Spring til indhold

Kære kunder, vi vil gerne informere jer om, at vores virksomhed holder ferie indtil 31. marts 2024.
Vi tager gerne imod dine bestillinger og leverer dem straks efter vores hjemkomst.

Hjemmeside » Afbestillingspolitik og afbestillingsformular

Forbrugerne har ret til fortrydelsesret i overensstemmelse med følgende bestemmelser, hvorved en forbruger er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, der overvejende hverken er kommercielle eller selvstændige:

A. Afbestillingspolitik

Fortrydelsesret
Du har ret til at fortryde denne kontrakt inden for 14 dage uden at give en begrundelse.

Fortrydelsesfristen er 14 dage fra den dag, hvor du eller en af dig navngivet tredjemand, som ikke er transportøren, har taget de sidste varer i besiddelse.

For at udøve din fortrydelsesret skal du meddele os (Holger Käding, An den Ellmen 14, 53773 Hennef, tlf.: 02242-9695650, e-mail: info@versiegelung24.com) ved hjælp af en tydelig erklæring (f.eks. et brev eller en e-mail sendt med posten) om din beslutning om at fortryde denne aftale. Du kan bruge den vedhæftede model fortrydelsesformular til dette formål, men dette er ikke obligatorisk.

For at overholde aflysningsfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse om udøvelse af din fortrydelsesret, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Konsekvenser af tilbagetrækningen
Hvis du trækker dig tilbage fra denne kontrakt, har vi givet dig alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der følger af at vælge en anden leveringstype end den billigste standardlevering, vi tilbyder, har ), tilbagebetales straks og senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor vi modtog meddelelse om din annullering af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling vil vi bruge det samme betalingsmiddel, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt blev aftalt med dig; Under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har sendt varen tilbage, alt efter hvad der er først.

Du skal straks returnere eller aflevere varerne til os og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dato, hvor du informerede os om annullering af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne inden fjorten dage er udløbet.

Du afholder de direkte omkostninger ved returnering af varerne.

Du skal kun betale for ethvert værditab for varerne, hvis dette værditab skyldes håndtering af varerne, der ikke er nødvendig for at kontrollere varernes art, egenskaber og funktionalitet.

Udelukkelse eller for tidlig udløb af fortrydelsesretten

Fortrydelsesretten udløber for tidligt i tilfælde af kontrakter om levering af lyd- eller videooptagelser eller computersoftware i en forseglet pakke, hvis forseglingen er fjernet efter levering.

B. Tilbagetrækningsformular

Hvis du vil annullere kontrakten, bedes du udfylde denne formular og sende den tilbage.

samstore.de

Holger Käding
På Ellmen 14
53773 Hennef
Tyskland
E -mail: info@versiegelung24.com

Jeg / vi (*) ophæver hermed den kontrakt, jeg / os (*) har indgået om køb af følgende varer (*) / levering af følgende service (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Bestilt den (*) ____________ / modtaget den (*) __________________

________________________________________________________

Forbrugerens navn

________________________________________________________

Forbrugerens (e) adresse

________________________________________________________

Forbrugerens (e) underskrift (kun hvis dette meddeles på papir)

_________________________

dato

(*) Slet, hvor det ikke er relevant