Ga naar de inhoud

Beste klanten, we willen u graag informeren dat ons bedrijf tot 31 maart 2024 met vakantie is.
We nemen je bestellingen graag aan en leveren ze onmiddellijk na onze terugkeer.

Homepage » Annuleringsvoorwaarden & annuleringsformulier

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht in overeenstemming met de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn:

A. Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht
U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden te herroepen.

De herroepingstermijn is 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Holger Käding, An den Ellmen 14, 53773 Hennef, tel.: 02242-9695650, e-mail: info@versiegelung24.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief of e-mail per post) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw kennisgeving van uitoefening van uw herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de intrekking
Als u dit contract herroept, hebben wij u alle betalingen gegeven die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden. ), onmiddellijk terug te betalen en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

Uitsluiting of tussentijds verstrijken van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht vervalt tussentijds bij overeenkomsten tot levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking als de verzegeling na levering is verwijderd.

B. Herroepingsformulier

Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.

Op

samstore.de

Holger Kading
Op de Ellmen 14
53773 Hennef
Duitsland
E-mail: info@versiegelung24.com

Ik/wij (*) herroep/herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) / het verlenen van de volgende dienst (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________

Naam van de consument(en)

________________________________________________________

Adres van de consument(en)

________________________________________________________

Handtekening van de consument(en) (alleen als dit op papier wordt gecommuniceerd)

_________________________

datum

(*) Doorhalen waar niet van toepassing