Skip to content

Metodat e transportit dhe kostot e transportit

Prodhimet tona në përgjithësi dërgohen si pako të siguruara.

Gjermani

Kostot e transportit brenda Gjermanisë janë 6.99 euro për porosi . Nga një vlerë porosie e 250.00 euro Nuk ka kosto transporti (bruto).

Bashkimi Europian

Kostot e transportit në Bashkimin Evropian janë 21.50 euro për porosi .

Përcjellje mallrash

Transporti i sasive më të mëdha dhe paletave individualisht sipas kërkesës