Skoči na vsebino

Spoštovane stranke, obveščamo vas, da bo naše podjetje do 31. marca 2024 dopustovalo.
Z veseljem sprejmemo vaša naročila in jih dostavimo takoj po vrnitvi.

Domača stran » Splošni pogoji s podatki o strankah

Kazalo

 1. Obseg
 2. Sklenitev pogodbe
 3. Pravica do odstopa
 4. Cene in pogoji plačila
 5. Pogoji dostave in pošiljanja
 6. Ohranitev lastninske pravice
 7. Odgovornost za napake (garancija)
 8. Unovčitev bonov za kampanjo
 9. Veljavno pravo
 10. Alternativno reševanje sporov

1) Področje uporabe

1.1 Ti splošni pogoji (v nadaljnjem besedilu: SPP) podjetja Holger Käding, ki posluje pod »versiegelung24.com« (v nadaljevanju »prodajalec«), veljajo za vse pogodbe o dobavi blaga, ki jih potrošnik ali podjetnik (v nadaljnjem besedilu »kupec«) s prodajalcem glede blaga, ki ga prodajalec predstavi v svoji spletni trgovini. Vključitev lastnih pogojev stranke je v nasprotju s tem, če ni dogovorjeno drugače.

1.2  Potrošnik v smislu teh splošnih pogojev je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki pretežno niso komercialni ali samostojni podjetniki. Podjetnik v smislu teh pogojev je fizična ali pravna oseba ali zakonito partnerstvo, ki pri sklenitvi pravnega posla deluje pri opravljanju svoje poslovne ali samostojne poklicne dejavnosti.

2) Sklenitev pogodbe

2.1  Opisi izdelkov v spletni trgovini prodajalca ne predstavljajo zavezujočih ponudb s strani prodajalca, temveč služijo temu, da kupcu omogočijo oddajo zavezujoče ponudbe.

2.2  Kupec lahko odda ponudbo preko spletnega naročilnice, ki je vgrajena v spletno trgovino prodajalca. Po tem, ko izbrano blago postavite v virtualni nakupovalni voziček in opravite postopek elektronskega naročanja, kupec s klikom na gumb, ki zaključi postopek naročanja, odda pravno zavezujočo pogodbeno ponudbo za blago v nakupovalni košarici. Poleg tega lahko kupec ponudbo prodajalcu posreduje tudi po telefonu ali elektronski pošti.

2.3  Prodajalec lahko sprejme kupčevo ponudbo v petih dneh,

 • s tem, da stranki pošljete pisno potrditev naročila ali potrditev naročila v besedilni obliki (faks ali elektronsko pošto), pri čemer je odločilen prejem potrdila o naročilu, ali
 • z dostavo naročenega blaga kupcu, pri čemer je odločilen prevzem blaga s strani kupca, oz
 • tako, da od kupca zahteva plačilo po oddaji naročila.

Če obstaja več zgoraj navedenih alternativ, je pogodba sklenjena v trenutku, ko se prej pojavi ena od zgoraj navedenih alternativ. Obdobje za sprejetje ponudbe se začne naslednji dan po tem, ko je stranka poslala ponudbo, in se konča konec petega dne po pošiljanju ponudbe. Če prodajalec v omenjenem roku ne sprejme ponudbe stranke, se to šteje za zavrnitev ponudbe, zaradi česar stranka ne zavezuje več svoje izjave o nameri.

2.4  Pri oddaji ponudbe preko spletnega naročilnice prodajalca prodajalec shrani besedilo pogodbe in ga pošlje kupcu v besedilni obliki (npr. po e-pošti, faksu ali dopisu) skupaj s temi Splošnimi pogoji po oddaji naročila. je bil poslan. Poleg tega je besedilo pogodbe arhivirano na spletnem mestu prodajalca in ga lahko kupec brezplačno pokliče prek svojega računa, zaščitenega z geslom, tako da vnese ustrezne podatke za prijavo, pod pogojem, da je stranka ustvarila račun stranke v prodajalčevo spletno trgovino pred oddajo naročila.

2.5  Pred oddajo zavezujočega naročila preko spletnega naročilnice prodajalca lahko kupec ugotovi morebitne napake pri vnosu, tako da pozorno prebere informacije, prikazane na zaslonu. Učinkovito tehnično sredstvo za boljše prepoznavanje vnosnih napak je lahko funkcija razširitve brskalnika, s pomočjo katere se poveča upodobitev na zaslonu. Stranka lahko svoje vnose popravi kot del elektronskega naročila z uporabo običajnih funkcij tipkovnice in miške, dokler ne klikne gumba, ki zaključi postopek naročanja.

2.6  Za sklenitev pogodbe je na voljo samo nemški jezik.

2.7  Obdelava naročila in kontakt običajno potekata preko e-pošte in avtomatizirane obdelave naročil. Kupec mora zagotoviti, da je e-poštni naslov, ki ga je navedel za obdelavo naročila, pravilen, tako da lahko e-poštna sporočila, ki jih je poslal prodajalec, prejmejo na ta naslov. Pri uporabi SPAM filtrov mora stranka zagotoviti, da je mogoče dostaviti vsa e-poštna sporočila, ki jih pošlje prodajalec ali tretje osebe, ki jih je prodajalec pooblastil za obdelavo naročila.

3) pravica do odstopa

3.1  Potrošniki so na splošno upravičeni do pravice do odstopa.

3.2  Dodatne informacije o pravici do odstopa najdete v prodajalčevi politiki odpovedi.

4) Cene in pogoji plačila

4.1  Če v opisu izdelka prodajalca ni drugače navedeno, so navedene cene skupne cene, ki vključujejo zakonsko določen prometni davek. Morebitni dodatni stroški dostave in pošiljanja so posebej navedeni v ustreznem opisu izdelka.

4.2  Možnosti plačila bodo kupcu sporočene v spletni trgovini prodajalca.

4.3  Če je dogovorjeno predplačilo z bančnim nakazilom, zapade plačilo takoj po sklenitvi pogodbe, razen če se stranki dogovorita za kasnejši rok.

4.4  Pri plačilu s plačilnim sredstvom, ki ga ponuja PayPal, se plačilo obdela prek ponudnika plačilnih storitev PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (v nadaljnjem besedilu: “PayPal”), v skladu z veljavnostjo PayPal – Pogoji uporabe, na voljo na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full  ali – če stranka nima PayPal računa – v skladu s pogoji za plačila brez PayPal računa, ki si jih lahko ogledate na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full .

5) Pogoji dostave in pošiljanja

5.1  Blago se dostavi na naslov za dostavo, ki ga določi kupec, razen če ni drugače dogovorjeno. Pri obdelavi transakcije je odločilen naslov za dostavo, naveden v obdelavi naročila prodajalca. Od tega odstopa, pri izbiri načina plačila PayPal je odločilen naslov za dostavo, ki ga kupec shrani pri PayPalu v času plačila.

5.2  Če prevoznik odposlano blago pošlje nazaj prodajalcu, ker dostava kupcu ni bila mogoča, nosi kupec stroške neuspešne pošiljke. To ne velja, če kupec učinkovito uveljavlja pravico do odstopa, če ni odgovoren za okoliščine, ki so privedle do nezmožnosti dostave, ali če mu je bil začasno onemogočen sprejem ponujene storitve, razen če mu je prodajalec dal možnost izvedbo v razumnem času vnaprej.

5.3  Prevzem ni možen iz logističnih razlogov.

6) Ohranitev lastninske pravice

Če prodajalec plača akontacijo, je lastnik dobavljenega blaga, dokler dolgovana kupnina ni v celoti plačana.

7) Odgovornost za napake (garancija)

7.1  Če je kupljeni artikel pokvarjen, velja zakonska odgovornost za napake.

7.2  Kupca prosimo, da dostavljeno blago z očitnimi transportnimi poškodbami reklamira dostavljalca in o tem obvesti prodajalca. Če stranka tega ne upošteva, to ne vpliva na njegove zakonske ali pogodbene zahtevke za napake.

8) Unovčitev bonov za kampanjo

8.1  Bone, ki jih prodajalec brezplačno izda v okviru promocij z določenim obdobjem veljavnosti in jih kupec ne more kupiti (v nadaljevanju “promocijski boni”), je mogoče unovčiti samo v spletni trgovini prodajalca in le v določenem obdobju. .

8.2  Posamezne izdelke je mogoče izključiti iz akcije kupona, če ustrezna omejitev izhaja iz vsebine akcijskega bona.

8.3  Promocijske bone je mogoče unovčiti le pred zaključkom postopka naročanja. Naknadni obračun ni mogoč.

8.4  Na naročilo je mogoče unovčiti samo en promocijski bon.

8.5  Vrednost blaga mora ustrezati vsaj znesku promocijskega bona. Prodajalec ne povrne preostalega kredita.

8.6  Če vrednost promocijskega bona ne zadostuje za pokritje naročila, lahko za poravnavo razlike izberete enega od drugih načinov plačila, ki jih ponuja prodajalec.

8.7  Preostanek promocijskega bona se ne izplača v gotovini niti ne prinaša obresti.

8.8  Kupnina za akcijski bon se ne vrača, če kupec vrne blago, ki je bilo v celoti ali delno plačano z akcijskim bonom v okviru svoje zakonske pravice do odstopa od pogodbe.

8.9  Promocijski bon je prenosljiv. Prodajalec lahko z razelektritvenim učinkom plača ustreznemu lastniku, ki unovči promocijski bon v prodajalčevi spletni trgovini. To ne velja, če prodajalec ve za nedovoljeno pooblastilo, poslovno nesposobnost ali pomanjkanje pooblastila zadevnega lastnika.

9) Veljavno pravo

Pravo Zvezne republike Nemčije velja za vsa pravna razmerja med strankama, razen zakonov o mednarodnem nakupu premičnin. Za potrošnike ta izbira prava velja le, če zaščita, ki jo zagotavljajo obvezne določbe prava države, v kateri ima potrošnik običajno prebivališče, ni odvzeta.

10) Alternativno reševanje sporov

10.1  Evropska komisija zagotavlja platformo za spletno reševanje sporov na internetu na naslednji povezavi: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Ta platforma služi kot kontaktna točka za izvensodno reševanje sporov, ki izhajajo iz spletnih nakupov ali pogodb o storitvah, v katere je vpleten potrošnik.

10.2  Prodajalec ni niti dolžan niti pripravljen sodelovati v postopku reševanja sporov pred potrošniško arbitražo.