Spring til indhold

Kære kunder, vi vil gerne informere jer om, at vores virksomhed holder ferie indtil den 12. juli 2024.
Vi tager gerne imod dine bestillinger og leverer dem straks efter vores hjemkomst.

Desinfektionsmiddel

Langtidsvirkende overfladedesinfektionsmiddel til næsten alle overflader

Overfladedesinfektionsmidler har fået enorm betydning i offentlighedens øjne på grund af coronaviruspandemien. Desinfektion er også vigtig uden for coronavirus, og overfladedesinfektion i stor skala er nødvendig. Vores desinfektionsmidler fås som et koncentrat, der er klar til at blande, eller som en brugsfærdig desinfektionsopløsning i en sprayflaske, er meget økonomiske og fjerner effektivt vira, svampe og andre patogener. Under optimale forhold og med den korrekte kontakttid holder desinfektionsmidlet i op til 10 dage.

Vigtige advarsler

Vores koncentrater skal fortyndes før brug. Vores meget effektive overfladedesinfektionsmidler findes i dem i så høje koncentrationer, at de kan have bivirkninger for helbredet. Det anbefales derfor kraftigt at bære handsker, når produktet blandes og anvendes.

De mest almindelige anvendelseseksempler

Vores desinfektionsmidler bruges inden for en lang række områder. Det største og mest alsidige anvendelsesområde er den medicinske sektor. Vores koncentrater til selvblanding anvendes primært her, da den regelmæssige desinfektion af større overflader resulterer i et tilsvarende højt forbrug af overfladedesinfektionsmiddel. Repræsentanter for andre sektorer, f.eks. inden for kropsrelaterede tjenester, er primært afhængige af brugen af vores sprayflasker til at fjerne bakterier, vira og andre patogener selektivt og på en meget målrettet måde.

Optimal desinfektion af overflader

Desinfektionsmidler skal udvikles til en række forskellige overflader for at kunne betragtes som effektive. Hvad er anbefalingerne for desinfektionsmidler til følsomme overflader? Vores produkter er udviklet til alle overflader. For optimal beskyttelse anbefaler vi en kombination af desinfektion og forsegling. Alle overflader rengøres først og forsegles derefter med flydende glas. Forseglingen gør overfladen lettere at rengøre og vedligeholde, og der er langt mindre sandsynlighed for, at den bliver permanent påvirket af snavs eller forurenede partikler.

Sikkerhedsbemærkning

Arbejdsgivernes ansvarsforsikringsforening foreskriver, at der skal bæres handsker ved håndtering af desinfektionsmidler. Skadelig ved indtagelse. Forårsager alvorlige hudforbrændinger og øjenskader. Meget giftig for vandlevende organismer. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Du må ikke spise, drikke eller ryge under brug. VED INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. VED KONTAKT MED HUD (eller hår): Fjern straks alt forurenet tøj. Skyl huden med vand/bruser. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eksisterende kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt med at skylle. Ring straks til en GIFTINFORMATION eller en læge. Hvis der er brug for lægehjælp, så hav emballage eller etiket klar. Opbevares utilgængeligt for børn.
Må kun anvendes med vand og i henhold til blandingstabellen. Må ikke bruges sammen med andre rengørings- eller desinfektionsmidler.

Kan bruges på alle overflader. Ved tvivlsomt følsomme overflader anbefaler vi en modstandstest på et ikke synligt område. Må kun opbevares i en lukket beholder. Opbevares på et køligt og tørt sted.

Beholderen kan kun genbruges, når den er helt tom. Må ikke anvendes efter udløbsdatoen. Bortskaffes i overensstemmelse med lokale og officielle regler.

Reg. nr. for biocid: N-28795 (D). 263/17/L (Lu)

Den brugsklare opløsning i henhold til blandingstabellen kræver ikke et faresymbol.