Siirry suoraan sisältöön

Hyvät asiakkaat, haluamme ilmoittaa teille, että yrityksemme on lomalla 31. maaliskuuta 2024 asti.
Otamme mielellämme vastaan tilauksenne ja toimitamme ne heti palattuamme.

Kotisivu » Datan suojelu

Kiitos mielenkiinnostasi yritystämme kohtaan. Tietosuoja on erityisen tärkeä versiegelung24.com -sivustolle. Yleensä on mahdollista käyttää versiegelung24.com -verkkosivustoa antamatta henkilötietoja. Jos rekisteröity haluaa kuitenkin käyttää yrityksemme erikoispalveluja verkkosivustomme kautta, henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen. Jos henkilötietojen käsittely on välttämätöntä eikä tällaiselle käsittelylle ole laillista perustaa, saamme yleensä asianomaisen henkilön suostumuksen.

Henkilötietojen, kuten asianomaisen henkilön nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron, käsittely tapahtuu aina yleisen tietosuoja-asetuksen ja maakohtaisten tietosuoja-asetusten mukaisesti. versiegelung24.com. Tämän tietosuojailmoituksen avulla yrityksemme haluaa tiedottaa yleisölle keräämiemme, käyttämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen tyypistä, laajuudesta ja tarkoituksesta. Lisäksi rekisteröidyille tiedotetaan oikeuksistaan tämän tietosuojailmoituksen avulla.

Rekisterinpitäjänä Versiegelung24.com on toteuttanut lukuisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä varmistaakseen täyden mahdollisen suojan tämän verkkosivuston kautta käsiteltäville henkilötiedoille. Internet-pohjaisessa tiedonsiirrossa voi kuitenkin yleensä olla tietoturva-aukkoja, joten ehdotonta suojaa ei voida taata. Tästä syystä jokainen asianomainen henkilö voi vapaasti lähettää henkilötietoja meille vaihtoehtoisilla tavoilla, esimerkiksi puhelimitse.

1. Määritelmät

Versiegelung24.comin tietosuojakäytäntö perustuu termeihin, joita Euroopan lainsäätäjä käytti direktiiveissä ja asetuksissa yleisen tietosuoja -asetuksen (GDPR) antamisen yhteydessä. Tietosuojailmoituksemme tulee olla helposti luettavissa ja ymmärrettävissä sekä yleisölle että asiakkaillemme ja liikekumppaneillemme. Tämän varmistamiseksi haluamme selittää käytetyn terminologian etukäteen.

Tässä tietosuojailmoituksessa käytämme seuraavia termejä:

 • a)    henkilökohtaiset tiedot

  Henkilötiedot ovat kaikki tietoja, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (jäljempänä “rekisteröity”). Luonnollista henkilöä pidetään tunnistettavana, joka suoraan tai välillisesti, erityisesti antamalla sille tunniste, kuten nimi, tunnistenumero, sijaintitiedot, online -tunniste tai yksi tai useampi erityisominaisuus, jotka ilmaisevat fyysistä, fysiologista, Tämän luonnollisen henkilön geneettinen, psykologinen, taloudellinen, kulttuurinen tai sosiaalinen identiteetti voidaan tunnistaa.

 • b)    koskenut henkilö

  Asianomainen henkilö on kuka tahansa tunnistettu tai tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoja käsittelevä henkilö käsittelee.

 • c)    käsittelyä

  Käsittely on mikä tahansa prosessi, joka suoritetaan automatisoitujen prosessien tai sellaisten prosessien avulla tai ilman niitä, jotka liittyvät henkilötietoihin, kuten kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, tilaaminen, tallentaminen, mukauttaminen tai muuttaminen, lukeminen, kysely, käyttö, paljastaminen lähettäminen, levittäminen tai muu tarjoamisen, vertailun tai linkittämisen, rajoittamisen, poistamisen tai tuhoamisen muoto.

 • d)    käsittelyn rajoitus

  Käsittelyn rajoittaminen on tallennettujen henkilötietojen merkitsemistä niiden tulevan käsittelyn rajoittamiseksi.

 • e)    profilointi

  Profilointi on kaikenlainen automaattinen henkilötietojen käsittely, joka koostuu näiden henkilötietojen käyttämisestä tiettyjen luonnolliseen henkilöön liittyvien henkilökohtaisten näkökohtien arvioimiseen, erityisesti työn suorituskykyyn, taloudelliseen tilanteeseen, terveyteen, henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvien näkökohtien analysointiin tai ennustamiseen , tämän luonnollisen henkilön luotettavuutta, käyttäytymistä, olinpaikkaa tai muuttamista.

 • f)     pseudonymisointi

  Pseudonymisointi on henkilötietojen käsittely tavalla, jolla henkilötietoja ei voida enää siirtää tietylle rekisteröidylle ilman lisätietojen käyttöä edellyttäen, että nämä lisätiedot tallennetaan erikseen ja niihin sovelletaan teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, jotka varmistavat että henkilötietoja ei voida antaa tunnistetulle tai tunnistettavissa olevalle luonnolliselle henkilölle.

 • G)    Vastuu tai vastuussa käsittelystä

  Vastuuhenkilö tai käsittelystä vastaava henkilö on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, laitos tai muu elin, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa päättää henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista ja tavoista. Jos tämän käsittelyn tarkoitukset ja keinot on määritelty unionin lainsäädännössä tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä, vastuussa olevasta henkilöstä tai hänen nimittämistään koskevista erityisistä perusteista voidaan säätää unionin oikeuden tai jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti.

 • H)    prosessori

  Käsittelijä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, laitos tai muu elin, joka käsittelee henkilötietoja vastuussa olevan henkilön puolesta.

 • i)      vastaanottaja

  Vastaanottaja on luonnollinen tai oikeushenkilö, viranomainen, laitos tai muu elin, jolle henkilötietoja luovutetaan riippumatta siitä, onko kyseessä kolmas osapuoli vai ei. Kuitenkin viranomaisia, jotka voivat saada henkilötietoja osana tiettyä tutkimusta unionin oikeuden tai jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti, ei pidetä vastaanottajina.

 • j)      kolmas osapuoli

  Kolmas osapuoli on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai elin, joka ei ole rekisteröity, vastuuhenkilö, käsittelijä ja henkilöt, joilla on valtuudet käsitellä henkilötietoja vastuussa olevan henkilön tai henkilötietojen käsittelijän suoralla vastuulla .

 • k)    suostumus

  Suostumus on vapaaehtoinen, tietoinen ja yksiselitteinen aikevakuutus, jonka asianomainen henkilö on antanut yksittäistapauksessa julistuksen tai muun yksiselitteisen myönteisen toimenpiteen muodossa, jolla asianomainen henkilö osoittaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn.

2. Käsittelystä vastaavan henkilön nimi ja osoite

Yleisen tietosuoja -asetuksen, Euroopan unionin jäsenvaltioissa sovellettavan muun tietosuojalainsäädännön ja muiden tietosuojalainsäädännön mukainen vastuuhenkilö on:

Bastian Walger – Digitaalinen markkinointi
Agrippinan telakka 6
50678 Köln
Puh. +49 221 292893-90
Faksi. +49 221 292893-99
Liikevaihtoverolain 27 §: n mukainen myyntiverotunniste:
DE241077366

Sähköposti: info@versiegelung24.com
Verkkosivusto: versiegelung24.com

3. Evästeet

Versiegelung24.comin Internet -sivut käyttävät evästeitä. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan ja tallennetaan tietokonejärjestelmään Internet -selaimen kautta.

Lukuisat sivustot ja palvelimet käyttävät evästeitä. Monet evästeet sisältävät ns. Evästetunnuksen. Evästetunnus on evästeen yksilöllinen tunniste. Se koostuu merkkijonosta, jonka kautta verkkosivustot ja palvelimet voidaan liittää tiettyyn Internet -selaimeen, johon eväste on tallennettu. Näin vieraillut verkkosivustot ja palvelimet voivat erottaa kyseisen henkilön yksittäisen selaimen muista Internet -selaimista, jotka sisältävät muita evästeitä. Tietty Internet -selain voidaan tunnistaa ja tunnistaa yksilöllisen evästetunnuksen avulla.

Käyttämällä evästeitä versiegelung24.com voi tarjota tämän verkkosivuston käyttäjille käyttäjäystävällisempiä palveluita, jotka eivät olisi mahdollisia ilman evästeasetusta.

Evästeen avulla verkkosivustomme tiedot ja tarjoukset voidaan optimoida käyttäjän edun mukaisesti. Kuten jo mainittiin, evästeiden avulla voimme tunnistaa verkkosivustomme käyttäjät. Tämän tunnustuksen tarkoitus on helpottaa käyttäjien verkkosivustomme käyttöä. Esimerkiksi evästeitä käyttävän verkkosivuston käyttäjän ei tarvitse syöttää käyttöoikeustietoja uudelleen aina, kun hän vierailee verkkosivustolla, koska tämä tehdään verkkosivuston ja käyttäjän tietokonejärjestelmään tallennetun evästeen avulla. Toinen esimerkki on verkkokaupan ostoskorin eväste. Verkkokauppa käyttää evästettä muistaakseen tuotteet, jotka asiakas on sijoittanut virtuaaliseen ostoskoriin.

Asianomainen henkilö voi milloin tahansa estää verkkosivustomme evästeiden asettamisen käyttämällä vastaavaa asetusta käytetyssä Internet -selaimessa ja siten vastustaa pysyvästi evästeiden asettamista. Lisäksi jo asetetut evästeet voidaan poistaa milloin tahansa Internet -selaimen tai muiden ohjelmistojen kautta. Tämä on mahdollista kaikissa yleisimmissä Internet -selaimissa. Jos kyseinen henkilö deaktivoi evästeiden käytön käytetyssä Internet -selaimessa, kaikki verkkosivustomme toiminnot eivät välttämättä ole täysin käytettävissä.

4. Yleisten tietojen kerääminen

Versiegelung24.com -sivusto kerää erilaisia yleisiä tietoja aina, kun rekisteröity tai automaattinen järjestelmä käyttää verkkosivustoa. Nämä yleiset tiedot tallennetaan palvelimen lokitiedostoihin. (1) käytetyt selaintyypit ja -versiot, (2) käyttöjärjestelmän käyttämä käyttöjärjestelmä, (3) verkkosivusto, josta pääsyjärjestelmä saavuttaa verkkosivustomme (ns. Viittaus), (4) alisivustot, jotka joita voidaan käyttää verkkosivustomme käyttöjärjestelmän kautta, voidaan hallita, (5) verkkosivustolle pääsyn päivämäärä ja kellonaika, (6) Internet -protokollaosoite (IP -osoite), (7) käyttöjärjestelmän Internet -palveluntarjoaja ja (8) muut vastaavat tiedot ja tiedot, joiden tarkoituksena on välttää vaara tietotekniikkajärjestelmiimme kohdistuvien hyökkäysten sattuessa.

Käyttäessään näitä yleisiä tietoja versiegelung24.com ei tee johtopäätöksiä kyseisestä henkilöstä. Pikemminkin näitä tietoja tarvitaan (1) toimittamaan verkkosivustomme sisältö oikein, (2) optimoimaan verkkosivustomme sisältö ja sen mainonta, (3) varmistamaan tietotekniikkajärjestelmiemme ja teknologian pitkän aikavälin toimivuus. verkkosivustollamme ja (4) antaa lainvalvontaviranomaisille lainvalvonnalle tarvittavat tiedot kyberhyökkäyksen sattuessa. Versiogelung24.com arvioi näin ollen tilastollisesti ja edelleen näitä anonyymisti kerättyjä tietoja ja tietoja, joiden tarkoituksena on parantaa tietosuojaa ja tietoturvaa yrityksessämme, jotta voimme viime kädessä varmistaa optimaalisen suojan käsittelemillemme henkilötiedoille. Palvelimen lokitiedostojen anonyymit tiedot tallennetaan erillään kaikista rekisteröidyn toimittamista henkilötiedoista.

5. Rekisteröityminen verkkosivuillamme

Rekisteröidyllä on mahdollisuus rekisteröityä käsittelystä vastaavan henkilön verkkosivustolle antamalla henkilötietoja. Mitkä henkilötiedot siirretään käsittelystä vastuussa olevalle henkilölle rekisteröinnissä käytetyn syöttömaskin perusteella. Rekisteröidyn syöttämät henkilötiedot kerää ja säilyttää yksinomaan käsittelystä vastuussa olevan henkilön sisäiseen käyttöön ja omiin tarkoituksiinsa. Käsittelystä vastaava henkilö voi järjestää tietojen siirtämisen yhdelle tai useammalle käsittelijälle, esimerkiksi pakettipalveluntarjoajalle, joka myös käyttää henkilötietoja yksinomaan käsittelystä vastuussa olevan henkilön sisäiseen käyttöön.

Rekisteröimällä käsittelystä vastaavan henkilön verkkosivustolle tallennetaan myös kyseisen henkilön Internet -palveluntarjoajan (ISP) antama IP -osoite, rekisteröinnin päivämäärä ja kellonaika. Nämä tiedot tallennetaan sitä taustaa vasten, että tämä on ainoa tapa estää palvelujemme väärinkäyttö ja tarvittaessa mahdollistaa rikosten tutkinta. Tältä osin näiden tietojen tallentaminen on välttämätöntä käsittelystä vastuussa olevan henkilön suojelemiseksi. Näitä tietoja ei yleensä luovuteta kolmansille osapuolille, ellei niistä ole lainmukaista velvoitetta tai niitä käytetään rikosoikeudellisiin syytetoimiin.

Rekisteröidyn rekisteröiminen vapaaehtoisella henkilötietojen toimittamisella antaa rekisterinpitäjälle mahdollisuuden tarjota rekisteröidylle sisältöä tai palveluita, joita asian luonteen vuoksi voidaan tarjota vain rekisteröityneille käyttäjille. Rekisteröidyt henkilöt voivat milloin tahansa muuttaa rekisteröinnin aikana annettuja henkilötietoja tai poistaa ne kokonaan käsittelystä vastaavan henkilön tietokannasta.

Käsittelystä vastaava henkilö antaa pyynnöstä milloin tahansa asianomaiselle henkilölle tietoja siitä, mitä henkilötietoja hänestä säilytetään. Lisäksi käsittelystä vastaava henkilö korjaa tai poistaa henkilötietoja asianomaisen pyynnöstä tai neuvosta, edellyttäen, että lakisääteisiä säilytysvaatimuksia ei ole päinvastaista. Koko käsittelystä vastaavan henkilön työntekijät ovat rekisteröidyn käytettävissä yhteyshenkilöinä tässä yhteydessä.

6. Yhteydenottovaihtoehdot verkkosivuston kautta

Lakisääteisten määräysten vuoksi versiegelung24.com-verkkosivusto sisältää tietoja, jotka mahdollistavat nopean sähköisen yhteydenoton yritykseemme ja suoran viestinnän kanssamme. Tämä sisältää myös yleisen osoitteen niin kutsutulle sähköpostille (sähköpostiosoite). Jos rekisteröity ottaa yhteyttä käsittelystä vastaavaan henkilöön sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeella, rekisteröidyn lähettämät henkilötiedot tallennetaan automaattisesti. Tällaiset rekisteröidyn vapaaehtoisesti toimittamat henkilötiedot käsittelystä vastuussa olevalle henkilölle tallennetaan käsittelyä tai rekisteröidyn ottamista varten. Näitä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

7. Henkilötietojen rutiininomainen poistaminen ja estäminen

Henkilö, joka on vastuussa käsittelystä ja tallentaa rekisteröidyn henkilötietoja vain sen ajan, joka on tarpeen säilytystarkoituksen saavuttamiseksi tai jos tämä on määritelty eurooppalaisissa direktiiveissä ja asetuksissa tai muussa lainsäätäjässä laeissa tai asetuksissa, jotka käsittelystä vastuussa oleva henkilö kuuluu, annettiin.

Jos säilytystarkoitus ei ole enää voimassa tai jos eurooppalaisten direktiivien ja asetusten tai muun vastuullisen lainsäätäjän määräämä säilytysaika päättyy, henkilötiedot estetään tai poistetaan säännöllisesti lakisääteisten määräysten mukaisesti.

8. Rekisteröidyn oikeudet

 • a)    oikeus vahvistukseen

  Jokaisella asianomaisella henkilöllä on eurooppalaisen direktiivin ja asetuksen antavan henkilön oikeus pyytää käsittelystä vastuussa olevalta henkilöltä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä oikeuttaan saada vahvistus, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä käsittelystä vastaavan henkilön työntekijään.

 • b)    oikeus saada tietoa

  Jokaisella henkilötietojen käsittelyn kohteena olevalla henkilöllä on eurooppalaisen direktiivin ja asetuksen antajan antama oikeus saada milloin tahansa ilmaista tietoa hänestä tallennetuista henkilötiedoista ja kopio näistä tiedoista käsittelystä vastuussa olevalta henkilöltä. Lisäksi eurooppalaiset direktiivit ja asetukset antavat rekisteröidylle pääsyn seuraaviin tietoihin:

  • käsittelytarkoituksiin
  • käsiteltävien henkilötietojen luokat
  • Vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät, joille henkilötietoja on paljastettu tai joita julkistetaan edelleen, erityisesti kolmansien maiden vastaanottajille tai kansainvälisille järjestöille
  • jos mahdollista, suunniteltu kesto, jonka ajan henkilötietoja säilytetään, tai jos tämä ei ole mahdollista, tämän keston määrittämisperusteet
  • oikeus korjata tai poistaa sinua koskevat henkilötiedot tai rajoittaa käsittelyä vastuussa olevalla henkilöllä tai oikeus vastustaa tätä käsittelyä
  • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  • jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä: Kaikki saatavilla olevat tiedot tietojen alkuperästä
  • automaattisen päätöksenteon olemassaolo, mukaan lukien yleisen tietosuoja -asetuksen 22 artiklan 1 ja 4 kohdan mukainen profilointi, ja – ainakin näissä tapauksissa – mielekästä tietoa tällaisen käsittelyn logiikasta ja laajuudesta ja aiotusta vaikutuksesta rekisteröidylle

  Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa siitä, onko henkilötietoja siirretty kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle. Jos näin on, rekisteröidyllä on myös oikeus saada tietoja asianmukaisista takuista siirron yhteydessä.

  Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä tiedonsaantioikeuttaan, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä käsittelystä vastaavan henkilön työntekijään.

 • c)    Oikeus oikaisuun

  Jokaisella henkilöllä, johon henkilötietojen käsittely vaikuttaa, on eurooppalaisilla direktiiveillä ja asetuksilla myönnetty oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten henkilötietojen välitöntä korjaamista. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus, ottaen huomioon käsittelyn tarkoitukset, pyytää puutteellisten henkilötietojen täydentämistä – myös täydentävän ilmoituksen avulla.

  Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä oikaisuoikeuttaan, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän työntekijään.

 • d)    Oikeus poistaa (oikeus tulla unohdetuksi)

  Jokaisella henkilöllä, johon henkilötietojen käsittely vaikuttaa, on EU: n direktiivien ja asetusten antama oikeus vaatia, että vastuuhenkilö poistaa häntä koskevat henkilötiedot välittömästi, jos jokin seuraavista syistä pätee ja sikäli kuin käsittelyä ei tapahdu tarpeen:

  • Henkilötietoja kerättiin tai muutoin käsiteltiin tarkoituksiin, joihin niitä ei enää tarvita.
  • Rekisteröity peruuttaa suostumuksensa, johon käsittely perustuu, 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti. 1 kirjain GDPR tai 9 artiklan kohta 2 kirjaimella GDPR, eikä käsittelylle ole muuta oikeusperustaa.
  • Art. 21 §: n mukaan 1 DS-GVO vastustaa käsittelyä, eikä käsittelylle ole pakottavia oikeutettuja syitä, tai asianomainen henkilö vastustaa 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti. 2 DS-GVO vastustaa käsittelyä.
  • Henkilötietoja käsiteltiin lainvastaisesti.
  • Henkilötietojen poistaminen on välttämätöntä unionin tai sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisten lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi, joita vastuuhenkilö koskee.
  • Henkilötiedot kerättiin 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti tarjottujen tietoyhteiskunnan palvelujen yhteydessä. 1 GDPR.

  Jos jokin edellä mainituista syistä pätee ja asianomainen henkilö haluaa poistaa versiegelung24.com-sivustolle tallennetut henkilötiedot, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä käsittelystä vastaavan henkilön työntekijään. Versiegelung24.com -työntekijä huolehtii poistopyynnön täyttämisestä välittömästi.

  Jos versiegelung24.com on julkistanut henkilötiedot ja jos yrityksemme on vastuussa Art. 17 1 GDPR poistaa henkilötiedot, versiegelung24.com ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, mukaan lukien tekniset toimenpiteet, ottaen huomioon käytettävissä oleva tekniikka ja toteutuskustannukset ilmoittaakseen muille tietojen käsittelystä vastuussa oleville henkilöille, jotka käsittelevät julkaistuja henkilötietoja. rekisteröity on pyytänyt poistamaan kaikki linkit näihin henkilötietoihin tai näiden henkilötietojen kopiot tai jäljennökset näiltä muilta tietojen käsittelystä vastaavilta henkilöiltä siltä osin kuin käsittely ei ole tarpeen. Versiegelung24.com -työntekijä järjestää tarvittavat yksittäistapaukset.

 • e)    Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

  Jokaisella henkilöllä, johon henkilötietojen käsittely vaikuttaa, on EU: n direktiivien ja asetusten antama oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan käsittelyä, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

  • Rekisteröity kiistää henkilötietojen oikeellisuuden niin kauan, että vastuuhenkilö voi tarkistaa henkilötietojen oikeellisuuden.
  • Käsittely on laitonta, asianomainen kieltäytyy poistamasta henkilötietoja ja vaatii sen sijaan, että henkilötietojen käyttöä rajoitetaan.
  • Vastuuhenkilö ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyä varten, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisten vaatimusten esittämiseen, esittämiseen tai puolustamiseen.
  • Rekisteröidyllä on vastalause käsittelyn mukaisesti. Art. 21 kohta 1 GDPR, eikä ole vielä määritetty, ovatko vastuussa olevan henkilön oikeutetut syyt suuremmat kuin asianomaisen syyt.

  Jos jokin edellä mainituista ehdoista täyttyy ja asianomainen henkilö haluaa pyytää versiegelung24.com -sivustolle tallennettujen henkilötietojen rajoittamista, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä käsittelystä vastaavan henkilön työntekijään. Versiegelung24.comin työntekijä huolehtii käsittelyn rajoittamisesta.

 • f)     Oikeus tietojen siirrettävyyteen

  Jokaisella henkilöllä, johon henkilötietojen käsittely vaikuttaa, on eurooppalainsäädännön antama direktiivien ja asetusten antama oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka asianomaisen vastuuhenkilö on asettanut saataville, jäsennellyssä, yleisessä ja koneellisessa muodossa -luettava muoto. Sinulla on myös oikeus siirtää nämä tiedot toiselle vastuussa olevalle henkilölle esteenä vastuulliselta henkilöltä, jolle henkilötiedot toimitettiin, edellyttäen, että käsittely perustuu 6 artiklan 6 kohdan mukaiseen suostumukseen. 1 kirjain GDPR tai 9 artiklan kohta 2 -kirjaimista GDPR: ää tai 6 artiklan 6 kohdan mukaista sopimusta. 1 GDPR -kirjain b ja käsittely suoritetaan käyttämällä automaattisia menettelyjä, edellyttäen, että käsittely ei ole tarpeen yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi tai suoritetaan henkilölle annetun julkisen vallan avulla vastuullinen.

  Lisäksi kun he käyttävät oikeuttaan tietojen siirrettävyyteen 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Yleisen tietosuoja -asetuksen mukaisesti sinulla on oikeus saada henkilötiedot suoraan vastuulliselta henkilöltä toiselle vastuuhenkilölle siltä osin kuin tämä on teknisesti mahdollista ja edellyttäen, että tämä ei haittaa muiden henkilöiden oikeuksia ja vapauksia.

  Vahvistaakseen oikeuden tietojen siirrettävyyteen asianomainen henkilö voi milloin tahansa ottaa yhteyttä versiegelung24.com -työntekijään.

 • G)    oikeus vastustaa

  Jokaisella henkilöllä, johon henkilötietojen käsittely vaikuttaa, on EU: n direktiivien ja asetusten antama oikeus vastustaa milloin tahansa heitä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 1 kohtaan. 1 kirjain e tai f DS-GVO tapahtuu vastalauseen esittämiseksi. Tämä koskee myös näihin määräyksiin perustuvaa profilointia.

  Versiegelung24.com ei enää käsittele henkilötietoja vastustuksen sattuessa, ellei voimme osoittaa pakottavia oikeutettuja syitä käsittelyyn, jotka ovat suuremmat kuin rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos käsittelyä käytetään väittämään, harjoittamaan tai puolustamaan oikeudellisista vaatimuksista.

  Jos versiegelung24.com käsittelee henkilötietoja suoramainontaa varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojen käsittelyä tällaista mainontaa varten. Tämä koskee myös profilointia siltä osin kuin se liittyy tällaiseen suoramainontaan. Jos rekisteröity vastustaa versiegelung24.com -sivuston käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, versiegelung24.com ei enää käsittele henkilötietoja näihin tarkoituksiin.

  Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus erityistilanteestaan johtuen vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, jonka versiegelung24.com suorittaa tieteellisiin tai historiallisiin tutkimustarkoituksiin tai tilastollisiin tarkoituksiin. Art. 89 kohta 1 GDPR, vastustaa, ellei tällainen käsittely ole tarpeen yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi.

  Vastustaakseen oikeuttaan asianomainen henkilö voi ottaa yhteyttä suoraan versiegelung24.comin kaikkiin työntekijöihin tai toiseen työntekijään. Rekisteröity voi myös käyttää tietoyhteiskunnan palvelujen käytön yhteydessä direktiivistä 2002 /58 / EY riippumatta oikeuttaan vastustaa oikeuttaan automatisoitujen menettelyjen avulla, joissa käytetään teknisiä eritelmiä.

 • H)    Automaattiset päätökset tapauskohtaisesti, mukaan lukien profilointi

  Jokaisella henkilöllä, johon henkilötietojen käsittely vaikuttaa, on eurooppalainsäädännön antama direktiivi- ja asetusoikeus, ettei hän joudu yksinomaan automaattiseen käsittelyyn – mukaan lukien profilointi – perustuvaan päätökseen, jolla on niihin oikeusvaikutuksia tai jotka vaikuttavat niihin merkittävästi, jos että päätös (1) ei ole tarpeen rekisteröidyn ja vastuuhenkilön välisen sopimuksen tekemiseksi tai toteuttamiseksi tai (2) on sallittu vastuussa olevan unionin tai jäsenvaltion lainsäädännön ja lainsäädännössä toteutetaan asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen turvaamiseksi tai (3) tehdään rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella.

  Jos päätös (1) on tarpeen rekisteröidyn ja vastuuhenkilön välisen sopimuksen tekemiseksi tai toteuttamiseksi tai (2) se tehdään rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella, versiegelung24.com toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet oikeuksien turvaamiseksi ja vapaudet sekä suojatakseen rekisteröidyn oikeutetut edut, mukaan lukien ainakin oikeus saada joku asianomaisen henkilön puuttumaan asiaan, ilmaisemaan oma näkemyksensä ja kiistämään päätös.

  Jos rekisteröity haluaa puolustaa oikeuksiaan automaattisten päätösten suhteen, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä käsittelystä vastaavan henkilön työntekijään.

 • i)      Tietosuojalain mukainen oikeus peruuttaa suostumus

  Jokaisella henkilöllä, johon henkilötietojen käsittely vaikuttaa, on EU: n direktiivien ja asetusten antama oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa.

  Jos rekisteröity haluaa käyttää oikeuttaan peruuttaa suostumuksensa, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä käsittelystä vastaavan henkilön työntekijään.

9. Facebookin soveltamista ja käyttöä koskevat tietosuojamääräykset

Käsittelystä vastaava henkilö on integroinut yrityksen Facebook -komponentit tälle verkkosivustolle. Facebook on sosiaalinen verkosto.

Sosiaalinen verkosto on Internetissä toimiva sosiaalinen kohtaamispaikka, verkkoyhteisö, jonka avulla käyttäjät voivat yleensä kommunikoida keskenään ja olla vuorovaikutuksessa virtuaalitilassa. Sosiaalinen verkosto voi toimia foorumina mielipiteiden ja kokemusten vaihdolle tai mahdollistaa Internet-yhteisön tarjota henkilökohtaisia tai yritykseen liittyviä tietoja. Muun muassa Facebookin avulla sosiaalisen verkoston käyttäjät voivat luoda yksityisiä profiileja, ladata valokuvia ja verkostoitua kaveripyyntöjen kautta.

Facebookin operaattori on Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Jos rekisteröity asuu Yhdysvaltojen tai Kanadan ulkopuolella, henkilötietojen käsittelystä vastaava henkilö on Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlanti.

Aina kun käytetään yhtä tämän verkkosivuston yksittäisistä sivuista, jota käsittelee käsittelystä vastaava henkilö ja johon on integroitu Facebook-komponentti (Facebook-laajennus), kyseisen henkilön tietotekniikkajärjestelmän Internet-selain aktivoidaan automaattisesti vastaavan Facebook -komponentin avulla, jolloin vastaavan Facebook -komponentin esitys ladataan Facebookista. Täydellinen katsaus kaikkiin Facebook-laajennuksiin on osoitteessa https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Osana tätä teknistä prosessia Facebook saa tietoa siitä, millä verkkosivustomme alisivulla kyseinen henkilö vierailee.

Jos kyseinen henkilö on kirjautunut Facebookiin samaan aikaan, Facebook tunnistaa, millä verkkosivustomme alisivulla kyseinen henkilö vierailee, kun kyseinen henkilö vierailee verkkosivustollamme ja koko oleskelun ajan. verkkosivusto. Nämä tiedot kerää Facebook -komponentti ja liitetään asianomaisen henkilön Facebook -tilille. Jos asianomainen henkilö aktivoi jonkin verkkosivustollamme olevan Facebook -painikkeen, esimerkiksi “Tykkää” -painikkeen, tai jos kyseinen henkilö tekee kommentin, Facebook määrittää nämä tiedot kyseisen henkilön henkilökohtaiselle Facebook -käyttäjätilille ja tallentaa nämä henkilötiedot.

Facebook saa aina Facebook -komponentin kautta tietoja siitä, että kyseinen henkilö on vieraillut verkkosivustollamme, jos kyseinen henkilö on kirjautunut Facebookiin samanaikaisesti verkkosivustollemme pääsyn kanssa; tämä tapahtuu riippumatta siitä, klikkaako kyseinen henkilö Facebook -komponenttia vai ei. Jos rekisteröity ei halua näiden tietojen välittävän Facebookille, hän voi estää siirron kirjautumalla ulos Facebook -tililtään ennen verkkosivustollemme soittamista.

Facebookin julkaisema tieto-ohje, joka on saatavilla osoitteessa https://de-de.facebook.com/about/privacy/, sisältää tietoja Facebookin keräämistä, käsittelystä ja käytöstä. Siinä selitetään myös, mitä asetusvaihtoehtoja Facebook tarjoaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaamiseksi. Lisäksi saatavilla on erilaisia sovelluksia, jotka mahdollistavat tiedonsiirron estämisen Facebookiin. Rekisteröity voi käyttää tällaisia sovelluksia estämään tiedonsiirron Facebookiin.

10. Tietosuojaa koskevat säännökset Google Analyticsin (anonymisointitoiminnon kanssa) soveltamisesta ja käytöstä

Käsittelystä vastaava henkilö on integroinut Google Analytics -komponentin (anonymisointitoiminnon kanssa) tähän verkkosivustoon. Google Analytics on verkkoanalyysipalvelu. Web -analyysi on Internet -sivujen kävijöiden käyttäytymistä koskevien tietojen kerääminen, kerääminen ja arviointi. Web-analyysipalvelu kerää muun muassa tietoja siitä, millä verkkosivustolla asianomainen henkilö tuli verkkosivustolle (ns. Viittaaja), mitä verkkosivun alisivuja käytettiin tai kuinka usein ja kuinka kauan alasivua katseltiin . Web-analyysiä käytetään pääasiassa verkkosivuston optimointiin ja Internet-mainonnan kustannus-hyötyanalyysiin.

Google Analytics -komponentin operaattori on Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Käsittelystä vastaava henkilö käyttää lisäystä “_gat._anonymizeIp” verkkoanalyysiin Google Analyticsin kautta. Tämän lisäyksen avulla Google lyhentää ja tekee nimettömäksi kyseisen henkilön Internet -yhteyden IP -osoitteen, jos Internet -sivujamme käytetään Euroopan unionin jäsenvaltiosta tai toiselta Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen allekirjoittajalta.

Google Analytics -komponentin tarkoituksena on analysoida verkkosivustomme kävijävirtoja. Google käyttää saatuja tietoja muun muassa verkkosivustomme käytön arvioimiseen, Internet -raporttien laatimiseen verkkosivustomme toiminnoista ja muiden verkkosivustomme käyttöön liittyvien palvelujen tarjoamiseksi.

Google Analytics sijoittaa evästeen kyseisen henkilön tietotekniikkajärjestelmään. Mitä evästeet ovat, on jo selitetty edellä. Kun asetat evästeen, Google voi analysoida verkkosivustomme käyttöä. Aina kun yhdelle tämän verkkosivuston yksittäisistä sivuista avataan käsittelystä vastuussa olevan henkilön ylläpitämä ja johon on integroitu Google Analytics -komponentti, kyseisen henkilön tietotekniikkajärjestelmän Internet -selain käynnistyy automaattisesti vastaava Google Analytics -komponentti Tietojen siirtäminen Googlelle online -analyysiä varten. Osana tätä teknistä prosessia Google saa tietoa henkilötiedoista, kuten asianomaisen henkilön IP -osoitteesta, jota Google käyttää muun muassa kävijöiden ja napsautusten alkuperän jäljittämiseen ja sen jälkeen palkkioiden kirjanpidon mahdollistamiseen.

Evästettä käytetään tallentamaan henkilökohtaisia tietoja, kuten pääsyaika, sijainti, josta pääsy tehtiin ja kuinka usein kyseinen henkilö vierailee verkkosivustollamme. Aina kun vierailet verkkosivustollamme, nämä henkilötiedot, mukaan lukien asianomaisen käyttämän Internet -yhteyden IP -osoite, välitetään Googlelle Yhdysvalloissa. Google tallentaa nämä henkilötiedot Yhdysvaltoihin. Google voi siirtää nämä teknisen prosessin avulla kerätyt henkilötiedot kolmansille osapuolille.

Asianomainen henkilö voi milloin tahansa estää verkkosivustomme evästeiden asettamisen, kuten edellä on jo esitetty, käyttämällä käytetyn Internet -selaimen vastaavaa asetusta ja vastustaa siten pysyvästi evästeiden asettamista. Tällainen käytetyn Internet -selaimen asetus estäisi myös Googlea asettamasta evästeen kyseisen henkilön tietotekniikkajärjestelmään. Lisäksi Google Analyticsin jo asettama eväste voidaan poistaa milloin tahansa Internet -selaimen tai muiden ohjelmistojen kautta.

Lisäksi rekisteröidyllä on mahdollisuus vastustaa tämän sivuston käyttöön liittyvien Google Analyticsin tuottamien tietojen keräämistä sekä näiden tietojen käsittelyä Googlen toimesta ja estää tämä. Tätä varten asianomaisen on ladattava ja asennettava selaimen lisäosa linkin https://tools.google.com/dlpage/gaoptout alla. Tämä selaimen lisäosa ilmoittaa Google Analyticsille JavaScriptin kautta, että verkkosivustokäyntejä koskevia tietoja ei voida siirtää Google Analyticsiin. Selainlaajennuksen asentamista pidetään Googlen vastalauseena. Jos kyseisen henkilön tietotekniikkajärjestelmä poistetaan, alustetaan tai asennetaan uudelleen myöhemmin, asianomaisen on asennettava selaimen lisäosa uudelleen, jotta Google Analytics voidaan poistaa käytöstä. Jos asianomainen henkilö tai joku muu, joka johtuu hänen vaikutusalueestaan, poistaa selaimen lisäosan tai poistaa sen käytöstä, on mahdollista asentaa selaimen lisäosa uudelleen tai aktivoida se uudelleen.

Lisätietoja ja sovellettavat Googlen tietosuojamääräykset ovat osoitteessa https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ ja osoitteessa http://www.google.com/analytics/terms/de. html. Google Analytics on kuvattu tarkemmin tämän linkin alla https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

11. Tietosuojaa koskevat säännökset Googlen uudelleenmarkkinoinnin soveltamisesta ja käytöstä

Käsittelystä vastaava henkilö on integroinut Googlen uudelleenmarkkinointipalvelut tähän verkkosivustoon. Google -uudelleenmarkkinointi on Google AdWordsin toiminto, jonka avulla yritys voi näyttää mainoksia Internetin käyttäjille, jotka ovat aiemmin olleet yrityksen verkkosivuilla. Googlen uudelleenmarkkinoinnin integroinnin ansiosta yritys voi luoda käyttäjiin liittyvää mainontaa ja siten näyttää aiheeseen liittyviä mainoksia Internetin käyttäjälle.

Google-uudelleenmarkkinointipalveluja tarjoava yritys on Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Googlen uudelleenmarkkinoinnin tarkoitus on näyttää kiinnostuksen kohteisiin liittyvää mainontaa. Googlen uudelleenmarkkinoinnin avulla voimme näyttää mainoksia Googlen mainosverkoston kautta tai näyttää ne muilla verkkosivustoilla, jotka on räätälöity Internetin käyttäjien yksilöllisten tarpeiden ja etujen mukaan.

Google -uudelleenmarkkinointi asettaa evästeen kyseisen henkilön tietotekniikkajärjestelmään. Mitä evästeet ovat, on jo selitetty edellä. Evästeen avulla Google pystyy tunnistamaan verkkosivustomme kävijän, jos hän myöhemmin käyttää verkkosivustoja, jotka ovat myös Googlen mainosverkoston jäseniä. Aina kun käytetään verkkosivustoa, johon Googlen uudelleenmarkkinointipalvelu on integroitu, rekisteröidyn Internet -selain tunnistaa itsensä automaattisesti Googlelle. Osana tätä teknistä prosessia Google saa tietoa henkilötiedoista, kuten käyttäjän IP-osoitteesta tai surffauskäyttäytymisestä, jota Google käyttää muun muassa aihepiiriin liittyvän mainonnan näyttämiseen.

Evästettä käytetään tallentamaan henkilökohtaisia tietoja, kuten asianomaisen vieraamia verkkosivustoja. Aina kun vierailet verkkosivustollamme, henkilökohtaiset tiedot, mukaan lukien asianomaisen käyttämän Internet -yhteyden IP -osoite, välitetään Googlelle Yhdysvalloissa. Google tallentaa nämä henkilötiedot Yhdysvaltoihin. Google voi siirtää nämä teknisen prosessin avulla kerätyt henkilötiedot kolmansille osapuolille.

Asianomainen henkilö voi milloin tahansa estää verkkosivustomme evästeiden asettamisen, kuten edellä on jo esitetty, käyttämällä käytetyn Internet -selaimen vastaavaa asetusta ja vastustaa siten pysyvästi evästeiden asettamista. Tällainen käytetyn Internet -selaimen asetus estäisi myös Googlea asettamasta evästeen kyseisen henkilön tietotekniikkajärjestelmään. Lisäksi Google Analyticsin jo asettama eväste voidaan poistaa milloin tahansa Internet -selaimen tai muiden ohjelmistojen kautta.

Rekisteröidyllä on myös mahdollisuus vastustaa Googlen aihepiiriin perustuvaa mainontaa. Tätä varten asianomaisen on kutsuttava linkki www.google.de/settings/ads jokaisesta käyttämästään Internet -selaimesta ja tehtävä siellä halutut asetukset.

Lisätietoja ja sovellettavat Googlen tietosuojamääräykset ovat osoitteessa https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

12. Google AdWordsin soveltamista ja käyttöä koskevat tietosuojamääräykset

Käsittelystä vastaava henkilö on integroinut Google AdWordsin tähän verkkosivustoon. Google AdWords on Internet -mainospalvelu, jonka avulla mainostajat voivat sijoittaa mainoksia Googlen hakukoneiden tuloksiin sekä Googlen mainosverkostoon. Google AdWordsin avulla mainostaja voi määritellä etukäteen tiettyjä avainsanoja, joiden avulla mainos näytetään Googlen hakukoneen tuloksissa vain, jos käyttäjä kutsuu hakukoneeseen avainsanan kannalta osuvan hakutuloksen. Googlen mainosverkossa mainokset jaetaan aiheeseen liittyville verkkosivustoille käyttämällä automaattista algoritmia ja ottaen huomioon aiemmin määritetyt avainsanat.

Google AdWordsin palveluita hoitava yritys on Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Google AdWordsin tarkoitus on mainostaa verkkosivustoamme näyttämällä aiheeseen liittyvää mainontaa kolmansien osapuolten yritysten verkkosivuilla ja Googlen hakukoneen hakutuloksissa sekä näyttämällä verkkosivustollamme kolmannen osapuolen mainoksia.

Jos kyseinen henkilö saavuttaa verkkosivustomme Google-mainoksen kautta, niin sanottu konversioseväste tallennetaan Googlen kyseisen henkilön tietotekniikkajärjestelmään. Mitä evästeet ovat, on jo selitetty edellä. Muunnoseväste menettää voimassaolonsa 30 päivän kuluttua, eikä sitä käytetä asianomaisen henkilön tunnistamiseen. Jos eväste ei ole vielä vanhentunut, muunnosevästeen avulla määritetään, onko tiettyjä alasivuja, esimerkiksi verkkokauppajärjestelmän ostoskoria, käytetty verkkosivustollamme. Tulosevästeen avulla sekä me että Google voimme ymmärtää, tuottiko verkkosivustollemme AdWords -mainoksen kautta asianomainen henkilö myyntejä eli suoritti tai peruutti ostoksen.

Google käyttää tulosevästeen avulla kerättyjä tietoja verkkosivustollamme vierailutilastojen luomiseen. Näitä käyntitilastoja käytämme vuorostaan määrittämäänksemme käyttäjien kokonaismäärän, johon meille on lähetetty AdWords -mainosten kautta, eli määrittääksemme kunkin AdWords -mainoksen onnistumisen tai epäonnistumisen ja optimoidaksemme AdWords -mainoksemme tulevaisuutta varten. Yrityksemme tai muut Google AdWords -mainostajat eivät saa Googlelta tietoja, joiden perusteella kyseinen henkilö voitaisiin tunnistaa.

Muuntoevästeitä käytetään henkilökohtaisten tietojen, esimerkiksi kyseisen henkilön vierailtujen verkkosivustojen, tallentamiseen. Aina kun vierailet verkkosivustollamme, henkilökohtaiset tiedot, mukaan lukien asianomaisen käyttämän Internet -yhteyden IP -osoite, välitetään Googlelle Yhdysvalloissa. Google tallentaa nämä henkilötiedot Yhdysvaltoihin. Google voi siirtää nämä teknisen prosessin avulla kerätyt henkilötiedot kolmansille osapuolille.

Asianomainen henkilö voi milloin tahansa estää verkkosivustomme evästeiden asettamisen, kuten edellä on jo esitetty, käyttämällä käytetyn Internet -selaimen vastaavaa asetusta ja vastustaa siten pysyvästi evästeiden asettamista. Tällainen käytetyn Internet -selaimen asetus estäisi myös Googlea asettamasta muunnosevästeen kyseisen henkilön tietotekniikkajärjestelmään. Lisäksi Google AdWordsin jo asettama eväste voidaan poistaa milloin tahansa Internet -selaimen tai muiden ohjelmistojen kautta.

Rekisteröidyllä on myös mahdollisuus vastustaa Googlen aihepiiriin perustuvaa mainontaa. Tätä varten asianomaisen on kutsuttava linkki www.google.de/settings/ads jokaisesta käyttämästään Internet -selaimesta ja tehtävä siellä halutut asetukset.

Lisätietoja ja sovellettavat Googlen tietosuojamääräykset ovat osoitteessa https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

13. Maksutapa: Tietosuojamääräykset PayPalille maksutapana

Käsittelystä vastaava henkilö on integroinut PayPalin komponentteja tällä verkkosivustolla. PayPal on online -maksupalveluntarjoaja. Maksut käsitellään ns. PayPal-tilien kautta, jotka ovat virtuaalisia yksityisiä tai yritystilejä. PayPal tarjoaa myös mahdollisuuden käsitellä virtuaalisia maksuja luottokortilla, jos käyttäjällä ei ole PayPal -tiliä. PayPal -tiliä hallinnoidaan sähköpostiosoitteen kautta, minkä vuoksi klassista tilinumeroa ei ole. PayPal mahdollistaa verkkomaksujen aloittamisen kolmansille osapuolille tai maksujen vastaanottamisen. PayPal toimii myös luottamusmiehenä ja tarjoaa ostajan suojauspalveluja.

PayPalin eurooppalainen operaattoriyritys on PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

Jos asianomainen henkilö valitsee tilausprosessin aikana verkkokaupassamme maksutavaksi ”PayPal”, kyseisen henkilön tiedot välitetään automaattisesti PayPalille. Valitsemalla tämän maksuvaihtoehdon asianomainen henkilö suostuu maksujen käsittelyssä tarvittavien henkilötietojen siirtoon.

PayPalille lähetetyt henkilötiedot ovat yleensä etunimi, sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, IP -osoite, puhelinnumero, matkapuhelinnumero tai muut maksun käsittelyssä tarvittavat tiedot. Ostosopimuksen käsittelyyn tarvitaan myös tilaukseen liittyviä henkilötietoja.

Tietojen siirtämisen tarkoituksena on käsitellä maksuja ja estää petoksia. Käsittelystä vastaava henkilö välittää henkilötietoja PayPalille erityisesti, jos siirtoon liittyy oikeutettu etu. PayPalin ja käsittelystä vastaavan henkilön välillä vaihdetut henkilötiedot voidaan siirtää PayPalin kautta luottolaitoksille. Tämän lähetyksen tarkoituksena on tarkistaa henkilöllisyytesi ja luottokelpoisuutesi.

PayPal voi siirtää henkilötietoja sidosyrityksille ja palveluntarjoajille tai alihankkijoille siltä osin kuin se on välttämätöntä sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi tai jos tietoja käsitellään yrityksen puolesta.

Rekisteröidyllä on mahdollisuus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa PayPalin suhteen. Peruutus ei vaikuta henkilötietoihin, joita on käsiteltävä, käytettävä tai siirrettävä (sopimusperusteiseen) maksujen käsittelyyn.

PayPalin nykyiset tietosuojamääräykset löytyvät osoitteesta https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

14. Käsittelyn oikeusperusta

Art. 6 Sytytin. DS-GVO toimii yhtiömme oikeusperustana sellaisille käsittelytoimille, joihin saamme luvan tiettyä käsittelyä varten. Jos henkilötietojen käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täyttämiseksi, jonka osapuoli rekisteröity on, kuten esimerkiksi tavaroiden toimittamiseen tai muiden palvelujen tai vastikkeiden tarjoamiseen tarvittavien käsittelytoimien yhteydessä, käsittely perustuu 6 artiklaan I lit. b GDPR. Sama koskee käsittelytoimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi, esimerkiksi tapauksissa, joissa kysytään tuotteistamme tai palveluistamme. Jos yrityksellämme on lakisääteinen velvoite, joka edellyttää henkilötietojen käsittelyä esimerkiksi verovelvoitteiden täyttämiseksi, käsittely perustuu 6 artiklan I alakohtaan. c GDPR. Harvinaisissa tapauksissa voi olla tarpeen käsitellä henkilötietoja rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi. Näin olisi esimerkiksi silloin, jos yrityksemme vierailija loukkaantuisi ja hänen nimensä, ikänsä, sairausvakuutustietonsa tai muut tärkeät tiedot olisi toimitettava lääkärille, sairaalalle tai muulle kolmannelle osapuolelle. Sitten käsittely perustuisi 6 artiklaan I lit. d GDPR. Viime kädessä käsittely voi perustua 6 artiklan I lit. f GDPR. Käsittelytoimet, jotka eivät kuulu minkään edellä mainitun oikeusperustan piiriin, perustuvat tähän oikeusperustaan, jos käsittely on tarpeen yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun turvaamiseksi edellyttäen, että asianomaisen henkilön edut, perusoikeudet ja -vapaudet eivät vallitse. Meillä on erityinen lupa suorittaa tällaisia käsittelytoimia, koska Euroopan lainsäätäjä on nimenomaisesti maininnut ne. Tältä osin hän katsoi, että oikeutettu etu voidaan olettaa, jos asianomainen henkilö on vastuuhenkilön asiakas (GDPR: n johdanto -osan 47 kappale 2).

15. Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen harjoittamat oikeutetut edut käsittelyssä

Jos henkilötietojen käsittely perustuu 6 artiklan I lit. f GDPR on oikeutettu intressimme harjoittaa liiketoimintaa kaikkien työntekijöidemme ja osakkeenomistajiemme hyväksi.

16. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietojen säilyttämisen kesto on vastaava lakisääteinen säilytysaika. Määräajan päätyttyä asiaankuuluvat tiedot poistetaan rutiininomaisesti, jos niitä ei enää tarvita sopimuksen täyttämiseen tai aloittamiseen.

17. Henkilötietojen toimittamista koskevat lakisääteiset tai sopimusmääräykset; Sopimuksen tekemisen välttämättömyys; Rekisteröidyn velvollisuus toimittaa henkilötiedot; laiminlyönnin mahdollisista seurauksista

Selitämme sinulle, että henkilötietojen antaminen on osittain lain (esim. Verosäännösten) edellyttämää tai se voi johtua myös sopimusmääräyksistä (esim. Tiedot sopimuskumppanista). Sopimuksen tekemiseksi saattaa joskus olla tarpeen, että rekisteröity toimittaa meille henkilötietoja, jotka meidän on myöhemmin käsiteltävä. Rekisteröity on esimerkiksi velvollinen toimittamaan meille henkilötietoja, kun yrityksemme tekee sopimuksen heidän kanssaan. Henkilötietojen toimittamatta jättäminen merkitsisi sitä, että sopimusta rekisteröidyn kanssa ei voitaisi tehdä. Ennen kuin asianomainen henkilö antaa henkilötietoja, hänen on otettava yhteyttä johonkin työntekijästämme. Työntekijämme selittää tapauskohtaisesti asianomaiselle henkilölle, vaaditaanko henkilötietojen antamista laista tai sopimuksesta vai onko se tarpeen sopimuksen tekemiseksi, onko henkilötietojen toimittamisvelvollisuus ja mitä seurauksia henkilötietojen toimittamatta jättämisellä olisi.

18. Automaattinen päätöksenteko

Vastuullisena yrityksenä emme käytä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Tämän tietosuojailmoituksen on luonut DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH:n tietosuojailmoitusten luoja, joka Ulkoinen tietosuojavastaava Berliini  toimii yhteistyössä mm Tietosuoja (DSGVO) Asianajotoimisto WILDE BEUGER SOLMECKE | asianajajat  luotu.