Hoppa till innehåll

1 liter BACOBAN®-koncentrat för 100 liter långsiktig ytdesinfektion

Alkoholfri ytdesinfektion och rengöring

Köps ofta tillsammans

blank + blank + blank
Totalt pris: 101,14
89,90 (89,90 / l)
Antal Pris per enhet
från 6 74,83 (16,76% sparad)
från 12 66,58 (25,94% sparad)
från 24 56,21 (37,47% sparad)
från 48 51,02 (43,25% sparad)

Artikelnr: BACWB1D

Innehåll: 1 l

Lagersaldo : I lager

Leveranstid: 7 arbetsdagar

Antal:

1 liter flaska BACOBAN® långtidskoncentrat för ytdesinfektion

Tillräckligt för 100 liter desinfektionsmedel (utspätt 1: 100 med vatten)

Använd desinfektionsmedel försiktigt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.


Produktens egenskaper

  • bestående antimikrobiell effekt (remanenseffekt)
    upp till 10 dagar
  • VAH listat
  • effektivt mot coronavirus
  • mycket bra hudtolerans
  • hög rengöringseffekt
  • Praktisk tillämpning testad i 4-fältstestet

Bacoban ® WB är ett vattenbaserat koncentrat för kombinerad desinfektion och rengöring av inventarier och golv med en bestående, antimikrobiell effekt (remanenseffekt).


Tillämpning

använda sig av

Ut Bacoban ® WB Förbered en färdig att använda lösning enligt blandbordet och blöt ytorna tillräckligt. Skölj eller torka inte. Standtid för den nyberedda arbetslösningen: 8 timmar

Blandbord
Slutlig volym0,5 %1 %2 %3 %
1 liter5 ml10 ml20 ml30 ml
2 liter10 ml20 ml40 ml60 ml
4 liter20 ml40 ml80 ml120 ml
8 liter40 ml80 ml160 ml240 ml
10 liter50 ml100 ml200 ml300 ml

Varaktig antimikrobiell effekt (Remanenseffekt) upp till 10 dagar (testad baserat på ASTM E 2180).
Dermatologiskt testad (* vid 1%): mycket god hudtolerans.

lagring

Bacoban ® WB förvaras vid +5 till + 25 ° C. Skydda mot frost och direkt solljus.


Rådgivare

bedömning

Våra produkter har testats omfattande. Vi kommer gärna att förse dig med våra mikrobiologiska och dermatologiska rapporter på begäran.

Säkerhetsanmärkning

Säkerhetsdatablad finns på begäran.

Viktig ! Den antimikrobiella remanenta effekten av Bacoban ® WB får inte leda till att nödvändiga desinfektionsåtgärder utelämnas vid synlig och / eller tveksam kontaminering!

Arbetsgivarnas ansvarsförsäkringsförening föreskriver att handskar måste bäras vid hantering av desinfektionsmedel. Skadligt vid förtäring. Orsakar svåra brännskador på huden och ögonskador. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Giftigt för vattenlevande organismer, med långtidseffekter. Ät, drick eller rök inte under användningen. VID FÖRTÄRING: Skölj ut munnen. Framkalla INTE kräkning. VID KONTAKT MED HUD (eller hår): Ta omedelbart av alla förorenade kläder. Skölj huden med vatten/dusch. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta om möjligt bort befintliga kontaktlinser. Fortsätt sköljningen. Kontakta omedelbart GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Om medicinsk rådgivning krävs, ha förpackningen eller etiketten klar. Förvaras utom räckhåll för barn.
Använd endast med vatten och enligt blandningstabellen. Får inte användas tillsammans med andra rengörings- eller desinfektionsmedel.

Kan användas på alla ytor. För tveksamt känsliga ytor rekommenderar vi ett resistenstest på ett oansenligt område. Förvaras endast i sluten behållare. Förvaras svalt och torrt.

Behållaren kan endast återvinnas när den är helt tom. Får inte användas efter utgångsdatum. Avfallshanteras i enlighet med lokala och officiella bestämmelser.

Reg.nr för biocid: N-28795 (D). 263/17/L (Lu)

Den färdiga lösningen enligt blandningstabellen kräver ingen farosymbol.

sammansättning

100 g lösning innehåller: bensalkoniumklorid 26 g, natriumpyrition 2,5 g, polykondensat, dofter, renat vatten. Ingredienser enligt förordning (EG) nr 648/2004: 15% och högre, men mindre än 30% katjoniska tensider, desinfektionsmedel, dofter (linalool, limonen, citral, geraniol, citronellol).
Formaldehydfritt, fenolfritt.

effektivitet
Testning enligt DVV / RKI -riktlinjerutspädningExponeringstid
Begränsad virucidal (höljesvirus inkl. Coronavirus ,
HIV, HBV, HCV, influensa, herpes, ebolavirus ….)
1,00 %5 min
Adenovirus2,00 %240 min
Humant papillomvirus (HPV)1,00 %60 min
Norovirus1,00 %30 minuter
Testning enligt DGHM -riktlinjer (med mekanik, hög belastning)
bakteriedödande och jästdödande1,00 %5 min
EN -standarder
EN 1040 (bakteriedödande)0,25 %5 min
EN 1275 (jästdödande)0,25 %5 min
EN 1276 (bakteriedödande)0,75 %5 min
 0,50 %15 minuter
EN 13727 (bakteriedödande)1,00 %5 min
EN 13624 (jästdödande, fungicid)1,00 %5 min
EN 1650 (jästdödande)0,50 %5 min
 0,25 %15 minuter
EN 13697 (bakteriedödande)0,50 %15 minuter
EN 14561 (bakteriedödande)0,50 %15 minuter
 0,50 %60 min
EN 14562 (jästdödande)0,50 %60 min
EN 16615 (bakteriedödande, jästdödande) (4-fältstest)1,00 %5 min

Använd desinfektionsmedel försiktigt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.


Recensioner

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”1 liter BACOBAN®-koncentrat för 100 liter långsiktig ytdesinfektion”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *