Hoppa till innehåll

5 liter BACOBAN®-koncentrat för 500 liter långsiktig ytdesinfektion

Koncentrat för 500 liter vattenbaserat desinfektionsmedel.

Köps ofta tillsammans

blank + blank + blank
Totalt pris: 499,25
399,00 (79,80 / l)
Antal Pris per enhet
från 5 379,00 (5,01% sparad)
från 10 349,00 (12,53% sparad)
från 20 329,00 (17,54% sparad)

Artikelnr: BACWB5

Innehåll: 5 l

Lagersaldo : I lager

Leveranstid: 7 arbetsdagar

Antal:

5 liters behållare BACOBAN® långtidskoncentrat för ytdesinfektion

Tillräckligt för 500 liter desinfektionsmedel (utspätt 1: 100 med vatten)

Använd desinfektionsmedel försiktigt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.


produktens egenskaper

Sammansättning:
100 g lösning innehåller: bensalkoniumklorid 26 g, natriumpyrition 2,5 g, polykondensat, doftämnen, renat vatten, formaldehydfritt, fenolfritt.
Ingredienser enligt förordning (EG) nr 648/2004: 15% och högre, men mindre än 30% katjoniska tensider, desinfektionsmedel, dofter (linalool, citron, citral, geraniol, citronellol)

blank

använda sig av

Ut Bacoban ® WB Förbered en färdig att använda lösning enligt blandbordet och blöt ytorna tillräckligt. Skölj eller torka inte. Standtid för den nyberedda arbetslösningen: 8 timmar

Blandbord
Slutlig volym0,5 %1 %2 %3 %
1 liter5 ml10 ml20 ml30 ml
2 liter10 ml20 ml40 ml60 ml
4 liter20 ml40 ml80 ml120 ml
8 liter40 ml80 ml160 ml240 ml
10 liter50 ml100 ml200 ml300 ml
blandarbord

Varaktig antimikrobiell effekt (Remanenseffekt) upp till 10 dagar (testad baserat på ASTM E 2180).
Dermatologiskt testad (* vid 1%): mycket god hudtolerans.

Effektivitet och dosering:

Test enligt DGHM -riktlinjen (hög organisk belastning):
1,5%, 15 min. 2,0%, 5 min.
Testning enligt EN -riktlinjer:
DIN EN 1040: 0,25%, 5 min.
DIN EN 1275: 0,25%, 5 min.
DIN EN 1276: 0,75%, 5 min ./0.50%, 15 min.

DIN EN 1650: 0,50%, 5 min. 0,25%, 15 min.
DIN EN 13697: 0,50%, 15 min.
EN 13727: 1%, 5 min.
EN 13624: 1%, 5 min.
DIN EN 14561: 3% 5 min, 0,5% 60 min
DIN EN 14562: 0,5% 60 min
Testning enligt DVV-riktlinjer: *begränsad virucidal effektivitet; 1,0%; 5 min (HIV, HBV, HCV, herpes, influensa, även fågelinfluensa, BVDV, vaccinia), rotavirus: 0,1 %, 5 min, adenovirus: 2,0 %, 240 min.

Varaktig antimikrobiell effekt i upp till 10 dagar (testad baserat på ASTM E 2180)

Viktig!
De långvariga antimikrobiella effekterna av Bacoban ® WB får inte leda till att nödvändiga desinfektionsåtgärder utelämnas vid synlig och / eller tveksam kontaminering!

blank

rådgivare

Säkerhetsråd:
Branschorganisationen föreskriver användning av handskar vid hantering av desinfektionsmedel. Farligt vid förtäring. Orsakar allvarlig hudirritation och allvarliga ögonskador. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Giftigt för vattenlevande organismer med långvariga effekter. Ät, drick eller rök inte vid användning. VID FÖRTÄRING: skölj munnen. Framkalla INTE kräkningar. VID HUDKONTAKT (eller hår): Ta omedelbart av alla förorenade kläder. Tvätta huden med vatten / dusch. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta om möjligt bort kontaktlinser. Fortsätt att skölja. Ring omedelbart GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Om läkarvård behövs, ha förpackningen eller etiketten klar. Förvaras oåtkomligt för barn.
Använd endast med vatten och enligt blandningstabellen. Använd inte med andra rengöringsmedel eller desinfektionsmedel.

Kan användas på alla ytor. Vid tveksamt känsliga ytor rekommenderar vi ett motståndstest på ett oansenligt område. Förvaras endast i en sluten behållare. Förvaras svalt och torrt.

Behållaren kan bara återvinnas när den är helt tom. Använd inte efter utgångsdatum. Var noga med att kasta det på lämpligt sätt i enlighet med lokala och officiella föreskrifter.

Biocid Reg.Nr: N-28795 (D). 263/17 / L (Lu)

Den färdiga lösningen enligt blandningstabellen kräver ingen farosymbol.


Recensioner

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”5 liter BACOBAN®-koncentrat för 500 liter långsiktig ytdesinfektion”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *