Přeskočit na obsah

Vážení zákazníci, rádi bychom vás informovali, že naše společnost bude mít do 31. března 2024 dovolenou.
Rádi vaše objednávky přijmeme a doručíme je ihned po návratu.

Domovská stránka » Všeobecné obchodní podmínky s informacemi o zákaznících

Obsah

 1. rozsah
 2. Uzavření smlouvy
 3. Právo na odstoupení
 4. Ceny a platební podmínky
 5. Dodací a dodací podmínky
 6. Výhrada vlastnictví
 7. Odpovědnost za vady (záruka)
 8. Vyplacení voucherů na kampaň
 9. Aplikované právo
 10. Alternativní řešení sporů

1) Rozsah

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Holger Käding, obchodující pod „versiegelung24.com“ (dále jen „Prodávající“), se vztahují na všechny smlouvy na dodávku zboží, které spotřebitel nebo podnikatel (dále jen „Zákazník“) s prodávajícím ohledně zboží nabízeného prodávajícím v jeho internetovém obchodě. Zahrnutí vlastních podmínek zákazníka je v rozporu, pokud není dohodnuto jinak.

1.2  Spotřebitelem ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek je každá fyzická osoba, která uzavírá právní obchod za účelem, který není převážně komerční ani samostatně výdělečně činný. Podnikatelem ve smyslu těchto podmínek je fyzická nebo právnická osoba nebo právní partnerství, které při uzavírání právní transakce jedná při výkonu své obchodní nebo nezávislé profesionální činnosti.

2) Uzavření smlouvy

2.1  Popisy produktů obsažené v internetovém obchodě prodávajícího nepředstavují závaznou nabídku ze strany prodávajícího, ale slouží k tomu, aby zákazník mohl podat závaznou nabídku.

2.2  Zákazník může podat nabídku prostřednictvím online objednávkového formuláře integrovaného v internetovém obchodě prodávajícího. Po vložení vybraného zboží do virtuálního nákupního košíku a absolvování procesu elektronické objednávky zákazník odešle právně závaznou nabídku smlouvy na zboží v nákupním košíku kliknutím na tlačítko, které uzavírá proces objednávání. Kromě toho může zákazník nabídku prodávajícímu předložit také telefonicky nebo e -mailem.

2.3  Prodávající může přijmout nabídku zákazníka do pěti dnů,

 • zasláním zákazníkovi písemné potvrzení objednávky nebo potvrzení objednávky v textové podobě (faxem nebo e-mailem), přičemž rozhodující je přijetí potvrzení objednávky zákazníkem, popř.
 • doručením objednaného zboží zákazníkovi, přičemž je rozhodující převzetí zboží zákazníkem, popř
 • po vyzvání zákazníka k zaplacení po zadání objednávky.

Pokud existuje více z výše uvedených alternativ, je smlouva uzavřena v okamžiku, kdy nastane jedna z výše uvedených alternativ jako první. Lhůta pro přijetí nabídky začíná dnem následujícím po odeslání nabídky zákazníkem a končí na konci pátého dne následujícího po odeslání nabídky. Pokud prodávající nabídku zákazníka ve výše uvedené lhůtě nepřijme, považuje se to za odmítnutí nabídky, což má za následek, že zákazník již není vázán svým prohlášením o záměru.

2.4  Při podání nabídky prostřednictvím internetového objednávkového formuláře prodávajícího je text smlouvy prodávajícím uložen a po odeslání objednávky zaslán zákazníkovi v textové podobě (např. emailem, faxem nebo dopisem) spolu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. . Text smlouvy je navíc archivován na webových stránkách prodávajícího a zákazník si jej může bezplatně vyvolat prostřednictvím svého zákaznického účtu chráněného heslem zadáním odpovídajících přihlašovacích údajů za předpokladu, že si zákazník vytvořil zákaznický účet v internetový obchod prodávajícího před odesláním objednávky.

2.5  Před odesláním závazné objednávky prostřednictvím internetového objednávkového formuláře prodávajícího může zákazník identifikovat případné chyby při zadávání pozorným čtením informací zobrazených na obrazovce. Účinným technickým prostředkem pro lepší rozpoznávání chyb zadávání může být funkce zvětšení prohlížeče, pomocí které se zvětší zobrazení na obrazovce. Zákazník může opravovat své záznamy v rámci elektronického objednávkového procesu pomocí obvyklých funkcí klávesnice a myši, dokud neklikne na tlačítko, které dokončuje proces objednávání.

2.6  Pro uzavření smlouvy je k dispozici pouze německý jazyk.

2.7  Zpracování a kontaktování objednávky obvykle probíhá prostřednictvím e-mailu a automatizovaného zpracování objednávky. Zákazník musí zajistit, aby jím zadaná e-mailová adresa pro vyřízení objednávky byla správná, aby na tuto adresu bylo možné přijímat e-maily zaslané prodávajícím. Zejména při použití filtrů SPAM musí zákazník zajistit, aby mohly být doručeny všechny e-maily odeslané prodávajícím nebo třetími stranami pověřenými prodávajícím ke zpracování objednávky.

3) právo na odstoupení

3.1  Spotřebitelé mají v zásadě právo na odstoupení od smlouvy.

3.2  Další informace o právu na odstoupení od smlouvy naleznete ve storno podmínkách prodávajícího.

4) Ceny a platební podmínky

4.1  Pokud není v popisu produktu prodávajícího uvedeno jinak, uvedené ceny jsou celkové ceny včetně zákonné daně z obratu. Jakékoli další náklady na dodání a dopravu, které mohou vzniknout, jsou uvedeny samostatně v příslušném popisu produktu.

4.2  Možnosti platby budou zákazníkovi sděleny v internetovém obchodě prodávajícího.

4.3  Pokud byla sjednána platba předem bankovním převodem, je platba splatná ihned po uzavření smlouvy, pokud se strany nedohodly na pozdějším termínu splatnosti.

4.4  Při platbě platební metodou nabízenou společností PayPal je platba zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen: „PayPal“), v rámci platnosti podmínek použití PayPal, které jsou k dispozici na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full  nebo – pokud zákazník nemá PayPal účet – platí podmínky pro platby bez PayPal účtu, které si můžete prohlédnout na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full .

5) Dodací a dodací podmínky

5.1  Zboží je doručováno na doručovací adresu uvedenou zákazníkem, není-li dohodnuto jinak. Při zpracování transakce je rozhodující dodací adresa uvedená ve zpracování objednávky prodávajícího. Odchylně od toho je při výběru platební metody PayPal rozhodující dodací adresa uložená zákazníkem na PayPal v době platby.

5.2  Pokud přepravní společnost odešle zaslané zboží zpět prodejci, protože doručení zákazníkovi nebylo možné, nese náklady za neúspěšné odeslání zákazník. To neplatí, pokud zákazník účinně uplatní své právo na odstoupení, pokud nenese odpovědnost za okolnost, která vedla k nemožnosti dodání, nebo pokud mu bylo dočasně znemožněno přijmout nabízenou službu, ledaže mu prodávající poskytl příležitost představení v rozumném čase předem.

5.3  Vyzvednutí není možné z logistických důvodů.

6) Výhrada vlastnictví

Pokud prodávající provede platbu předem, zůstává vlastníkem dodaného zboží, dokud není celá dlužná kupní cena zaplacena.

7) Odpovědnost za vady (záruka)

7.1  Pokud je zakoupená věc vadná, platí zákonná odpovědnost za vady.

7.2  Zákazník je vyzván, aby dodané zboží se zjevným poškozením při přepravě reklamoval u doručovatele a informoval o tom prodávajícího. Pokud zákazník nedodrží, nemá to žádný vliv na jeho zákonné nebo smluvní nároky z vad.

8) Vyplacení voucherů na kampaň

8.1  Poukazy, které jsou prodávajícím vydávány zdarma v rámci akcí s konkrétní dobou platnosti a které zákazník nemůže zakoupit (dále jen „akční poukazy“), lze uplatnit pouze v internetovém obchodě prodávajícího a pouze v uvedeném období. .

8.2  Jednotlivé produkty mohou být z poukazové akce vyloučeny, pokud z obsahu akčního poukazu vyplývá odpovídající omezení.

8.3  Propagační poukazy lze uplatnit pouze před dokončením procesu objednávky. Následné vyúčtování není možné.

8.4  Na jednu objednávku lze uplatnit pouze jeden propagační poukaz.

8.5  Hodnota zboží musí odpovídat minimálně částce akčního poukazu. Zbývající kredit nebude prodávajícím vrácen.

8.6  V případě, že hodnota akčního poukazu nepostačuje k pokrytí objednávky, lze pro dorovnání rozdílu zvolit jednu z dalších platebních metod nabízených prodávajícím.

8.7  Zůstatek propagačního poukazu není vyplácen v hotovosti ani není úročen.

8.8  Kampaňový poukaz se nevrací, pokud zákazník vrátí zboží, které bylo zcela nebo zčásti zaplaceno akčním poukazem v rámci svého zákonného práva na odstoupení od smlouvy.

8.9  Propagační poukaz je přenosný. Prodávající může s účinkem vybíjení provádět platby příslušnému majiteli, který uplatní propagační poukaz v internetovém obchodě prodávajícího. To neplatí, pokud prodávající ví nebo hrubě z nedbalosti ignoruje neautorizaci, právní nezpůsobilost nebo nedostatek oprávnění příslušného vlastníka.

9) Rozhodné právo

Na všechny právní vztahy mezi stranami se vztahuje právo Spolkové republiky Německo, s výjimkou zákonů o mezinárodním nákupu movitých věcí. Pro spotřebitele platí tato volba práva pouze v případě, že není odňata ochrana poskytovaná kogentními ustanoveními práva státu, ve kterém má spotřebitel obvyklé bydliště.

10) Alternativní řešení sporů

10.1  Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů na internetu pod následujícím odkazem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Tato platforma slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů vyplývajících z online nákupních nebo servisních smluv, do nichž je zapojen spotřebitel.

10.2  Prodávající není povinen ani ochoten účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím senátem.