mogu iskoristiti samo prije dovršetka postupka narudžbe. Naknadna naplata nije moguća.

8.4  Po narudžbi je moguće iskoristiti samo jedan promotivni bon.

8.5  Vrijednost robe mora odgovarati najmanje iznosu promotivnog bona. Ostatak kredita prodavatelj neće vratiti.

8.6  Ako vrijednost promotivnog bona nije dovoljna za pokriće narudžbe, za podmirenje razlike može se odabrati jedan od drugih načina plaćanja koje nudi prodavatelj.

8.7  Ostatak promotivnog bona ne isplaćuje se u gotovini niti se na njega kamate.

8.8  Akcijski vaučer neće biti vraćen ako kupac vrati robu koja je u cijelosti ili djelomično plaćena akcijskim bonom u okviru svog zakonskog prava na odustanak.

8.9  Promotivni bon je prenosiv. Prodavatelj može, uz učinak pražnjenja, uplatiti odgovarajućem vlasniku koji iskoristi promotivni vaučer u prodavačevoj internetskoj trgovini. To se ne primjenjuje ako prodavatelj zna ili krajnje nemarno ne poznaje neovlaštenost, poslovnu nesposobnost ili nedostatak ovlaštenja dotičnog vlasnika.

9) Mjerodavno pravo

Zakon Savezne Republike Njemačke primjenjuje se na sve pravne odnose između stranaka, isključujući zakone o međunarodnoj kupnji pokretne robe. Za potrošače se ovaj izbor zakona primjenjuje samo u mjeri u kojoj se ne povlači zaštita odobrena obveznim odredbama zakona države u kojoj potrošač ima uobičajeno boravište.

10) Alternativno rješavanje sporova

10.1  Komisija EU pruža platformu za online rješavanje sporova na internetu na sljedećoj poveznici: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Ova platforma služi kao kontaktna točka za vansudsko rješavanje sporova koji proizlaze iz ugovora o kupnji putem interneta ili usluga u koje je uključen potrošač.

10.2  Prodavatelj nije dužan niti želi sudjelovati u postupku rješavanja sporova pred arbitražnim odborom potrošača.