Ga naar de inhoud

Schoenontsmettingsmiddel

Schoenendesinfectie met langdurig effect voor optimale hygiëne

Bijna iedereen die lange tijd sportschoenen of werkschoenen draagt, kent het probleem. Het ruikt niet meer lekker. Eerder: het stinkt. De geur kan niet langer worden verwijderd door eenvoudig schoonmaken. En het is niet alleen een esthetisch probleem, maar ook een hygiënisch. Maar wat kun je doen? Schoenendesinfectie kan hierbij helpen. Het ontsmettingsmiddel wordt ondersteund door zijn langdurige werking tot 10 dagen.

De strijd tegen onaangename geurtjes - waarom is desinfectie van schoenen nuttig?

Er zijn bijzonder veel zweetklieren op de voetzolen. Wanneer schoenen lange tijd gedragen worden, creëert transpiratie een warme en vochtige omgeving in de schoen. Het zweet zelf ruikt eerst neutraal. Het wordt echter afgebroken door bacteriën en dit is waar het geurprobleem begint. De warme en vochtige omgeving is ook een uitstekende broedplaats voor schimmels en bacteriën. Ze kunnen vervelende infecties veroorzaken. Nog een goede reden om actie te ondernemen. Helaas helpt luchten of schoonmaken maar in zeer beperkte mate.
Bij professionele desinfectie worden virussen, schimmels en andere ziekteverwekkers vernietigd. Dit voorkomt niet alleen voetschimmel en andere infecties. De onbeminde geur verdwijnt ook.

Welke schoenen moeten worden gedesinfecteerd?

Desinfectie is aan te raden voor alle schoenen die regelmatig gebruikt worden. Het wordt echter vooral aanbevolen voor dichte schoenen waarin je zweet. Dit kunnen bijvoorbeeld voetbalschoenen zijn, maar ook werkschoenen, sportschoenen, laarzen of sneakers.

Schoenendesinfectie - hoe desinfecteer ik mijn schoenen op de juiste manier?

  1. Ga voor professionele schoenendesinfectie naar buiten, want je mag de geproduceerde dampen nooit inademen.
  2. Besproei de binnenkant van de schoenen zoals aanbevolen voor het individuele product, bijvoorbeeld met 5 slagen van de sproeier.
    Laat de schoenen even luchten voordat je ze weer in huis haalt.
  3. Voor veelgebruikte schoenen raden we aan om tot drie keer per week te desinfecteren.
  4. Let op: Zorg altijd voor voldoende ventilatie! Vermijd elk contact met de huid! Zorg dat desinfecterende middelen niet in de handen van kinderen komen! Houd ontsmettingsmiddelen uit de buurt van vuur! Niet roken! Bewaar het ontsmettingsmiddel in een intacte verpakking op een veilige plaats!

Hoe kan ik de schoenen optimaal beschermen?

Onze tip voor optimale bescherming van je schoenen is om ze te verzegelen. Dit beschermt de schoen tegen binnendringend vocht.
Als je je schoenen optimaal wilt beschermen, moet je ze eerst schoonmaken, dan desinfecteren en vervolgens verzegelen. Of het nu gaat om leren of textielen schoenen, op onze website vind je een oplossing voor elke toepassing.

Veiligheidsaanwijzing

De vereniging voor werkgeversaansprakelijkheid bepaalt dat handschoenen moeten worden gedragen bij het werken met ontsmettingsmiddelen. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van het product. NA INSLIKKEN: mond spoelen. NIET laten braken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Spoel de huid af met water/douche. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder indien mogelijk bestaande contactlenzen. Blijf spoelen. Bel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts. Als medisch advies vereist is, houd dan de verpakking of het etiket gereed. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Alleen gebruiken met water en volgens de mengtabel. Niet gebruiken in combinatie met andere reinigings- of ontsmettingsmiddelen.

Kan op alle oppervlakken worden gebruikt. Voor twijfelachtige gevoelige oppervlakken raden we een weerstandstest aan op een onopvallend oppervlak. Alleen in een gesloten verpakking bewaren. Koel en droog bewaren.

De container kan alleen gerecycled worden als hij helemaal leeg is. Niet gebruiken na de vervaldatum. Verwijderen volgens plaatselijke en officiële voorschriften.

Biocide reg.nr.: N-28795 (D). 263/17/L (Lu)

Voor de gebruiksklare oplossing volgens de mengtabel is geen gevarensymbool nodig.