Ga naar de inhoud

Beste klanten, we willen u graag informeren dat ons bedrijf tot 31 maart 2024 met vakantie is.
We nemen je bestellingen graag aan en leveren ze onmiddellijk na onze terugkeer.

Ontsmettingsmiddel

Langdurig desinfectiemiddel voor bijna elk oppervlak

Ontsmettingsmiddelen voor oppervlakken hebben enorm aan belang gewonnen door de pandemie van het coronavirus. Ook buiten het coronavirus is desinfectie belangrijk en is grootschalige oppervlaktedesinfectie noodzakelijk. Onze ontsmettingsmiddelen zijn verkrijgbaar als een kant-en-klaar concentraat of als een kant-en-klare ontsmettingsoplossing in een spuitfles, zijn zeer zuinig en verwijderen effectief virussen, schimmels en andere ziekteverwekkers. Onder optimale omstandigheden en met de juiste contacttijd gaat het ontsmettingsmiddel tot 10 dagen mee.

Belangrijke waarschuwingen

Onze concentraten moeten verdund worden voor gebruik. Onze zeer effectieve ontsmettingsmiddelen voor oppervlakken zijn in zulke hoge concentraties aanwezig dat ze bijwerkingen kunnen hebben op de gezondheid. Het wordt daarom sterk aanbevolen om handschoenen te dragen bij het mengen en gebruiken van het product.

De meest voorkomende toepassingsvoorbeelden

Onze ontsmettingsmiddelen worden gebruikt op een groot aantal verschillende gebieden. Het grootste en meest veelzijdige toepassingsgebied is de medische sector. Onze concentraten voor zelfmenging worden daar voornamelijk gebruikt, omdat de regelmatige ontsmetting van grotere oppervlakken leidt tot een overeenkomstig hoog verbruik van oppervlakteontsmettingsmiddel. Vertegenwoordigers van andere sectoren, zoals die in lichaamsgerelateerde diensten, vertrouwen voornamelijk op het gebruik van onze spuitflessen om bacteriën, virussen en andere ziekteverwekkers selectief en zeer gericht te elimineren.

Optimale desinfectie van oppervlakken

Ontsmettingsmiddelen moeten ontwikkeld worden voor verschillende oppervlakken om als effectief te worden beschouwd. Wat zijn de aanbevelingen voor ontsmettingsmiddelen voor gevoelige oppervlakken? Onze producten zijn ontwikkeld voor alle oppervlakken. Voor optimale bescherming raden we een combinatie van desinfectie en afdichting aan. Elk oppervlak wordt eerst gereinigd en daarna verzegeld met vloeibaar glas. Door de verzegeling is het oppervlak gemakkelijker schoon te maken en te onderhouden en is de kans veel kleiner dat het permanent wordt aangetast door vuil of verontreinigde deeltjes.

Veiligheidsaanwijzing

De vereniging voor werkgeversaansprakelijkheid bepaalt dat handschoenen moeten worden gedragen bij het werken met ontsmettingsmiddelen. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van het product. NA INSLIKKEN: mond spoelen. NIET laten braken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Spoel de huid af met water/douche. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder indien mogelijk bestaande contactlenzen. Blijf spoelen. Bel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts. Als medisch advies vereist is, houd dan de verpakking of het etiket gereed. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Alleen gebruiken met water en volgens de mengtabel. Niet gebruiken in combinatie met andere reinigings- of ontsmettingsmiddelen.

Kan op alle oppervlakken worden gebruikt. Voor twijfelachtige gevoelige oppervlakken raden we een weerstandstest aan op een onopvallend oppervlak. Alleen in een gesloten verpakking bewaren. Koel en droog bewaren.

De container kan alleen gerecycled worden als hij helemaal leeg is. Niet gebruiken na de vervaldatum. Verwijderen volgens plaatselijke en officiële voorschriften.

Biocide reg.nr.: N-28795 (D). 263/17/L (Lu)

Voor de gebruiksklare oplossing volgens de mengtabel is geen gevarensymbool nodig.