Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Αγαπητοί πελάτες, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η εταιρεία μας θα βρίσκεται σε διακοπές έως τις 31 Μαρτίου 2024.
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δεχτούμε τις παραγγελίες σας και να τις παραδώσουμε αμέσως μετά την επιστροφή μας.

Αρχική σελίδα » Γενικοί όροι και προϋποθέσεις με πληροφορίες πελατών

Πίνακας περιεχομένων

 1. πεδίο εφαρμογής
 2. Σύναψη σύμβασης
 3. Δικαίωμα υπαναχώρησης
 4. Τιμές και όροι πληρωμής
 5. Όροι παράδοσης και αποστολής
 6. Διατήρηση του τίτλου
 7. Ευθύνη για ελαττώματα (εγγύηση)
 8. Εξαργύρωση κουπονιών καμπάνιας
 9. Εφαρμόσιμος νόμος
 10. Εναλλακτική επίλυση διαφορών

1) Πεδίο εφαρμογής

1.1 Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής “GTC”) της Holger Käding, η οποία διαπραγματεύεται υπό τη διεύθυνση “versiegelung24.com” (εφεξής “Πωλητής”), ισχύουν για όλες τις συμβάσεις για την παράδοση αγαθών που ένας καταναλωτής ή επιχειρηματίας (εφεξής “Πελάτης”) με τον πωλητή όσον αφορά τα αγαθά που παρουσιάζει ο πωλητής στο ηλεκτρονικό του κατάστημα. Η συμπερίληψη των όρων του ίδιου του πελάτη έρχεται σε αντίθεση, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.

1.2  Καταναλωτής κατά την έννοια των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει νομική συναλλαγή για σκοπούς που δεν είναι κατά κύριο λόγο ούτε εμπορικοί ούτε ελεύθεροι επαγγελματίες. Επιχειρηματίας κατά την έννοια των παρόντων όρων και προϋποθέσεων είναι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή μια νομική εταιρική σχέση που, όταν συνάπτει νομική συναλλαγή, ενεργεί κατά την άσκηση της εμπορικής ή ανεξάρτητης επαγγελματικής του δραστηριότητας.

2) Σύναψη της σύμβασης

2.1  Οι περιγραφές προϊόντων που περιέχονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή δεν αντιπροσωπεύουν δεσμευτικές προσφορές από την πλευρά του πωλητή, αλλά χρησιμεύουν για να επιτρέπουν στον πελάτη να υποβάλει μια δεσμευτική προσφορά.

2.2  Ο πελάτης μπορεί να υποβάλει την προσφορά μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας που είναι ενσωματωμένη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή. Αφού τοποθετήσετε τα επιλεγμένα προϊόντα στο εικονικό καλάθι αγορών και περάσετε από τη διαδικασία της ηλεκτρονικής παραγγελίας, ο πελάτης υποβάλλει μια νομικά δεσμευτική προσφορά συμβολαίου για τα προϊόντα στο καλάθι αγορών κάνοντας κλικ στο κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας. Επιπλέον, ο πελάτης μπορεί επίσης να υποβάλει την προσφορά στον πωλητή μέσω τηλεφώνου ή email.

2.3  Ο πωλητής μπορεί να αποδεχτεί την προσφορά του πελάτη εντός πέντε ημερών,

 • στέλνοντας στον πελάτη γραπτή επιβεβαίωση παραγγελίας ή επιβεβαίωση παραγγελίας σε μορφή κειμένου (φαξ ή e-mail), με την οποία η λήψη της επιβεβαίωσης της παραγγελίας από τον πελάτη είναι καθοριστική, ή
 • με την παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων στον πελάτη, κατά την οποία η παραλαβή των προϊόντων από τον πελάτη είναι καθοριστική, ή
 • ζητώντας από τον πελάτη να πληρώσει μετά την παραγγελία του.

Εάν υπάρχουν πολλές από τις προαναφερθείσες εναλλακτικές λύσεις, η σύμβαση συνάπτεται στο χρονικό σημείο κατά το οποίο εμφανίζεται πρώτα μία από τις προαναφερθείσες εναλλακτικές λύσεις. Η περίοδος αποδοχής της προσφοράς ξεκινά την επομένη της αποστολής της προσφοράς από τον πελάτη και λήγει στο τέλος της πέμπτης ημέρας μετά την αποστολή της προσφοράς. Εάν ο πωλητής δεν αποδεχθεί την προσφορά του πελάτη εντός της προαναφερθείσας περιόδου, αυτό θεωρείται ως απόρριψη της προσφοράς, με αποτέλεσμα ο πελάτης να μην δεσμεύεται πλέον από τη δήλωση προθέσεώς του.

2.4  Κατά την υποβολή μιας προσφοράς μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας του πωλητή, το κείμενο της σύμβασης αποθηκεύεται από τον πωλητή και αποστέλλεται στον πελάτη σε μορφή κειμένου (π.χ. email, φαξ ή επιστολή) μαζί με αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις μετά την αποστολή της παραγγελίας . Επιπλέον, το κείμενο της σύμβασης αρχειοθετείται στον ιστότοπο του πωλητή και μπορεί να κληθεί δωρεάν από τον πελάτη μέσω του λογαριασμού πελάτη που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, εισάγοντας τα αντίστοιχα στοιχεία σύνδεσης, υπό την προϋπόθεση ότι ο πελάτης έχει δημιουργήσει λογαριασμό πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή πριν υποβάλει την παραγγελία του.

2.5  Πριν από την υποβολή της δεσμευτικής παραγγελίας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας του πωλητή, ο πελάτης μπορεί να εντοπίσει πιθανά σφάλματα εισαγωγής διαβάζοντας προσεκτικά τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Ένα αποτελεσματικό τεχνικό μέσο για την καλύτερη αναγνώριση των σφαλμάτων εισαγωγής μπορεί να είναι η λειτουργία μεγέθυνσης του προγράμματος περιήγησης, με τη βοήθεια της οποίας μεγεθύνεται η αναπαράσταση στην οθόνη. Ο πελάτης μπορεί να διορθώσει τις καταχωρήσεις του ως μέρος της διαδικασίας ηλεκτρονικής παραγγελίας χρησιμοποιώντας τις συνήθεις λειτουργίες πληκτρολογίου και ποντικιού μέχρι να κάνει κλικ στο κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας.

2.6  Μόνο η γερμανική γλώσσα είναι διαθέσιμη για τη σύναψη της σύμβασης.

2.7  Η διεκπεραίωση της παραγγελίας και η επικοινωνία πραγματοποιείται συνήθως μέσω e-mail και αυτοματοποιημένης επεξεργασίας παραγγελιών. Ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έδωσε για την επεξεργασία της παραγγελίας είναι σωστή, έτσι ώστε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από τον πωλητή να μπορούν να ληφθούν σε αυτήν τη διεύθυνση. Συγκεκριμένα, κατά τη χρήση φίλτρων SPAM, ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι μπορούν να παραδοθούν όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από τον πωλητή ή τρίτα μέρη που έχουν παραγγελθεί από τον πωλητή για την επεξεργασία της παραγγελίας.

3) δικαίωμα υπαναχώρησης

3.1  Οι καταναλωτές έχουν γενικά δικαίωμα υπαναχώρησης.

3.2  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορείτε να βρείτε στην πολιτική ακύρωσης του πωλητή.

4) Τιμές και όροι πληρωμής

4.1  Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην περιγραφή του προϊόντος του πωλητή, οι τιμές που αναφέρονται είναι οι συνολικές τιμές που περιλαμβάνουν τον νόμιμο φόρο επί των πωλήσεων. Τυχόν πρόσθετα έξοδα παράδοσης και αποστολής που ενδέχεται να προκύψουν καθορίζονται ξεχωριστά στην αντίστοιχη περιγραφή του προϊόντος.

4.2  Οι επιλογές πληρωμής θα κοινοποιηθούν στον πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή.

4.3  Εάν έχει συμφωνηθεί η προπληρωμή με τραπεζικό έμβασμα, η πληρωμή οφείλεται αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν τα μέρη έχουν συμφωνήσει για μεταγενέστερη ημερομηνία λήξης.

4.4  Όταν πληρώνετε χρησιμοποιώντας έναν τρόπο πληρωμής που προσφέρεται από το PayPal, η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (στο εξής: “PayPal”), υπό την ισχύ των PayPal -Όροι Χρήσης, διαθέσιμοι στη διεύθυνση https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full  ή – εάν ο πελάτης δεν έχει λογαριασμό PayPal – υπό τους όρους για πληρωμές χωρίς λογαριασμό PayPal, τους οποίους μπορείτε να δείτε στη διεύθυνση https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full .

5) Όροι παράδοσης και αποστολής

5.1  Τα εμπορεύματα παραδίδονται στη διεύθυνση παράδοσης που ορίζει ο πελάτης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά. Κατά την επεξεργασία της συναλλαγής, η διεύθυνση παράδοσης που αναφέρεται στην επεξεργασία της παραγγελίας του πωλητή είναι καθοριστική. Παρεκκλίνοντας από αυτό, κατά την επιλογή του τρόπου πληρωμής PayPal, η διεύθυνση παράδοσης που αποθηκεύεται από τον πελάτη στο PayPal κατά τη στιγμή της πληρωμής είναι καθοριστική.

5.2  Εάν η μεταφορική εταιρεία στείλει τα εμπορεύματα που αποστέλλονται πίσω στον πωλητή επειδή δεν ήταν δυνατή η παράδοση στον πελάτη, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα για την ανεπιτυχή αποστολή. Αυτό δεν ισχύει εάν ο πελάτης ασκήσει ουσιαστικά το δικαίωμα υπαναχώρησης, εάν δεν είναι υπεύθυνος για την περίσταση που οδήγησε στην αδυναμία παράδοσης ή εάν κωλύθηκε προσωρινά να δεχτεί την προσφερόμενη υπηρεσία, εκτός εάν ο πωλητής του έδωσε την ευκαιρία να του είχε ανακοινώσει την απόδοση σε εύλογο χρόνο εκ των προτέρων.

5.3  Η παραλαβή δεν είναι δυνατή για υλικοτεχνικούς λόγους.

6) Διατήρηση τίτλου

Εάν ο πωλητής πραγματοποιήσει προκαταβολή, διατηρεί την κυριότητα των παραδοθέντων αγαθών έως ότου η τιμή αγοράς που οφείλεται έχει πληρωθεί εξ ολοκλήρου.

7) Ευθύνη για ελαττώματα (εγγύηση)

7.1  Εάν το προϊόν που αγοράσατε είναι ελαττωματικό, ισχύει η νόμιμη ευθύνη για ελαττώματα.

7.2  Ο πελάτης καλείται να διαμαρτυρηθεί για παραδοθέντα εμπορεύματα με εμφανή ζημιά κατά τη μεταφορά στον αποστολέα και να ενημερώσει σχετικά τον πωλητή. Εάν ο πελάτης δεν συμμορφωθεί, αυτό δεν έχει καμία επίδραση στις νόμιμες ή συμβατικές αξιώσεις του για ελαττώματα.

8) Εξαργύρωση κουπονιών καμπάνιας

8.1  Κουπόνια που εκδίδονται δωρεάν από τον πωλητή στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών με συγκεκριμένη περίοδο ισχύος και που δεν μπορούν να αγοραστούν από τον πελάτη (εφεξής «προωθητικά κουπόνια») μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή και μόνο εντός της καθορισμένης περιόδου .

8.2  Μεμονωμένα προϊόντα μπορούν να εξαιρεθούν από την καμπάνια κουπονιού, εάν προκύπτει αντίστοιχος περιορισμός από το περιεχόμενο του κουπονιού της καμπάνιας.

8.3  Τα διαφημιστικά κουπόνια μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας. Η μεταγενέστερη χρέωση δεν είναι δυνατή.

8.4  Μόνο ένα διαφημιστικό κουπόνι μπορεί να εξαργυρωθεί ανά παραγγελία.

8.5  Η αξία των εμπορευμάτων πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο ποσό του διαφημιστικού κουπονιού. Οποιαδήποτε υπολειπόμενη πίστωση δεν επιστρέφεται από τον πωλητή.

8.6  Εάν η αξία του διαφημιστικού κουπονιού δεν επαρκεί για την κάλυψη της παραγγελίας, μπορεί να επιλεγεί ένας από τους άλλους τρόπους πληρωμής που προσφέρει ο πωλητής για να διευθετηθεί η διαφορά.

8.7  Το υπόλοιπο ενός διαφημιστικού κουπονιού δεν καταβάλλεται ούτε σε μετρητά ούτε κερδίζει τόκους.

8.8  Το κουπόνι της καμπάνιας δεν θα επιστραφεί εάν ο πελάτης επιστρέψει τα αγαθά για τα οποία πληρώθηκε εξ ολοκλήρου ή εν μέρει με το κουπόνι της καμπάνιας στο πλαίσιο του εκ του νόμου δικαιώματος υπαναχώρησης.

8.9  Το διαφημιστικό κουπόνι είναι μεταβιβάσιμο. Ο πωλητής μπορεί, με αποτέλεσμα απαλλαγής, να πραγματοποιήσει πληρωμές στον αντίστοιχο ιδιοκτήτη που εξαργυρώνει το διαφημιστικό κουπόνι στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή. Αυτό δεν ισχύει εάν ο πωλητής γνωρίζει ή αγνοεί κατάφωρα τη μη εξουσιοδότηση, τη νομική ανικανότητα ή την έλλειψη εξουσιοδότησης του εκάστοτε ιδιοκτήτη.

9) Εφαρμοστέο Δίκαιο

Το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας εφαρμόζεται σε όλες τις νομικές σχέσεις μεταξύ των μερών, εξαιρουμένων των νόμων για τη διεθνή αγορά κινητών αγαθών. Για τους καταναλωτές, αυτή η επιλογή νόμου ισχύει μόνο στο βαθμό που δεν αποσύρεται η προστασία που παρέχεται από υποχρεωτικές διατάξεις του δικαίου του κράτους στο οποίο ο καταναλωτής έχει τη συνήθη διαμονή του.

10) Εναλλακτική επίλυση διαφορών

10.1  Η Επιτροπή της ΕΕ παρέχει μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών στο Διαδίκτυο στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Αυτή η πλατφόρμα χρησιμεύει ως σημείο επαφής για την εξώδικη επίλυση διαφορών που προκύπτουν από διαδικτυακές συμβάσεις αγοράς ή υπηρεσιών στις οποίες εμπλέκεται ένας καταναλωτής.

10.2  Ο πωλητής δεν είναι ούτε υποχρεωμένος ούτε πρόθυμος να συμμετάσχει σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον ενός συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.