Ga naar de inhoud

Beste klanten, we willen u graag informeren dat ons bedrijf tot 31 maart 2024 met vakantie is.
We nemen je bestellingen graag aan en leveren ze onmiddellijk na onze terugkeer.

Desinfectiemiddel voor mobiele telefoons

Bescherm jezelf tegen ziekteverwekkers met smartphone desinfectie

De smartphone is tegenwoordig onze constante metgezel. Het oppervlak is echter niet alleen gevoelig voor alledaags vuil, maar ook voor virussen en bacteriën. Ons ontsmettingsmiddel voor smartphones desinfecteert het oppervlak en verwijdert gevaarlijke ziektekiemen.

Het scherm van de mobiele telefoon reinigen met een ontsmettingsmiddel: Is dat mogelijk?

Ja, dat is mogelijk. Het gladde oppervlak van de smartphone is bijzonder efficiënt in het verwijderen van virussen en bacteriën omdat de microben geen niches kunnen vinden waarin ze zich kunnen “verstoppen” zoals op ruwe oppervlakken. Dit betekent dat ons desinfectiemiddel uitstekend in staat is om ziekteverwekkers te doden.

Voordelen van ons desinfectiemiddel

  • Bij correct gebruik beschermt onze desinfectie op lange termijn tegen virussen, bacteriën en andere ziekteverwekkers zoals schimmelsporen.
  • Vooral de smartphone is een punt van overdracht omdat hij wordt aangeraakt, tegen het oor wordt gehouden en dicht bij de mond en neus is. Ziekteverwekkers op het oppervlak zouden het gemakkelijk met ons hebben.
  • Je beschermt jezelf en andere mensen die je smartphone gebruiken – partners, familieleden en collega’s die hun mobiele telefoon voor hun werk gebruiken.
  • Het ontsmettingsmiddel is heel gemakkelijk en veilig in gebruik.

Toepassingsvoorbeelden van onze desinfectie voor de smartphone

Er zijn twee scenario’s om een smartphone te beschermen tegen virussen en bacteriën: a) de particuliere en b) de professionele context. Laten we ze eens van dichterbij bekijken.

a) Bescherm je smartphone voor privégebruik

Het is waar: we raken onze privé-gsm’s meestal alleen zelf aan. Maar alleen meestal. Het enige wat we hoeven te doen is het op kantoor, in een restaurant of zelfs thuis ergens neer te zetten waar een ander het net iets wil verplaatsen omdat het op dat moment in de weg zit. Hierdoor kunnen ziekteverwekkers via de smartphone worden verspreid.

b) Professionele context

Er zijn bedrijven die hun werknemers voorzien van professionele smartphones, die dan tijdens de werkdag van hand tot hand en van oor tot oor worden doorgegeven of aan het einde van een dienst aan de opvolger worden overhandigd. Als deze apparaten besmet zijn met virussen of bacteriën, is het risico groot. Bescherm jezelf en anderen en houd je mobiele telefoon kiemvrij met ons desinfectiemiddel!

Veiligheidsaanwijzing

De vereniging voor werkgeversaansprakelijkheid bepaalt dat handschoenen moeten worden gedragen bij het werken met ontsmettingsmiddelen. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van het product. NA INSLIKKEN: mond spoelen. NIET laten braken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Spoel de huid af met water/douche. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder indien mogelijk bestaande contactlenzen. Blijf spoelen. Bel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts. Als medisch advies vereist is, houd dan de verpakking of het etiket gereed. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Alleen gebruiken met water en volgens de mengtabel. Niet gebruiken in combinatie met andere reinigings- of ontsmettingsmiddelen.

Kan op alle oppervlakken worden gebruikt. Voor twijfelachtige gevoelige oppervlakken raden we een weerstandstest aan op een onopvallend oppervlak. Alleen in een gesloten verpakking bewaren. Koel en droog bewaren.

De container kan alleen gerecycled worden als hij helemaal leeg is. Niet gebruiken na de vervaldatum. Verwijderen volgens plaatselijke en officiële voorschriften.

Biocide reg.nr.: N-28795 (D). 263/17/L (Lu)

Voor de gebruiksklare oplossing volgens de mengtabel is geen gevarensymbool nodig.