Skip to content

pajisje pastrimi

Pastrimi paraprak vendos për rezultatin e mëvonshëm!

Vetëm një sipërfaqe absolutisht e pastër mund të jetë e veshur mirë. Për të arritur një rezultat të përsosur dhe për të shijuar vulën për aq kohë sa të jetë e mundur, është thelbësore të vazhdohet me kujdesin më të madh.

Pastruesit tanë janë zhvilluar posaçërisht për të hequr mbetjet si papastërtia, pluhuri ose yndyrat dhe vajrat pa lënë mbetje dhe për të përgatitur sipërfaqet në mënyrë perfekte për vulosje:

Hapi 1: me parapastruesin plotësisht të biodegradueshëm BIOSATIVA ju arrini një fuqi të madhe pastrimi – pa sulmuar sipërfaqet tuaja. Përqendrimi ekologjik i pastrimit nuk është toksik për njerëzit, kafshët dhe mjedisin.

Hapi 2: Si përfundim, pastroni sipërfaqen me 96.6% bio-etanol për të garantuar që edhe mbetjet e fundit të yndyrës dhe papastërtia më e vogël janë hequr.