Ga naar de inhoud

Ontsmettingsmiddel

Wat heeft een ontsmettingsmiddel met kitten te maken? Meer dan je denkt!

De nanotechnologie heeft ook een revolutie ontketend op het gebied van oppervlaktedesinfectie!

Desinfectiemiddelconcentraten

Desinfectiemiddel voor mobiele telefoons

Het probleem

Conventionele ontsmettingsmiddelen zijn onmiddellijk effectief – maar slechts voor een korte tijd – tijdens hun inwerktijd doden ze specifieke virussen en bacteriën. Daarna wordt het oppervlak echter weer weerloos aan hen blootgesteld. Hierdoor ontstaat er een hygiënisch gat tot de volgende desinfectie, waarin opnieuw kolonisatie door micro-organismen kan plaatsvinden. Dit is waar nanotechnologie om de hoek komt kijken en de hygiënekloof dicht! Naast het onmiddellijke desinfecterende effect zorgt de nano-oppervlakmodificatie voor een langdurig antimicrobieel effect. Hoe werkt het? Ontdek Bacoban® – onze nano-oppervlakte-desinfectie met langdurige bescherming.

Veiligheidsaanwijzing

De vereniging voor werkgeversaansprakelijkheid bepaalt dat handschoenen moeten worden gedragen bij het werken met ontsmettingsmiddelen. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van het product. NA INSLIKKEN: mond spoelen. NIET laten braken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Spoel de huid af met water/douche. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder indien mogelijk bestaande contactlenzen. Blijf spoelen. Bel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts. Als medisch advies vereist is, houd dan de verpakking of het etiket gereed. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Alleen gebruiken met water en volgens de mengtabel. Niet gebruiken in combinatie met andere reinigings- of ontsmettingsmiddelen.

Kan op alle oppervlakken worden gebruikt. Voor twijfelachtige gevoelige oppervlakken raden we een weerstandstest aan op een onopvallend oppervlak. Alleen in een gesloten verpakking bewaren. Koel en droog bewaren.

De container kan alleen gerecycled worden als hij helemaal leeg is. Niet gebruiken na de vervaldatum. Verwijderen volgens plaatselijke en officiële voorschriften.

Biocide reg.nr.: N-28795 (D). 263/17/L (Lu)

Voor de gebruiksklare oplossing volgens de mengtabel is geen gevarensymbool nodig.