Skip to content

Cienījamie klienti, vēlamies Jūs informēt, ka mūsu uzņēmums līdz 2024. gada 31. martam būs atvaļinājumā.
Mēs labprāt pieņemsim jūsu pasūtījumus un piegādāsim tos uzreiz pēc atgriešanās.

Mājas lapa » Datu aizsardzība

Paldies, ka interesējaties par mūsu uzņēmumu. Datu aizsardzība ir īpaši augsta prioritāte versiegelung24.com. Parasti ir iespējams izmantot versiegelung24.com vietni, nesniedzot nekādus personas datus. Tomēr, ja datu subjekts vēlas izmantot mūsu uzņēmuma īpašos pakalpojumus, izmantojot mūsu tīmekļa vietni, var būt nepieciešams apstrādāt personas datus. Ja personas datu apstrāde ir nepieciešama un šādai apstrādei nav juridiska pamata, mēs parasti iegūstam attiecīgās personas piekrišanu.

Personas datu apstrāde, piemēram, attiecīgās personas vārds, adrese, e-pasta adrese vai tālruņa numurs, vienmēr tiek veikta saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un saskaņā ar katrai valstij piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem, kas piemērojami versiegelung24.com. Ar šo datu aizsardzības deklarāciju mūsu uzņēmums vēlas informēt sabiedrību par to personas datu veidu, apjomu un mērķi, kurus mēs apkopojam, izmantojam un apstrādājam. Turklāt datu subjekti tiek informēti par savām tiesībām, izmantojot šo datu aizsardzības deklarāciju.

Kā pārzinis Versiegelung24.com ir īstenojis daudzus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu pēc iespējas pilnīgāku personas datu aizsardzību, kas tiek apstrādāta, izmantojot šo vietni. Tomēr datu pārsūtīšanai internetā parasti var būt drošības nepilnības, tāpēc nevar garantēt absolūtu aizsardzību. Šī iemesla dēļ ikviena attiecīgā persona var brīvi pārsūtīt mums personas datus alternatīvos veidos, piemēram, pa tālruni.

1. Definīcijas

Vietnes versiegelung24.com datu aizsardzības deklarācija ir balstīta uz terminiem, ko Eiropas likumdevējs izmantojis Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) pieņemšanai. Mūsu datu aizsardzības deklarācijai jābūt viegli lasāmai un saprotamai sabiedrībai, kā arī mūsu klientiem un biznesa partneriem. Lai to nodrošinātu, mēs vēlamies iepriekš izskaidrot izmantoto terminoloģiju.

Šajā datu aizsardzības deklarācijā mēs izmantojam šādus terminus:

 • a)    personas dati

  Personas dati ir visa informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (turpmāk “datu subjekts”). Fiziska persona tiek uzskatīta par identificējamu, kas tieši vai netieši, jo īpaši piešķirot tādu identifikatoru kā vārds, identifikācijas numurs, atrašanās vietas dati, tiešsaistes identifikators vai viena vai vairākas īpašas pazīmes, kas izsaka fizisko, fizioloģisko, var identificēt šīs fiziskās personas ģenētisko, psiholoģisko, ekonomisko, kultūras vai sociālo identitāti.

 • b)    skartā persona

  Ietekmēta persona ir jebkura identificēta vai identificējama fiziska persona, kuras personas datus apstrādā par apstrādi atbildīgā persona.

 • c)    apstrāde

  Apstrāde ir jebkurš process, kas tiek veikts ar automatizētu procesu palīdzību vai bez tā, vai jebkura šāda procesu sērija saistībā ar personas datiem, piemēram, vākšana, ierakstīšana, organizēšana, pasūtīšana, uzglabāšana, pielāgošana vai maiņa, lasīšana, vaicāšana, izmantošana, izpaušana, izmantojot pārraide, izplatīšana vai jebkāda cita veida nodrošināšana, salīdzināšana vai sasaiste, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

 • d)    apstrādes ierobežojums

  Apstrādes ierobežojums ir uzglabāto personas datu marķēšana ar mērķi ierobežot to turpmāku apstrādi.

 • e)    profilēšana

  Profilēšana ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas sastāv no šo personas datu izmantošanas, lai novērtētu noteiktus personas aspektus, kas attiecas uz fizisku personu, jo īpaši aspektus, kas saistīti ar darba sniegumu, ekonomisko situāciju, veselību, personisko, lai analizētu vai prognozētu preferences, intereses , šīs fiziskās personas uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanu.

 • f)     pseidonimizācija

  Pseidonimizācija ir personas datu apstrāde tādā veidā, ka personas datus vairs nevar piešķirt konkrētam datu subjektam, neizmantojot papildu informāciju, ar nosacījumu, ka šī papildu informācija tiek glabāta atsevišķi un uz to attiecas tehniski un organizatoriski pasākumi, kas nodrošina ka personas datus nevar piešķirt identificētai vai identificējamai fiziskai personai.

 • G)    Atbildīgs vai atbildīgs par apstrādi

  Atbildīgā persona vai par apstrādi atbildīgā persona ir fiziska vai juridiska persona, iestāde, iestāde vai cita struktūra, kas viena pati vai kopā ar citiem lemj par personas datu apstrādes mērķiem un līdzekļiem. Ja šīs apstrādes mērķi un līdzekļi ir noteikti Savienības tiesību aktos vai dalībvalstu tiesību aktos, atbildīgo personu vai īpašos viņa iecelšanas kritērijus var paredzēt saskaņā ar Savienības tiesību aktiem vai dalībvalstu tiesību aktiem.

 • H)    procesors

  Apstrādātājs ir fiziska vai juridiska persona, iestāde, iestāde vai cita struktūra, kas apstrādā personas datus atbildīgās personas vārdā.

 • i)      saņēmējs

  Saņēmējs ir fiziska vai juridiska persona, iestāde, iestāde vai cita struktūra, kurai tiek izpausti personas dati, neatkarīgi no tā, vai tā ir trešā persona vai nē. Tomēr iestādes, kuras saskaņā ar Savienības vai dalībvalstu tiesību aktiem var saņemt personas datus īpašas izmeklēšanas ietvaros, netiek uzskatītas par saņēmējām.

 • j)      trešā ballīte

  Trešā persona ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai struktūra, kas nav datu subjekts, atbildīgā persona, apstrādātājs un personas, kuras ir pilnvarotas apstrādāt personas datus atbildīgās personas vai apstrādātāja tiešā atbildībā .

 • k)    piekrišanu

  Piekrišana ir jebkura brīvprātīga, informēta un nepārprotama nodomu deklarācija, ko attiecīgā persona ir sniegusi konkrētam gadījumam deklarācijas vai citas nepārprotamas apstiprinošas darbības veidā, ar kuru attiecīgā persona norāda, ka piekrīt savu personas datu apstrādei.

2. Par apstrādi atbildīgās personas vārds un adrese

Atbildīgā persona Vispārējās datu aizsardzības regulas, citu Eiropas Savienības dalībvalstīs piemērojamo datu aizsardzības likumu un citu datu aizsardzības noteikumu izpratnē ir:

Bastiāns Valgers – digitālais mārketings
Agrippina kuģu būvētava 6
50678 Ķelne
Tālr. +49 221 292893-90
Fakss. +49 221 292893-99
Pārdošanas nodokļa identifikācijas numurs saskaņā ar 27. pantu tirdzniecības likumā:
DE241077366

E -pasts: info@versiegelung24.com
Vietne: versiegelung24.com

3. Sīkdatnes

Versiegelung24.com interneta lapās tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkfaili ir teksta faili, kas tiek glabāti un saglabāti datorsistēmā, izmantojot interneta pārlūkprogrammu.

Daudzas vietnes un serveri izmanto sīkfailus. Daudzi sīkfaili satur tā saukto sīkfailu ID. Sīkdatnes ID ir unikāls sīkdatnes identifikators. Tas sastāv no rakstzīmju virknes, ar kuru palīdzību vietnes un serverus var piešķirt konkrētai interneta pārlūkprogrammai, kurā tika saglabāts sīkfails. Tas ļauj apmeklētajām vietnēm un serveriem atšķirt attiecīgās personas individuālo pārlūkprogrammu no citām interneta pārlūkprogrammām, kurās ir citas sīkdatnes. Konkrētu interneta pārlūkprogrammu var atpazīt un identificēt, izmantojot unikālo sīkfailu ID.

Izmantojot sīkfailus, versiegelung24.com var sniegt šīs vietnes lietotājiem lietotājam draudzīgākus pakalpojumus, kas nebūtu iespējami bez sīkfailu iestatījuma.

Izmantojot sīkfailu, informāciju un piedāvājumus mūsu vietnē var optimizēt lietotāja interesēs. Kā jau minēts, sīkfaili ļauj mums atpazīt mūsu vietnes lietotājus. Šīs atzīšanas mērķis ir atvieglot lietotājiem mūsu vietnes izmantošanu. Piemēram, vietnes lietotājam, kurš izmanto sīkdatnes, nav jāievada savi piekļuves dati katru reizi, kad viņi apmeklē vietni, jo to dara vietne un lietotāja datorsistēmā saglabātā sīkdatne. Vēl viens piemērs ir iepirkšanās groza sīkfails tiešsaistes veikalā. Interneta veikals izmanto sīkfailu, lai atcerētos preces, kuras klients ir ievietojis virtuālajā iepirkumu grozā.

Attiecīgā persona jebkurā laikā var novērst mūsu tīmekļa vietnes sīkfailu iestatīšanu, izmantojot atbilstošu iestatījumu izmantotajā interneta pārlūkprogrammā, un tādējādi pastāvīgi iebilst pret sīkfailu iestatīšanu. Turklāt jau iestatītās sīkdatnes var izdzēst jebkurā laikā, izmantojot interneta pārlūkprogrammu vai citas programmatūras programmas. Tas ir iespējams visās izplatītajās interneta pārlūkprogrammās. Ja attiecīgā persona deaktivizē sīkfailu iestatīšanu izmantotajā interneta pārlūkprogrammā, ne visas mūsu vietnes funkcijas var būt pilnībā izmantojamas.

4. Vispārīgu datu un informācijas vākšana

Vietne versiegelung24.com apkopo virkni vispārīgu datu un informācijas katru reizi, kad vietnei piekļūst datu subjekts vai automatizēta sistēma. Šie vispārīgie dati un informācija tiek glabāti servera žurnāla failos. (1) izmantotie pārlūkprogrammu tipi un versijas, (2) piekļuves sistēmas izmantotā operētājsistēma, (3) vietne, no kuras piekļuves sistēma sasniedz mūsu vietni (tā sauktais novirzītājs), (4) apakšsistēmas, kuras kuriem var piekļūt, izmantojot mūsu tīmekļa vietnes piekļuves sistēmu, var kontrolēt, (5) tīmekļa vietnes piekļuves datumu un laiku, (6) interneta protokola adresi (IP adresi), (7) piekļuves sistēmas interneta pakalpojumu sniedzēju un (8) citi līdzīgi dati un informācija, kas palīdz novērst briesmas mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmu uzbrukumu gadījumā.

Izmantojot šos vispārīgos datus un informāciju, versiegelung24.com neizdara nekādus secinājumus par attiecīgo personu. Šī informācija drīzāk ir nepieciešama, lai (1) pareizi piegādātu mūsu vietnes saturu, (2) optimizētu mūsu vietnes saturu un tās reklāmas, (3) lai nodrošinātu mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmu un tehnoloģiju ilgtermiņa funkcionalitāti. mūsu tīmekļa vietnes un (4) sniegt tiesībaizsardzības iestādēm informāciju, kas nepieciešama tiesībaizsardzībai kiberuzbrukuma gadījumā. Tāpēc šos anonīmi savāktos datus un informāciju statistiski un tālāk izvērtē versiegelung24.com ar mērķi palielināt datu aizsardzību un datu drošību mūsu uzņēmumā, lai galu galā nodrošinātu mūsu apstrādāto personas datu optimālu aizsardzības līmeni. Servera žurnāla failos esošie anonīmie dati tiek glabāti atsevišķi no visiem datu subjekta sniegtajiem personas datiem.

5. Reģistrācija mūsu vietnē

Datu subjektam ir iespēja reģistrēties par apstrādi atbildīgās personas tīmekļa vietnē, sniedzot personas datus. Kādi personas dati tiek nosūtīti par apstrādi atbildīgajai personai, iegūstot no attiecīgās ievades maskas, kas tiek izmantota reģistrācijai. Datu subjekta ievadītos personas datus apkopo un uzglabā tikai iekšējai lietošanai par apstrādi atbildīgā persona un saviem mērķiem. Par apstrādi atbildīgā persona var noorganizēt datu nodošanu vienam vai vairākiem apstrādātājiem, piemēram, paku pakalpojumu sniedzējam, kurš arī izmanto personas datus tikai iekšējai lietošanai, kas attiecināma uz par apstrādi atbildīgo personu.

Reģistrējoties par apstrādi atbildīgās personas tīmekļa vietnē, tiek saglabāta arī attiecīgās personas interneta pakalpojumu sniedzēja (ISP) piešķirtā IP adrese, reģistrācijas datums un laiks. Šie dati tiek glabāti, ņemot vērā, ka tas ir vienīgais veids, kā novērst mūsu pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu un, ja nepieciešams, ļaut izmeklēt noziedzīgos nodarījumus. Šajā sakarā šo datu glabāšana ir nepieciešama, lai aizsargātu par apstrādi atbildīgo personu. Šie dati parasti netiek nodoti trešajām personām, ja vien nav juridiska pienākuma tos nodot vai ja tie tiek izmantoti kriminālvajāšanai.

Datu subjekta reģistrācija, brīvprātīgi sniedzot personas datus, ļauj datu pārzinim piedāvāt datu subjektam saturu vai pakalpojumus, kurus lietas būtības dēļ var piedāvāt tikai reģistrētiem lietotājiem. Reģistrētās personas var brīvi mainīt reģistrācijas laikā sniegtos personas datus vai arī pilnībā izdzēst tos no personas datu bāzes, kas ir atbildīga par apstrādi.

Par apstrādi atbildīgā persona jebkurā laikā pēc pieprasījuma sniegs jebkurai ieinteresētai personai informāciju par to, kādi personas dati tiek glabāti. Turklāt par apstrādi atbildīgā persona labo vai dzēš personas datus pēc attiecīgās personas pieprasījuma vai padoma, ja vien nav likumā noteikto saglabāšanas prasību pretēji. Viss par apstrādi atbildīgās personas darbinieki ir pieejami datu subjektam kā kontaktpersonas šajā kontekstā.

6. Saziņas iespējas, izmantojot vietni

Sakarā ar juridiskajiem noteikumiem versiegelung24.com vietnē ir informācija, kas nodrošina ātru elektronisku saziņu ar mūsu uzņēmumu un tiešu saziņu ar mums, kas ietver arī vispārējo adresi tā sauktajam elektroniskajam pastam (e-pasta adrese). Ja datu subjekts sazinās ar atbildīgo personu par apstrādi pa e -pastu vai saziņas veidlapu, datu subjekta pārsūtītie personas dati tiks automātiski saglabāti. Šādi personas dati, ko brīvprātīgi nosūta datu subjekts par apstrādi atbildīgajai personai, tiek glabāti, lai apstrādātu vai sazinātos ar datu subjektu. Šie personas dati netiek nodoti trešajām personām.

7. Personas datu regulāra dzēšana un bloķēšana

Persona, kas ir atbildīga par datu apstrādi, apstrādā un uzglabā personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu uzglabāšanas mērķi, vai ja to nosaka Eiropas direktīvas un noteikumi vai cits likumdevējs normatīvajos aktos. par apstrādi atbildīgā persona ir pakļauta, tika sniegta.

Ja uzglabāšanas mērķis vairs nav spēkā vai ja beidzas Eiropas direktīvās un rīkojumos vai citā atbildīgajā likumdevējā noteiktais glabāšanas termiņš, personas dati tiks regulāri bloķēti vai dzēsti saskaņā ar tiesību aktiem.

8. Datu subjekta tiesības

 • a)    tiesības uz apstiprinājumu

  Katrai ieinteresētajai personai ir tiesības, kas piešķirtas saskaņā ar Eiropas direktīvu un regulas sniedzēju, pieprasīt no apstrādes atbildīgās personas apstiprinājumu tam, vai personas dati, kas attiecas uz viņu, tiek apstrādāti. Ja datu subjekts vēlas izmantot šīs tiesības uz apstiprinājumu, viņš jebkurā laikā var sazināties ar par apstrādi atbildīgās personas darbinieku.

 • b)    tiesības uz informāciju

  Katrai personai, kuru skar personas datu apstrāde, ir Eiropas direktīvas un regulas devēja piešķirtās tiesības jebkurā laikā bez maksas saņemt par viņu glabātos personas datus un šīs informācijas kopiju no personas, kas ir atbildīga par apstrādi. Turklāt Eiropas direktīvas un regulas nodrošina datu subjektam piekļuvi šādai informācijai:

  • apstrādes nolūkos
  • personas datu kategorijas, kuras tiek apstrādātas
  • Saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kuriem personas dati ir atklāti vai joprojām tiek atklāti, jo īpaši saņēmējiem trešās valstīs vai starptautiskām organizācijām
  • ja iespējams, plānotais personas datu glabāšanas ilgums vai, ja tas nav iespējams, šī ilguma noteikšanas kritēriji
  • tiesības uz labot vai dzēst personas datus, kas attiecas uz jums, vai ierobežot apstrādi, ko veic atbildīgā persona, vai tiesības iebilst pret šo apstrādi
  • tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē
  • ja personas dati netiek vākti no datu subjekta: Visa pieejamā informācija par datu izcelsmi
  • automatizēta lēmumu pieņemšana, ieskaitot profilēšanu saskaņā ar VDAR 22. panta 1. un 4. punktu, un – vismaz šajos gadījumos – jēgpilna informācija par iesaistīto loģiku un šādas apstrādes apjomu un paredzamo ietekmi uz datu subjektu

  Turklāt datu subjektam ir tiesības uz informāciju par to, vai personas dati ir nosūtīti trešai valstij vai starptautiskai organizācijai. Šādā gadījumā datu subjektam ir arī tiesības saņemt informāciju par atbilstošajām garantijām saistībā ar nosūtīšanu.

  Ja datu subjekts vēlas izmantot šīs tiesības uz informāciju, viņš jebkurā laikā var sazināties ar par apstrādi atbildīgās personas darbinieku.

 • c)    Tiesības uz labošanu

  Katrai personai, kuru skar personas datu apstrāde, ir tiesības, kas noteiktas Eiropas direktīvās un regulās, pieprasīt tūlītēju nepareizu personas datu labošanu, kas attiecas uz viņiem. Turklāt datu subjektam, ņemot vērā apstrādes mērķus, ir tiesības pieprasīt aizpildīt nepilnīgus personas datus, tostarp izmantojot papildu deklarāciju.

  Ja datu subjekts vēlas izmantot šīs tiesības uz labošanu, viņš jebkurā laikā var sazināties ar pārziņa darbinieku.

 • d)    Tiesības uz dzēšanu (tiesības tikt aizmirstam)

  Katrai personai, kuru skar personas datu apstrāde, ir Eiropas direktīvu un regulu likumdevēja piešķirtās tiesības pieprasīt, lai atbildīgā persona nekavējoties dzēš ar viņu saistītos personas datus, ja ir spēkā viens no šādiem iemesliem un tiktāl, ciktāl apstrāde netiek veikta. nepieciešams:

  • Personas dati tika vākti vai citādi apstrādāti nolūkiem, kuriem tie vairs nav nepieciešami.
  • Datu subjekts atsauc savu piekrišanu, uz kuras pamata tika veikta apstrāde saskaņā ar 6. panta 6. punktu. VDAR 1 burts vai 9. panta 1. punkts 2 burtu GDPR, un apstrādei nav cita juridiska pamata.
  • Saskaņā ar 21. panta 1. punktu 1 DS-GVO iebilst pret apstrādi, un apstrādei nav sevišķi likumīgu iemeslu, vai attiecīgā persona iebilst saskaņā ar 21. panta 1. punktu. 2 DS-GVO iebildumi pret apstrādi.
  • Personas dati tika apstrādāti nelikumīgi.
  • Personas datu dzēšana ir nepieciešama, lai izpildītu juridisku pienākumu saskaņā ar Savienības tiesību aktiem vai to dalībvalstu tiesību aktiem, kuras ir pakļautas atbildīgajai personai.
  • Personas dati tika vākti saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti saskaņā ar 8. panta 1. punktu. 1 VDAR.

  Ja ir kāds no iepriekš minētajiem iemesliem un attiecīgā persona vēlas, lai versiegelung24.com saglabātie personas dati tiktu izdzēsti, viņi jebkurā laikā var sazināties ar par apstrādi atbildīgās personas darbinieku. Versiegelung24.com darbinieks organizēs dzēšanas pieprasījuma tūlītēju izpildi.

  Ja personas datus ir publiskojis versiegelung24.com un ja mūsu uzņēmums ir atbildīgs saskaņā ar 17. panta 1. punktu. 1 VDAR, lai dzēstu personas datus, versiegelung24.com veiks atbilstošus pasākumus, tostarp tehniskus pasākumus, ņemot vērā pieejamo tehnoloģiju un ieviešanas izmaksas, lai informētu citas personas, kas atbild par datu apstrādi un kuras apstrādā publicētos personas datus, paredz, ka datu subjekts ir pieprasījis no šīm citām par datu apstrādi atbildīgajām personām izdzēst visas saites uz šiem personas datiem vai šo personas datu kopijas vai replikācijas, ciktāl apstrāde nav nepieciešama. Versiegelung24.com darbinieks individuālos gadījumos organizēs nepieciešamo.

 • e)    Tiesības uz apstrādes ierobežošanu

  Katrai personai, kuru skar personas datu apstrāde, ir tiesības, ko Eiropas direktīvu un noteikumu likumdevējs ir piešķīris, pieprasīt, lai pārzinis ierobežo apstrādi, ja ir izpildīts viens no šiem nosacījumiem:

  • Datu subjekts apstrīd personas datu pareizību uz laiku, kas ļauj atbildīgajai personai pārbaudīt personas datu pareizību.
  • Apstrāde ir nelikumīga, attiecīgā persona atsakās dzēst personas datus un tā vietā pieprasa ierobežot personas datu izmantošanu.
  • Atbildīgajai personai personas dati vairs nav nepieciešami apstrādes nolūkos, bet datu subjektam tie ir nepieciešami, lai aizstāvētu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības.
  • Datu subjektam ir iebildumi pret apstrādi saskaņā ar. 21. panta 1. punkts 1 VDAR, un vēl nav noteikts, vai atbildīgās personas likumīgie iemesli atsver attiecīgās personas iemeslus.

  Ja ir izpildīts kāds no iepriekš minētajiem nosacījumiem un attiecīgā persona vēlas pieprasīt versiegelung24.com saglabāto personas datu ierobežošanu, viņi jebkurā laikā var sazināties ar par apstrādi atbildīgās personas darbinieku. Versiegelung24.com darbinieks organizēs apstrādes ierobežošanu.

 • f)     Tiesības uz datu pārnesamību

  Katrai personai, ko skar personas datu apstrāde, ir Eiropas direktīvu un regulu likumdevēja piešķirtās tiesības strukturētā, kopīgā un mašīnbūvē saņemt personas datus, kas attiecas uz tiem, un kurus attiecīgā persona ir darījusi pieejamus atbildīgajai personai. -lasāms formāts. Jums ir arī tiesības nodot šos datus citai atbildīgai personai, netraucējot to atbildīgajai personai, kurai personas dati tika sniegti, ar nosacījumu, ka apstrāde ir balstīta uz piekrišanu saskaņā ar 6. panta 6. punktu. VDAR 1 burts vai 9. panta 1. punkts VDAR 2 burts vai līgums saskaņā ar 6. panta 6. punktu VDAR 1 b burts un apstrāde tiek veikta, izmantojot automatizētas procedūras, ar nosacījumu, ka apstrāde nav nepieciešama, lai veiktu uzdevumu, kas ir sabiedrības interesēs, vai tiek veikta, īstenojot personai piešķirtās valsts pilnvaras. atbildīgs.

  Turklāt, izmantojot savas tiesības uz datu pārnesamību saskaņā ar 20. panta 2. punktu VDAR 1, jums ir tiesības, lai personas dati tiktu pārsūtīti tieši no vienas atbildīgās personas citai atbildīgajai personai, ciktāl tas ir tehniski iespējams un ar nosacījumu, ka tas neietekmē citu personu tiesības un brīvības.

  Lai aizstāvētu tiesības uz datu pārnesamību, attiecīgā persona jebkurā laikā var sazināties ar versiegelung24.com darbinieku.

 • G)    tiesības iebilst

  Ikvienai personai, kuru skar personas datu apstrāde, ir tiesības, ko Eiropas direktīvu un regulu likumdevējs ir piešķīris, jebkurā laikā iebilst pret personas datu apstrādi, kas uz viņu attiecas, pamatojoties uz 6. panta 6. punktu. Lai iesniegtu iebildumus, tiek izmantots 1 e vai f burts DS-GVO. Tas attiecas arī uz profilēšanu, pamatojoties uz šiem noteikumiem.

  Versiegelung24.com vairs neapstrādās personas datus iebildumu gadījumā, ja vien mēs nevaram pierādīt pārliecinošus likumīgus iemeslus apstrādei, kas atsver datu subjekta intereses, tiesības un brīvības, vai ja apstrāde kalpo, lai apgalvotu, īstenotu vai aizstāvētu no juridiskām prasībām.

  Ja versiegelung24.com apstrādā personas datus, lai veiktu tiešo pastu, datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret personas datu apstrādi šādas reklāmas nolūkā. Tas attiecas arī uz profilēšanu, ciktāl tā ir saistīta ar šādu tiešu reklāmu. Ja datu subjekts iebilst pret versiegelung24.com apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, versiegelung24.com vairs neapstrādās personas datus šajos nolūkos.

  Turklāt datu subjektam ir tiesības tādu iemeslu dēļ, kas izriet no viņu īpašās situācijas, iebilst pret viņu personas datu apstrādi, ko versiegelung24.com veic zinātniskas vai vēsturiskas izpētes nolūkos vai statistikas nolūkos saskaņā ar 89. pants. 1 VDAR, iebilst, ja vien šāda apstrāde nav nepieciešama, lai izpildītu uzdevumu sabiedrības interesēs.

  Lai izmantotu tiesības iebilst, attiecīgā persona var sazināties ar jebkuru versiegelung24.com darbinieku vai citu darbinieku. Datu subjektam neatkarīgi no Direktīvas 2002/58 / EK saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu izmantošanu ir arī tiesības izmantot iebildumu tiesības, izmantojot automatizētas procedūras, kurās tiek izmantotas tehniskās specifikācijas.

 • H)    Automātiski lēmumi katrā gadījumā atsevišķi, tostarp profilēšana

  Katrai personai, kuru skar personas datu apstrāde, ir Eiropas direktīvu un regulu likumdevēja piešķirtās tiesības, lai tās netiktu pakļautas lēmumam, kura pamatā ir tikai un vienīgi automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana, kam ir juridiskas sekas vai līdzīgi būtiska ietekme uz viņu. ka lēmums (1) nav nepieciešams, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu starp datu subjektu un atbildīgo personu, vai (2) tas ir pieļaujams, pamatojoties uz Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, kas attiecas uz atbildīgo personu, un tiesību normas veic atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu datu subjekta tiesības un brīvības, kā arī leģitīmās intereses, vai (3) tas tiek veikts ar datu subjekta nepārprotamu piekrišanu.

  Ja lēmums (1) ir nepieciešams, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu starp datu subjektu un atbildīgo personu, vai (2) tas tiek pieņemts ar datu subjekta nepārprotamu piekrišanu, versiegelung24.com veic atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu tiesības un brīvības, kā arī Lai aizsargātu datu subjekta leģitīmās intereses, tostarp vismaz tiesības saņemt personas iejaukšanos no atbildīgās personas puses, izteikt savu viedokli un apstrīdēt lēmumu.

  Ja datu subjekts vēlas aizstāvēt tiesības attiecībā uz automatizētiem lēmumiem, viņš jebkurā laikā var sazināties ar par apstrādi atbildīgās personas darbinieku.

 • i)      Tiesības atsaukt piekrišanu saskaņā ar datu aizsardzības likumu

  Katrai personai, kuru skar personas datu apstrāde, ir tiesības, ko Eiropas direktīvu un regulu likumdevējs ir piešķīris, jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

  Ja datu subjekts vēlas izmantot savas tiesības atsaukt piekrišanu, viņš jebkurā laikā var sazināties ar par apstrādi atbildīgās personas darbinieku.

9. Datu aizsardzības noteikumi par Facebook piemērošanu un izmantošanu

Par apstrādi atbildīgā persona šajā vietnē ir integrējusi uzņēmuma Facebook komponentus. Facebook ir sociālais tīkls.

Sociālais tīkls ir sociāla tikšanās vieta, kas darbojas internetā – tiešsaistes kopiena, kas parasti ļauj lietotājiem sazināties vienam ar otru un mijiedarboties virtuālajā telpā. Sociālais tīkls var kalpot par platformu viedokļu un pieredzes apmaiņai vai ļauj interneta kopienai sniegt personisku vai ar uzņēmumu saistītu informāciju. Cita starpā Facebook ļauj sociālā tīkla lietotājiem izveidot privātus profilus, augšupielādēt fotoattēlus un tīklu, izmantojot draugu pieprasījumus.

Uzņēmuma Facebook darbības uzņēmums ir Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ASV. Ja datu subjekts dzīvo ārpus ASV vai Kanādas, par personas datu apstrādi atbildīgā persona ir Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Katru reizi, kad tiek piekļūta kādai no šīs vietnes atsevišķām lapām, kuru pārvalda par apstrādi atbildīgā persona un kurā ir integrēts Facebook komponents (Facebook spraudnis), attiecīgās personas informācijas tehnoloģiju sistēmas interneta pārlūks tiek automātiski aktivizēts attiecīgā Facebook komponenta dēļ, no Facebook tiek lejupielādēts atbilstošā Facebook komponenta attēlojums. Pilnu visu Facebook spraudņu pārskatu var atrast vietnē https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Šī tehniskā procesa ietvaros Facebook saņem informāciju par to, kuru konkrēto mūsu vietnes apakšlapu apmeklē attiecīgā persona.

Ja attiecīgā persona vienlaikus ir pieteicusies pakalpojumā Facebook, Facebook atpazīst, kuru konkrēto mūsu tīmekļa vietnes apakšlapu attiecīgā persona apmeklē, katru reizi, kad attiecīgā persona apmeklē mūsu vietni, un visu attiecīgās uzturēšanās laiku mūsu vietnē. mājas lapā. Šo informāciju savāc Facebook komponents un piešķir attiecīgās personas attiecīgajam Facebook kontam. Ja attiecīgā persona aktivizē kādu no mūsu vietnē integrētajām Facebook pogām, piemēram, pogu “Patīk”, vai ja attiecīgā persona izsaka komentāru, Facebook piešķir šo informāciju attiecīgās personas personīgajam Facebook lietotāja kontam un saglabā šos personas datus.

Facebook vienmēr saņem informāciju, izmantojot Facebook komponentu, ka attiecīgā persona ir apmeklējusi mūsu vietni, ja attiecīgā persona ir pieteicusies Facebook vienlaikus ar piekļuvi mūsu vietnei; tas notiek neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona noklikšķina uz Facebook komponenta vai nē. Ja datu subjekts nevēlas, lai šī informācija tiktu nosūtīta Facebook, viņš var novērst pārsūtīšanu, izrakstoties no sava Facebook konta, pirms izsauc mūsu vietni.

Facebook publicētā datu vadlīnija, kas pieejama vietnē https://de-de.facebook.com/about/privacy/, sniedz informāciju par Facebook veikto personas datu vākšanu, apstrādi un izmantošanu. Tajā arī paskaidrots, kādas iestatīšanas iespējas Facebook piedāvā, lai aizsargātu datu subjekta privātumu. Turklāt ir pieejamas dažādas lietojumprogrammas, kas ļauj apturēt datu pārraidi uz Facebook. Datu subjekts var izmantot šādas lietojumprogrammas, lai apturētu datu pārraidi uz Facebook.

10. Datu aizsardzības noteikumi par Google Analytics piemērošanu un izmantošanu (ar anonimizācijas funkciju)

Par apstrādi atbildīgā persona šajā vietnē ir integrējusi Google Analytics komponentu (ar anonimizācijas funkciju). Google Analytics ir tīmekļa analīzes pakalpojums. Tīmekļa analīze ir datu apkopošana, apkopošana un novērtēšana par interneta lapu apmeklētāju uzvedību. Tīmekļa analīzes pakalpojumā cita starpā tiek apkopoti dati par to, kurā tīmekļa vietnē attiecīgā persona ieradās vietnē (tā sauktais novirzītājs), kurām vietnes apakšlapām tika piekļūts vai cik bieži un cik ilgi apakšlapa tika skatīta . Tīmekļa analīzi galvenokārt izmanto, lai optimizētu vietni un veiktu interneta reklāmu izmaksu un ieguvumu analīzi.

Google Analytics komponenta darbības uzņēmums ir Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ASV.

Par apstrādi atbildīgā persona tīmekļa analīzei, izmantojot Google Analytics, izmanto papildinājumu “_gat._anonymizeIp”. Izmantojot šo papildinājumu, Google saīsina un anonimizē attiecīgās personas interneta savienojuma IP adresi, ja mūsu interneta lapām piekļūst no Eiropas Savienības dalībvalsts vai citas Eiropas Ekonomikas zonas līguma parakstītājas.

Google Analytics komponenta mērķis ir analizēt mūsu vietnes apmeklētāju plūsmu. Google izmanto iegūtos datus un informāciju, cita starpā, lai novērtētu mūsu vietnes izmantošanu, lai apkopotu mums tiešsaistes pārskatus, kas parāda mūsu tīmekļa vietnes darbības, un lai sniegtu citus pakalpojumus, kas saistīti ar mūsu vietnes izmantošanu.

Google Analytics ievieto sīkdatni attiecīgās personas informācijas tehnoloģiju sistēmā. Kas ir sīkdatnes, tas jau ir izskaidrots iepriekš. Iestatot sīkfailu, Google var analizēt mūsu vietnes izmantošanu. Katru reizi, kad tiek piekļūta kādai no šīs vietnes atsevišķām lapām, kuru pārvalda par apstrādi atbildīgā persona un kurā ir integrēta Google Analytics sastāvdaļa, attiecīgās personas informācijas tehnoloģiju sistēmas interneta pārlūks tiek automātiski aktivizēts. attiecīgais Google Analytics komponents Lai pārsūtītu datus Google, lai veiktu tiešsaistes analīzi. Šī tehniskā procesa ietvaros Google iegūst zināšanas par personas datiem, piemēram, attiecīgās personas IP adresi, ko Google cita starpā izmanto, lai izsekotu apmeklētāju un klikšķu izcelsmi un pēc tam iespējotu komisijas uzskaiti.

Sīkdatne tiek izmantota, lai uzglabātu personisku informāciju, piemēram, piekļuves laiku, atrašanās vietu, no kuras tika veikta piekļuve, un to, cik bieži attiecīgā persona apmeklē mūsu vietni. Katru reizi, kad apmeklējat mūsu vietni, šie personas dati, tostarp attiecīgās personas izmantotā interneta savienojuma IP adrese, tiek nosūtīti uzņēmumam Google Amerikas Savienotajās Valstīs. Google šos personas datus glabā Amerikas Savienotajās Valstīs. Google var nodot šos personas datus, kas apkopoti tehniskā procesa laikā, trešajām personām.

Attiecīgā persona jebkurā laikā var novērst mūsu tīmekļa vietnes sīkfailu iestatīšanu, kā tas jau tika parādīts iepriekš, izmantojot atbilstošu lietotās interneta pārlūkprogrammas iestatījumu, un tādējādi pastāvīgi iebilst pret sīkfailu iestatīšanu. Šāds izmantotā interneta pārlūka iestatījums arī neļautu Google iestatīt sīkfailu attiecīgās personas informācijas tehnoloģiju sistēmā. Turklāt sīkfailu, ko jau ir iestatījis Google Analytics, var izdzēst jebkurā laikā, izmantojot interneta pārlūkprogrammu vai citas programmatūras programmas.

Turklāt datu subjektam ir iespēja iebilst pret Google Analytics ģenerēto datu vākšanu saistībā ar šīs vietnes izmantošanu, kā arī šo datu apstrādi, ko veic Google, un to novērst. Lai to izdarītu, attiecīgajai personai ir jālejupielādē un jāinstalē pārlūkprogrammas papildinājums zem saites https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Šis pārlūkprogrammas papildinājums, izmantojot JavaScript, informē Google Analytics, ka uz Google Analytics nevar tikt pārsūtīti dati vai informācija par vietnes apmeklējumiem. Pārlūkprogrammas papildinājuma instalēšanu Google uzskata par iebildumu. Ja attiecīgās personas informācijas tehnoloģiju sistēma tiek dzēsta, formatēta vai pārinstalēta vēlāk, attiecīgajai personai ir jāpārinstalē pārlūkprogrammas papildinājums, lai deaktivizētu Google Analytics. Ja attiecīgā persona vai cita persona, kas attiecināma uz viņu ietekmes sfēru, pārlūka papildinājumu atinstalē vai deaktivizē, ir iespēja pārinstalēt vai atkārtoti aktivizēt pārlūkprogrammas papildinājumu.

Plašāku informāciju un piemērojamos Google datu aizsardzības noteikumus var atrast vietnē https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ un vietnē http://www.google.com/analytics/terms/de. html. Google Analytics ir sīkāk izskaidrots zem šīs saites https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

11. Datu aizsardzības noteikumi par Google atkārtotā mārketinga piemērošanu un izmantošanu

Par apstrādi atbildīgā persona šajā vietnē ir integrējusi Google atkārtotā mārketinga pakalpojumus. Google atkārtotais mārketings ir Google AdWords funkcija, kas ļauj uzņēmumam rādīt reklāmas interneta lietotājiem, kuri iepriekš ir bijuši uzņēmuma vietnē. Tādējādi Google atkārtotā mārketinga integrācija ļauj uzņēmumam izveidot ar lietotāju saistītu reklāmu un līdz ar to interneta lietotājam rādīt interesēm atbilstošas reklāmas.

Uzņēmums, kas nodrošina Google atkārtotā mārketinga pakalpojumus, ir Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ASV.

Google atkārtotā mārketinga mērķis ir parādīt interesēm atbilstošu reklāmu. Google atkārtotais mārketings ļauj mums rādīt reklāmas, izmantojot Google reklamēšanas tīklu, vai arī tās rādīt citās vietnēs, kas ir pielāgotas interneta lietotāju individuālajām vajadzībām un interesēm.

Google atkārtotais mārketings ievieto sīkfailu attiecīgās personas informācijas tehnoloģiju sistēmā. Kas ir sīkdatnes, tas jau ir izskaidrots iepriekš. Iestatot sīkfailu, Google spēj atpazīt mūsu vietnes apmeklētāju, ja viņš pēc tam piekļūst vietnēm, kas arī ir Google reklamēšanas tīkla dalībnieces. Katru reizi, kad tiek piekļūta vietnei, kurā ir integrēts Google atkārtotā mārketinga pakalpojums, datu subjekta interneta pārlūks automātiski identificē sevi Google. Šī tehniskā procesa ietvaros Google iegūst zināšanas par personas datiem, piemēram, IP adresi vai lietotāja sērfošanas uzvedību, ko Google cita starpā izmanto, lai parādītu ar interesēm saistītu reklāmu.

Sīkdatne tiek izmantota, lai uzglabātu personisku informāciju, piemēram, vietnes, kuras apmeklē attiecīgā persona. Katru reizi, kad apmeklējat mūsu vietni, personas dati, tostarp attiecīgās personas izmantotā interneta savienojuma IP adrese, tiek pārsūtīti uzņēmumam Google Amerikas Savienotajās Valstīs. Google šos personas datus glabā Amerikas Savienotajās Valstīs. Google var nodot šos personas datus, kas apkopoti tehniskā procesa laikā, trešajām personām.

Attiecīgā persona jebkurā laikā var novērst mūsu tīmekļa vietnes sīkfailu iestatīšanu, kā tas jau tika parādīts iepriekš, izmantojot atbilstošu lietotās interneta pārlūkprogrammas iestatījumu, un tādējādi pastāvīgi iebilst pret sīkfailu iestatīšanu. Šāds izmantotā interneta pārlūka iestatījums arī neļautu Google iestatīt sīkfailu attiecīgās personas informācijas tehnoloģiju sistēmā. Turklāt sīkfailu, ko jau ir iestatījis Google Analytics, var izdzēst jebkurā laikā, izmantojot interneta pārlūkprogrammu vai citas programmatūras programmas.

Datu subjektam ir arī iespēja iebilst pret interešu reklamēšanu, ko veic Google. Lai to izdarītu, attiecīgajai personai no katras izmantotās interneta pārlūkprogrammas jāizsauc saite www.google.de/settings/ads un jāveic tajā vajadzīgie iestatījumi.

Plašāku informāciju un piemērojamos Google datu aizsardzības noteikumus var atrast vietnē https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

12. Datu aizsardzības noteikumi par Google AdWords piemērošanu un izmantošanu

Par apstrādi atbildīgā persona ir integrējusi Google AdWords šajā vietnē. Google AdWords ir interneta reklāmas pakalpojums, kas reklāmdevējiem ļauj izvietot reklāmas Google meklētājprogrammas rezultātos, kā arī Google reklāmas tīklā. Google AdWords ļauj reklāmdevējam iepriekš definēt noteiktus atslēgvārdus, ar kuru palīdzību reklāma tiek parādīta Google meklētājprogrammas rezultātos tikai tad, ja lietotājs ar meklētājprogrammu izsauc atslēgvārdam atbilstošu meklēšanas rezultātu. Google reklāmas tīklā reklāmas tiek izplatītas ar tēmām saistītās vietnēs, izmantojot automātisku algoritmu un ņemot vērā iepriekš definētos atslēgvārdus.

Uzņēmums, kas nodrošina Google AdWords pakalpojumus, ir Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ASV.

Google AdWords mērķis ir reklamēt mūsu vietni, rādot interesēm atbilstošas reklāmas trešo pušu uzņēmumu vietnēs un Google meklētājprogrammas meklētājprogrammas rezultātos, kā arī mūsu vietnē parādot trešo pušu reklāmas.

Ja attiecīgā persona sasniedz mūsu vietni, izmantojot Google reklāmu, Google attiecīgās personas informācijas tehnoloģiju sistēmā tiek saglabāts tā sauktais reklāmguvumu sīkfails. Kas ir sīkdatnes, tas jau ir izskaidrots iepriekš. Reklāmguvuma sīkfails zaudē savu derīgumu pēc trīsdesmit dienām un netiek izmantots, lai identificētu attiecīgo personu. Ja sīkdatnei vēl nav beidzies derīguma termiņš, reklāmguvuma sīkfailu izmanto, lai noteiktu, vai mūsu tīmekļa vietnē ir piekļūtas noteiktām apakšlapām, piemēram, iepirkumu grozam no tiešsaistes veikala sistēmas. Reklāmguvuma sīkfails ļauj gan mums, gan Google saprast, vai attiecīgā persona, kas ieradās mūsu vietnē, izmantojot AdWords reklāmu, radīja pārdošanu, t.i., pabeidza vai atcēla pirkumu.

Datus un informāciju, kas savākta, izmantojot reklāmguvumu sīkfailu, Google izmanto, lai izveidotu mūsu vietnes apmeklējumu statistiku. Šo apmeklējumu statistiku mēs savukārt izmantojam, lai noteiktu kopējo lietotāju skaitu, kuri uz mums tika novirzīti, izmantojot AdWords reklāmas, t.i., lai noteiktu attiecīgās AdWords reklāmas veiksmi vai neveiksmi un optimizētu mūsu AdWords reklāmas nākotnei. Ne mūsu uzņēmums, ne citi Google AdWords reklāmdevēji no Google nesaņem informāciju, kas varētu identificēt attiecīgo personu.

Reklāmguvuma sīkfails tiek izmantots personiskās informācijas, piemēram, attiecīgās personas apmeklēto vietņu, glabāšanai. Katru reizi, kad apmeklējat mūsu vietni, personas dati, tostarp attiecīgās personas izmantotā interneta savienojuma IP adrese, tiek pārsūtīti uzņēmumam Google Amerikas Savienotajās Valstīs. Google šos personas datus glabā Amerikas Savienotajās Valstīs. Google var nodot šos personas datus, kas apkopoti tehniskā procesa laikā, trešajām personām.

Attiecīgā persona jebkurā laikā var novērst mūsu tīmekļa vietnes sīkfailu iestatīšanu, kā tas jau tika parādīts iepriekš, izmantojot atbilstošu lietotās interneta pārlūkprogrammas iestatījumu, un tādējādi pastāvīgi iebilst pret sīkfailu iestatīšanu. Šāds izmantotā interneta pārlūka iestatījums arī neļautu uzņēmumam Google iestatīt reklāmguvuma sīkfailu attiecīgās personas informācijas tehnoloģiju sistēmā. Turklāt Google AdWords jau iestatītu sīkfailu var jebkurā laikā izdzēst, izmantojot interneta pārlūkprogrammu vai citas programmatūras programmas.

Datu subjektam ir arī iespēja iebilst pret interešu reklamēšanu, ko veic Google. Lai to izdarītu, attiecīgajai personai no katras izmantotās interneta pārlūkprogrammas jāizsauc saite www.google.de/settings/ads un jāveic tajā vajadzīgie iestatījumi.

Plašāku informāciju un piemērojamos Google datu aizsardzības noteikumus var atrast vietnē https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

13. Maksājuma veids: datu aizsardzības noteikumi PayPal kā maksājuma metodei

Par apstrādi atbildīgā persona šajā vietnē ir integrējusi PayPal komponentus. PayPal ir tiešsaistes maksājumu pakalpojumu sniedzējs. Maksājumi tiek apstrādāti, izmantojot tā sauktos PayPal kontus, kas ir virtuāli privāti vai biznesa konti. PayPal piedāvā arī iespēju apstrādāt virtuālos maksājumus, izmantojot kredītkartes, ja lietotājam nav PayPal konta. PayPal konts tiek pārvaldīts, izmantojot e -pasta adresi, tāpēc nav klasiska konta numura. PayPal ļauj uzsākt tiešsaistes maksājumus trešajām personām vai saņemt maksājumus. PayPal darbojas arī kā pilnvarotais un piedāvā pircēju aizsardzības pakalpojumus.

PayPal Eiropā strādājošais uzņēmums ir PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburga, Luksemburga.

Ja attiecīgā persona pasūtīšanas laikā mūsu tiešsaistes veikalā kā maksāšanas iespēju izvēlēsies “PayPal”, attiecīgās personas dati tiks automātiski pārsūtīti uz PayPal. Izvēloties šo maksājuma iespēju, attiecīgā persona piekrīt maksājumu apstrādei nepieciešamo personas datu pārsūtīšanai.

Personas dati, kas tiek pārsūtīti uz PayPal, parasti ir vārds, uzvārds, adrese, e -pasta adrese, IP adrese, tālruņa numurs, mobilā tālruņa numurs vai citi dati, kas nepieciešami maksājumu apstrādei. Pirkuma līguma apstrādei ir nepieciešami arī personas dati, kas saistīti ar attiecīgo pasūtījumu.

Datu pārsūtīšanas mērķis ir apstrādāt maksājumus un novērst krāpšanu. Par apstrādi atbildīgā persona pārsūtīs personas datus uz PayPal, jo īpaši, ja pārsūtīšanai ir likumīgas intereses. Personas datus, ar kuriem apmainās PayPal un par apstrādi atbildīgā persona, PayPal var nosūtīt kredītiestādēm. Šīs pārraides mērķis ir pārbaudīt jūsu identitāti un kredītspēju.

PayPal var nodot personas datus saistītajiem uzņēmumiem un pakalpojumu sniedzējiem vai apakšuzņēmējiem, ciktāl tas ir nepieciešams, lai izpildītu līgumsaistības, vai dati ir jāapstrādā uzņēmuma vārdā.

Datu subjektam ir iespēja jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei attiecībā pret PayPal. Atsaukšana neietekmē personas datus, kas jāapstrādā, jāizmanto vai jānosūta maksājumu apstrādei (līgumā).

Ar PayPal pašreizējiem datu aizsardzības noteikumiem var iepazīties vietnē https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

14. Apstrādes juridiskais pamats

6. pants I lit. DS-GVO kalpo mūsu uzņēmumam kā juridiskais pamats apstrādes darbībām, kurām mēs saņemam piekrišanu konkrētam apstrādes mērķim. Ja personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kura dalībnieks ir datu subjekts, kā tas ir, piemēram, apstrādes darbībās, kas nepieciešamas preču piegādei vai citu pakalpojumu sniegšanai vai atlīdzībai, apstrādes pamatā ir 6. pants I lit. b VDAR. Tas pats attiecas uz apstrādes darbībām, kas nepieciešamas pirmslīguma pasākumu veikšanai, piemēram, ja rodas jautājumi par mūsu produktiem vai pakalpojumiem. Ja mūsu uzņēmumam ir juridisks pienākums, kas pieprasa personas datu apstrādi, piemēram, lai izpildītu nodokļu saistības, apstrādes pamatā ir 6. panta I ied. c VDAR. Retos gadījumos var būt nepieciešams apstrādāt personas datus, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas dzīvībai svarīgās intereses. Tā tas būtu, piemēram, ja mūsu uzņēmuma apmeklētājs tiktu ievainots un viņa vārds, vecums, veselības apdrošināšanas dati vai cita svarīga informācija būtu jānodod ārstam, slimnīcai vai citai trešajai pusei. Tad apstrādes pamatā būtu 6. pants I lit. d VDAR. Visbeidzot, apstrādes darbības varētu balstīties uz 6. pantu I lit. f VDAR. Apstrādes darbības, uz kurām neattiecas neviens no iepriekšminētajiem juridiskajiem pamatiem, ir balstītas uz šo juridisko pamatu, ja apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu uzņēmuma vai trešās personas likumīgās intereses, ar nosacījumu, ka attiecīgās personas intereses, pamattiesības un brīvības neuzvar. Mums ir īpaši atļauts veikt šādas apstrādes darbības, jo tās ir īpaši pieminējis Eiropas likumdevējs. Šajā sakarā viņš uzskatīja, ka likumīgas intereses var pieņemt, ja attiecīgā persona ir atbildīgās personas klients (VDAR 47. apsvēruma 2. teikums).

15. Pārziņa vai trešās personas likumīgās intereses apstrādē

Ja personas datu apstrādes pamatā ir 6. panta I ied. f VDAR ir mūsu likumīgās intereses veikt savu biznesu visu mūsu darbinieku un akcionāru labā.

16. Personas datu glabāšanas ilgums

Personas datu glabāšanas ilguma kritērijs ir attiecīgais likumā noteiktais glabāšanas termiņš. Pēc termiņa beigām attiecīgie dati tiek regulāri dzēsti, ja vien tie vairs nav nepieciešami, lai izpildītu vai uzsāktu līgumu.

17. Likuma vai līguma noteikumi par personas datu sniegšanu; Nepieciešamība līguma noslēgšanai; Datu subjekta pienākums sniegt personas datus; nesniegšanas iespējamās sekas

Mēs jums paskaidrojam, ka personas datu sniegšana daļēji ir nepieciešama likumā (piemēram, nodokļu noteikumos) vai arī var izrietēt no līguma noteikumiem (piemēram, informācija par līgumpartneri). Lai noslēgtu līgumu, dažkārt datu subjektam var būt nepieciešams sniegt mums personas datus, kas mums vēlāk ir jāapstrādā. Piemēram, datu subjektam ir pienākums sniegt mums personas datus, kad mūsu uzņēmums noslēdz līgumu ar viņiem. Personas datu nesniegšana nozīmētu, ka līgumu ar attiecīgo personu nevarētu noslēgt. Pirms attiecīgā persona sniedz personas datus, attiecīgajai personai ir jāsazinās ar kādu no mūsu darbiniekiem. Mūsu darbinieks katram konkrētajam gadījumam izskaidro attiecīgajai personai, vai personas datu sniegšana ir nepieciešama likumā vai līgumā vai ir nepieciešama līguma noslēgšanai, vai pastāv pienākums sniegt personas datus un kas sekas varētu radīt personas datu nesniegšana.

18. Automatizētu lēmumu pieņemšana

Kā atbildīgs uzņēmums mēs neizmantojam automātisku lēmumu pieņemšanu vai profilēšanu.

Šo datu aizsardzības deklarāciju izveidoja DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH datu aizsardzības deklarāciju ģenerators, kas kā Ārējais datu aizsardzības speciālists Berlīne  darbojas sadarbībā ar Datu aizsardzība (DSGVO) Advokātu biroja WILDE BEUGER SOLMECKE juristi | juristi  izveidots.