Skip to content

Lugupeetud kliendid, soovime teile teatada, et meie ettevõte on puhkusel kuni 31. märtsini 2024.
Võtame teie tellimused rõõmuga vastu ja toimetame need kohe pärast meie naasmist kohale.

Koduleht » Üldtingimused koos klienditeabega

Sisukord

 1. ulatus
 2. Lepingu sõlmimine
 3. Taganemisõigus
 4. Hinnad ja maksetingimused
 5. Kohaletoimetamise ja kohaletoimetamise tingimused
 6. Tiitli säilitamine
 7. Vastutus puuduste eest (garantii)
 8. Kampaania vautšerite lunastamine
 9. Kohaldatav seadus
 10. Alternatiivne vaidluste lahendamine

1) Reguleerimisala

1.1 “versiegelung24.com” all kaupleva Holger Kädingu (edaspidi “Müüja”) käesolevad üldtingimused (edaspidi “ÜÜS”) kehtivad kõikidele kauba kohaletoimetamise lepingutele, mille tarbija või ettevõtja (edaspidi “Klient”) sõlmib. müüjaga seoses müüja poolt tema veebipoes esitletud kaupade osas. Käesolevaga on vastuolus kliendi enda tingimuste lisamisega, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

1.2  Tarbija käesolevate üldtingimuste tähenduses on iga füüsiline isik, kes teeb õigustehingu eesmärgil, mis ei ole valdavalt ei äriline ega füüsilisest isikust ettevõtja. Ettevõtja käesolevate tingimuste tähenduses on füüsiline või juriidiline isik või juriidiline partnerlus, kes õigustehingu sõlmimisel tegutseb oma kaubandus- või iseseisva kutsetegevuse raames.

2) Lepingu sõlmimine

2.1  Müüja e-poes sisalduvad tootekirjeldused ei kujuta endast müüjapoolset siduvat pakkumist, vaid võimaldavad kliendil teha siduva pakkumise.

2.2  Klient saab pakkumise esitada müüja veebipoodi integreeritud veebipõhise tellimisvormi kaudu. Pärast valitud kauba virtuaalsesse ostukorvi paigutamist ja elektroonilise tellimisprotsessi läbimist esitab klient ostukorvis olevatele kaupadele õiguslikult siduva lepingupakkumise, klõpsates nupul, mis lõpetab tellimisprotsessi. Lisaks saab klient esitada pakkumise müüjale ka telefoni või e -posti teel.

2.3  Müüja saab kliendi pakkumise vastu võtta viie päeva jooksul,

 • saates kliendile kirjaliku tellimuse kinnituse või teksti vormis (faksi või e-kirja) tellimuse kinnituse, kusjuures määrav on tellimuse kinnituse saamine kliendi poolt või
 • tarnides tellitud kauba kliendile, kusjuures määrav on kauba kättesaamine kliendi poolt või
 • paludes kliendil maksta pärast tellimuse esitamist.

Kui ülalnimetatud alternatiive on mitu, sõlmitakse leping ajahetkel, mil üks eelnimetatud alternatiividest ilmneb esimesena. Pakkumise vastuvõtmise periood algab järgmisel päeval pärast seda, kui klient on pakkumise saatnud, ja lõpeb pakkumise saatmisele järgneva viienda päeva lõpus. Kui müüja ei võta eelnimetatud ajavahemiku jooksul kliendi pakkumist vastu, loetakse see pakkumise tagasilükkamiseks, mistõttu klient ei ole tema tahteavaldusega enam seotud.

2.4  Pakkumise esitamisel müüja veebipõhise tellimisvormi kaudu salvestab müüja lepingu teksti ja saadab selle kliendile tekstikujul (nt e-kiri, faks või kiri) koos käesolevate üldtingimustega pärast tellimuse vormistamist. saadetud. Lisaks arhiveeritakse lepingu tekst müüja veebisaidil ja klient saab tasuta sisse helistada oma parooliga kaitstud kliendikonto kaudu, sisestades vastavad sisselogimisandmed, tingimusel et klient on loonud kliendikonto müüja veebipood enne tellimuse esitamist.

2.5  Enne siduva tellimuse esitamist müüja veebipõhise tellimisvormi kaudu saab klient võimalikud sisestusvead tuvastada, lugedes hoolikalt ekraanil kuvatavat teavet. Tõhusaks tehniliseks vahendiks sisendvigade paremaks äratundmiseks võib olla brauseri suurendusfunktsioon, mille abil suurendatakse esitust ekraanil. Klient saab oma sisestusi elektroonilise tellimisprotsessi käigus korrigeerida, kasutades tavapäraseid klaviatuuri ja hiire funktsioone, kuni ta klõpsab nupul, mis lõpetab tellimisprotsessi.

2.6  Lepingu sõlmimiseks on saadaval ainult saksa keel.

2.7  Tellimuse töötlemine ja kontakteerumine toimub tavaliselt e-posti teel ja tellimuste automatiseerimisel. Klient peab tagama, et tema poolt tellimuse töötlemiseks antud e-posti aadress on õige, et müüja saadetud e-kirju saaks sellel aadressil vastu võtta. Eelkõige peab klient SPAM-filtrite kasutamisel tagama, et kõik müüja või müüja poolt tellitud kolmandate isikute poolt tellimuse töötlemiseks saadetud e-kirjad saab kätte toimetada.

3) taganemisõigus

3.1  Tarbijatel on üldjuhul taganemisõigus.

3.2  Lisateavet taganemisõiguse kohta leiate müüja taganemistingimustest.

4) Hinnad ja maksetingimused

4.1  Kui müüja tootekirjelduses ei ole märgitud teisiti, on esitatud hinnad koguhinnad, mis sisaldavad kohustuslikku müügimaksu. Võimalikud täiendavad kohaletoimetamise ja saatmiskulud on vastavas tootekirjelduses eraldi välja toodud.

4.2  Maksevõimalus(ed) tehakse kliendile teatavaks müüja veebipoes.

4.3  Kui on kokku lepitud ettemaks pangaülekandega, tuleb tasuda kohe peale lepingu sõlmimist, kui pooled ei ole kokku leppinud hilisemas tähtpäevas.

4.4  PayPali pakutava makseviisiga tasumisel töödeldakse makset makseteenuse pakkuja PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (edaspidi: “PayPal”) kaudu, kehtiva PayPali kasutustingimuste alusel, mis on saadaval aadressil https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full  või – kui kliendil ei ole PayPali kontot – kehtivad ilma PayPali kontota maksete tingimused, mida saab vaadata aadressil https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full .

5) Tarne- ja saatmistingimused

5.1  Kaup toimetatakse kohale kliendi poolt määratud tarneaadressile, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Tehingu töötlemisel on määrav müüja tellimuste töötlemisel antud tarneaadress. Sellest kõrvalekaldumisel on PayPali makseviisi valimisel määrav kohaletoimetamise aadress, mille klient on makse hetkel PayPali salvestanud.

5.2  Kui transpordifirma saadab saadetud kauba müüjale tagasi, kuna kliendile kohaletoimetamine ei olnud võimalik, kannab ebaõnnestunud saadetise kulud klient. See ei kehti juhul, kui klient kasutab tõhusalt oma taganemisõigust, kui ta ei vastuta asjaolu eest, mis põhjustas kättetoimetamise võimatuse, või kui tal oli ajutiselt keelatud pakutud teenust vastu võtta, kui müüja ei andnud talle võimalust etendust mõistliku ajaga ette.

5.3  Järeletulemine ei ole logistilistel põhjustel võimalik.

6) Omandi säilitamine

Kui müüja teeb ettemaksu, jääb talle tarnitud kauba omandiõigus seni, kuni võlgnev ostuhind on täielikult tasutud.

7) Vastutus puuduste eest (garantii)

7.1  Kui ostetud kaup on defektne, rakendub seadusejärgne vastutus puuduste eest.

7.2  Kliendil palutakse ilmselgete transpordikahjustustega tarnitud kauba kohta kaebus esitada tarnijale ja sellest müüjale teada anda. Kui klient seda ei täida, ei mõjuta see tema seadusest tulenevaid ega lepingulisi puuduste nõudeid.

8) Kampaania vautšerite lunastamine

8.1  Kindla kehtivusajaga soodustuste raames müüja poolt tasuta väljastatud vautšereid, mida klient ei saa osta (edaspidi “kampaaniavautšerid”), saab lunastada ainult müüja veebipoes ja ainult kindlaksmääratud perioodil. .

8.2  Üksikuid tooteid saab voucheri kampaaniast välja arvata, kui kampaania voucheri sisust tuleneb vastav piirang.

8.3  Soodusvautšereid saab lunastada ainult enne tellimisprotsessi lõpetamist. Hilisem arveldamine pole võimalik.

8.4  Ühe tellimuse kohta saab lunastada ainult ühe soodusvautšeri.

8.5  Kauba väärtus peab vastama vähemalt soodusvautšeri summale. Müüja ei tagasta järelejäänud krediiti.

8.6  Kui soodusvautšeri väärtus ei ole tellimuse katmiseks piisav, saab vahe tasumiseks valida mõne muu müüja pakutava makseviisi.

8.7  Soodusvautšeri jääki ei maksta välja sularahas ja see ei teeni intressi.

8.8  Kampaania voucherit ei tagastata, kui klient tagastab oma seadusest tuleneva taganemisõiguse piires kauba, mille eest tasus täielikult või osaliselt kampaaniavautšeriga.

8.9  Soodusvautšer on ülekantav. Müüja saab tühjendava mõjuga teha makseid vastavale omanikule, kes müüja veebipoes sooduskupongi lunastab. See ei kehti juhul, kui müüjal on vastava omaniku volitusest keeldumine, teovõimetus või volituste puudumine teadmine või raske hooletus.

9) Kohaldatav õigus

Kõikide pooltevaheliste õigussuhete suhtes kohaldatakse Saksamaa Liitvabariigi seadusi, välja arvatud vallasvara rahvusvahelise ostmise seadused. Tarbijate puhul kehtib selline õigusvalik ainult niivõrd, kuivõrd ei ole ära võetud selle riigi kohustuslike sätetega tagatud kaitset, kus tarbija alaline elukoht on.

10) Vaidluste alternatiivne lahendamine

10.1  Euroopa Komisjon pakub platvormi vaidluste lahendamiseks Internetis järgmisel lingil: http://ec.europa.eu/consumers/odr

See platvorm on kontaktpunktiks veebipõhistest ostu- või teenuslepingutest tulenevate vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks, millega tarbija on seotud.

10.2  Müüjal ei ole kohustust ega soovi osaleda vaidluste lahendamise menetluses tarbijavahekohtus.