Sisällysluettelo

 1. soveltamisala
 2. Sopimuksen tekeminen
 3. Peruuttamisoikeus
 4. Hinnat ja maksuehdot
 5. Toimitus- ja toimitusehdot
 6. Omistuksen säilyttäminen
 7. Vastuu virheistä (takuu)
 8. Kampanjakuponkien lunastaminen
 9. Sovellettava laki
 10. Vaihtoehtoinen riidanratkaisukeino

1) Soveltamisala

1.1 Näitä "samstore.de" -yhtiöllä (jäljempänä "myyjä") käyvän Holger Kädingin yleisiä ehtoja (jäljempänä "GTC") sovelletaan kaikkiin tavaroiden toimitussopimuksiin, joiden kanssa kuluttaja tai yrittäjä (jäljempänä "asiakas") on solminut sopimukset. Myyjä myyjän verkkokaupassa esittelemien tuotteiden suhteen. Asiakkaan omien ehtojen sisällyttäminen hylätään, ellei toisin ole sovittu.

1.2 Kuluttajana näissä ehdoissa tarkoitetaan luonnollisia henkilöitä, jotka tekevät oikeudellisen liiketoimen tarkoituksiin, jotka eivät ole pääosin kaupallisia eivätkä heidän itsenäiset ammatilliset toimintansa. Yrittäjä näissä ehdoissa on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö tai oikeushenkilö, joka oikeustoimea tehdessään toimii kaupallisessa tai itsenäisessä ammatillisessa toiminnassaan.

2) Sopimuksen tekeminen

2.1 Myyjän verkkokaupassa olevat tuotekuvaukset eivät edusta myyjän sitovia tarjouksia, mutta ne antavat asiakkaalle sitovan tarjouksen.

2.2 Asiakas voi lähettää tarjouksen myyjän verkkokauppaan integroidulla online-tilauslomakkeella. Kun asiakas on asettanut valitut tavarat virtuaaliseen ostoskoriin ja käynyt läpi sähköisen tilausprosessin, asiakas lähettää laillisesti sitovan sopimustarjouksen ostoskorissa olevista tavaroista napsauttamalla tilausprosessin loppuun saattavaa painiketta. Asiakas voi myös lähettää tarjouksen myyjälle puhelimitse tai sähköpostitse.

2.3 Myyjä voi hyväksyä asiakkaan tarjouksen viiden päivän kuluessa,

 • lähettämällä asiakkaalle kirjallinen tilausvahvistus tai tilausvahvistus tekstimuodossa (faksi tai sähköposti), jolloin asiakkaan saama tilausvahvistus on ratkaiseva, tai
 • - toimittamalla tilatut tavarat asiakkaalle, jolloin tavaroiden saaminen asiakkaalta on ratkaisevaa, tai -
 • pyytämällä asiakasta maksamaan tilauksen tekemisen jälkeen.

Jos edellä mainittuja vaihtoehtoja on useita, sopimus tehdään silloin, kun jokin edellä mainituista vaihtoehdoista esiintyy ensin. Tarjouksen hyväksymisaika alkaa asiakkaan tarjouksen lähettämistä seuraavana päivänä ja päättyy tarjouksen lähettämistä seuraavan viidennen päivän lopussa. Jos myyjä ei hyväksy asiakkaan tarjousta edellä mainitussa ajassa, tämän katsotaan olevan tarjouksen hylkääminen, minkä seurauksena aiesitoumus ei enää sido asiakasta.

2.4 Kun toimitat tarjouksen myyjän online-tilauslomakkeen kautta, myyjä tallentaa sopimuksen tekstin ja lähettää asiakkaalle tekstimuodossa (esim. Sähköposti, faksi tai kirje) toimitettuaan tilauksensa yhdessä näiden ehtojen kanssa. Lisäksi sopimuksen teksti arkistoidaan myyjän verkkosivustolle, ja asiakas pääsee siihen ilmaiseksi salasanalla suojatun asiakastilin kautta syöttämällä vastaavat kirjautumistiedot, jos asiakas on luonut asiakastilin myyjän verkkokaupassa ennen tilauksen lähettämistä.

2.5 Ennen sitovan tilauksen lähettämistä myyjän online-tilauslomakkeella asiakas voi tunnistaa mahdolliset syöttövirheet lukemalla huolellisesti näytöllä näkyvät tiedot. Tehokas tekninen tapa syöttövirheiden parempaan tunnistamiseen voi olla selaimen suurennustoiminto, jonka avulla esitys näytöllä laajenee. Asiakas voi korjata merkinnänsä osana sähköistä tilausprosessia tavanomaisilla näppäimistö- ja hiiritoiminnoilla, kunnes hän napsauttaa tilauksen päättävän painiketta.

2.6 Ainoastaan saksan kieli on käytettävissä sopimuksen tekemiseen.

2.7 Tilausten käsittely ja yhteydenotto suoritetaan yleensä sähköpostitse ja automaattisella tilausten käsittelyllä. Asiakkaan on varmistettava, että hänen tilauksensa käsittelyyn antama sähköpostiosoite on oikea, jotta myyjän lähettämät sähköpostit voidaan vastaanottaa tähän osoitteeseen. Erityisesti SPAM-suodattimia käytettäessä asiakkaan on varmistettava, että kaikki myyjän tai kolmannen osapuolen tilauksen käsittelyssä tilaamat sähköpostit voidaan toimittaa.

3) peruuttamisoikeus

3.1 Kuluttajilla on yleensä peruuttamisoikeus.

3.2 Lisätietoja peruutusoikeudesta on myyjän peruutuskäytännössä.

4) Hinnat ja maksuehdot

4.1 Ellei myyjän tuotekuvauksessa toisin mainita, ilmoitetut hinnat ovat kokonaishintoja, jotka sisältävät lakisääteisen myyntiveron. Mahdolliset ylimääräiset toimitus- ja lähetyskustannukset määritetään erikseen vastaavassa tuotekuvauksessa.

4.2 Maksuvaihtoehdot ilmoitetaan asiakkaalle myyjän verkkokaupassa.

4.3 Jos ennakkomaksu pankkisiirrolla on sovittu, maksu on suoritettava heti sopimuksen tekemisen jälkeen, elleivät osapuolet ole sopineet myöhemmästä eräpäivästä.

4.4 Kun maksat jollakin PayPalin tarjoamista maksutavoista, maksun käsittelee maksupalveluntarjoaja PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (jäljempänä: "PayPal"), jollei PayPalista muuta johdu. - Käyttöehdot, saatavilla osoitteessa https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full tai - jos asiakkaalla ei ole PayPal-tiliä - sellaisten ehtojen mukaisesti, jotka koskevat maksuja ilman PayPal-tiliä, joita voi tarkastella osoitteessa https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5) Toimitus- ja toimitusehdot

5.1 Tavaroiden toimitus tapahtuu toimitusreitillä asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen, ellei toisin ole sovittu. Tapahtumaa käsiteltäessä myyjän tilauksen käsittelyssä annettu toimitusosoite on ratkaiseva. Tästä poiketen asiakkaan PayPaliin maksuhetkellä tallentama toimitusosoite on ratkaiseva, kun valitset PayPalin maksutavan.

5.2 Jos kuljetusyritys lähettää tavarat takaisin myyjälle, koska toimitus asiakkaalle ei ollut mahdollista, asiakas vastaa epäonnistuneen lähetyksen kustannuksista. Tätä ei sovelleta, jos asiakas käyttää tosiasiallisesti peruuttamisoikeuttaan, jos hän ei ole vastuussa toimituksen mahdottomuuteen johtaneesta olosuhteesta tai jos häntä väliaikaisesti estettiin hyväksymästä tarjottua palvelua, paitsi jos myyjä antoi hänelle mahdollisuuden oli ilmoittanut palvelusta kohtuullisen ajan etukäteen.

5.3 Nouto ei ole mahdollista logistisista syistä.

6) Omistuksen säilyttäminen

Jos myyjä suorittaa ennakkomaksun, hän säilyttää toimitettujen tavaroiden omistuksen, kunnes velkaa oleva kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan.

7) Vastuu virheistä (takuu)

7.1 Jos ostettu tuote on viallinen, sovelletaan lakisääteistä vastuuta vioista.

7.2 Asiakasta pyydetään valittamaan toimittajalle toimitetuista tavaroista, joilla on ilmeisiä kuljetusvaurioita, ja ilmoittamaan tästä myyjälle. Jos asiakas ei noudata vaatimuksia, sillä ei ole vaikutusta hänen lakisääteisiin tai sopimukseen perustuviin vaatimuksiinsa virheistä.

8) Kampanjakuponkien lunastaminen

8.1 Kupongit, jotka myyjä antaa maksutta osana tietyn voimassaoloaikoja tarjoavia kampanjoita ja joita asiakas ei voi ostaa (jäljempänä "tarjouskupongit"), voidaan lunastaa vain myyjän verkkokaupassa ja vain määrätyn ajan kuluessa.

8.2 Yksittäiset tuotteet voidaan jättää kuponkikampanjan ulkopuolelle, jos kampanjakupongin sisällölle on asetettu vastaava rajoitus.

8.3 Tarjouskuponkeja voi lunastaa vain ennen tilausprosessin suorittamista. Myöhempi laskutus ei ole mahdollista.

8.4 Vain yksi kampanjakuponki voidaan lunastaa tilausta kohden.

8.5 Tavaroiden arvon on oltava vähintään yhtä suuri kuin kampanjakupongin määrä. Myyjä ei hyvitä jäljellä olevaa luottoa.

8.6 Jos kampanjakupongin arvo ei riitä tilauksen kattamiseen, eron maksamiseksi voidaan valita joku muista myyjän tarjoamista maksutavoista.

8.7 Kampanjakupongin hyvitystä ei makseta käteisenä eikä korkoa.

8.8 Kampanjakuponkia ei hyvitetä, jos asiakas palauttaa osittain tai kokonaan kampanjakuponkilla maksetut tavarat lakisääteisen peruutusoikeutensa puitteissa.

8.9 Kampanjakuponki on siirrettävissä. Myyjä voi purkamisvaikutuksella suorittaa maksun omistajalle, joka lunastaa tarjouskupongin myyjän verkkokaupassa. Tätä ei sovelleta, jos myyjällä on tietoa tai törkeän huolimattomuudesta tietämättömyys omistajan luvattomuudesta, oikeudellisesta kyvyttömyydestä tai valtuutuksen puuttumisesta.

9) Sovellettava laki

Saksan liittotasavallan lakia sovelletaan kaikkiin osapuolten välisiin oikeussuhteisiin lukuun ottamatta irtaimen tavaroiden kansainvälistä ostoa koskevia lakeja. Kuluttajien tapauksessa tätä lainvalintaa sovelletaan vain siltä osin kuin kuluttajan asuinvaltion lain pakollisilla säännöksillä annettua suojaa ei peruuteta.

10) Vaihtoehtoinen riidanratkaisu

10.1 EU: n komissio tarjoaa online-riitojenratkaisufoorumin seuraavalla linkillä: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Tämä foorumi toimii yhteyspisteenä sellaisten riitojen ratkaisemisessa tuomioistuinten ulkopuolella, jotka johtuvat online-osto- tai palvelusopimuksista, joissa kuluttaja on mukana.

10.2 Myyjä ei ole velvollinen eikä halukas osallistumaan riitojenratkaisumenettelyyn kuluttajien välimieslautakunnassa.